Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Zásady

Principy zásad a omezení společnosti Google pro majitele obsahu

Společnost Google umožňuje majitelům zpeněžovat jejich obsah a inzerentům oslovovat potenciální zákazníky prostřednictvím užitečných a relevantních produktů a služeb. Tím přispívá k otevřenému a bezplatnému fungování internetu. K provozování důvěryhodného ekosystému reklam jsou zapotřebí pravidla, která zpeněžování obsahu regulují.

Všichni majitelé obsahu jsou povinni dodržovat naše zásady. Přečtěte si je proto pozorně. Pokud tyto zásady porušíte, vyhrazujeme si právo kdykoli přerušit zobrazování reklam na vašem webu nebo vám účet deaktivovat. V případě deaktivace účtu se již programu AdMob nebudete moci účastnit.

Podle našich online smluvních podmínek jste povinni sledovat a dodržovat zde uveřejněné zásady.

Google Publisher Policies and Restrictions Explained

Obsah tohoto článku:

Co jsou zásady Google pro majitele obsahu?

Pokud zpeněžujete obsah prostřednictvím kódů reklam Google, musíte dodržovat zásady Google pro majitele obsahu. Obsahem se rozumí cokoli, co se na stránkách nebo v aplikaci vyskytuje, včetně obsahu vytvářeného uživateli, jako jsou komentáře, jiné inzerce a odkazů na další weby či aplikace. Pokus o zpeněžování obsahu porušujícího zásady a nedodržování těchto zásad může vést k tomu, že Google zablokuje zobrazování reklam u vašeho obsahu nebo pozastaví či zruší váš účet.

Tyto zásady platí společně s dalšími zásadami, kterými se řídí používání služeb Google pro majitele obsahu.

Co jsou omezení společnosti Google pro majitele obsahu?

Omezení společnosti Google pro majitele obsahu identifikují obsah, který nesmí přijímat inzerci z některých zdrojů. Obsahem se rozumí cokoli, co se na stránkách nebo v aplikaci vyskytuje, včetně jiné inzerce a odkazů na další weby či aplikace.

Zpeněžování obsahu, pro který platí omezení společnosti Google pro majitele obsahu, nepředstavuje porušení zásad, místo toho bude u takového obsahu inzerce vhodným způsobem omezena, na základě preferencí jednotlivých inzertních služeb nebo individuálních preferencí inzerentů. V některých případech se může stát, že pro vaši reklamní plochu nebudou k dispozici žádné nabídky od zdrojů inzerce, takže se u tohoto omezeného obsahu reklamy vůbec nezobrazí.

Máme kupující z různých zdrojů, které mohou zahrnovat služby Google Ads, Authorized Buyers, DV360, rezervace a další. Z některých z těchto dalších zdrojů můžete přijímat omezené reklamy, nicméně reklamy Google Ads (dříve AdWords) se u obsahu, na který se vztahují tato omezení, zobrazovat nebudou.

Obsah, na nějž se vztahují omezení společnosti Google pro majitele obsahu, tedy zpeněžovat můžete. Pravděpodobně se vám však u něj bude zobrazovat méně reklam než u jiného obsahu, který omezením nepodléhá.

Tato omezení platí společně s dalšími zásadami, kterými se řídí používání služeb Google pro majitele obsahu.

Jaký je rozdíl mezi zásadami Google pro majitele obsahu a omezeními společnosti Google pro majitele obsahu?

Zásady Google pro majitele obsahu určují typy obsahu, který nemůžeme prostřednictvím našich služeb pro majitele obsahu zpeněžovat. Patří sem mimo jiné zásady pro nelegální, nebezpečný a hanlivý obsah a zásady pro sexuálně explicitní obsah. U tohoto obsahu se nikdy nebudou moci zobrazovat reklamy.

Omezení společnosti Google pro majitele obsahu jsou něco jiného – určují obsah, například obsah týkající se tabáku nebo rekreačních drog, který sice zásady neporušuje, ale řada inzerentů o něj nemusí mít zájem. To znamená, že u majitelů takového obsahu nepůjde o porušení zásad, nicméně se na tento obsah budou vztahovat jistá omezení. Pravděpodobně se u něj bude zobrazovat méně reklam nebo dokonce žádné reklamy – poptávku určují inzerenti.

Kde najdu problémy, které mohou mít dopad na zobrazování reklam?

V centru zásad jsou zobrazeny všechny aktuální případy vynucení zásad na vašich webových stránkách. Jednotlivé případy vynucení mohou buď zablokovat veškerou inzerci (například pomocí opatření „Zobrazování reklam bylo deaktivováno“), nebo stanovit, kteří inzerenti mohou podávat cenové nabídky na váš inventář (například opatřením „Poptávka byla omezena“).

K vynucení může dojít, pokud se u vašeho obsahu vyskytnou tyto problémy:

  • Je nutné vyřešit porušení zásad Google pro majitele obsahu. V těchto případech se k vynucení používá buď opatření „Zobrazování reklam bylo deaktivováno“, nebo „Poptávka byla omezena“.
  • Omezení pro majitele obsahu nepředstavují porušení zásad, takže svůj obsah ani žádosti o reklamy měnit nemusíte. Na obsah s těmito omezeními se ale vztahuje „Omezení poptávky“.
Tip: Jestli vás zajímá, zda je potřeba v souvislosti s vynucením podniknout nějaké kroky, podívejte se v centru zásad do sloupce „Nutno vyřešit“. Pokud jsme k vynucení přikročili kvůli porušení zásad, bude ve sloupci uvedeno „Ano“. Pokud je jeho příčinou omezení pro majitele obsahu, bude tam uvedeno „Ne“.

Jak řešit porušení zásad Google pro majitele obsahu?

  1. V centru zásad se dozvíte podrobnější informace o problémech, kvůli kterým může být omezeno zobrazování reklam na vašich webech, částech webů, stránkách či v aplikacích. Dále zjistíte, jak problémy se zobrazováním reklam vyřešit a jak po provedení změn požádat o kontrolu. Hlavní stránka centra zásad nabízí přehled všech vašich webů, u nichž byly zjištěny problémy.
  2. Pokud je ve sloupci „Nutno vyřešit“ uvedeno „Ano“, znamená to, že některý z vašich webů (případně jeho část nebo konkrétní stránka) porušuje programové zásady, v tomto případě zásady Google pro majitele obsahu. Proto byla přijata opatření na jejich vynucení. Pokud se opatření vztahuje na konkrétní stránku, porušuje zásady daná stránka. Pokud se vztahuje na web nebo jeho část, porušuje zásady více stránek v rámci daného webu nebo jeho části. V takovém případě je nutné zkontrolovat celý web (nebo jeho příslušnou část) a provést takové změny, aby k porušování zásad již nedocházelo.
  3. Jakmile všechna porušení zásad na webu, v jeho části nebo na stránkách vyřešíte, můžete požádat o kontrolu.

Jak řešit problémy s omezeními společnosti Google pro majitele obsahu?

  1. V centru zásad se dozvíte podrobnější informace o problémech, kvůli kterým může být omezeno zobrazování reklam na vašich webech, částech webů či stránkách. Dále zjistíte, jak problémy se zobrazováním reklam vyřešit a jak po provedení změn požádat o kontrolu.
  2. Pokud je ve sloupci „Nutno vyřešit“ uvedeno „Ne“, znamená to, že na webu máte obsah, na který se vztahují omezení společnosti Google pro majitele obsahu. Tento typ obsahu sice zpeněžovat můžete, ale pravděpodobně se vám bude zobrazovat méně reklam (případně žádné), protože cenové nabídky budou moci podávat jen někteří inzerenti.
  3. Pokud na svém webu, v jeho části nebo na stránkách omezení pro majitele stránek vyřešíte, můžete požádat o kontrolu

Časté dotazy k zásadám a omezením společnosti Google pro majitele obsahu

Zde najdete odpovědi na některé z častých dotazů k zásadám Google pro majitele obsahu a omezením společnosti Google pro majitele obsahu:

Došlo mi oznámení o omezení a v centru zásad není problém uveden jako problém, který je nutné vyřešit. Co to znamená?

