Słowniczek

znajdź na stronie
                
W słowniczku Google Ad Managera znajdziesz objaśnienia często używanych terminów i funkcji. Użyj pola filtra poniżej, by wyszukać terminy na tej stronie. Definicje pojęć związanych z raportowaniem znajdziesz tutaj: wymiarydane.
Słowniczek

Żądanie reklamy

Żądanie reklamy jest wysyłane przez kod po stronie klienta (np. GPT na stronie internetowej) do serwera reklam. Zazwyczaj jest ono przesyłane do serwera jako żądanie HTTP lub HTTPS. Żądanie stanowi pierwszy etap wyświetlania reklamy.

Więcej informacji

Wyświetlanie reklam

Proces, w którym Ad Manager wybiera najlepsze reklamy do wyświetlenia w odpowiedzi na żądanie reklamy, a następnie zwraca odpowiedni kod kreacji.

Więcej informacji

Boks reklamowy

Boks reklamowy to znacznik HTML (umieszczony zazwyczaj między tagami <div>), który określa miejsce wyświetlania reklamy. Boksy reklamowe mogą odnosić się do unikalnych jednostek reklamowych lub tej samej jednostki reklamowej w przypadku pojedynczej strony.

Źródło reklamy

Sieć lub podmiot, od którego określona jednostka reklamowa pobiera treść reklamy. O wyświetlenia w określonej jednostce reklamowej może konkurować wiele źródeł (np. AdSense lub AdX konkurujące o wyświetlenia zapasowe).

Więcej informacji

Tag reklamy

Kod JavaScript lub tagi HTML generowane i dodawane do źródła strony internetowej lub aplikacji wskazujące miejsca wyświetlania reklam.

Więcej informacji

Jednostka reklamowa

Wydzielone miejsca w witrynie przeznaczone na reklamy. Jednostkę reklamową w swojej witrynie możesz zdefiniować, podając jej nazwę, opis i wymiary. Jednostka reklamowa bywa też określana mianem „jednostka zasobów reklamowych”.

Więcej informacji

Identyfikator reklamy

Identyfikator reklamy mobilnej na potrzeby Androida. Na urządzeniach mobilnych pozwalają one programistom i specjalistom ds. marketingu śledzić aktywność w celach reklamowych.

Więcej informacji

AdSense

Usługa Google, dzięki której możesz zarabiać, wyświetlając trafne, dyskretne reklamy Google na stronach z treścią w swoich witrynach. (Więcej informacji znajdziesz w Centrum pomocy Google AdSense).


AdSense (typ elementu zamówienia)

Typ elementu zamówienia służący do kierowania jednostek reklamowych AdSense na określone zasoby reklamowe i odbiorców.

Więcej informacji

AMP

Inicjatywa typu open-source, która ma na celu poprawę funkcjonowania sieci dla wszystkich użytkowników. Umożliwia tworzenie stron i reklam, które są tak samo szybkie i atrakcyjne oraz działają jednakowo dobrze na różnych urządzeniach i przy różnych sposobach dystrybucji.

Więcej informacji

Reklamy AMP HTML

Reklamy AMP HTML ładują się szybciej niż reklamy standardowe i można je wyświetlać w dowolnym miejscu sieci, nie tylko na stronach AMP. Wpisuje się to w główne założenia reklam AMP, które obejmują zwiększenie wydajności i wygody użytkowania.

Więcej informacji

Reklama zakotwiczona

Reklama, która wyświetla się na dole ekranu użytkownika, nawet jeśli przewija on stronę w górę lub w dół. Reklamę można odrzucić, przesuwając ją w sposób stosowany zwykle na telefonach komórkowych.


Współczynnik proporcji

Stosunek szerokości do wysokości w filmie lub obrazie.

Zasób

Praca lub plik graficzny powiązany z obiektem kreacji.


Kod asynchroniczny

Kod podzielony na mniejsze fragmenty. Wykonanie kodu może zostać wstrzymane lub przerwane między poszczególnymi fragmentami, umożliwiając realizację innych procesów (np. renderowania innych reklam lub treści strony) podczas tych przerw.

Więcej informacji

Atlas

Nazwa rozwiązania reklamowego online Facebooka.

Więcej informacji

Rozszerzenie liczby odbiorców

Umożliwia wydawcy kupowanie wyświetleń reklam (kierowanych na użytkowników odwiedzających witryny wydawcy) z innych usług internetowych i aplikacji.

