Avisering

På den förbättrade sidan Mitt AdMob hittar du anpassade optimeringstips och kan läsa information om din kontostatus och slutföra konfigureringen.

Mer om rapporter

Klick och intäkter har tagits bort från dina rapporter

Varför klick och intäkter försvinner från dina uppskattade intäkter

Du kan märka ofta förekommande ändringar under dagen i de uppgifter om uppskattade intäkter som visas i rapporterna, särskilt de första 48 timmarna efter första rapport.

Vad händer med klick och intäkter?

Dessa variationer beror på fördröjningen mellan det totala antalet klick och upptäckta ogiltiga klick. Intäkter visas snabbt, men justeringen nedåt vid eventuella ogiltiga klick tar längre tid att bearbeta.

När en besökare klickar på en annons uppdateras de uppskattade intäkterna baserat på dessa registrerade klick. Bearbetningen av ogiltiga klick genomför vi dock efter denna första uppskattning, och det motsvarande antalet klick och intäkter kan då justeras nedåt i rapporterna om vi identifierar ogiltig aktivitet.

Obs! Detta märks mest i konton där trafikvolymen är låg eller där det finns en stor andel ogiltiga klick.

Ytterligare avdrag för slutförda intäkter

Uppgifterna om antalet klick och uppskattade intäkter är stabila efter dessa inledande variationer, men du kan märka ytterligare avdrag i de slutförda intäkterna i slutet av månaden om vi identifierar annan ogiltig aktivitet senare, eller på grund av andra avdrag, som avrundning av avvikelser.

Om du ofta lägger märke till justeringar kan du läsa om hur du förhindrar ogiltig aktivitet.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny