Beleid

Verboden content

Meer informatie over het inhoudsbeleid van AdSense

Klik hieronder op een link om naar het gewenste beleid te gaan:

Content voor volwassenen
Thema's voor volwassenen in content voor gezinnen
Gevaarlijke of denigrerende content
Drugs en aan drugs gerelateerde content
Content gerelateerd aan alcohol
Content gerelateerd aan tabak
Kansspelen en gerelateerde content
Content gerelateerd aan gezondheidszorg
Content met betrekking tot hacken en cracken
Pagina's waarop vergoedingsprogramma's worden aangeboden
Misleidende content
Schokkende content
Content gerelateerd aan wapens
Content die oneerlijk gedrag mogelijk maakt
Illegale content
Als u een pagina tegenkomt die in strijd is met het programmabeleid van AdSense, kunt u dat hier melden.

Content voor volwassenen

Wat is het beleid?

Google-advertenties mogen niet worden geplaatst op pagina's die pornografie, content voor volwassenen of niet-gezinsvriendelijke content bevatten. Houd er ook rekening mee dat pagina's met content voor volwassenen geen zoekvakken van AdSense voor zoeken mogen bevatten.

Aanvullende informatie

Mijn site heeft een waarschuwing ontvangen wegens een beleidsschending:

 • Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor meer informatie over de problemen die op uw site zijn aangetroffen. Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen heeft aangebracht om de problemen op uw site op te lossen, hoeft u verder niets te doen. Als u geen wijzigingen aanbrengt om te zorgen dat uw site aan het beleid voldoet, wordt de advertentieweergave op uw site uitgeschakeld.
 • Houd voor ogen dat het probleem in het voorbeeld dat we u geven, zich ook op andere pagina's kan voordoen. Controleer daarom uw hele site.
 • Klik hier voor meer informatie.

De advertentieweergave op mijn pagina is beperkt of uitgeschakeld:

 • Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken. Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor specifieke informatie over waarom de advertentieweergave op uw pagina is beperkt of uitgeschakeld.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen op uw pagina heeft doorgevoerd, raadpleegt u de beleidsmelding voor informatie over hoe u een herbeoordeling van uw pagina aanvraagt.
 • Klik hier voor meer informatie.

De advertentieweergave op mijn site is uitgeschakeld:

 • Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken. Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor specifieke informatie over waarom de advertentieweergave op uw site is uitgeschakeld.
 • Wanneer u wijzigingen op uw site aanbrengt, moet u er rekening mee houden dat de URL in de melding slechts een voorbeeld is. We raden u ten zeerste aan te controleren of de content van uw volledige site aan het beleid voldoet voordat u een verzoek voor herbeoordeling indient.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen op uw site heeft aangebracht, kunt u een herbeoordeling van uw site aanvragen door dit formulier in te vullen.
 • Klik hier voor meer informatie.

Mijn account is uitgeschakeld:

 • Klik hier voor meer informatie over waarom uw account is uitgeschakeld en wat u hieraan kunt doen.

Terug naar boven

Thema's voor volwassenen in content voor gezinnen

Wat is het beleid?

Google-advertenties mogen niet worden geplaatst op sites of property's die gepast lijken voor een algemeen publiek, maar thema's voor volwassenen bevatten die niet geschikt zijn voor een algemeen publiek. Voorbeelden van zulke thema's zijn seks, geweld, vulgariteit of andere onsmakelijke afbeeldingen van kinderen of personages die bij kinderen populair zijn.

Aanvullende informatie

Mijn site heeft een waarschuwing ontvangen wegens een beleidsschending:

 • Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor meer informatie over de problemen die op uw site zijn aangetroffen. Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen heeft aangebracht om de problemen op uw site op te lossen, hoeft u verder niets te doen. Als u geen wijzigingen aanbrengt om te zorgen dat uw site aan het beleid voldoet, wordt de advertentieweergave op uw site uitgeschakeld.
 • Houd voor ogen dat het probleem in het voorbeeld dat we u geven, zich ook op andere pagina's kan voordoen. Controleer daarom uw hele site.
 • Klik hier voor meer informatie.

De advertentieweergave op mijn pagina is beperkt of uitgeschakeld:

 • Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken. Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor specifieke informatie over waarom de advertentieweergave op uw pagina is beperkt of uitgeschakeld.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen op uw pagina heeft doorgevoerd, raadpleegt u de beleidsmelding voor informatie over hoe u een herbeoordeling van uw pagina aanvraagt.
 • Klik hier voor meer informatie.

De advertentieweergave op mijn site is uitgeschakeld:

 • Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken. Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor specifieke informatie over waarom de advertentieweergave op uw site is uitgeschakeld.
 • Wanneer u wijzigingen op uw site aanbrengt, moet u er rekening mee houden dat de URL in de melding slechts een voorbeeld is. We raden u ten zeerste aan te controleren of de content van uw volledige site aan het beleid voldoet voordat u een verzoek voor herbeoordeling indient.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen op uw site heeft aangebracht, kunt u een herbeoordeling van uw site aanvragen door dit formulier in te vullen.
 • Klik hier voor meer informatie.

Mijn account is uitgeschakeld:

 • Klik hier voor meer informatie over waarom uw account is uitgeschakeld en wat u hieraan kunt doen.

