Få tilpassede optimeringstips, forstå din kontos tilstand, og sørg for, at den er optimalt konfigureret, på den forbedrede "Min AdMob-side".

Sådan bruger du rapporten Annonceaktivitet (beta)

Rapporten Annonceaktivitet er en central visning af dine annoncers effektivitet. Den kombinerer data, metrics og dimensioner fra rapporten AdMob-netværk, rapporten Formidling og rapporten Budgivning i én og samme rapport. Du behøver ikke længere at skifte mellem rapporter for at forstå, hvordan AdMob-netværket, vandfaldsannoncekilder og budgivningsannoncekilder klarer sig. 

Den kan bruges som en selvstændig rapport, eller du kan ændre filtre, dimensioner og metrics og gemme den som en ny rapport.

Filtre

Følgende filtre er tilgængelige for denne rapport:

 • App: Se rapporten Annonceaktivitet for de valgte apps. 
 • Annonceenhed: Se rapporten Annonceaktivitet for de valgte annonceenheder. 
 • Land: Se rapporten Annonceaktivitet for de valgte lande. 
 • Format: Se rapporten Annonceaktivitet for de valgte annonceformater (f.eks. bannerannonce eller mellemliggende annonce).
 • Annoncekilde: Se rapporten Annonceaktivitet for de valgte annoncekilder.
 • Formidlingsgruppe: Se rapporten Annonceaktivitet for de valgte formidlingsgrupper.

Dimensioner

Følgende dimensioner er tilgængelige for denne rapport:

 • App: Se den enkelte apps effektivitet.
 • Annonceenhed: Se effektiviteten for individuelle annonceenheder.
 • Land: Se effektiviteten efter hjemlandet for de besøgende, der har set annoncer i din app.
 • Dato: Se effektiviteten på dagsbasis.
 • Format: Se effektiviteten efter annonceformater (f.eks. banner- eller mellemliggende annonce).
 • Annoncekilde: Se de enkelte annoncekilders effektivitet. Annoncekilder måler formidlingstrafik og kan inkludere direkte salg, tilpassede hændelser, husannoncer eller annoncenetværk tilhørende tredjeparter.
 • Annoncekildeforekomst: Se effektiviteten på tværs af de unikke forekomster af hver annoncekilde, der vises i denne rapport. Dette kan omfatte forekomster fra AdMob-netværket og tredjepartsannoncekilder, tilpassede hændelser, kampagner til direkte salg og andre annoncekilder.
 • Annoncetype: Se effektiviteten efter annoncetype (f.eks. tekst- eller billedannonce).
 • Appversion: Se effektiviteten efter appversion. Hver appversion repræsenterer en appopdatering. Bemærk! Data om appversionen er ikke tilgængelig i AdMob-rapportering før den 19. juli 2020. 
 • GMA SDK: Se effektiviteten efter den Google Mobile Ads SDK-version, der er integreret i appen. Bemærk! Det er kun Google Mobile Ads SDK til iOS, der understøttes i øjeblikket.
 • Time: Se effektiviteten på timebasis. 
 • A/B-test til formidling: Se effektiviteten efter A/B-test til formidling. 
 • Formidlingsgruppe: Se effektiviteten efter formidlingsgruppe.
 • Måned: Se effektiviteten på månedsbasis.
 • Operativsystem: Se effektiviteten efter enhedens operativsystem og versionsnummer.
 • Platform: Se effektiviteten efter enhedsplatform (f.eks. Android eller iOS).
 • Visningsbegrænsning: Se effektiviteten ved at sammenligne tilpassede annoncer med ikke-tilpassede annoncer, og få et indblik i, hvilke begrænsninger der gør, at annoncer ikke bliver tilpasset.
 • Variant: Se effektiviteten efter variant af A/B-test til formidling. 
 • Uge: Se effektiviteten på ugebasis.

Metrics

Følgende metrics er tilgængelige for denne rapport.

Est. indtjening

Din akkumulerede indtjening for det valgte datointerval. Beløbet omfatter omsætning fra AdMob-netværket, optimerede tredjepartsannoncenetværk og annoncekilder fra budgivning.

I AdMob estimeres indtjeningen proportionelt ud fra det antal eksponeringer, som hver annonceenhed opnår. På den måde forhindres det, at omsætningen tælles med to gange, når annonceenhedstilknytning genbruges på tværs af annonceenheder. Få flere oplysninger om rapportering af estimeret indtjening.

