Xin lưu ý: Bộ phận hỗ trợ của chúng tôi sẽ nghỉ từ ngày 25/12 đến ngày 4/1 nhân dịp Giáng sinh và năm mới. Vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúpcác diễn đàn cộng đồng của chúng tôi để tham khảo những tài nguyên khác. Chúng tôi xin lỗi nếu có gì bất tiện cho bạn và cảm ơn bạn đã kiên nhẫn trong khoảng thời gian này.

Chính sách

Tìm hiểu về Các chính sách và quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google

Google hỗ trợ một môi trường web mở và miễn phí bằng cách cho phép nhà xuất bản kiếm tiền từ nội dung của họ cũng như giúp nhà quảng cáo tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các sản phẩm và dịch vụ hữu ích, phù hợp. Để duy trì sự tin tưởng vào hệ sinh thái quảng cáo, chúng tôi phải đặt hạn mức về nội dung mà nhà xuất bản có thể kiếm tiền từ đó.

Tất cả các nhà xuất bản đều bắt buộc phải tuân thủ các chính sách của Google, vì vậy, vui lòng đọc kỹ các chính sách này. Nếu bạn không tuân thủ các chính sách này, chúng tôi có quyền vô hiệu hóa việc phân phát quảng cáo trên trang web của bạn hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Nếu tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa, bạn sẽ không đủ điều kiện tiếp tục tham gia chương trình AdMob.

Theo các Điều khoản và điều kiện trực tuyến của chúng tôi, bạn có trách nhiệm nắm bắt thông tin cập nhật và tuân thủ các chính sách được đăng tại đây.

Google Publisher Policies and Restrictions Explained

Sau đây là nội dung trong bài viết này:

Các chính sách dành cho nhà xuất bản của Google là gì?

Khi kiếm tiền từ nội dung thông qua mã quảng cáo của Google, bạn bắt buộc phải tuân thủ Các chính sách dành cho nhà xuất bản của Google. Nội dung ở đây bao gồm mọi nội dung xuất hiện trên trang hoặc ứng dụng của bạn – bao gồm cả nội dung do người dùng tạo (như mục nhận xét), các quảng cáo khác và đường liên kết đến các trang web hoặc ứng dụng khác. Nếu bạn cố gắng kiếm tiền từ nội dung vi phạm chính sách và không tuân thủ các chính sách này, Google có thể chặn không cho quảng cáo xuất hiện trên nội dung của bạn hoặc tạm ngưng hay chấm dứt tài khoản của bạn.

Chúng tôi áp dụng các chính sách này cùng với mọi chính sách khác chi phối việc bạn sử dụng các sản phẩm dành cho nhà xuất bản của Google.

Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google là gì?

Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google xác định những nội dung bị hạn chế nhận một số nguồn quảng cáo nhất định. Nội dung ở đây bao gồm mọi nội dung xuất hiện trên trang hoặc ứng dụng của bạn – bao gồm cả quảng cáo và đường liên kết khác đến các trang web hoặc ứng dụng khác.

Việc kiếm tiền từ nội dung thuộc Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google không phải là lỗi vi phạm chính sách; thay vào đó, chúng tôi sẽ hạn chế việc quảng cáo trên nội dung đó (nếu cần), dựa trên tùy chọn của từng sản phẩm quảng cáo hoặc tùy chọn riêng của nhà quảng cáo. Đôi khi, điều này có nghĩa là không có nguồn quảng cáo nào đặt giá thầu trên khoảng không quảng cáo của bạn và sẽ không có quảng cáo nào xuất hiện trên nội dung bị hạn chế này.

Chúng tôi có người mua từ nhiều nguồn (có thể bao gồm Google Ads, Authorized Buyers, Display & Video 360, Đặt trước và nhiều nguồn khác). Do đó, bạn có thể nhận được một số quảng cáo từ một số nguồn khác này. Nhưng xin lưu ý rằng quảng cáo Google Ads (trước đây là AdWords) sẽ không phân phát trên những nội dung có gắn nhãn những quy định hạn chế này.

Vì vậy, mặc dù bạn có thể chọn kiếm tiền từ nội dung nằm trong Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được ít quảng cáo hơn trên nội dung bị hạn chế này so với những nội dung không bị hạn chế khác.

Chúng tôi áp dụng các quy định hạn chế này cùng với mọi chính sách khác chi phối việc bạn sử dụng các sản phẩm dành cho nhà xuất bản của Google.

Sự khác biệt giữa Các chính sách dành cho nhà xuất bản của Google và Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google là gì?

Các chính sách dành cho nhà xuất bản của Google quy định các loại nội dung không thể kiếm tiền thông qua mọi sản phẩm dành cho nhà xuất bản của chúng tôi. Các chính sách này bao gồm các chính sách nghiêm cấm nội dung bất hợp pháp, nội dung nguy hiểm hoặc mang tính xúc phạm và nội dung khiêu dâm, cùng nhiều nội dung khác. Đây là nội dung sẽ không bao giờ được phép hiển thị quảng cáo.

