Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Посредничество

Настройване на персонализирано събитие

Персонализираните събития Ви дават възможност да настроите каскадно посредничество за източник на реклама, който не е поддържан източник на реклама. Първо ще трябва да внедрите адаптер за персонализирано събитие за източника на реклама, който искате да интегрирате. Използвайте инструкциите за Android или iOS.

След това добавете персонализираното събитие в групата си за посредничество, като изпълните следните стъпки:

Забележка: Можете да настроите персонализирано събитие само веднъж. За да използвате няколко персонализирани събития, можете да добавите допълнителни съответствия към персонализираното събитие.
 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Посредничество в страничната лента.
 3. Кликнете върху раздела Каскадни източници
 4. Кликнете върху Настройване на източник на реклама
 5. Кликнете върху Добавяне на персонализирано събитие.
 6. Кликнете върху Добавяне на съответствие. За да включите няколко персонализирани събития, трябва да настроите допълнителни съответствия.
 7. Добавете подробности за съответствието, включително име на съответствието. Въведете име на класа (задължително) и параметър (по избор) за всеки рекламен елемент. Обикновено незадължителният параметър съдържа идентификатор, който ще се използва от персонализираното събитие за зареждане на реклами.
  Забележка: Ако класът Ви е внедрен на Swift, трябва да добавите пред името на класа името на модула на приложението/рамката му (например appName.className).
 8. Кликнете върху Запазване.
 9. Използвайте ръководството на Google Developers за Android или iOS, за да внедрите персонализирани събития в приложението си. Не забравяйте да използвате името, класовете и параметрите, които зададохте при създаването му в AdMob. Ако не изпълните тази стъпка, персонализираните Ви събития няма да могат да изпълняват входящи заявки за реклами.

Добавяне на персонализирано събитие към група за посредничество

След като приключите с настройването на персонализираното събитие, можете да го добавите към група за посредничество. Научете как да създадете нова група за посредничество или изпълнете инструкциите по-долу, за да добавите източника на реклама към съществуваща група за посредничество:

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Посредничество в страничната лента.
 3. В раздела Група за посредничество кликнете върху името на групата за посредничество, към която добавяте източника на реклама. 
 4. В таблицата „Източници на реклами от каскадата“ кликнете върху Добавяне на персонализирано събитие
 5. Въведете описателен етикет за събитието.
 6. Въведете ръчна еСРМ, която да се използва за това персонализирано събитие. Тя ще се използва за динамичното позициониране на събитието в каскадата от посредничества, където ще се съревновава с други източници на реклами за изпълняване на заявки за реклами.
 7. Кликнете върху Напред.
 8. Изберете съществуващо съответствие, което да използвате за това персонализирано събитие, или кликнете върху Добавяне на съответствие, за да настроите ново съответствие. За да използвате няколко персонализирани събития, ще трябва да създадете допълнително съответствие за всяко персонализирано събитие.
 9. Кликнете върху Готово.
 10. Кликнете върху Запазване. Групата за посредничество ще бъде запазена.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
1277811430583242577
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73175