Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ra mắt Trung tâm chính sách mới

Khắc phục các vấn đề về chính sách làm ảnh hưởng đến việc phân phát quảng cáo

Lưu ý: Gần đây, chúng tôi đã thiết kế lại Trung tâm chính sách. Hãy tìm hiểu thêm về nội dung thay đổi

Hãy sử dụng Trung tâm chính sách để giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả nhằm giảm thiểu tác động đến việc phân phát quảng cáo của bạn. Sau khi đã giải quyết vấn đề, bạn có thể yêu cầu xem xét ứng dụng của mình.

Xác định nguyên nhân của vấn đề

Để bắt đầu giải quyết các vấn đề đối với ứng dụng của bạn, hãy nhấp vào "Khắc phục” trong cột Hành động. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang Thông tin chi tiết về vấn đề, nơi bạn sẽ thấy nội dung mô tả về vấn đề mà chúng tôi đã tìm thấy trong ứng dụng của bạn. Hãy đọc kỹ nội dung mô tả để xác định những vấn đề cần khắc phục trong ứng dụng của bạn. 

Xin lưu ý rằng bạn chỉ phải khắc phục các lỗi vi phạm chính sách. Bạn không bắt buộc phải thực hiện các thay đổi để khắc phục vấn đề về các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản. Tuy nhiên, nội dung thuộc các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản sẽ bị hạn chế phân phát quảng cáo. Hãy tìm hiểu thêm về các loại vấn đề và trạng thái phân phát quảng cáo

Nếu bạn vẫn gặp khó khăn trong việc tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề, hãy tham khảo mục chính sách trong Trung tâm trợ giúp của AdMob hoặc xem Cộng đồng trợ giúp Google AdMob.

Mẹo: Sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các vấn đề của bạn

Nếu bạn có nhiều ứng dụng gặp vấn đề, hãy cân nhắc sử dụng bộ lọc của Trung tâm chính sách để giúp bạn sắp xếp thứ tự ưu tiên cho những ứng dụng cần khắc phục trước. Ví dụ: bạn có thể lọc ra các ứng dụng có số lượng yêu cầu quảng cáo bị ảnh hưởng nhiều nhất hoặc lọc ra tất cả các ứng dụng bị vô hiệu hóa việc phân phát quảng cáo – biện pháp thực thi nghiêm trọng nhất. 

Bạn cũng có thể lọc ra tất cả các vấn đề Phải khắc phục để giúp bạn sắp xếp thứ tự ưu tiên. Các vấn đề Phải khắc phục là các lỗi vi phạm chính sách phải được giải quyết. Hãy tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trung tâm chính sách. 

Resolving policy issues

Yêu cầu xem xét 

Sau khi đã thực hiện các thay đổi bắt buộc đối với một lỗi vi phạm chính sách và/hoặc các thay đổi không bắt buộc đối với một nội dung thuộc các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản, bạn có thể yêu cầu xem xét ứng dụng của mình. 

Nếu bạn muốn yêu cầu xem xét vì bạn đã khắc phục vấn đề, hãy nhớ tải phiên bản mới của ứng dụng lên cửa hàng ứng dụng tương ứng trước khi yêu cầu xem xét.

Lưu ý: Bạn phải yêu cầu xem xét cho từng ứng dụng được áp dụng (các) biện pháp thực thi chính sách trong Trung tâm chính sách của mình để việc phân phát quảng cáo tiếp tục diễn ra trong ứng dụng đó. 

 Để yêu cầu xem xét cho ứng dụng của bạn, hãy làm như sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
  2. Nhấp vào Trung tâm chính sách.
  3. Nhấp vào Khắc phục bên cạnh ứng dụng mà bạn muốn yêu cầu xem xét. 
  4. Trong mục Đã tìm thấy vấn đề, hãy nhấp vào Yêu cầu xem xét.
  5. Xem lại thông tin trong hộp thoại, sau đó mô tả các thay đổi mà bạn đã thực hiện để tuân thủ các chính sách chương trình, hoặc giải thích lý do bạn cho rằng một lỗi vi phạm có thể không thích hợp.
  6. Đánh dấu vào hộp để xác nhận rằng bạn đã sẵn sàng để được xem xét.
  7. Nhấp vào Yêu cầu xem xét

Trạng thái xem xét

Hãy kiểm tra cột Trạng thái trong Trung tâm chính sách để biết thông tin cập nhật về trạng thái xem xét của bạn. Nếu trạng thái là Đang được xem xét, thì tức là ứng dụng của bạn đang được xem xét và chúng tôi chưa đưa ra quyết định. 

Nếu trạng thái xem xét của bạn là bị từ chối, bạn sẽ nhận được thông báo qua email và trong mục Đã tìm thấy vấn đề. Hãy xem lại thông tin chi tiết về lỗi vi phạm chính sách để đảm bảo bạn đã thực hiện các thay đổi thích hợp cho ứng dụng của mình. Sau khi xem lại chính sách và thực hiện các thay đổi bổ sung, bạn có thể yêu cầu xem xét lại. 

Nếu thấy ứng dụng của bạn đã tuân thủ chính sách sau khi xem xét, chúng tôi sẽ loại bỏ biện pháp thực thi đó khỏi Trung tâm chính sách và bạn sẽ nhận được thông báo qua email.

Checking issue status in the Policy center

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
<p>"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.</p>

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73175
false