Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Cài đặt GDPR

Quản lý đối tác quảng cáo theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Theo Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của Google, bạn phải xác định rõ từng đối tác quảng cáo sẽ nhận được dữ liệu cá nhân của người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) và Vương quốc Anh, đồng thời cung cấp thông tin về việc sử dụng dữ liệu đó. Các đối tác quảng cáo (bao gồm Google và các mạng quảng cáo khác, đối tác quảng cáo, nhà cung cấp, người đặt giá thầu và nguồn quảng cáo khác) sử dụng dữ liệu về người dùng của bạn cho những mục đích như hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa hoặc báo cáo số lượt chuyển đổi.

Khi sử dụng Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý của IAB Châu Âu, bạn sẽ chọn đối tác quảng cáo trong khi định cấu hình chế độ cài đặt GDPR trong Công cụ Quyền riêng tư và thông báo.

Chọn đối tác quảng cáo

Đối tác quảng cáo trước đây được gọi là nhà cung cấp công nghệ quảng cáo (ATP) trên trang Sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu.

Bạn nên sử dụng những tùy chọn kiểm soát này để lựa chọn danh sách đối tác quảng cáo mà bạn muốn hợp tác, bất kể bạn có sử dụng Funding Choices làm Nền tảng quản lý sự đồng ý (CMP) hay không. Chúng tôi đã tạo các tùy chọn kiểm soát để cho phép bạn lựa chọn các đối tác quảng cáo mà bạn muốn hợp tác, nhờ đó, bạn luôn kiểm soát hoạt động trên trang web và ứng dụng của mình.

Nếu bạn không sử dụng các tùy chọn kiểm soát này, nhóm các đối tác quảng cáo thường dùng sẽ bắt đầu phân phát. Đây là một nhóm gồm các đối tác quảng cáo thường dùng mang lại doanh thu cao nhất cho các nhà xuất bản từ những người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu và Vương quốc Anh từ tất cả các nguồn cầu có lập trình. Để đơn giản hóa việc thiết lập thông báo yêu cầu đồng ý theo GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu) và ngăn các lỗi cấu hình có thể ảnh hưởng đến quá trình phân phát quảng cáo trên các nền tảng của Google, Google sẽ được chọn là đối tác quảng cáo mặc định (dưới dạng Sản phẩm quảng cáo của Google) và bạn không thể bỏ chọn.

Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu yêu cầu bạn phải xác định rõ từng bên mà bạn sẽ chia sẻ dữ liệu. Do đó, cho dù bạn sử dụng một nhóm các đối tác quảng cáo tự chọn hay sử dụng nhóm các đối tác thường dùng, bạn đều phải liệt kê các đối tác này cho người dùng của mình.

Đối tác quảng cáo mà bạn chọn được sử dụng như thế nào?

Danh sách các đối tác quảng cáo mà bạn chọn sẽ được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Để gửi các yêu cầu quảng cáo do người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu hoặc Vương quốc Anh tạo cho đối tác quảng cáo mà bạn chọn.
 • Nếu bạn đang sử dụng thông báo của Google tuân theo GDPR về Quyền riêng tư và thông báo: Để nhận được sự đồng ý cho các đối tác quảng cáo đã chọn và cung cấp danh sách các đối tác quảng cáo cho những người dùng xem thông báo của bạn. Danh sách này xuất hiện trên trang “Đối tác quảng cáo” của các thông báo GDPR của bạn.

  Những đối tác quảng cáo mà bạn chọn sẽ xuất hiện trong tất cả thông báo GDPR mới do bạn tạo. Bạn cũng có thể thêm đối tác quảng cáo mới được chọn vào các thông báo đã xuất bản của mình.

Danh sách đối tác quảng cáo

 * Đối tác quảng cáo là một phần trong danh sách thường dùng.

