Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Nhãn nội dung kỹ thuật số

 AdMob sử dụng nhãn nội dung kỹ thuật số để phân loại mức độ phù hợp của nội dung quảng cáo cho các đối tượng khác nhau. Những nhãn này tương tự như mức phân loại nội dung do các tổ chức khác đặt cho phim hoặc trò chơi điện tử.

Sau đây là bảng xác định nhãn nội dung kỹ thuật số.

Nhãn nội dung kỹ thuật số Phần mô tả
G: Đối tượng chung Nội dung phù hợp với mọi đối tượng, kể cả gia đình và trẻ em.
PG: Cần có cha mẹ hướng dẫn Nội dung phù hợp với hầu hết đối tượng nếu có sự hướng dẫn của cha mẹ, kể cả các chủ đề như phi thực tế, bạo lực hoạt hình.
T: Thanh thiếu niên Nội dung phù hợp với đối tượng thanh thiếu niên trở lên, kể chủ đề như sức khỏe tổng quát, mạng xã hội, hình ảnh đáng sợ và các môn thể thao chiến đấu.
MA: Đối tượng trưởng thành Nội dung chỉ phù hợp cho đối tượng trưởng thành; kể cả các chủ đề như rượu, cờ bạc, nội dung khiêu dâm và vũ khí.
 

Selecting a given digital content label will not change any general or sensitive category exclusions you’ve applied to your account and will not override applicable legal restrictions. 

For example, if you’ve disabled gambling ads or gambling is not permitted in your country, selecting the Mature (MA) rating does not enable gambling ads.

Nhãn nội dung kỹ thuật số theo ứng dụng

Cả Google Play và Apple App Store đều có những cách riêng để đánh giá và gắn nhãn mức độ phù hợp của nội dung cho các nhóm tuổi. Tham khảo bảng sau để quyết định nhãn nội dung kỹ thuật nào tương ứng với đối tượng ứng dụng của bạn.

Nhãn nội dung kỹ thuật số Google Play (Android) App Store (iOS)
G 3+ 4+
PG 7+ 9+
T 12+ 12+
MA 16+, 18+ 17+

 

Xếp hạng nội dung trong Google Play và App Store được dùng để mô tả độ tuổi tối thiểu của nội dung trong ứng dụng. Tuy nhiên, xếp hạng nội dung không cho bạn biết ứng dụng có được thiết kế cho người dùng ở một độ tuổi cụ thể hay không.

 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73175