Dette beløb er et estimat, der kan ændre sig.

Bemærk! Der kan forekomme uoverensstemmelser mellem de omsætningsdata, der rapporteres via AdMob-rapporter, og de omsætningsdata, der rapporteres via de tredjepartsannoncenetværk, du benytter.

Registreret eCPM

Den gennemsnitlige eCPM for et annoncenetværk fra tredjepart beregnet ved hjælp af historiske omsætningsdata.

Registreret eCPM vises kun for optimerede tredjepartsannoncenetværk.

Værdien i rækken "I alt" i tabellen er et gennemsnit af alle værdierne i kolonnen Registreret eCPM.

AdMob estimerer tredjepartsomsætningen baseret på oplysninger, som hentes fra de optimerede tredjepartsannoncenetværk.

Antal anmodninger

Det antal gange, din app eller annonceenhed anmoder om en annonce. Anmodninger tælles, hver gang der sendes en anmodning, også selvom der ikke returneres nogen annoncer.

Typer af anmodningsmetrics i din formidlingsrapport

Afhængigt af de dimensioner, som du anvender i din formidlingsrapport, kan anmodninger tælles forskelligt.

Når dimensionen for annoncekilden eller annoncekildeforekomsten anvendes 

Dette er det antal gange, hver annoncekilde har modtaget en anmodning. Nogle af disse anmodninger tælles muligvis mere end én gang, når anmodningen bevæger sig gennem formidlingsvandfaldet. Eksempelvis tælles en enkelt anmodning til Netværk A, Netværk B og Netværk C i formidlingsstakken tre gange. 

Oversigtsrækken i rapporten viser:

 • Unikke anmodninger fra annonceenheder: En annonceenheds samlede antal unikke forsøg på at anmode om en annonce. Dette tal inkluderer ikke flere forekomster af den samme anmodning. 
  Eksempel: En anmodning, der er blevet sendt til netværk A, netværk B og netværk C i formidlingsvandfaldet, tælles kun én gang
 • Samlet antal anmodninger fra annoncekilder: Det antal gange, din app eller annonceenhed har sendt en anmodning til en annoncekilde. Anmodninger tælles, selvom der ikke returneres nogen annoncer. Hvis du har medtaget en annoncekilde flere gange i en formidlingsgruppe, tælles nogle af disse anmodninger muligvis mere end én gang, når anmodningen bevæger sig gennem formidlingsvandfaldet. 

Når dimensionen for formidlingsgruppen anvendes 

Dette er antallet af annonceanmodninger, der er sendt til en formidlingsgruppe. Der tælles en anmodning, når den sendes til en af annoncekilderne i en formidlingsgruppe. Anmodningen tælles kun én gang pr. formidlingsgruppe, også selvom anmodningen bevæger sig gennem formidlingsvandfaldet. 

Oversigtsrækken i rapporten viser:

 • Unikke anmodninger fra annonceenheder: En annonceenheds samlede antal unikke forsøg på at anmode om en annonce. Dette tal inkluderer ikke flere forekomster af den samme anmodning. 
  Eksempel: En anmodning, der er blevet sendt til netværk A, netværk B og netværk C i formidlingsvandfaldet, tælles kun én gang
 • Samlet antal anmodninger til formidlingsgruppe: Antallet af annonceanmodninger, der er sendt til en formidlingsgruppe. 

Der tælles en anmodning, når den sendes til en af annoncekilderne i en formidlingsgruppe. Hvis anmodningen sendes til flere annoncekilder i formidlingsgruppen, tælles den kun én gang. 

Bemærk! Samlet antal anmodninger til formidlingsgrupper kan være lavere end anmodninger om unikke annonceenheder på grund af målretningskriterierne for din formidlingsgruppe. Hvis du f.eks. indstiller alle dine formidlingsgrupper til kun at målrette mod lande i Europa, sendes en annonceanmodning, der genereres i Asien, ikke til nogen af dine formidlingsgrupper.   

Matchprocent

Procentdelen af annonceanmodninger, der modtog et svar fra en annoncekilde. Tallet beregnes ved at dividere antallet af matchede anmodninger med det samlede antal anmodninger:

(Matchede anmodninger/anmodninger) * 100 %

Matchede anmodninger

Det antal annoncer, der er returneret fra en annoncekilde som svar på annonceanmodninger. Det er ikke alle matchede anmodninger, der resulterer i en eksponering.