Więcej informacji

Prognoza dostępności

Przedstawia przewidywania dotyczące dostępności zasobów reklamowych. Prognoza dostępności jest wykorzystywana na dwa sposoby: w trakcie procesu sprzedaży pomaga oszacować ilość zasobów reklamowych dostępnych do sprzedaży, a po zarezerwowaniu reklamy pozwala sprawdzić, czy ilość dostępnych dla niej zasobów reklamowych jest wystarczająca. Prognozy uwzględniają wyświetlenia zarezerwowane na potrzeby innych elementów zamówienia.

Więcej informacji

Zapasowe

Zasoby reklamowe, które nie zostały wcześniej wstępnie sprzedane ani zarezerwowane. Korzystanie z zapasowych zasobów reklamowych polega na wyświetlaniu reklam w takich zasobach. Na zapasowych zasobach reklamowych często można zarabiać dzięki reklamom sprzedawanym przez sieci reklamowe w ramach kampanii niegwarantowanych lub aukcji. Zobacz też Niegwarantowane.

Więcej informacji

Obraz typu beacon

Mały obraz (jeden piksel na jeden piksel) wyświetlany na stronie internetowej lub w innej treści. Powoduje, że przeglądarka wysyła żądanie do innego serwera, by mógł on odczytać lub napisać swój własny plik cookie (czyli śledzić żądanie strony). Dzięki temu możesz rejestrować podstawowe działania użytkownika, który uzyskuje dostęp do określonych treści.

Zarezerwowane reklamy

Obejmują „zarezerwowane” i „pozostałe” zasoby reklamowe wprowadzone do systemu.

Więcej informacji

Zbiorcze elementy zamówienia

Typ elementu zamówienia służący do wypełnienia niesprzedanych zasobów reklamowych. Zbiorcze elementy zamówienia mają domyślne cele wyświetlania i domyślnie realizują wyświetlenia równomiernie.

Więcej informacji

Bumper reklamowy

Bumpery reklamowe wideo to krótkie reklamy wideo, które mogą być odtwarzane przed reklamą wideo lub blokiem reklamowym albo po nich. Często informują, że za chwilę wyświetlą się reklamy, lub promują następną reklamę. Reklamy towarzyszące nie pojawiają się razem z bumperami reklamowymi.

Więcej informacji

Kampania

Zamówienie i wszystkie jego elementy zamówienia lub oferta pakietowa i wszystkie jej elementy zamówienia w ofercie pakietowej. Termin może też odnosić się do kilku zamówień lub ofert pakietowych.

Kanał

Zgrupowania domen lub adresów URL na potrzeby tworzenia raportów.

Więcej informacji

Kampania

Zamówienie i wszystkie jego elementy zamówienia lub oferta pakietowa i wszystkie jej elementy zamówienia w ofercie pakietowej. Termin może też odnosić się do kilku zamówień lub ofert pakietowych.

Makro kliknięcia

Niewielki fragment kodu, który umożliwia śledzenie kliknięć w przypadku kreacji firm zewnętrznych.

Więcej informacji

Kod

Dostarczany przez reklamodawcę „program lub skrypt” używany do generowania reklamy (tj. rich media).

Więcej informacji

Firma

Reklamodawca, agencja lub organizacja, czyli jednostka kupująca przestrzeń reklamową i dostarczająca kreacje na potrzeby elementów zamówienia. Każde zamówienie jest powiązane z firmą. Możesz zaprosić osoby kontaktowe z firmy do przeglądania raportów o ich kampaniach. (Więcej informacji o dodawaniu profilu firmy).


Grupa treści

Pakiety filmów, na które można kierować reklamy i które można grupować za pomocą filtrów lub wybierając poszczególne filmy. Można też łączyć te dwa sposoby grupowania. Grupy aktualizują się automatycznie po przetworzeniu metadanych pasujących do ich kryteriów. Możesz na przykład utworzyć grupę treści o nazwie „Kotki”, uwzględniając metadane i filmy dodane ręcznie, a potem kierować reklamy zabawek dla kotów na tę grupę.

Więcej informacji

Niewielki plik zawierający ciąg znaków, który jest wysyłany do komputera użytkownika, gdy odwiedza on stronę internetową. Podczas ponownej wizyty w witrynie plik cookie umożliwia witrynie rozpoznanie przeglądarki. Pliki cookie przechowują informacje na temat preferencji użytkownika i inne dane. Pliki cookie DoubleClick nie zawierają żadnych danych umożliwiających identyfikację osób.

