Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Používání přehledu Aktivity reklam (beta)

V přehledu aktivity reklam najdete na jednom místě informace o výkonu vašich reklam. Tento přehled slučuje data, metriky a dimenze z přehledů sítě AdMob, přehledů zprostředkování a přehledů nabídek do jednoho unifikovaného přehledu. Ukáže vám, jak si vede síť AdMob, kaskádové zdroje reklam a zdroje reklam s nabídkami, aniž byste museli procházet jednotlivé přehledy. 

Přehled Aktivity reklam můžete použít jako samostatný přehled, nebo jeho filtry, dimenze a metriky upravit a uložit jej jako přehled nový.

Pokud chcete zdroje reklam ze sítě AdMob zobrazovat v přehledu samostatně, použijte k tomu dimenzi Zdroj reklam (úplný seznam).

Síť AdMob zahrnuje poptávku Googlu i třetích stran. Na rozdíl od ostatních přehledů AdMob jsou ale v přehledu Aktivity reklam při použití dimenze Zdroj reklamy (úplný seznam) tyto zdroje uvedeny samostatně. 

Jestliže zdroje reklamy samostatně zobrazovat nechcete, stále máte možnost použít dimenzi Zdroj reklamy. V přehledu Aktivity reklam funguje tato dimenze stejně, jako v přehledech Síť AdMob, Zprostředkování a Nabídky.

Filtry

V tomto přehledu jsou k dispozici následující filtry:

 • Aplikace: Umožňuje zobrazit přehled aktivit reklam ve vybraných aplikacích. 
 • Reklamní jednotka: Umožňuje zobrazit přehled aktivit reklam vybraných reklamních jednotek. 
 • Země: Umožňuje zobrazit přehled aktivit reklam ve vybraných zemích. 
 • Formát: Umožňuje zobrazit přehled aktivit reklam ve vybraných formátech (např. bannery, vsunuté reklamy).
 • Zdroj reklamy: Umožňuje zobrazit přehled aktivit reklam z vybraných zdrojů.
 • Skupina zprostředkování: Umožňuje zobrazit přehled aktivit reklam ve vybraných skupinách zprostředkování.

Dimenze

V tomto přehledu jsou k dispozici následující dimenze:

 • Aplikace: Zobrazení výkonu podle aplikací.
 • Reklamní jednotka: Zobrazení výkonu jednotlivých reklamních jednotek.
 • Země: Zobrazení výkonu rozděleného podle země původu návštěvníků, kterým se reklamy v aplikaci zobrazily.
 • Datum: Zobrazení výkonu podle data.
 • Formát: Zobrazení výkonu podle formátu reklam (banner nebo vsunutá reklama).
 • Zdroj reklamy: Zobrazení výkonu podle zdrojů reklam. Zdroj reklamy měří provoz zprostředkování a může zahrnovat přímý prodej, vlastní události, vlastní reklamy nebo reklamní sítě třetích stran.
  Poznámka: Kromě požadavků ze služeb Google zahrnuje síť AdMob i řadu zdrojů třetích stran s nabídkami. Pokud chcete údaje pro tyto zdroje reklamy zobrazit samostatně, použijte dimenzi Zdroj reklam (úplný seznam).
 • Zdroj reklamy (úplný seznam): Zobrazení výkonu podle zdrojů reklam, přičemž jsou zahrnuty všechny zdroje ze sítě AdMob i zdroje třetích stran, ať už kaskádové, nebo s nabídkami. To může zahrnovat přímý prodej, vlastní události, vlastní reklamy nebo zdroje reklamy třetích stran.
  Poznámka: Pokud je některý z vámi nastavených zdrojů reklam s nabídkami současně součástí sítě AdMob, můžete jednotlivé zdroje příjmů rozlišit tak, že si zobrazíte současně dimenze Zdroj reklamyZdroj reklam (úplný seznam)
 • Instance zdroje reklam: Zobrazení výkonu podle unikátních instancí jednotlivých zdrojů reklam, které se v tomto přehledu zobrazí. Může zahrnovat instance sítě AdMob, zdrojů reklamy třetích stran, vlastních událostí, kampaní využívajících přímý prodej a dalších zdrojů reklam.
 • Typ reklamy: Zobrazení výkonu podle typů reklam (např. textová, grafická).
 • Verze aplikace: Zobrazení výkonu podle verzí aplikace. Verze aplikace rozlišuje jednotlivé její aktualizace. Poznámka: Údaje o verzích aplikací nejsou k dispozici u přehledů AdMob před 19. červencem 2020. 
 • GMA SDK: Zobrazení výkonu podle sady SDK pro mobilní reklamy Google integrované do aplikace. Poznámka: V současné době je podporována pouze sada SDK pro mobilní reklamy Google pro iOS.
 • Hodina: Zobrazení výkonu podle hodin. 
 • Test A/B zprostředkování: Zobrazení výkonu podle testu A/B zprostředkování. 
 • Skupina zprostředkování: Zobrazení výkonu podle skupiny zprostředkování.
 • Měsíc: Zobrazení výkonu podle měsíců.
 • Operační systém: Zobrazení výkonu podle operačního systému a čísla verze.
 • Platforma: Zobrazení výkonu podle platformy zařízení (např. Android nebo iOS).
 • Omezení zobrazování: V rámci zobrazení výkonu lze porovnat personalizované reklamy s nepersonalizovanými reklamami a zjistit, která omezení vedou k tomu, že reklamy nejsou personalizovány.
 • Varianta: Zobrazení výkonu podle varianty testu A/B s využitím zprostředkování. 
 • Týden: Zobrazení výkonu podle týdnů.
Rozbalit vše  Sbalit vše

