Primajte prilagođene savjete za optimizaciju, steknite uvid u stanje svojeg računa i dovršite postavljanje na poboljšanoj mojoj AdMob stranici.

Početak

Testiranje aplikacije pomoću alata za provjeru oglasa

Testiranje oglasa u stvarnom vremenu, bez potrebe za pisanjem koda

Alat za provjeru oglasa nova je značajka koja je uključena u najnoviji Google Mobile Ads SDK (verzija 20.0.0 ili novija za Android, 7.68.0 ili novija za iOS). Pruža korisne uvide u vezi s posluživanjem oglasa i testiranjem izvora oglasa treće strane u stvarnom vremenu. Pisanje koda nije potrebno.

Jednostavnim pokretom, kao što je protresanje ili okretanje testnog uređaja, alat za provjeru oglasa prikazuje se iznad vaših aplikacija kao preklapajući sloj. Pomoću alata za provjeru oglasa možete učiniti sljedeće:

 • pregledati svoje oglasne jedinice
  • provjeriti ispunjavaju li se vaši oglasi u skladu s očekivanjima
  • pronaći pogreške i pregledati pojedinosti o tome kako riješiti problem
  • pregledati pojedinosti o medijacijskom slapu po zahtjevu
 • provjeriti status adaptera SDK-a izvora oglasa treće strane
 • testirati pojedinačne izvore oglasa slapa treće strana
  • potvrditi da ste ispravno konfigurirali izvor oglasa za medijaciju
  • provjeriti izvedbu svakog izvora oglasa po oglasnoj jedinici.

Početak

Da biste upotrebljavali alat za provjeru oglasa, morate učiniti sljedeće:

 1.  Instalirajte i inicijalizirajte najnoviji Google Mobile Ads SDK (verzija 20.0.0 ili novija za Android, 7.68.0 ili novija za iOS). 
 2. Postavite testni uređaj i odaberite pokret koji želite upotrebljavati za aktiviranje alata za provjeru oglasa na uređaju. Saznajte kako dodati testni uređaj.  
 3. Na testnom uređaju otvorite aplikaciju i započnite interakciju s aplikacijom. Na taj se način osigurava da imate dovoljno zahtjeva za oglase koje možete analizirati. Napominjemo da ćete možda vidjeti skup zahtjeva za oglase čak i pri pokretanju aplikacije ako ste implementirali predmemoriranje oglasa za svoju aplikaciju. 
 4. Nakon interakcije s aplikacijom na testnom uređaju pomoću pokreta koji ste odabrali u 2. koraku aktivirajte alat za provjeru oglasa. 

Alat za provjeru oglasa možete aktivirati i na testnom uređaju putem poziva API-ju za Android ili iOS

Način funkcioniranja

Alat za provjeru oglasa automatski počinje provjeravati posluživanje oglasa vaše aplikacije nakon što otvorite aplikaciju na registriranom testnom uređaju

Kako biste osigurali dovoljan broj zahtjeva za oglase za analizu, trebat ćete stupiti u interakciju s aplikacijom. Napominjemo da ćete možda vidjeti skup zahtjeva za oglase čak i pri pokretanju aplikacije ako vaša aplikacija unaprijed dohvati oglase. 

Nakon što pokrenete alat za provjeru oglasa na svom testnom uređaju pomoću pokreta ili prilagođenog poziva API-ju, vidjet ćete karticu Oglasne jedinice na kojoj su navedene oglasne jedinice vaše aplikacije poredane prema posljednjoj aktivnosti (bez obzira na to jesu li prikazale oglas). Vidjet ćete i karticu za provjeru adaptera za SDK trećih strana. Saznajte više o čestim problemima s adapterom za SDK

Napomena: preporučujemo da prije upotrebe alata za provjeru oglasa inicijalizirate Google Mobile Ads SDK. Nećete moći vidjeti cjelovit popis svojih oglasnih jedinica dok ne inicijalizirate SDK.  Saznajte više o inicijaliziranju Google Mobile Ads SDK-a (Android, iOS). 

Osim toga, ako vaša aplikacija sadrži oglasne jedinice koje nisu povezane s vašim ID-om AdMob aplikacije, oglasna jedinica prikazat će se samo ako je za tu oglasnu jedinicu dovršen barem jedan zahtjev.

Dodirnite oglasnu jedinicu da biste pregledali zapisnik zahtjeva za SDK koji sadrži pojedinosti o medijacijskom slapu do ispunjavanja oglasa (ili dovršetka slapa bez ispunjavanja) za najnovije zahtjeve za oglase. Ovdje možete proširiti svaki izvor oglasa koji nije ispunio oglas da biste pregledali pojedinosti o pogrešci zbog izostanka ispunjavanja.   

Za izvore oglasa treće strane poruke o pogreškama šalju se izravno iz izvora oglasa. Ako vam je potrebno više informacija, proučite izvor oglasa treće strane. 