Więcej informacji

Wartość korelatora

Wartość przekazywana w żądaniach reklamy, obsługiwana automatycznie przez biblioteki GPT i pakiety GMA/IMA SDK. Korelator jest wspólny dla wszystkich reklam na stronie, ale jest unikalny względem wyświetleń strony. Żądania reklamy z tą samą wartością korelatora odebrane w niewielkim odstępie czasu są uznawane za pojedyncze wyświetlenie strony na potrzeby wyświetlania reklam.

Więcej informacji

Kreacja

Fragment kodu, plik lub link, który generuje reklamę. (Terminów „kreacja” i „reklama” można używać wymiennie). Ad Manager obsługuje różne typy kreacji, np. Firma zewnętrzna, Obraz, tag Campaign Managera 360 czy Studio.

Więcej informacji

Przydział reklamy

Typ przypisania używany do określania parametrów wyświetlania kreacji, np. docelowy URL, pozycja kreacji w rotacji sekwencyjnej itd.

Więcej informacji

Powiązanie kreacji

Przypisanie co najmniej 1 kreacji do elementu zamówienia.

Więcej informacji

Kod kreacji

Używany w kreacjach firm zewnętrznych lub niestandardowych kod HTML lub JavaScript, który informuje przeglądarkę, jak renderować lub generować kreację.

Więcej informacji

Rotacja kreacji

Zgodnie z tą techniką wiele kreacji przypisanych do elementu zamówienia wyświetla się w sposób równomierny, ważony, sekwencyjny lub zoptymalizowany.

Więcej informacji

Kod towarzyszący kreacji

Fragment kodu, który towarzyszy kreacji podczas wyświetlania. Gdy Ad Manager wyświetla kreację w elemencie zamówienia z zastosowaną etykietą kodu towarzyszącego kreacji, wstawia też kody towarzyszące kreacji do kodu wyświetlanego na stronie internetowej. Kody towarzyszące kreacji mogą służyć do implementacji oprogramowania śledzącego firm zewnętrznych lub do innych celów.

Więcej informacji

Renderowanie niestandardowe

Umożliwia renderowanie własnych reklam natywnych w kodzie aplikacji. Dzięki temu możesz zastosować renderowanie niestandardowe wykorzystujące wszystkie możliwości Androida i iOS.

Więcej informacji


Tworzenie łańcuszków

Proces, w którym kreacja ma wysyłać żądania do wielu serwerów reklamowych firm zewnętrznych.

Więcej informacji

Podział dnia

Konfigurowanie ustawień kierowania elementów zamówienia na dzień i godzinę. Proces podziału dnia na różne okresy w celu wyświetlania reklam tylko w określonych porach.

Więcej informacji

Wyświetlenia reklam domyślnych

W zasobach reklamowych, na które nie są kierowane żadne elementy zamówienia, wyświetlana jest szara domyślna reklama systemowa GIF („niewypełnione wyświetlenie”), a użytkownik widzi pustą reklamę.

Więcej informacji

Wyświetlanie

Proces wyświetlania reklam przez Ad Managera.

Więcej informacji

Cel wyświetlania

Liczba wyświetleń lub kliknięć, które element zamówienia musi zrealizować na podstawie umowy.

Więcej informacji

Inspektor wyświetlania

Informuje o wyświetlonych reklamach. Jeśli wyświetlają się nieoczekiwane reklamy, za jego pomocą możesz sprawdzić, dlaczego tak się dzieje.

Więcej informacji

Priorytet wyświetlania

Poziom priorytetu ustawiony na potrzeby wyświetlania elementu zamówienia. Mogą to być wyższe priorytety (sponsorowanie i standardowe) lub niższe (autoreklama).

Więcej informacji

Pasek postępu wyświetlania

Graficzny element interfejsu, który wskazuje, ile brakuje elementowi zamówienia do osiągnięcia określonego celu.

Więcej informacji

Częstotliwość wyświetlania

Częstotliwość, z jaką element zamówienia jest wyświetlany użytkownikom.

Więcej informacji

Piksele niezależne od gęstości (dp)

Rozmiar ekranu jest zazwyczaj określany w pikselach niezależnych od gęstości, czyli dp. Oto prosta formuła do konwertowania pikseli ekranu (px) na piksele gęstości (dp):

dp = px * (160 / dpi)

Punkty na cal (dpi) to liczba pikseli na powierzchni jednego cala ekranu.

Więcej informacji

DMA

Rynek docelowy. Rynki docelowe umożliwią wyświetlanie tych samych treści lub reklam w określonej grupie rynków regionalnych. Zazwyczaj obejmują 1 obszar miejski, a czasem grupę kilku mniejszych miejscowości. Wiele rynków docelowych jest dostępnych na potrzeby kierowania.