Metriky

V tomto přehledu jsou k dispozici následující metriky:

Odh. příjmy

Vaše příjmy za vybrané období. Tato částka představuje odhad, který se může změnit.

AdMob odhaduje příjmy proporcionálně na základě počtu zobrazení, které každá reklamní jednotka získá. Tím se omezí dvojí započítání příjmů při opakovaném použití namapovaných reklamních jednotek. Další informace o zobrazování přehledu odhadovaných příjmů

Poznámka: Mezi daty o tržbách vykazovanými v přehledech služby AdMob a daty o tržbách vykazovanými reklamními sítěmi třetích stran můžete zaznamenat určité rozdíly.

Pozorovaná eCPM

Odhadovaná průměrná eCPM vypočtená na základě historických údajů o tržbách. 

U zdrojů reklam třetích stran je tato hodnota poskytována příslušným zdrojem reklam třetí strany.

Pozorovaná eCPM se zobrazí pouze u zdrojů reklam se zapnutou optimalizací. Hodnota uvedená v řádku Shrnutí v tabulce je průměrem všech hodnot ve sloupci Pozorovaná eCPM.

Žádosti

Kolikrát aplikace nebo reklamní jednotka požádala o reklamu. Žádost se započítá, i když není vrácena žádná reklama. Pokud je žádost odeslána více než jednomu zdroji reklamy v kaskádě zprostředkování, započítá se jenom jednou.

Poznámka: Služba AdMob sleduje žádosti různě na základě dimenzí, které vyberete.

Když je použit zdroj reklamy nebo dimenze instance zdroje reklamy 

Toto je počet žádostí, které každý zdroj reklamy obdržel. Žádosti procházejí kaskádou zprostředkování a některé mohou být započteny vícekrát. Například jedna žádost odeslaná v pořadí zprostředkování síti A, síti B a síti C se započte třikrát. 

Souhrnný řádek v přehledu ukazuje:

 • Jedinečné žádosti reklamní jednotky: Celkový počet jedinečných pokusů o žádost o reklamu. Jednotlivé žádosti nejsou v tomto počtu zahrnuty vícekrát. 
  Příklad: Jedna žádost odeslaná v kaskádě zprostředkování síti A, síti B a síti C se započte pouze jednou
 • Celkový počet žádostí odeslaných zdroji reklamy: Kolikrát vaše aplikace nebo reklamní jednotka odeslala žádost zdroji reklamy. Žádost se započítá, i když není vrácena žádná reklama. Pokud jste ve skupině zprostředkování zahrnuli zdroj reklamy vícekrát, mohou být některé žádosti započteny vícekrát během toho, jak procházejí kaskádou zprostředkování. 

Když je použita dimenze skupiny zprostředkování 

Toto je počet žádostí o reklamu odeslaných skupině zprostředkování. Žádost se započítá, když je odeslána libovolnému zdroji reklamy ve skupině zprostředkování. Žádost se v rámci skupiny zprostředkování započítá jen jednou, i když prochází kaskádou zprostředkování. 

Souhrnný řádek v přehledu ukazuje:

 • Jedinečné žádosti reklamní jednotky: Celkový počet jedinečných pokusů o žádost o reklamu. Jednotlivé žádosti nejsou v tomto počtu zahrnuty vícekrát. 
  Příklad: Jedna žádost odeslaná v kaskádě zprostředkování síti A, síti B a síti C se započte pouze jednou
 • Celkový počet žádostí odeslaných skupině zprostředkování: Počet žádostí o reklamu odeslaných skupině zprostředkování. 

Žádost se započítá, když je odeslána libovolnému zdroji reklamy ve skupině zprostředkování. Pokud je žádost odeslána různým zdrojům reklamy ve skupině zprostředkování, započítá se jen jednou. 