Thêm đối tác quảng cáo vào thông báo GDPR đã xuất bản

Bạn có thể cần phải thêm đối tác quảng cáo sau khi đã xuất bản thông báo yêu cầu đồng ý. Lý do là vì bạn muốn thêm một đối tác quảng cáo mà ban đầu bạn chưa yêu cầu đồng ý hoặc vì gần đây một đối tác quảng cáo mới được thêm vào Danh sách nhà cung cấp toàn cầu (GVL) của IAB hoặc danh sách ATP của Google và giờ đây, bạn muốn sử dụng đối tác đó cho các dịch vụ của họ.

Trong cả hai trường hợp, khi thêm đối tác quảng cáo vào thông báo đã xuất bản, bạn cần phải xác định xem liệu có phải yêu cầu những người dùng đã đồng ý với nhóm đối tác quảng cáo trước đó sẽ một lần nữa đồng ý với những đối tác quảng cáo mới được thêm hay không.

Hãy hoàn tất các bước sau để thêm đối tác quảng cáo vào các thông báo GDPR đã xuất bản:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Quyền riêng tư và thông báo.
 3. Nhấp vào GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu).
 4. Nhấp vào phần Cài đặt.
 5. Trong mục "Chọn loại quảng cáo mà bạn muốn hiển thị", hãy chọn Quảng cáo được cá nhân hóa.
 6. Trong mục "Chọn đối tác quảng cáo", hãy nhấp vào Edit.
 7. Chọn đối tác quảng cáo trong danh sách "Đối tác quảng cáo của bạn" để thêm những đối tác này vào thông báo yêu cầu đồng ý của bạn. Chọn trong số các tùy chọn sau đây:
  • Đối tác quảng cáo thường dùng: Sử dụng danh sách đối tác quảng cáo đã chọn trước.
  • Đối tác quảng cáo tùy chỉnh: Chọn đối tác quảng cáo mà bạn muốn sử dụng riêng lẻ. Khi bạn chọn tùy chọn này, danh sách các đối tác quảng cáo thường dùng được chọn tự động. Tuy vậy, bạn có thể bỏ chọn từng đối tác trong danh sách này.
 8. Nếu bạn chọn đối tác quảng cáo mới, hãy chọn xem có yêu cầu người dùng cũ đồng ý lại không:
  • Nếu bạn chọn tùy chọn “Người dùng sẽ được yêu cầu đồng ý đối với các đối tác quảng cáo mới”, thì người dùng đã đồng ý sẽ được yêu cầu đồng ý lại. Những đối tác quảng cáo mới sẽ xuất hiện trong chuỗi thể hiện sự đồng ý của những người dùng đã đồng ý.
  • Nếu bạn không chọn tùy chọn “Người dùng sẽ được yêu cầu đồng ý đối với các đối tác quảng cáo mới”, thì chỉ những người dùng mới sẽ được yêu cầu đồng ý. Những đối tác quảng cáo mới sẽ không xuất hiện trong chuỗi thể hiện sự đồng ý của những người dùng đã đồng ý.

   The Ad Mob interface showing how to select ad partners.

 9. Nhấp vào Xong. Thay đổi của bạn sẽ thể hiện trong tất cả thông báo đã xuất bản trên ứng dụng hoặc trang web đó.

Xóa đối tác quảng cáo khỏi thông báo GDPR đã xuất bản

Hãy hoàn tất các bước sau để xóa đối tác quảng cáo khỏi thông báo GDPR đã xuất bản của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Quyền riêng tư và thông báo.
 3. Nhấp vào GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu).
 4. Nhấp vào phần Cài đặt.
 5. Bỏ chọn đối tác quảng cáo để xóa họ khỏi thông báo GDPR của bạn.
 6. Nhấp vào Lưu. Thay đổi của bạn sẽ thể hiện trong tất cả các thông báo đã xuất bản trên ứng dụng hoặc trang web đó.
Nếu đối tác quảng cáo bị xóa khỏi thông báo yêu cầu đồng ý của bạn (vì bạn đã bỏ chọn họ khỏi danh sách "Đối tác quảng cáo của bạn" hoặc do họ không còn là thành viên của Danh sách nhà cung cấp toàn cầu (GVL) của IAB), bạn không cần làm gì thêm, vì bạn không bắt buộc phải có lại sự đồng ý từ người dùng của mình.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
73175
false
false