Więcej informacji

Alokacja dynamiczna

Mechanizm na poziomie sieci, którego celem jest zwiększenie przychodów z pozostałych zasobów reklamowych i zasobów Ad Exchange bez szkody dla rezerwacji. Zarówno pozostałe elementy zamówienia, jak i elementy zamówienia Ad Exchange mają szansę uzyskać wyświetlenie, jeśli Ad Exchange / AdSense kwalifikuje się do realizacji żądania (zgodnie z kierowaniem elementu zamówienia w przypadku Ad Exchange / AdSense lub funkcją zarabiania na jednostce reklamowej w przypadku AdSense).

Więcej informacji

Wyświetlenie angażujące

W kontekście reklam możliwych do pominięcia: możesz trafikować zarezerwowane reklamy wideo oparte na wartości CPM, które da się pominąć lub wyłączyć po upływie określonego czasu. Przycisk „Pomiń” pojawia się po pięciu sekundach. Jeśli reklama będzie odtwarzana przez 30 sekund lub do końca (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), w raporcie zostanie odnotowane „Wyświetlenie angażujące”.

Więcej informacji

Równomierna rotacja

Typ rotacji kreacji, w którym wszystkie kreacje z elementu zamówienia są wyświetlane mniej więcej w równych proporcjach.

Więcej informacji

Równomiernie

Reklama wyświetlana równomiernie jest pokazywana w stałym tempie w okresie trwania kampanii. Jeśli reklama ma się pojawić na stronie internetowej lub w aplikacji kilka tysięcy razy w ciągu tygodnia (np. 7000 razy w tygodniu), przy równomiernym wyświetlaniu oznacza to 1000 wyświetleń reklamy każdego dnia. Natomiast w przypadku wyświetlania kampanii reklamowej z wyprzedzeniem więcej wyświetleń jest realizowanych na początku kampanii, następnie tempo wyświetlania stopniowo spada, gdy osiągnięcie celów wyświetlania reklamy jest coraz bliższe.

Więcej informacji

Etykieta wykluczenia

Etykieta, którą możesz zastosować do elementu zamówienia, by zapobiec jego wyświetlaniu razem z innymi elementami o tej samej etykiecie. Jeśli na przykład współpracujesz zarówno z Liniami lotniczymi X, jak i Liniami lotniczymi Y, możesz do ich elementów zamówienia zastosować etykietę wykluczenia „linie lotnicze”, dzięki czemu elementy zamówienia Linii lotniczych X nie będą pojawiać się na tej samej stronie internetowej i w tym samym czasie co elementy zamówienia Linii lotniczych Y.

Więcej informacji

Plik cookie ustawiany w domenie odwiedzanej przez użytkownika, a nie w domenie firmy zewnętrznej.

Więcej informacji

Okres wyświetlania

Zakres dat realizacji kampanii reklamowej.

Więcej informacji

Pływająca

Typ reklamy wyświetlanej nad treścią strony. Gdy użytkownik przewija stronę, reklama pływająca może przesuwać się wraz z treścią lub pozostawać w ustalonej pozycji.

Więcej informacji

Elastyczny

Rozmiar reklamy natywnej, który zapewnia większą elastyczność w opracowywaniu reklamy. Ad Manager automatycznie ustala rozmiar reklamy, wypełniając szerokość kolumny obramowania i odpowiednio dostosowując wysokość (tak samo jak w przypadku normalnych elementów div HTML na stronie).

Więcej informacji

Korekta prognozy

Dostosowanie przewidywanego ruchu w Twojej witrynie lub aplikacji. Korekty prognozy pozwalają wprowadzać zmiany, dzięki którym prognozowane wartości lepiej odzwierciedlają wzorce ruchu. To przydatne rozwiązanie, gdy tworzysz nowe treści lub doświadczasz gwałtownych wzrostów natężenia ruchu podczas popularnych zdarzeń.

Więcej informacji

Prognozowanie

Proces szacowania ilości zasobów reklamowych, które będą dostępne na stronie internetowej lub w aplikacji w przyszłości.

Więcej informacji

Kierowanie dynamiczne

Opcja kierowania, którą możesz wykorzystać, jeśli nie chcesz wcześniej definiować wartości lub jeśli potrzebujesz zdefiniować więcej niż 50 000 par klucz-wartość.

Dzięki kierowaniu dynamicznemu możesz używać tysięcy możliwych wartości kierowania, ponieważ nie ma potrzeby wcześniejszego definiowania każdej z nich. Aby kierować reklamy na określoną wartość, wystarczy podać ją w elemencie zamówienia.