Ngược lại, Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google quy định các loại nội dung (chẳng hạn như thuốc lá hoặc thuốc dùng để tiêu khiển) không phải lúc nào cũng vi phạm chính sách nhưng có thể không hấp dẫn đối với tất cả các nhà quảng cáo. Điều này có nghĩa là nhà xuất bản sẽ không vi phạm chính sách, nhưng thay vào đó, nội dung sẽ bị gắn nhãn hạn chế về khoảng không quảng cáo và có khả năng nhận được ít quảng cáo (hoặc đôi khi không nhận được quảng cáo) vì nhu cầu do nhà quảng cáo xác định.

Tôi có thể xem các vấn đề có thể ảnh hưởng đến việc phân phát quảng cáo ở đâu?

Trung tâm chính sách hiển thị tất cả các biện pháp thực thi mà chúng tôi hiện đang áp dụng trên trang web của bạn. Những biện pháp này có thể là chặn tất cả quảng cáo (ví dụ: "Đã vô hiệu hóa phân phát quảng cáo") hoặc hạn chế những nhà quảng cáo có thể đặt giá thầu trên khoảng không quảng cáo của bạn (ví dụ: "Nhu cầu bị hạn chế").

Chúng tôi có thể áp dụng biện pháp thực thi đối với bạn do có nhiều vấn đề với nội dung của bạn:

  • Lỗi vi phạm Chính sách dành cho nhà xuất bản của Google phải được khắc phục. Google thực thi biện pháp đối với các lỗi vi phạm chính sách bằng cách áp dụng trạng thái "Đã vô hiệu hóa phân phát quảng cáo" hoặc "Nhu cầu bị hạn chế".
  • Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google không phải là lỗi vi phạm chính sách, vì vậy, bạn không cần thay đổi nội dung hoặc yêu cầu quảng cáo. Tuy nhiên, nội dung thuộc các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản sẽ hiển thị kèm theo trạng thái "Nhu cầu bị hạn chế".
Mẹo: Để tìm hiểu xem bạn có cần thực hiện hành động để chúng tôi gỡ bỏ biện pháp thực thi hay không, hãy xem lại cột "Phải khắc phục" trong Trung tâm chính sách. Cột này sẽ hiển thị "Có" nếu lý do chúng tôi áp dụng biện pháp thực thi là do lỗi vi phạm chính sách. Cột sẽ hiển thị "Không" nếu bạn có nội dung thuộc các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản.

Làm cách nào để khắc phục lỗi vi phạm Chính sách dành cho nhà xuất bản của Google?

  1. Truy cập vào Trung tâm chính sách để tìm hiểu thông tin chi tiết về các vấn đề có thể hạn chế quảng cáo xuất hiện trên trang web, mục trang web, trang hoặc ứng dụng của bạn, cũng như các bước để giải quyết vấn đề về việc phân phát quảng cáo và yêu cầu xem xét sau khi bạn đã thực hiện các thay đổi. Trang chính của Trung tâm chính sách cung cấp thông tin tổng quan về các trang web bị ảnh hưởng của bạn.
  2. Nếu cột "Phải khắc phục" hiển thị "Có", điều này có nghĩa là một trong số các trang web, mục trang web hoặc trang của bạn hiện không tuân thủ Các chính sách chương trình và do đó, Google đã thực thi Các chính sách dành cho nhà xuất bản của Google. Khi Google áp dụng biện pháp thực thi trên một trang, điều này có nghĩa là trang đó đang vi phạm chính sách. Khi Google thực hiện hành động trên một trang web hoặc mục trang web, thì điều này có nghĩa là nhiều trang trên trang web hoặc mục trang web đó vi phạm chính sách. Khi điều này xảy ra, bạn cần kiểm tra toàn bộ trang web hoặc mục trang web của mình và thực hiện các thay đổi để trang web hoặc mục trang web đó tuân thủ các chính sách của chúng tôi.
  3. Sau khi giải quyết các lỗi vi phạm chính sách trên trang web, mục trang web hoặc trang của mình, bạn có thể yêu cầu xem xét.

Làm cách nào để khắc phục vấn đề liên quan đến Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google?

  1. Truy cập vào Trung tâm chính sách. Đây là nơi cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các vấn đề có thể hạn chế quảng cáo xuất hiện trên trang web, các mục trang web hoặc trang của bạn, cũng như các bước để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc phân phát quảng cáo và yêu cầu xem xét sau khi bạn đã thực hiện các thay đổi.
  2. Nếu cột "Phải khắc phục" hiển thị "Không", điều đó có nghĩa là trang web của bạn có nội dung thuộc Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google. Mặc dù có thể chọn kiếm tiền từ loại nội dung này, nhưng bạn sẽ có khả năng nhận được ít quảng cáo hơn vì một số nguồn quảng cáo sẽ không thể đặt giá thầu trên nội dung đó.
  3. Nếu đã giải quyết mọi vấn đề liên quan đến các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản trên trang web, mục trang web hoặc trang, thì bạn có thể yêu cầu xem xét

Các câu hỏi thường gặp về Các chính sách và quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google

Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về Các chính sách dành cho nhà xuất bản của GoogleCác quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google:

Tôi thấy thông báo về vấn đề liên quan đến Các quy định hạn chế về chính sách và Trung tâm chính sách cho biết đó không phải là vấn đề "Phải khắc khục", điều này có nghĩa là gì?

