Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Правила на програмите AdMob и AdSense

Ограничени реклами

Въведохме ограничени реклами (LTD), за да предоставим на издателите възможността да показват реклами по ограничен начин, когато липсва съгласие за използването на „бисквитки“ или друго локално хранилище, както е посочено в правилата на Google за съгласие на потребителите в ЕС. (Можете да използвате тази функция съгласно правилата дори когато съгласието на крайния потребител не е заявено или е отхвърлено. Трябва да оцените за себе си задълженията за спазване на разпоредбите, включително задължително известие и съгласие, въз основа на местното законодателство в юрисдикцията Ви.)

В тази статия се разглеждат ограниченията и поддържаните функции на решението на Google за показване на ограничени реклами.

Освен че ще деактивира събирането, споделянето и използването на лични данни за персонализиране на реклами, решението на Google за ограничени реклами не осъществява достъп до „бисквитки“, идентификатори на потребители или равностойно локално хранилище на устройството на потребителя. Имайте предвид, че данни като IP адреси ще продължат да се използват в рамките на основното показване на реклами. Освен това технологиите за показване на реклами (маркерите ни с JavaScript и/или кодът ни за SDK) ще продължат да се кешират или инсталират като част от обичайното поведение на браузърите и мобилните операционни системи на потребителите, а файловете за създаване на реклама ще продължат да се изпращат към устройствата, като в някои случаи ще се кешират.

Ако даден издател използва рамката за получаване на съгласие TCF 2.0 на IAB, ще опитаме да показваме ограничени реклами, които отговарят на условията, когато няма съгласие за цел 1, но Google има право като доставчик да действа въз основа на законен интерес или съгласие за цели 2, 7, 9 и 10. Google ще опита да показва отговаряща на условията ограничена реклама независимо от местоположението на потребителя.

Понастоящем ограничени реклами за приложения ще се поддържат само за рамката TCF 2.0 на IAB.

Използване на „бисквитки“ и местни идентификатори

Ограничените реклами деактивират всички функции и персонализиране, които изискват използването на „бисквитки“ или друго локално хранилище, както е посочено в правилата на Google за съгласие на потребителите в ЕС, включително идентификаторите на мобилните устройства. Това означава, че следните функции не са налице за ограничени реклами:

 • Персонализиране на рекламите
 • Насочване по аудитория
 • Измерване на ефекта върху търсенето
 • Измерване на ефекта от проучването
 • Ремаркетинг
 • Категории въз основа на интереси
 • Насочване по мобилен оператор
 • Насочване по скорост на връзката
 • Функции, които разчитат на местен идентификатор, включително:​​​​
  • Показател за проследяване на реализациите
  • Проследяване на реализациите в приложения
  • Измерване на уникалния обхват
  • „Спиране на тази реклама“
  • Последователно редуване на рекламните послания
  • Редуване на рекламните видеопослания и съставяне на работни скици
  • Правила за видеореклами и рекламни правила за сесиите
  • Ограничаване на честотата
  • Отчитане на обхвата въз основа на „бисквитки“, уникалния обхват или реализациите от приложение
  • Откриване на невалиден трафик
  • Определени полета за прехвърляне на данни, като например User ID, няма да са налице.
При ограничените реклами възможностите за откриване на измами може да са намалени. Препоръчваме на издателите да уведомяват рекламодателите, че възможностите за филтриране на невалиден трафик може да са намалени при трафик, с който се показват ограничени реклами.

Допустимост на търсенето

Първото продуктово предложение ще поддържа посредничество, приложения и видеореклами в AdMob. Кампаниите няма да се показват в AdMob при сигнал за ограничени реклами.

Програмното търсене не отговаря на условията за ограничени реклами. Това включва програмно гарантирани оферти, предпочитани оферти, частен търг, открит търг за търсене с Google и търсене от трети страни, включително Authorized Buyers и „Открито офериране“. Търсене с Google като част от верига за посредничество не се поддържа.

AdSense (AdSense за търсене и AdSense за съдържание) няма да се поддържа и ще продължи да изисква съгласие за „бисквитки“, за да показва реклами.

Допустимост на файлове за създаване на реклама

Посредничество

При посредничеството не се налага мярка за файлове за създаване на реклама, когато неперсонализирани реклами са активирани чрез инструментите на Google за съгласие на потребителите в ЕС и това правило ще бъде разширено за файлове за създаване на ограничени реклами, показвани чрез посредничество. При TCF 2.0 проверяваме дали доставчиците на рекламни технологии и други източници на програмно търсене не нарушават правилата на Google и дали имат поне едно правно основание за обработване на данни преди включването им в каскадата от посредничества.

Внедряване

Няма нови контроли на потребителския интерфейс за внедряване на ограничени реклами. Издателите могат да посочат дали трябва да се прилага подход за ограничени реклами.

 • SDK на GMA: Издателите могат да използват ключа gad_has_consent_for_cookies в споделеното хранилище на платформата, за да активират ограничени реклами за Android и iOS.

За издателите, които използват TCF 2.0 на IAB, ще се съобразим със сигнала за получаване на съгласие за „бисквитка“ или идентификатор (цел 1) в низа за ПC. Ограничените реклами ще се заявяват, когато липсва съгласие за цел 1, но Google има право като доставчик да действа въз основа на законен интерес или съгласие за цели 2, 7, 9 и 10.

При заявки за ограничени реклами отчитането на реализациите от приложение няма да е налице. Отчитането на импресиите за ограничени реклами е налице посредством величината „Ограничение за показване“.

Изисква се действие за платформи за управление на получаването на съгласие

Издателите, които използват Funding Choices, ще могат да създават и изпращат съобщения за получаване на съгласие с цел 1, като използват TCF 2.0 на IAB.

Други платформи за управление на получаването на съгласие (CMP), използващи TCF 2.0 на IAB, не трябва да предприемат действия за поддръжка на ограничени реклами. Съществуващият низ за ПС съдържа всички уместни сигнали, необходими за избирането на правилния режим на показване. Ако следните условия са изпълнени с Google като доставчик на рекламни технологии, ще показваме ограничени реклами:

 • Няма съгласие за цели 1, 3 и 4.
 • Законен интерес или съгласие за други цели.

Понастоящем ограничени реклами за приложения ще се поддържат само в рамката за получаване на съгласие TCF 2.0 на IAB.  Ако издателят използва персонализиран инструмент за получаване на съгласие и потребителят отхвърли съгласието за използване на идентификатори на устройствата, издателят не трябва да прави заявка за реклами, тъй като понастоящем не разполагаме с начин, по който издателят да сигнализира за ограничени реклами извън рамката TCF 2.0 на IAB.

За издателите ще са налице следните режими на показване на реклами:

Режим на показване на реклами Персонализирани реклами Неперсонализирани реклами Ограничени реклами
Невалиден трафик и защита срещу измами Поддържа се Поддържа се Не се поддържа
Програмно търсене от Google Поддържа се Поддържа се Не се поддържа
Програмно търсене от купувачи трети страни Поддържа се Не се поддържа Не се поддържа
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
' data-mime-type=
Осигуряване на приходи от потребители от развиващите се пазари чрез реклами при отваряне на приложение

Повечето потребители на приложението Ви идват ли от развиващи се пазари? Тези потребители е по-вероятно да взаимодействат с реклами, което Ви дава отлична възможност да ги ангажирате ефективно чрез реклами при отваряне на приложение.

Изпробвайте рекламите при отваряне на приложение

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
false
true
true
73175