Testiranje pojedinačnih izvora oglasa

Pomoću alata za provjeru oglasa možete testirati postavljanje jednog izvora oglasa slapa treće strane. To vam omogućuje da provjerite jeste li ispravno implementirali adapter medijacije treće strane i poslužuje li se izvor oglasa u skladu s očekivanjima. 

Napomena: da biste mogli upotrebljavati testiranje jednog izvora oglasa, morate inicijalizirati Google Mobile Ads SDK. 

Da biste pokrenuli test jednog izvora oglasa, uključite opciju Testiranje jednog izvora oglasa na dnu aplikacije. Zatim odaberite izvor oglasa koji želite testirati. Kada se alat za provjeru oglasa omogući za test jednog izvora oglasa, svi budući zahtjevi za oglase pokušat će vratiti oglase iz odabranog izvora oglasa.

Napomena: u načinu testiranja jednog izvora oglasa svi zahtjevi za oglase pokušat će se ispuniti iz odabranog izvora oglasa bez obzira na to je li taj izvor oglasa povezan s navedenom oglasnom jedinicom. Drugim riječima, ako izvor oglasa koji testirate nije u medijacijskom slapu za oglasnu jedinicu, vidjet ćete poruku o pogrešci "Bez ispunjavanja", koja govori da vaša oglasna jedinica nije konfigurirana za taj izvor oglasa. 

Prilikom testiranja pojedinačnog izvora oglasa možete dodirnuti oglasnu jedinicu da biste vidjeli zapisnik zahtjeva za SDK. To vam pokazuje je li izvor oglasa ispunio zahtjeve za oglase poslane nakon što je testiranje jednog izvora oglasa omogućeno. Ako izvor oglasa nije ispunio zahtjev za oglas, vidjet ćete poruku o pogrešci s pojedinostima o tome što je izazvalo pogrešku zbog izostanka ispunjavanja.  

Ako ste u medijacijski slap dodali više instanci odabranog izvora oglasa, vidjet ćete svaku instancu poziva upućenog izvoru oglasa u slapu dok se oglas ne ispuni ili dok se slap ne dovrši bez ispunjavanja. 

Napominjemo da testiranje jednog izvora oglasa automatski istječe nakon 60 minuta. 

Kako prisilno ponovno pokrenuti aplikaciju?

Ako uključite testiranje jednog izvora oglasa, morat ćete prisilno ponovno pokrenuti aplikaciju. Budući da neke aplikacije predmemoriraju oglase pri pokretanju, ponovno pokretanje aplikacije osigurava da se test jednog izvora primijeni na svaki zahtjev za oglas u sesiji testiranja.

Za Android uređaje aplikaciju obično možete prisilno ponovno pokrenuti putem aplikacije Postavke na telefonu. Postavke se mogu razlikovati ovisno o telefonu. Više informacija zatražite od proizvođača uređaja

Saznajte kako prisilno ponovno pokrenuti aplikaciju za iOS uređaje.  

Objašnjenje problema s adapterom za SDK 

Da biste provjerili status svojih adaptera za SDK, kliknite karticu Adapter

Postoje dva problema koja možete vidjeti prilikom provjere adaptera za SDK izvora oglasa treće strane. Pregledajte sljedeće da biste shvatili problem i što možete učiniti da biste ga riješili. 

Napomena: ako na kartici Adapter ne vidite izvor oglasa treće strane, to može značiti da niste dodali izvor oglasa na AdMob račun. Saznajte kako postaviti izvor oglasa slapa i izvor oglasa za licitiranje. Nakon što ispravno postavite izvor oglasa, provjerite jeste li ga dodali u medijacijsku grupu.

Adapter nije pronađen 

Neki izvori oglasa treće strane zahtijevaju SDK i njegov GMA adapter za SDK za učitavanje i prikaz oglasa iz tog izvora. Ta pogreška znači da GMA SDK ne može pronaći adapter ili SDK treće strane. Provjerite jeste li ispravno instalirali adapter za SDK. Saznajte više o Androidu i iOS-u.

Inicijalizacija nije uspjela

Svaki adapter za SDK izvora oglasa treće strane mora se izričito inicijalizirati u bazi koda s potrebnim parametrima. Provjerite jeste li ispravno slijedili vodič za integraciju. Određene pogreške tijekom inicijalizacije potražite u dokumentaciji izvora oglasa treće strane. Saznajte više o Androidu i iOS-u.

Ako prilikom testiranja izvora oglasa za licitiranje naiđete na poteškoće, saznajte više o poteškoćama i što znače.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

true
Moja AdMob stranica za pomoć – vaša prilagođena stranica za pomoć u uspješnoj upotrebi AdMoba.

Predstavljamo novoredizajniranu moju AdMob stranicu, prilagođenu stranicu za pomoć s relevantnim informacijama za vaš račun. Možete bolje održavati stanje svojeg računa, pobrinuti se da se dovrši potrebno postavljanje i dobivati odgovarajuće savjete za optimizaciju usmjerene na vaše aplikacije. Pratite novosti!

Saznajte više

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
73175
false
false