Terug naar boven

Gevaarlijke of denigrerende content

Wij hechten zeer veel waarde aan de vrijheid van meningsuiting, maar we staan niet toe dat inkomsten worden gegenereerd met gevaarlijke of denigrerende content. Google-advertenties mogen daarom niet worden geplaatst op pagina's met het volgende:

 • Content die dreigt met of aanzet tot fysieke of mentale zelfbeschadiging of het toebrengen van letsel aan anderen.
 • Content die een individu of een groep treitert, intimideert of kwetst.
 • Content die aanzet tot haat of discriminatie van, of kleinerend is voor een individu of groep op basis van ras of etnische afkomst, religie, beperking, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of een ander kenmerk dat is gekoppeld aan systematische discriminatie of marginalisering.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Dreigen om iemand fysieke schade toe te brengen of oproepen tot een aanval op een ander.
 • Aanzetten tot zelfmoord, anorexia of andere zelfbeschadiging.
 • Content die gevaarlijke gezondheids- of medische claims of praktijken promoot of hiertoe aanzet.
 • Content die iemand tot doelwit maakt van misbruik of lastigvallen.
 • Content die geweld tegen anderen promoot, verheerlijkt of gedoogt op basis van hun ras of etnische afkomst, religie, beperking, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of een ander kenmerk dat is gekoppeld aan systematische discriminatie of marginalisering.
 • Content die anderen aanmoedigt om te geloven dat een persoon of groep onmenselijk of minderwaardig is, of dient te worden gehaat op basis van ras of etnische afkomst, religie, beperking, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of een ander kenmerk dat is gekoppeld aan systemische discriminatie of marginalisering.
 • Content die haatgroepen of producten van haatgroepen promoot.
 • Content die suggereert dat een tragische gebeurtenis niet heeft plaatsgevonden of dat slachtoffers en hun families acteurs zijn of medeplichtig zijn aan het verhullen van de gebeurtenis.
 • Content gemaakt door of ter ondersteuning van terroristische groeperingen, content waarin tot terroristische acties of geweld wordt aangezet, inclusief werving, of content waarin terroristische aanslagen worden gevierd.
Understanding Policy: Dangerous or Derogatory content
Aanvullende informatie

Mijn site heeft een waarschuwing ontvangen wegens een beleidsschending:

 • Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor meer informatie over de problemen die op uw site zijn aangetroffen. Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen heeft aangebracht om de problemen op uw site op te lossen, hoeft u verder niets te doen. Als u geen wijzigingen aanbrengt om te zorgen dat uw site aan het beleid voldoet, wordt de advertentieweergave op uw site uitgeschakeld.
 • Houd voor ogen dat het probleem in het voorbeeld dat we u geven, zich ook op andere pagina's kan voordoen. Controleer daarom uw hele site.
 • Klik hier voor meer informatie.

De advertentieweergave op mijn pagina is beperkt of uitgeschakeld:

 • Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken. Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor specifieke informatie over waarom de advertentieweergave op uw pagina is beperkt of uitgeschakeld.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen op uw pagina heeft doorgevoerd, raadpleegt u de beleidsmelding voor informatie over hoe u een herbeoordeling van uw pagina aanvraagt.
 • Klik hier voor meer informatie.

De advertentieweergave op mijn site is uitgeschakeld:

 • Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken. Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor specifieke informatie over waarom de advertentieweergave op uw site is uitgeschakeld.
 • Wanneer u wijzigingen op uw site aanbrengt, moet u er rekening mee houden dat de URL in de melding slechts een voorbeeld is. We raden u ten zeerste aan te controleren of de content van uw volledige site aan het beleid voldoet voordat u een verzoek voor herbeoordeling indient.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen op uw site heeft aangebracht, kunt u een herbeoordeling van uw site aanvragen door dit formulier in te vullen.
 • Klik hier voor meer informatie.

Mijn account is uitgeschakeld:

 • Klik hier voor meer informatie over waarom uw account is uitgeschakeld en wat u hieraan kunt doen.

Terug naar boven

Drugs en aan drugs gerelateerde content

Wat is het beleid?

We willen mensen online en offline beschermen. Daarom is het niet toegestaan te adverteren voor bepaalde producten en services die schade of letsel kunnen veroorzaken. Google-advertenties mogen daarom niet worden geplaatst op pagina's waarop drugs worden verkocht of gepromoot of die aan drugs gerelateerde content bevatten, waaronder:

 • De promotie van geestverruimende middelen voor recreatieve doeleinden of om 'high' te worden. Voorbeelden:
  • Cocaïne, crystal meth, heroïne, marihuana, substituten van cocaïne, mephedrone, 'legal highs'.
 • Producten of services die worden verkocht om recreatief drugsgebruik te bevorderen. Voorbeelden:
  • Pijpen, waterpijpen, coffeeshops.
 • Content met instructies voor het produceren, kopen of gebruiken van drugs. Voorbeelden:
  • Forums voor het uitwisselen van tips of aanbevelingen over drugsgebruik.

Onder het promoten van verboden content valt ook het weergeven van links naar pagina's die niet voldoen aan ons contentbeleid ten aanzien van drugs en aan drugs gerelateerde content.

Voorbeelden

Voorbeelden*

Acceptabel Niet acceptabel
 • Pagina's waarop afkicken van drugs wordt gepromoot.
 • Informatieve pagina's over de geschiedenis van een drug (bijv. de opiumoorlogen).
 • Verkoop of promotie van illegale drugs en toebehoren. Opmerking: Drugs die illegaal zijn volgens de federale wetgeving van de Verenigde Staten, zijn onacceptabel, ook als ze elders legaal zijn.
 

* Dit zijn slechts voorbeelden; het overzicht is niet volledig.

Aanvullende informatie

Mijn site heeft een waarschuwing ontvangen wegens een beleidsschending:

 • Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor meer informatie over de problemen die op uw site zijn aangetroffen. Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen heeft aangebracht om de problemen op uw site op te lossen, hoeft u verder niets te doen. Als u geen wijzigingen aanbrengt om te zorgen dat uw site aan het beleid voldoet, wordt de advertentieweergave op uw site uitgeschakeld.
 • Houd voor ogen dat het probleem in het voorbeeld dat we u geven, zich ook op andere pagina's kan voordoen. Controleer daarom uw hele site.
 • Klik hier voor meer informatie.

De advertentieweergave op mijn pagina is beperkt of uitgeschakeld:

 • Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken. Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor specifieke informatie over waarom de advertentieweergave op uw pagina is beperkt of uitgeschakeld.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen op uw pagina heeft doorgevoerd, raadpleegt u de beleidsmelding voor informatie over hoe u een herbeoordeling van uw pagina aanvraagt.
 • Klik hier voor meer informatie.

