Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Посредничество

Първи стъпки и отстраняване на неизправности при офериране при партньори (бета-версия)

Забележка: Понастоящем тази функция е в бета-версия.

Използвайте следното ръководство, за да разберете как да започнете работа с оферирането при партньори и да отстраните неизправности:

SettingsПроблеми с настройването

Какво да проверитеdo this Какво можете да направите

Приложението Ви одобрено ли е в AdMob?

Приложенията трябва да бъдат настроени и одобрени в AdMob, преди да можете да използвате офериране при партньори.

Проверете състоянието на готовността на приложението си, за да видите дали е одобрено.

Използвате ли рекламен елемент за офериране при партньори?

Проверете дали рекламният елемент е включен в настройката за офериране при партньори. Отворете настройките на рекламния елемент и се уверете, че в квадратчето до „Офериране при партньори“ е поставена отметка.

В противен случай ще трябва да създадете нов рекламен елемент за офериране при партньори. След създаването на рекламния елемент не можете да използвате повторно съществуващите си стандартни рекламни елементи или да променяте типа на показване на рекламния елемент.

Приложението Ви има ли минималната изисквана версия на SDK на GMA, за да използва рекламни елементи за офериране при партньори?

Препоръчваме да инсталирате следните SDK на Google Mobile Ads (GMA), за да използвате офериране при партньори:

  • 21.4.0 или по-нова версия за Android
  • 9.12.0 или по-нова версия за iOS

Минималната версия на SDK, необходим за използване на офериране при партньори, обаче е:

Инсталирали ли сте минималната версия на SDK, изисквана от платформата за посредничество на трета страна?  

Платформата Ви за посредничество на трета страна може да изисква нова версия на SDK, за да използва Google като инструмент за офериране. Проверете в използваната от Вас платформа за посредничество на трета страна дали използвате необходимата версия на SDK.

Приложението Ви нарушава ли правилата?

Проверете в Центъра за правила на AdMob, за да видите дали в приложението Ви има нарушения на правилата, които може да засягат ефективността му или възможността му да показва реклами.

 

mapОтстраняване на общи неизправности

В следващата таблица са описани препоръките ни за тестване на настройването на оферирането при партньори.  

Какво да проверитеdo this Нашите препоръки

Тествате ли офериране от Google чрез функцията за двувариантно тестване на платформата си на трета страна?

Ако платформата Ви за посредничество на трета страна има функция или инструмент за двувариантно тестване, помислете дали да не използвате нейния инструмент, за да тествате оферирането от Google за приложенията си.

Двувариантното тестване може да Ви помогне да сравните ефективността на търсенето на реклами от продукти на Google за следните експериментални групи:

  • Контролна група: Съществуваща настройка за посредничество с текущите Ви обаждания в мрежата на AdMob.
  • Експериментална група: Добавено е офериране от Google към съществуващата Ви настройка за посредничество.

Използвате ли хибридна настройка за тестване на Google като инструмент за офериране в платформата за посредничество на трета страна?

Използването на хибридна настройка означава, че сте добавили офериране от Google към съществуваща каскада от посредничества, която включва и мрежата на AdMob. Това Ви дава възможност безопасно да тествате оферирането от Google, защото мрежата на AdMob може да бъде извикана в каскадата от посредничества, ако оферирането от Google не отговори на заявка за оферта.

В хибридна настройка е нормално броят на обажданията към мрежата на AdMob да намалява с увеличаването на ефективността на оферирането от Google.

Тествате ли оферирането от Google за всички поддържани формати в приложението си?

Когато тествате оферирането от Google, препоръчваме да започнете, като тествате всички подходящи и поддържани формати, за да дадете възможност на моделите за офериране на Google да научат повече за приложението Ви.

Можете да създавате рекламни елементи за офериране при партньори за следните формати: банери, заставки, естествени реклами и реклами с поощрение.

Забележка: Проверете в платформата за посредничество на трета страна, за да разберете какви формати поддържа.

Тествате ли офериране от Google във всички географски местоположения?

Оферирането от Google е налице за всички географски местоположения. Когато тествате, препоръчваме да започнете с всички подходящи географски местоположения за приложението си. Това помага на моделите за офериране на Google да научат бързо за приложението Ви.

От колко време тествате оферирането от Google?

Когато тествате Google като инструмент за офериране, най-добре е да изчакате поне 14 дни, преди да оцените ефективността. Това дава възможност на моделите на офериране на Google да привличат и стабилизират рекламните места в приложенията Ви.

Какви показатели оценявате?

Важно е да не забравяте, че има няколко показателя, които ще Ви помогнат да разберете каква е ефективността на оферирането от Google в приложението или съответно приложенията Ви. Тези показатели включват прогнозни приходи от Google, импресии, eCPM и общи приходи.

Изплащането Ви за търсенето с Google трябва да е основният показател за ефективност при тестване на оферирането от Google.

Тъй като оферирането от Google дава достъп на рекламодателите до повече рекламни места в приложението Ви, ефективността на Google може да варира в зависимост от новите възможности за импресии, до които оферирането от Google ще има достъп.

Наскоро публикували ли сте нова версия на приложението си с нова версия на SDK?

Ако наскоро сте публикували версия на приложението си с нова версия на SDK (SDK на GMA и платформа на трета страна) и разпространението ѝ е ниско, препоръчваме Ви да изчакате, докато приложението Ви достигне здравословен процент на разпространение, за да е сигурно, че двувариантното тестване осигурява справедливо сравнение между контролните и експерименталните Ви групи.

 

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню