ปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บในอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย AMP

ใช้ AMP และโฆษณา AMPHTML เพื่อให้หน้าเว็บในอุปกรณ์เคลื่อนที่โหลดเร็วขึ้น