De advertentieweergave op mijn site is uitgeschakeld:

 • Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken. Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor specifieke informatie over waarom de advertentieweergave op uw site is uitgeschakeld.
 • Wanneer u wijzigingen op uw site aanbrengt, moet u er rekening mee houden dat de URL in de melding slechts een voorbeeld is. We raden u ten zeerste aan te controleren of de content van uw volledige site aan het beleid voldoet voordat u een verzoek voor herbeoordeling indient.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen op uw site heeft aangebracht, kunt u een herbeoordeling van uw site aanvragen door dit formulier in te vullen.
 • Klik hier voor meer informatie.

Mijn account is uitgeschakeld:

 • Klik hier voor meer informatie over waarom uw account is uitgeschakeld en wat u hieraan kunt doen.

Terug naar boven

Content gerelateerd aan alcohol

Wat is het beleid?

Google-advertenties mogen niet worden geplaatst op pagina's die bepaalde aan alcohol gerelateerde content bevatten, waaronder:

 • Online verkoop van alcoholische dranken.
 • Promotie van onverantwoord alcoholgebruik, waaronder een positief beeld van overmatig alcoholgebruik, comazuipen of drankwedstrijden.

Bovendien kunnen uitgevers zich nu via de categoriefilters aanmelden voor weergave van alcoholgerelateerde advertenties. Als u geen alcoholgerelateerde advertenties wilt weergeven op uw pagina's, hoeft u niets te doen.

Voorbeelden

Voorbeelden*

Alcohol

Acceptabel Niet acceptabel
 • Adres- en telefoonboeken van bars of cafés.
 • Pagina's waarop door alcoholmerken gesponsorde evenementen worden gepromoot.
 • Pagina's waarop merchandise met alcoholmerken wordt gepromoot.
 • Pagina's die informatie bevatten over of producten verkopen die zijn gerelateerd aan de productie van alcoholische dranken.
 • Pagina's waar alcoholische dranken rechtstreeks op de site kunnen worden gekocht.
 • Pagina's waarop onverantwoord alcoholgebruik, waaronder een positief beeld van overmatig alcoholgebruik, comazuipen of drankwedstrijden, wordt gepromoot.
 

* Dit zijn slechts voorbeelden; het overzicht is niet volledig.

Aanvullende informatie

Mijn site heeft een waarschuwing ontvangen wegens een beleidsschending:

 • Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor meer informatie over de problemen die op uw site zijn aangetroffen. Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen heeft aangebracht om de problemen op uw site op te lossen, hoeft u verder niets te doen. Als u geen wijzigingen aanbrengt om te zorgen dat uw site aan het beleid voldoet, wordt de advertentieweergave op uw site uitgeschakeld.
 • Houd voor ogen dat het probleem in het voorbeeld dat we u geven, zich ook op andere pagina's kan voordoen. Controleer daarom uw hele site.
 • Klik hier voor meer informatie.

De advertentieweergave op mijn pagina is beperkt of uitgeschakeld:

 • Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken. Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor specifieke informatie over waarom de advertentieweergave op uw pagina is beperkt of uitgeschakeld.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen op uw pagina heeft doorgevoerd, raadpleegt u de beleidsmelding voor informatie over hoe u een herbeoordeling van uw pagina aanvraagt.
 • Klik hier voor meer informatie.

De advertentieweergave op mijn site is uitgeschakeld:

 • Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken. Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor specifieke informatie over waarom de advertentieweergave op uw site is uitgeschakeld.
 • Wanneer u wijzigingen op uw site aanbrengt, moet u er rekening mee houden dat de URL in de melding slechts een voorbeeld is. We raden u ten zeerste aan te controleren of de content van uw volledige site aan het beleid voldoet voordat u een verzoek voor herbeoordeling indient.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen op uw site heeft aangebracht, kunt u een herbeoordeling van uw site aanvragen door dit formulier in te vullen.
 • Klik hier voor meer informatie.

Mijn account is uitgeschakeld:

 • Klik hier voor meer informatie over waarom uw account is uitgeschakeld en wat u hieraan kunt doen.

Terug naar boven

Content gerelateerd aan tabak

Wat is het beleid?

Google-advertenties mogen niet worden geplaatst op pagina's die tabak en aan tabak gerelateerde producten promoten, waaronder sigaretten, sigaren, tabakspijpen en vloeipapier. Onder het promoten van verboden content valt ook het weergeven van links naar pagina's die niet voldoen aan ons contentbeleid ten aanzien van tabak.

Voorbeelden

Voorbeelden*

Tabak

Acceptabel Niet acceptabel
 • Pagina's met informatie over stoppen met roken.
 • Informatieve pagina's waarop geen tabaksproducten worden verkocht.
 • Pagina's waarop hoofdzakelijk tabaksproducten worden verkocht (sigaren, sigaretten, elektronische sigaretten, pruimtabak of vloeipapier).

* Dit zijn slechts voorbeelden; het overzicht is niet volledig.

Aanvullende informatie

Mijn site heeft een waarschuwing ontvangen wegens een beleidsschending:

 • Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor meer informatie over de problemen die op uw site zijn aangetroffen. Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen heeft aangebracht om de problemen op uw site op te lossen, hoeft u verder niets te doen. Als u geen wijzigingen aanbrengt om te zorgen dat uw site aan het beleid voldoet, wordt de advertentieweergave op uw site uitgeschakeld.
 • Houd voor ogen dat het probleem in het voorbeeld dat we u geven, zich ook op andere pagina's kan voordoen. Controleer daarom uw hele site.
 • Klik hier voor meer informatie.

De advertentieweergave op mijn pagina is beperkt of uitgeschakeld:

 • Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken. Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor specifieke informatie over waarom de advertentieweergave op uw pagina is beperkt of uitgeschakeld.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen op uw pagina heeft doorgevoerd, raadpleegt u de beleidsmelding voor informatie over hoe u een herbeoordeling van uw pagina aanvraagt.
 • Klik hier voor meer informatie.

De advertentieweergave op mijn site is uitgeschakeld:

 • Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken. Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor specifieke informatie over waarom de advertentieweergave op uw site is uitgeschakeld.
 • Wanneer u wijzigingen op uw site aanbrengt, moet u er rekening mee houden dat de URL in de melding slechts een voorbeeld is. We raden u ten zeerste aan te controleren of de content van uw volledige site aan het beleid voldoet voordat u een verzoek voor herbeoordeling indient.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen op uw site heeft aangebracht, kunt u een herbeoordeling van uw site aanvragen door dit formulier in te vullen.
 • Klik hier voor meer informatie.

Mijn account is uitgeschakeld:

 • Klik hier voor meer informatie over waarom uw account is uitgeschakeld en wat u hieraan kunt doen.

Terug naar boven

Kansspelen en gerelateerde content

Google-advertenties mogen niet worden geplaatst op pagina's met content die promotie maakt voor online kansspelen, kansspelen waarbij wordt gespeeld om echt geld of internetspelen waarbij geld of andere items van waarde worden betaald of ingezet in ruil voor de kans echt geld of prijzen te winnen op basis van de uitkomst van het spel.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Online casino's of bookmakers.
 • Online aankoop van loterijloten of krasloten.
 • Online wedden op sporten.
 • Verzamelsites of gelieerde sites die pagina's voor online kansspelen promoten.
Aanvullende informatie

Mijn site heeft een waarschuwing ontvangen wegens een beleidsschending:

 • Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor meer informatie over de problemen die op uw site zijn aangetroffen. Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen heeft aangebracht om de problemen op uw site op te lossen, hoeft u verder niets te doen. Als u geen wijzigingen aanbrengt om te zorgen dat uw site aan het beleid voldoet, wordt de advertentieweergave op uw site uitgeschakeld.
 • Houd voor ogen dat het probleem in het voorbeeld dat we u geven, zich ook op andere pagina's kan voordoen. Controleer daarom uw hele site.
 • Klik hier voor meer informatie.

De advertentieweergave op mijn pagina is beperkt of uitgeschakeld:

 • Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken. Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor specifieke informatie over waarom de advertentieweergave op uw pagina is beperkt of uitgeschakeld.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen op uw pagina heeft doorgevoerd, raadpleegt u de beleidsmelding voor informatie over hoe u een herbeoordeling van uw pagina aanvraagt.
 • Klik hier voor meer informatie.

De advertentieweergave op mijn site is uitgeschakeld:

 • Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken. Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor specifieke informatie over waarom de advertentieweergave op uw site is uitgeschakeld.
 • Wanneer u wijzigingen op uw site aanbrengt, moet u er rekening mee houden dat de URL in de melding slechts een voorbeeld is. We raden u ten zeerste aan te controleren of de content van uw volledige site aan het beleid voldoet voordat u een verzoek voor herbeoordeling indient.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen op uw site heeft aangebracht, kunt u een herbeoordeling van uw site aanvragen door dit formulier in te vullen.
 • Klik hier voor meer informatie.

Mijn account is uitgeschakeld:

 • Klik hier voor meer informatie over waarom uw account is uitgeschakeld en wat u hieraan kunt doen.

Terug naar boven

Content gerelateerd aan gezondheidszorg

Wat is het beleid?

In overeenstemming met lokale wet- en regelgeving met betrekking tot de promotie van gezondheidszorg en geneesmiddelen, mogen Google-advertenties niet worden geplaatst op pagina's die bepaalde content bevatten met betrekking tot gezondheidszorg, waaronder:

 • Online verkoop van geneesmiddelen op recept. Voorbeelden:
  • Verkoop van geneesmiddelen op recept, ook via een partnerprogramma.
  • Online apotheken.
  • Pagina's die voornamelijk verkeer naar online apotheken sturen.
 • Verkoop van niet-goedgekeurde farmaceutische producten en supplementen. Voorbeelden:
  • Alle items op deze niet-volledige lijst van verboden farmaceutische producten en supplementen (bijv. producten die efedra bevatten).
  • Kruiden- en dieetsupplementen met actieve farmaceutische of gevaarlijke ingrediënten.
  • Producten met namen die een verwarrende gelijkenis vertonen met een niet-goedgekeurd farmaceutisch product of supplement of gereguleerde stof.
Voorbeelden

Voorbeelden*

Acceptabel Niet acceptabel
 • Pagina's waarop vrij verkrijgbare geneesmiddelen worden aangeboden.
 • Informatieve pagina's over geneesmiddelen op recept en niet-goedgekeurde farmaceutische producten en supplementen, waaronder efedra.
 • Verkoop van geneesmiddelen op recept, ook via partnerprogramma's.
 • Pagina's die voornamelijk verkeer naar online apotheken sturen.
 • Pagina's waarop efedra of alternatieven daarvoor, zoals efedrine, worden verkocht.
 • Alle items op deze niet-volledige lijst van verboden farmaceutische producten en supplementen.
 

*Deze categorie is niet beperkt tot de genoemde voorbeelden.

Aanvullende informatie

Mijn site heeft een waarschuwing ontvangen wegens een beleidsschending:

 • Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor meer informatie over de problemen die op uw site zijn aangetroffen. Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen heeft aangebracht om de problemen op uw site op te lossen, hoeft u verder niets te doen. Als u geen wijzigingen aanbrengt om te zorgen dat uw site aan het beleid voldoet, wordt de advertentieweergave op uw site uitgeschakeld.
 • Houd voor ogen dat het probleem in het voorbeeld dat we u geven, zich ook op andere pagina's kan voordoen. Controleer daarom uw hele site.
 • Klik hier voor meer informatie.

De advertentieweergave op mijn pagina is beperkt of uitgeschakeld:

 • Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken. Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor specifieke informatie over waarom de advertentieweergave op uw pagina is beperkt of uitgeschakeld.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen op uw pagina heeft doorgevoerd, raadpleegt u de beleidsmelding voor informatie over hoe u een herbeoordeling van uw pagina aanvraagt.
 • Klik hier voor meer informatie.

De advertentieweergave op mijn site is uitgeschakeld:

 • Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken. Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor specifieke informatie over waarom de advertentieweergave op uw site is uitgeschakeld.
 • Wanneer u wijzigingen op uw site aanbrengt, moet u er rekening mee houden dat de URL in de melding slechts een voorbeeld is. We raden u ten zeerste aan te controleren of de content van uw volledige site aan het beleid voldoet voordat u een verzoek voor herbeoordeling indient.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen op uw site heeft aangebracht, kunt u een herbeoordeling van uw site aanvragen door dit formulier in te vullen.
 • Klik hier voor meer informatie.

Mijn account is uitgeschakeld:

 • Klik hier voor meer informatie over waarom uw account is uitgeschakeld en wat u hieraan kunt doen.

Terug naar boven

Content met betrekking tot hacken en cracken

Wat is het beleid?

Google-advertenties mogen niet worden geplaatst op pagina's waarop hacken of cracken wordt gepromoot. Content over hacken en cracken is content die instructies of materiaal bevat waarmee gebruikers software, servers of websites illegaal kunnen bewerken of hier toegang toe kunnen krijgen.

Voorbeelden

Voorbeelden*

Acceptabel Niet acceptabel
 • Pagina's waarop informatie wordt verstrekt over het ontgrendelen van mobiele telefoons.
 • Informatie over of software voor het rippen van dvd's, cd's of games, of voor het downloaden van mp3-muziek (mag niet in strijd zijn met ons beleid inzake auteursrechten door downloads of auteursrechtelijk beschermd materiaal aan te bieden of verkeer naar pagina's met dergelijke content te leiden).
 • Pagina's waarop informatie wordt verstrekt over free-to-air satellietzenders.
 • Pagina's of producten die illegale toegang mogelijk maken tot mobiele telefoons en andere communicatiemiddelen of apparaten/systemen voor het leveren van content.
 • Producten of services die auteursrechtbescherming omzeilen, inclusief het omzeilen van DRM-technologie.
 • Producten waarmee kabel- of satellietsignalen illegaal kunnen worden gedecodeerd om zodoende deze uitzendingen gratis te kunnen bekijken.
 • Pagina's die gebruikers helpen of het mogelijk maken streaming video's te downloaden als dit is verboden door de contentleverancier, zoals op YouTube en Google Video.
 

* Dit zijn slechts voorbeelden; het overzicht is niet volledig.

Aanvullende informatie

Mijn site heeft een waarschuwing ontvangen wegens een beleidsschending:

 • Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor meer informatie over de problemen die op uw site zijn aangetroffen. Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen heeft aangebracht om de problemen op uw site op te lossen, hoeft u verder niets te doen. Als u geen wijzigingen aanbrengt om te zorgen dat uw site aan het beleid voldoet, wordt de advertentieweergave op uw site uitgeschakeld.
 • Houd voor ogen dat het probleem in het voorbeeld dat we u geven, zich ook op andere pagina's kan voordoen. Controleer daarom uw hele site.
 • Klik hier voor meer informatie.

De advertentieweergave op mijn pagina is beperkt of uitgeschakeld:

 • Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken. Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor specifieke informatie over waarom de advertentieweergave op uw pagina is beperkt of uitgeschakeld.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen op uw pagina heeft doorgevoerd, raadpleegt u de beleidsmelding voor informatie over hoe u een herbeoordeling van uw pagina aanvraagt.
 • Klik hier voor meer informatie.

De advertentieweergave op mijn site is uitgeschakeld:

 • Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken. Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor specifieke informatie over waarom de advertentieweergave op uw site is uitgeschakeld.
 • Wanneer u wijzigingen op uw site aanbrengt, moet u er rekening mee houden dat de URL in de melding slechts een voorbeeld is. We raden u ten zeerste aan te controleren of de content van uw volledige site aan het beleid voldoet voordat u een verzoek voor herbeoordeling indient.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen op uw site heeft aangebracht, kunt u een herbeoordeling van uw site aanvragen door dit formulier in te vullen.
 • Klik hier voor meer informatie.

Mijn account is uitgeschakeld:

 • Klik hier voor meer informatie over waarom uw account is uitgeschakeld en wat u hieraan kunt doen.

Terug naar boven

Pagina's waarop vergoedingsprogramma's worden aangeboden

Wat is het beleid?

Google-advertenties mogen niet worden geplaatst op pagina's die een betaling of andere beloning beloven aan gebruikers die op advertenties klikken, op internet surfen, e-mails lezen of soortgelijke taken uitvoeren. Wanneer u Google-advertenties op dergelijke pagina's plaatst, kan dit ongeldige vertoningen of klikken genereren. Om deze reden is dit verboden volgens ons beleid. Google-advertenties mogen evenmin worden geplaatst op pagina's die als belangrijkste doel hebben verkeer te sturen naar instructies over de implementatie van deze services of die dergelijke instructies promoten of aanbieden.

Voorbeelden

Voorbeelden*

Acceptabel Niet acceptabel
 • Pagina's waarop u betaald krijgt voor het uitvoeren van een actie, zolang het niet gaat om het klikken op advertenties of het kunstmatig verhogen van het aantal vertoningen van advertenties (pagina's met betaalde enquêtes, geld-terug-pagina's).
 • Safelist-pagina's (opt-in-groepen waar gebruikers hun pagina's via e-mail promoten).
 • Pagina's waarop u betaalt voor het klikken (pay-to-click).
 • Pagina's waarop u betaalt voor het surfen (pay-to-surf).
 • Autosurf-pagina's.
 • Pagina's voor zoeken ten bate van liefdadigheidsinstellingen.
 • Pagina's waarop u betaalt voor het zoeken (pay-to-search).
 

* Dit zijn slechts voorbeelden; het overzicht is niet volledig.

Aanvullende informatie

Mijn site heeft een waarschuwing ontvangen wegens een beleidsschending:

 • Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor meer informatie over de problemen die op uw site zijn aangetroffen. Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen heeft aangebracht om de problemen op uw site op te lossen, hoeft u verder niets te doen. Als u geen wijzigingen aanbrengt om te zorgen dat uw site aan het beleid voldoet, wordt de advertentieweergave op uw site uitgeschakeld.
 • Houd voor ogen dat het probleem in het voorbeeld dat we u geven, zich ook op andere pagina's kan voordoen. Controleer daarom uw hele site.
 • Klik hier voor meer informatie.

De advertentieweergave op mijn pagina is beperkt of uitgeschakeld:

 • Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken. Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor specifieke informatie over waarom de advertentieweergave op uw pagina is beperkt of uitgeschakeld.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen op uw pagina heeft doorgevoerd, raadpleegt u de beleidsmelding voor informatie over hoe u een herbeoordeling van uw pagina aanvraagt.
 • Klik hier voor meer informatie.