Pokud je ve sloupci „Nutno vyřešit“ uvedeno „Ne“, znamená to, že na webu máte obsah, na který se vztahují omezení společnosti Google pro majitele obsahu. Máme kupující z různých zdrojů, které mohou zahrnovat služby Google Ads, Authorized Buyers, DV360, rezervace a další. Obsah, na který se vztahuje omezení, můžete zpeněžovat, ale pravděpodobně se vám bude z některých zdrojů zobrazovat méně reklam. Reklamy Google Ads (dříve AdWords) se u obsahu s těmito omezeními zobrazovat nebudou.

Pokud budu chtít nadále zobrazovat reklamy na stránce, na kterou se vztahuje omezení, riskuji, že bude můj účet pozastaven nebo zrušen?

Zpeněžení obsahu, pro který platí omezení společnosti Google pro majitele obsahu, nepředstavuje porušení zásad. Zobrazování reklam bude omezeno výše popsaným způsobem. Zpeněžovat takový obsah tedy můžete, jen se u něj bude zobrazovat méně reklam a budete mít menší tržby z inzerce, než byste měli u obsahu, na který se tato omezení nevztahují.

Proč by inzerenti nechtěli inzerovat na mé stránce s obsahem, na který se vztahují omezení společnosti Google pro majitele obsahu?

Někteří inzerenti o takový obsah nemají zájem a nechtějí, aby byl dáván do souvislosti s jejich značkou. Proto jim umožňujeme, aby se sami rozhodli. Naši inzerenti si mohou vybírat z různých kategorií a ne všichni budou mít zájem o citlivé kategorie. Proto se může stát, že u omezeného obsahu budou tržby menší nebo nebude zpeněžování probíhat vůbec. Nejedná se ovšem o porušení zásad.

Když došlo k vynucení na úrovni stránky, obsah jsem odstranil(a) a požádal(a) o kontrolu. Pak jsem obdržel(a) oznámení, že došlo k porušení zásad z důvodu „žádného obsahu“. Jak mám tedy tato porušení vyřešit?

Vše, co děláme, má chránit naše majitele obsahu, uživatele a inzerenty. Když odstraníte obsah, který nevyhovuje zásadám, měli byste z dané stránky také odstranit kód reklamy, aby se reklamy nezobrazovaly u prázdného prostoru.

Chápeme, že k tomuto mohlo dojít v rámci snahy určit, která ze stránek na vašem webu by mohla porušovat zásady, ale musíme myslet i na naše inzerenty a uživatele a kvůli jejich důvěře ve zdravý ekosystém musíme vynucovat své zásady.

Abychom se vyjádřili jasně: neprovádíme cenzuru obsahu majitelů stránek tím, že bychom je nutili odstraňovat obsah ze svých webů. Jen žádáme odstranění našeho kódu reklamy ze stránek, které naše zásady nesplňují.

Mohu skrýt/odstranit omezení, která nehodlám řešit? Nechci stále dokola vidět stará omezení nebo nová omezení u určitých stránek.

V centru zásad můžete jednotlivá porušení zásad a omezení pro majitele obsahu vyhledávat a spravovat pomocí funkcí filtrování a stahování:

  • Pokud chcete zobrazit pouze určité weby, stavy webu, případně jen některá data vynucení, klikněte na ikonu filtru .
  • Pokud chcete pro všechny weby či pro určitý web stáhnout soubor ve formátu CSV, který bude zahrnovat všechny stránky nebo jejich části, u nichž bylo zaznamenáno porušení zásad, klikněte na ikonu stažení Download.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
false
true
true
73175
false