Når det gælder annoncekilder til budgivning, er matchede anmodninger det antal gange, en annoncekilde har vundet auktionen med budgivning og vandfaldet (hvis det er relevant) og returneret en annonce til appen. 

Når det gælder annoncekilder til vandfald, er matchede anmodninger det antal gange, en annoncekilde er blevet kaldt i formidlingsvandfaldet og har returneret en annonce til appen.

Visningsrate (i %)

Den procentdel af de hentede annoncer, der er blevet vist for brugeren i appen. Den beregnes ved at dividere eksponeringer med matchede anmodninger:

(Eksponeringer/matchede anmodninger) * 100 %

Eksempel: Hvis det samlede antal matchede anmodninger er 80, men din app kun viser 60 af disse, er appens visningsrate 75 %.

Eksponeringer

Det samlede antal annoncer, der vises til brugerne.

CTR (i %)

Klikrate (CTR) for eksponeringer er antallet af annonceklik divideret med antallet af individuelle annonceeksponeringer. Den beregnes ved at dividere klik med eksponeringer:

(Klik/eksponeringer) * 100 %

Hvis din annonce eksempelvis har opnået 20 klik ud af 1.000 eksponeringer, er CTR for eksponeringer lig med 2 %.

Klik

Det antal gange, brugerne klikker på en annonce.

Hvorfor er det vigtigt? Antal klik kan give dig et indtryk af, hvor meget en annonce appellerer til de personer, der ser den. Hvis du ved, hvor mange personer der klikker på en annonce, i forhold til, hvor mange personer der ser den (eksponeringer), kan du måle, hvor effektiv annoncen er.

Budanmodninger

Antallet af anmodninger til en annoncekilde af typen Budgivning.

Bemærk! Denne metric er altid nul for vandfaldskilder. Hvis du har fjernet AdMob-netværket som budgivningskilde i formidlingsgrupper, er denne metric nul.

Antal bud på auktion

Det antal bud, der er afgivet af den annoncekilde, der har deltaget i auktioner via budgivning. 

Det er ikke alle afgivne bud, der deltager i auktioner via budgivning. Buddene skal opfylde auktionskriterierne, f.eks. med hensyn til minimum-eCPM eller annonceformattyper. 

Bemærk! Denne metric er altid nul for vandfaldskilder. Hvis du har fjernet AdMob-netværket som budgivningskilde i formidlingsgrupper, er denne metric nul.

Antal bud på auktion (i %)

Den procentdel af buddene, der har deltaget i auktioner via budgivning. Tallet beregnes ved at dividere antallet af bud på auktion med antallet af budanmodninger:

Antal bud på auktion/antal budanmodninger

Bemærk! Denne metric er altid nul for vandfaldskilder. Hvis du har fjernet AdMob-netværket som budgivningskilde i formidlingsgrupper, er denne metric nul.

Antal vindende bud

Det antal bud, der har vundet en budgivningsauktion.

Bemærk! Denne metric er altid nul for vandfaldskilder. Hvis du har fjernet AdMob-netværket som budgivningskilde i formidlingsgrupper, er denne metric nul.

Antal vindende bud (i %)

Den procentdel af buddene, der har vundet en auktion med budgivning. Tallet beregnes ved at dividere antallet af vindende bud med antallet af bud på auktion:
Antal vindende bud/antal bud på auktion
Bemærk! Denne metric er altid nul for vandfaldskilder. Hvis du har fjernet AdMob-netværket som budgivningskilde i formidlingsgrupper, er denne metric nul.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

true
<p>"Min AdMob-side" – din tilpassede side i Hjælp, som kan hjælpe dig med at nå dine mål med AdMob.</p>

Vi introducerer vores nyligt opdaterede Min AdMob-side, som er en tilpasset side i Hjælp. Siden indeholder oplysninger, som er relevante for din konto. Du kan bedre holde styr på din kontos tilstand, sørge for, at du har den mest optimale konfiguration, og at du får de rigtige optimeringstips, som er målrettet mod dine apps. Hold øje med flere opdateringer.

Få flere oplysninger

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
73175
false