De advertentieweergave op mijn site is uitgeschakeld:

 • Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken. Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor specifieke informatie over waarom de advertentieweergave op uw site is uitgeschakeld.
 • Wanneer u wijzigingen op uw site aanbrengt, moet u er rekening mee houden dat de URL in de melding slechts een voorbeeld is. We raden u ten zeerste aan te controleren of de content van uw volledige site aan het beleid voldoet voordat u een verzoek voor herbeoordeling indient.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen op uw site heeft aangebracht, kunt u een herbeoordeling van uw site aanvragen door dit formulier in te vullen.
 • Klik hier voor meer informatie.

Mijn account is uitgeschakeld:

 • Klik hier voor meer informatie over waarom uw account is uitgeschakeld en wat u hieraan kunt doen.

Terug naar boven

Misleidende content

Wat is het beleid?

Gebruikers willen niet worden misleid door de content die ze online bekijken. Daarom mogen Google-advertenties niet worden geplaatst op pagina's die een verkeerde voorstelling van zaken geven (bijvoorbeeld door informatie incorrect weer te geven of weg te laten) over u, uw content of het primaire doel van uw webproperty.

Understanding Policy: Misrepresentative Content

Voorbeelden

 

Voorbeelden*

Niet acceptabel
 • Gebruikers onder valse of onduidelijke voorwendselen overhalen om content te bekijken.
 • Phishing naar gegevens van gebruikers.
 • Content, producten of services promoten met valse, oneerlijke of misleidende claims (bijvoorbeeld constructies om onwaarschijnlijk snel rijk te worden).
 • Google-producten nabootsen.
 • Ten onrechte een samenwerkingsverband met, of aanbeveling door andere personen, organisaties, producten of services impliceren.
 • Content over politiek, sociale kwesties of kwesties van openbaar belang naar een land leiden waar u niet zelf woont, als u een verkeerde voorstelling geeft van uw land van herkomst of van andere relevante details over uzelf, of als u deze achterhoudt.
 

* Dit zijn slechts voorbeelden; het overzicht is niet volledig.

Aanvullende informatie

Mijn site heeft een waarschuwing ontvangen wegens een beleidsschending:

 • Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor meer informatie over de problemen die op uw site zijn aangetroffen. Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen heeft aangebracht om de problemen op uw site op te lossen, hoeft u verder niets te doen. Als u geen wijzigingen aanbrengt om te zorgen dat uw site aan het beleid voldoet, wordt de advertentieweergave op uw site uitgeschakeld.
 • Houd voor ogen dat het probleem in het voorbeeld dat we u geven, zich ook op andere pagina's kan voordoen. Controleer daarom uw hele site.
 • Klik hier voor meer informatie.

De advertentieweergave op mijn pagina is beperkt of uitgeschakeld:

 • Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken. Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor specifieke informatie over waarom de advertentieweergave op uw pagina is beperkt of uitgeschakeld.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen op uw pagina heeft doorgevoerd, raadpleegt u de beleidsmelding voor informatie over hoe u een herbeoordeling van uw pagina aanvraagt.
 • Klik hier voor meer informatie.

De advertentieweergave op mijn site is uitgeschakeld:

 • Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken. Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor specifieke informatie over waarom de advertentieweergave op uw site is uitgeschakeld.
 • Wanneer u wijzigingen op uw site aanbrengt, moet u er rekening mee houden dat de URL in de melding slechts een voorbeeld is. We raden u ten zeerste aan te controleren of de content van uw volledige site aan het beleid voldoet voordat u een verzoek voor herbeoordeling indient.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen op uw site heeft aangebracht, kunt u een herbeoordeling van uw site aanvragen door dit formulier in te vullen.
 • Klik hier voor meer informatie.

Mijn account is uitgeschakeld:

 • Klik hier voor meer informatie over waarom uw account is uitgeschakeld en wat u hieraan kunt doen.

Terug naar boven

Schokkende content

Wat is het beleid?

We willen zo veel mogelijk rekening houden met onze adverteerders en gebruikers. Google-advertenties mogen daarom niet op pagina's met schokkende content worden geplaatst. Voorbeelden hiervan zijn onder meer:

 • Content met gruwelijke, nietsverhullende of weerzinwekkende beschrijvingen of afbeeldingen (bijv. bloed, ingewanden, gestold bloed, seksuele vloeistoffen, menselijke of dierlijke uitwerpselen, foto's van een plaats delict of ongeval)
 • Content met afbeeldingen van gewelddadigheden (bijv. beschrijvingen of afbeeldingen van schietpartijen, explosies of bomaanslagen, executievideo's, gewelddadige acties begaan tegen dieren)
 • Content met obscene of profane taal (scheld- of vloekwoorden)
Aanvullende informatie

Mijn site heeft een waarschuwing ontvangen wegens een beleidsschending:

 • Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor meer informatie over de problemen die op uw site zijn aangetroffen. Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen heeft aangebracht om de problemen op uw site op te lossen, hoeft u verder niets te doen. Als u geen wijzigingen aanbrengt om te zorgen dat uw site aan het beleid voldoet, wordt de advertentieweergave op uw site uitgeschakeld.
 • Houd voor ogen dat het probleem in het voorbeeld dat we u geven, zich ook op andere pagina's kan voordoen. Controleer daarom uw hele site.
 • Klik hier voor meer informatie.

De advertentieweergave op mijn pagina is beperkt of uitgeschakeld:

 • Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken. Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor specifieke informatie over waarom de advertentieweergave op uw pagina is beperkt of uitgeschakeld.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen op uw pagina heeft doorgevoerd, raadpleegt u de beleidsmelding voor informatie over hoe u een herbeoordeling van uw pagina aanvraagt.
 • Klik hier voor meer informatie.