Poznámka: Celkový počet žádostí odeslaných skupině zprostředkování může být nižší než počet jedinečných žádostí reklamní jednotky kvůli kritériím cílení skupiny zprostředkování. Pokud například nastavíte všechny skupiny zprostředkování tak, aby cílily pouze na země v Evropě, žádost o reklamu vygenerovaná v Asii nebude odeslána žádnou z vašich skupin zprostředkování.   
Míra shody (%)

Procento žádostí o reklamy, které obdržely odpověď od zdroje reklamy. Počítá se jako podíl splněných žádostí o reklamu a všech žádostí:

(splněné žádosti o reklamu / žádosti) * 100 %

Splněné žádosti o reklamu

Počet reklam vrácených zdrojem reklamy v reakci na žádosti o reklamu. Úspěšné žádosti ale nemusejí vést k zobrazení.

U zdrojů reklam s nabídkami představují úspěšné žádosti počet případů, kdy zdroj reklamy zvítězí v aukci nabídek a v kaskádě (pokud je to relevantní) a dodá aplikaci reklamu. 

V případě kaskádových zdrojů reklam představují úspěšné žádosti počet případů, kdy je zdroj reklamy volán v kaskádě zprostředkování a dodá aplikaci reklamu.

Míra zobrazení (%)

Procento reklam, které se na základě žádosti uživateli v aplikaci zobrazily. Počítá se jako podíl počtu zobrazení a počtu úspěšných žádostí:

(zobrazení / úspěšné žádosti) * 100 %

Pokud je například celkový počet úspěšných žádostí 80, ale aplikace zobrazí reklamu jen na 60 z nich, míra zobrazení v dané aplikaci bude 75 %.

Zobrazení

Celkový počet zobrazení reklam uživatelům.

CTR (%)

Míra prokliku zobrazení je počet kliknutí na reklamu vydělený počtem jednotlivých zobrazení reklamy. Počítá se jako podíl počtu kliknutí a počtu zobrazení:

(kliknutí / zobrazení) * 100 %

Pokud například reklama zaznamená 20 kliknutí při 1 000 zobrazeních, CTR zobrazení bude 2 %.

Kliknutí

Celkový počet kliknutí uživatelů na reklamy zobrazené v aplikaci.

Proč je to důležité: Počet kliknutí vám pomůže zjistit, jak atraktivní je reklama pro lidi, kterým se zobrazuje. Když víte, kolik lidí na vaši reklamu kliklo ve srovnání s tím, kolik lidí ji vidělo (zobrazení), můžete změřit její úspěšnost.

Žádosti o nabídku

Počet žádostí zaslaných zdroji reklamy z nabídek.

Poznámka: Tato metrika pro kaskádové zdroje reklam je vždy nulová. Pokud jste ve skupinách zprostředkování odstranili síť AdMob jako zdroj nabídek, tato metrika bude nulová.

Nabídky v aukci

Počet cenových nabídek odeslaných zdrojem reklamy, které se zúčastnily aukcí nabídek. 

Ne všechny odeslané nabídky se mohou účastnit aukcí nabídek. Cenové nabídky musí splňovat kritéria aukce, jako jsou minimální eCPM nebo požadovaný formát reklamy. 

Poznámka: Tato metrika pro kaskádové zdroje reklam je vždy nulová. Pokud jste ve skupinách zprostředkování odstranili síť AdMob jako zdroj nabídek, tato metrika bude nulová.

Cenové nabídky v aukci (%)

Procento nabídek, které se zúčastnily aukcí nabídek. Tato hodnota se vypočítá vydělením počtu nabídek v aukci počtem žádostí o nabídku:

Počet nabídek v aukci / počet žádostí o nabídku

Poznámka: Tato metrika pro kaskádové zdroje reklam je vždy nulová. Pokud jste ve skupinách zprostředkování odstranili síť AdMob jako zdroj nabídek, tato metrika bude nulová.
Vítězné cenové nabídky

Počet nabídek, které zvítězily v aukci nabídek.

Poznámka: Tato metrika pro kaskádové zdroje reklam je vždy nulová. Pokud jste ve skupinách zprostředkování odstranili síť AdMob jako zdroj nabídek, tato metrika bude nulová.

Vítězné cenové nabídky (%)
Procento nabídek, které zvítězily v aukci nabídek. Tato hodnota se vypočítá vydělením počtu vítězných nabídek počtem nabídek v aukci:
počet vítězných nabídek / počet nabídek v aukci
Poznámka: Tato metrika pro kaskádové zdroje reklam je vždy nulová. Pokud jste ve skupinách zprostředkování odstranili síť AdMob jako zdroj nabídek, tato metrika bude nulová.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

true
Stránka nápovědy Moje AdMob je personalizovaná stránka nápovědy, která vám pomůže k úspěchům ve službě AdMob.

Představujeme přepracovanou stránku Moje AdMob, personalizovanou stránku nápovědy, kde najdete informace týkající se vašeho účtu. Snáze díky ní můžete udržovat účet v dobrém stavu, zkontrolovat úplnost nezbytných nastavení a získat optimalizační tipy přizpůsobené pro vaše aplikace. Sledujte další novinky.

Další informace

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false
false
true
73175
false
false