Nếu cột "Phải khắc phục" hiển thị "Không", điều đó có nghĩa là trang web của bạn có nội dung thuộc Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google. Chúng tôi có người mua từ nhiều nguồn (có thể bao gồm Google Ads, Authorized Buyers, Display & Video 360, Đặt trước và nhiều nguồn khác). Vì vậy, mặc dù có thể chọn kiếm tiền từ loại nội dung này, nhưng bạn có thể sẽ nhận được ít quảng cáo hơn từ một số nguồn khác này. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng quảng cáo Google Ads (trước đây là AdWords) sẽ không phân phát trên nội dung có gắn nhãn các quy định hạn chế này.

Nếu tôi muốn tiếp tục phân phát quảng cáo trên trang bị hạn chế (Các quy định hạn chế về chính sách), tài khoản của tôi có nguy cơ bị tạm ngưng hay chấm dứt không?

Nội dung kiếm tiền thuộc Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google sẽ không vi phạm chính sách, thay vào đó, chúng tôi sẽ hạn chế việc quảng cáo trên nội dung đó như đã nêu ở trên. Vì vậy, mặc dù bạn có thể chọn kiếm tiền từ nội dung nằm trong Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google, nhưng điều đó sẽ đồng nghĩa với việc bạn có khả năng nhận được ít doanh thu quảng cáo hơn trên nội dung bị hạn chế so với những nội dung tuân thủ đầy đủ khác.

Tại sao nhà quảng cáo chọn không quảng cáo trên trang có nội dung vi phạm Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google?

Chúng tôi hiểu rằng nhà quảng cáo có thể không thấy rằng các loại nội dung trong Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google hấp dẫn hoặc có liên quan đến thương hiệu của họ. Đó là lý do chúng tôi để họ quyết định. Nhà quảng cáo của Google có thể chọn trong số nhiều danh mục khác nhau và không phải tất cả các nhà quảng cáo đều sẽ chọn danh mục nhạy cảm. Do đó, kết quả cuối cùng là những nội dung có gắn nhãn là danh mục hạn chế có thể bị giới hạn khả năng kiếm tiền hoặc không thể kiếm tiền. Tuy nhiên, đây không phải là lỗi vi phạm chính sách.

Tôi đã xóa nội dung sau khi bị áp dụng biện pháp thực thi cấp trang và đã yêu cầu xem xét. Bây giờ, tôi lại nhận được một lỗi mới là lỗi vi phạm chính sách "không có nội dung". Tôi nên thực hiện hành động đề xuất nào để khắc phục các lỗi vi phạm đó?

Mọi việc chúng tôi làm đều nhằm bảo vệ nhà xuất bản, người dùng và nhà quảng cáo. Ở vị trí mà bạn chọn xóa nội dung không tuân thủ trên trang, bạn cũng nên xóa mọi mã quảng cáo có liên quan khỏi trang đó để hệ thống không phân phát quảng cáo bên cạnh không gian trống.

Chúng tôi hiểu rằng có thể bạn đang cố gắng xác định xem có trang nào trên trang web của mình vi phạm chính sách hay không. Ngoài ra, chúng tôi cũng chịu trách nhiệm đối với nhà quảng cáo và người dùng, đồng thời luôn giữ vững niềm tin của họ vào hệ sinh thái, nên chúng tôi phải duy trì các chính sách.

Điều này có nghĩa là chúng tôi không kiểm duyệt nội dung của nhà xuất bản thông qua việc xóa bất kỳ nội dung nào trên trang web của họ. Chúng tôi chỉ yêu cầu họ xóa mã quảng cáo của Google khỏi các trang không tuân thủ.

Tôi có thể ẩn/xóa các quy định hạn chế mà tôi không muốn khắc phục không? Tôi không muốn tiếp tục thấy các quy định hạn chế cũ hoặc quy định hạn chế mới trên một số trang.

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn lọc và tải xuống trong Trung tâm chính sách để giúp bạn tìm thấy và quản lý các lỗi vi phạm chính sách, cũng như các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản:

  • Nhấp vào biểu tượng bộ lọc để chỉ xem một số trang web, trạng thái trang web nhất định hoặc chỉ xem một số ngày thực thi nhất định.
  • Nhấp vào biểu tượng tải xuống Download để tải tệp CSV chứa tất cả các trang hoặc mục có lỗi vi phạm xuống cho tất cả các trang web hoặc từng trang web.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
<p>"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.</p>

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73175
false