De advertentieweergave op mijn site is uitgeschakeld:

 • Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken. Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor specifieke informatie over waarom de advertentieweergave op uw site is uitgeschakeld.
 • Wanneer u wijzigingen op uw site aanbrengt, moet u er rekening mee houden dat de URL in de melding slechts een voorbeeld is. We raden u ten zeerste aan te controleren of de content van uw volledige site aan het beleid voldoet voordat u een verzoek voor herbeoordeling indient.
 • Nadat u de benodigde wijzigingen op uw site heeft aangebracht, kunt u een herbeoordeling van uw site aanvragen door dit formulier in te vullen.
 • Klik hier voor meer informatie.

Mijn account is uitgeschakeld:

 • Klik hier voor meer informatie over waarom uw account is uitgeschakeld en wat u hieraan kunt doen.

Terug naar boven

Content gerelateerd aan wapens

Wat is het beleid?

We willen mensen online en offline beschermen. De promotie van content met betrekking tot wapens die schade of letsel kunnen veroorzaken, is dan ook niet toegestaan. Google-advertenties mogen daarom niet worden geplaatst op pagina's met de volgende content met betrekking tot wapens:

 • Pagina's waarop reclame wordt gemaakt voor de verkoop van vuurwapens. Hieronder vallen onder andere pistolen, geweren, jachtgeweren, jachtwapens, functionerende antieke vuurwapens, airsoftwapens, paintballgeweren, luchtbuksen en driedimensionaal geprinte vuurwapens;
 • Pagina's waarop reclame wordt gemaakt voor de verkoop van vuurwapengerelateerde onderdelen of componenten die essentieel zijn voor een vuurwapen of de functionaliteit van een vuurwapen verbeteren. Hieronder vallen onder andere wapenonderdelen die voor 80% zijn voltooid, munitie, patroonhouders, geluiddempers, munitiegordels, geweerkolven, ombouwsets, geweergrepen en vizieren;
 • Pagina's met instructies over de montage, verbetering of verwerving van vuurwapens, inclusief de bijbehorende onderdelen of componenten. Hieronder vallen onder andere instructies, handleidingen, software of apparatuur waarmee driedimensionaal geprinte vuurwapens of vuurwapenonderdelen kunnen worden gemaakt;
 • Pagina's waarop reclame wordt gemaakt voor de verkoop van producten die zijn ontworpen om te exploderen of die mensen of eigendommen in de buurt schade kunnen toebrengen. Hieronder vallen onder andere explosieven, spijkerbommen, chemische bommen, alle soorten ontploffend vuurwerk, rotjes en granaten;
 • Pagina's met instructiemateriaal waarmee explosieve voorwerpen kunnen worden gemaakt, verbeterd of verkregen;
 • Pagina's waarop reclame wordt gemaakt voor de verkoop van andere wapens die zijn ontworpen om (in een moderne context) een tegenstander tijdens sport, zelfverdediging of een gevecht te verwonden. Hieronder valt onder andere de verkoop van werpsterren, boksbeugels, pepperspray;
 • Pagina's waarop reclame wordt gemaakt voor de verkoop van messen die ontworpen zijn om een voordeel in een gevecht te bieden. Hieronder vallen onder andere messen die onherkenbaar zijn gemaakt of uitklapbare messen, zoals stiletto's, steekmessen, degenstokken, vlindermessen, militaire messen, dolken, werpbijlen;
 • Pagina's die het gebruik van wapens promoten om anderen schade toe te brengen.
  Aanvullende informatie

  Mijn site heeft een waarschuwing ontvangen wegens een beleidsschending:

  • Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor meer informatie over de problemen die op uw site zijn aangetroffen. Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken.
  • Nadat u de benodigde wijzigingen heeft aangebracht om de problemen op uw site op te lossen, hoeft u verder niets te doen. Als u geen wijzigingen aanbrengt om te zorgen dat uw site aan het beleid voldoet, wordt de advertentieweergave op uw site uitgeschakeld.
  • Houd voor ogen dat het probleem in het voorbeeld dat we u geven, zich ook op andere pagina's kan voordoen. Controleer daarom uw hele site.
  • Klik hier voor meer informatie.

  De advertentieweergave op mijn pagina is beperkt of uitgeschakeld:

  • Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken. Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor specifieke informatie over waarom de advertentieweergave op uw pagina is beperkt of uitgeschakeld.
  • Nadat u de benodigde wijzigingen op uw pagina heeft doorgevoerd, raadpleegt u de beleidsmelding voor informatie over hoe u een herbeoordeling van uw pagina aanvraagt.
  • Klik hier voor meer informatie.

  De advertentieweergave op mijn site is uitgeschakeld:

  • Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken. Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor specifieke informatie over waarom de advertentieweergave op uw site is uitgeschakeld.
  • Wanneer u wijzigingen op uw site aanbrengt, moet u er rekening mee houden dat de URL in de melding slechts een voorbeeld is. We raden u ten zeerste aan te controleren of de content van uw volledige site aan het beleid voldoet voordat u een verzoek voor herbeoordeling indient.
  • Nadat u de benodigde wijzigingen op uw site heeft aangebracht, kunt u een herbeoordeling van uw site aanvragen door dit formulier in te vullen.
  • Klik hier voor meer informatie.

  Mijn account is uitgeschakeld:

  • Klik hier voor meer informatie over waarom uw account is uitgeschakeld en wat u hieraan kunt doen.

  Terug naar boven

  Content die oneerlijk gedrag mogelijk maakt

  Wat is het beleid?

  We hechten veel waarde aan eerlijkheid en rechtvaardigheid, dus Google-advertenties mogen niet worden geplaatst op pagina's met content die gebruikers helpt anderen te misleiden. Voorbeelden:

  • Content die het maken van valse of nagemaakte documenten promoot, zoals paspoorten, diploma's of accreditaties.
  • Content die het maken van een valse of nepidentiteit promoot.
  • Verkoop of distributie van scripties of services voor het schrijven van papers of het afleggen van examens.
  • Informatie over of producten voor het met goed gevolg afleggen van een drugstest.
  • Content die frauduleuze activiteiten promoot.

  * Dit zijn slechts voorbeelden; het overzicht is niet volledig.

  Aanvullende informatie

  Mijn site heeft een waarschuwing ontvangen wegens een beleidsschending:

  • Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor meer informatie over de problemen die op uw site zijn aangetroffen. Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken.
  • Nadat u de benodigde wijzigingen heeft aangebracht om de problemen op uw site op te lossen, hoeft u verder niets te doen. Als u geen wijzigingen aanbrengt om te zorgen dat uw site aan het beleid voldoet, wordt de advertentieweergave op uw site uitgeschakeld.
  • Houd voor ogen dat het probleem in het voorbeeld dat we u geven, zich ook op andere pagina's kan voordoen. Controleer daarom uw hele site.
  • Klik hier voor meer informatie.

  De advertentieweergave op mijn pagina is beperkt of uitgeschakeld:

  • Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken. Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor specifieke informatie over waarom de advertentieweergave op uw pagina is beperkt of uitgeschakeld.
  • Nadat u de benodigde wijzigingen op uw pagina heeft doorgevoerd, raadpleegt u de beleidsmelding voor informatie over hoe u een herbeoordeling van uw pagina aanvraagt.
  • Klik hier voor meer informatie.

  De advertentieweergave op mijn site is uitgeschakeld:

  • Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken. Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor specifieke informatie over waarom de advertentieweergave op uw site is uitgeschakeld.
  • Wanneer u wijzigingen op uw site aanbrengt, moet u er rekening mee houden dat de URL in de melding slechts een voorbeeld is. We raden u ten zeerste aan te controleren of de content van uw volledige site aan het beleid voldoet voordat u een verzoek voor herbeoordeling indient.
  • Nadat u de benodigde wijzigingen op uw site heeft aangebracht, kunt u een herbeoordeling van uw site aanvragen door dit formulier in te vullen.
  • Klik hier voor meer informatie.

  Mijn account is uitgeschakeld:

  • Klik hier voor meer informatie over waarom uw account is uitgeschakeld en wat u hieraan kunt doen.

  Terug naar boven

  Illegale content

  Google-advertenties mogen niet worden geplaatst op pagina's die content bevatten die illegaal is, illegale activiteiten promoot of inbreuk maakt op de wettelijke rechten van anderen.

  Nagemaakte artikelen

  AdSense-uitgevers mogen geen Google-advertenties weergeven op webpagina's die nagemaakte artikelen te koop aanbieden of de verkoop hiervan promoten. Nagemaakte artikelen zijn voorzien van een handelsmerk of logo dat niet of nauwelijks te onderscheiden is van het handelsmerk van iemand anders. Deze artikelen bevatten geïmiteerde merkkenmerken van het product met het doel ze te promoten als officiële producten van de merkeigenaar.

  Seksuele handelingen met minderjarigen of zonder wederzijds goedvinden, of andere illegale seksuele handelingen

  Het genereren van inkomsten met content die betrekking heeft op pedofilie of beelden van seksueel misbruik van kinderen, wordt door Google AdSense ten strengste verboden. Google heeft altijd vooropgelopen in de strijd tegen online kindermisbruik en is een hartstochtelijk voorvechter van een gezinsvriendelijk internet.

  In de federale wet van de Verenigde Staten worden 'beelden van seksueel misbruik van kinderen' gedefinieerd als visuele afbeeldingen van minderjarigen (jonger dan achttien jaar) die seksuele handelingen verrichten, zoals geslachtsgemeenschap, orale seks en masturbatie, en sensuele afbeeldingen van de genitaliën (wel of niet bedekt). Deze definitie is van toepassing op foto's, video's, stripverhalen, tekeningen, schilderijen en beeldhouwwerken. Het kan om een afbeelding van een echt kind gaan, of om een met de computer gegenereerde, morph-, samengestelde of anderszins bewerkte afbeelding die lijkt op een kind (denk aan Photoshop). Dit omvat ook het verlokken van minderjarigen tot seksuele handelingen, wat ook wel 'verleiding' wordt genoemd.

  Onder pedofilie verstaat men content of gedrag (afbeeldingen, teksten, video's, enzovoort) waarin of waarmee seksuele aantrekkingskracht van volwassenen op minderjarigen (jonger dan achttien) wordt afgebeeld, aangemoedigd of gepromoot.

  Aanvullende informatie

  Mijn site heeft een waarschuwing ontvangen wegens een beleidsschending:

  • Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor meer informatie over de problemen die op uw site zijn aangetroffen. Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken.
  • Nadat u de benodigde wijzigingen heeft aangebracht om de problemen op uw site op te lossen, hoeft u verder niets te doen. Als u geen wijzigingen aanbrengt om te zorgen dat uw site aan het beleid voldoet, wordt de advertentieweergave op uw site uitgeschakeld.
  • Houd voor ogen dat het probleem in het voorbeeld dat we u geven, zich ook op andere pagina's kan voordoen. Controleer daarom uw hele site.
  • Klik hier voor meer informatie.

  De advertentieweergave op mijn pagina is beperkt of uitgeschakeld:

  • Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken. Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor specifieke informatie over waarom de advertentieweergave op uw pagina is beperkt of uitgeschakeld.
  • Nadat u de benodigde wijzigingen op uw pagina heeft doorgevoerd, raadpleegt u de beleidsmelding voor informatie over hoe u een herbeoordeling van uw pagina aanvraagt.
  • Klik hier voor meer informatie.

  De advertentieweergave op mijn site is uitgeschakeld:

  • Alle beleidsmeldingen worden via e-mail verzonden of kunnen in uw AdSense-account worden bekeken. Lees de melding zorgvuldig door en bezoek het Helpcentrum voor specifieke informatie over waarom de advertentieweergave op uw site is uitgeschakeld.
  • Wanneer u wijzigingen op uw site aanbrengt, moet u er rekening mee houden dat de URL in de melding slechts een voorbeeld is. We raden u ten zeerste aan te controleren of de content van uw volledige site aan het beleid voldoet voordat u een verzoek voor herbeoordeling indient.
  • Nadat u de benodigde wijzigingen op uw site heeft aangebracht, kunt u een herbeoordeling van uw site aanvragen door dit formulier in te vullen.
  • Klik hier voor meer informatie.

  Mijn account is uitgeschakeld:

  • Klik hier voor meer informatie over waarom uw account is uitgeschakeld en wat u hieraan kunt doen.

  Terug naar boven

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?