Po skonfigurowaniu kierowania elementu zamówienia na wartość kierowania dynamicznego wartość ta zostanie zapisana i będzie ją można wybrać z listy, gdy następnym razem będziesz ustawiać kierowanie elementu zamówienia według tego klucza.

Więcej informacji

Ograniczenie liczby wyświetleń

Pomaga ograniczyć częstotliwość wyświetlania reklamy z elementu zamówienia temu samemu użytkownikowi w danym okresie. Obsługiwane są zakresy czasu podane w minutach, godzinach, dniach, tygodniach lub miesiącach i można zastosować wiele reguł. Możesz na przykład ustawić ograniczenie liczby wyświetleń w taki sposób, aby reklama była wyświetlana jednemu użytkownikowi tylko raz dziennie i 3 razy w tygodniu.

Więcej informacji

Z wyprzedzeniem

Jeśli reklama ma się pojawić na stronie internetowej lub w aplikacji kilka tysięcy razy w ciągu tygodnia (np. 7000 razy w tygodniu) i wybrana jest opcja „Z wyprzedzeniem”, platforma spróbuje zrealizować dodatkowe 25% wyświetleń reklamy na początku tygodnia (1250 wyświetleń). Potem będzie kontynuować realizację wyświetleń w nadmiarze, a pod koniec tygodnia ich liczba zacznie spadać, aż w końcu cel w postaci 7000 wyświetleń zostanie osiągnięty.

Więcej informacji

Konsola Google dla wydawcy

Udostępnia wydawcom wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów i informacje o skuteczności reklam bezpośrednio na stronie internetowej lub w aplikacji. Stanowi alternatywny sposób zdobywania informacji i podejmowania działań dotyczących reklam Google podczas przeglądania witryny.

Więcej informacji

Tag wydawcy Google (GPT)

Specjalny typ tagu reklamy, który za pomocą udostępnionej przez Google biblioteki JavaScript definiuje i konfiguruje żądanie reklamy wysyłane do Ad Managera.

Więcej informacji

Okres prolongaty

Wydłużenie (w dniach) czasu realizacji elementu zamówienia. Element zamówienia nadal będzie realizował wyświetlenia, dopóki nie osiągnie określonego celu lub do końca okresu prolongaty w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Więcej informacji

Gwarantowane

Elementy zamówienia, które zgodnie z umową muszą zrealizować wymaganą liczbę wyświetleń. Ad Manager rezerwuje zasoby reklamowe na potrzeby określonego elementu zamówienia, zapewniając w ten sposób pełną realizację wyświetleń. Przeciwieństwem są niegwarantowane elementy zamówienia, które służą do wypełnienia pozostałych wyświetleń.

Gwarantowane elementy zamówienia to między innymi: SponsorowanieStandardowy.

 

Reklama z serwera Google

Pliki graficzne kreacji, które możesz przesłać do Google bezpłatnie. Google będzie zarządzać tymi plikami i wyświetlać je bezpośrednio użytkownikom Twojej witryny.

Więcej informacji

Autoreklama

Typ elementu zamówienia zwykle używany do promowania produktów i usług wybranych przez wydawcę.

Więcej informacji

Identyfikator

Wartość przypisana do określonego użytkownika lub urządzenia, używana jako wartość pomocnicza na potrzeby funkcji wyświetlania reklam. Identyfikator nie zawiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację osoby. Użytkownik może go zresetować w dowolnym momencie. Identyfikator musi przestrzegać ustawień użytkownika dotyczących ograniczenia lub wyłączenia śledzenia reklam. Identyfikatory są wykorzystywane do kierowania reklam na listy odbiorców, ograniczania częstotliwości wyświetlania i sekwencyjnej rotacji kreacji.

Przykładowe identyfikatory to pliki cookie (używane w internecie i internecie mobilnym), identyfikatory wyświetlania reklam mobilnych (używane w aplikacjach mobilnych) i identyfikatory podawane przez wydawców (PPID, używane do wyświetlania reklam na różnych urządzeniach). Użytkownicy zawsze mogą zrezygnować z każdego identyfikatora wykorzystywanego przez Google.


IDFA

Identyfikator reklamy mobilnej na potrzeby Apple. Na urządzeniach mobilnych pozwalają one programistom i specjalistom ds. marketingu śledzić aktywność w celach reklamowych.

Więcej informacji

Rozwijana reklama w komunikatorze

Zasób na stronie i nakładka rozwijana na pulpicie użytkownika. Ten typ kreacji jest używany w komunikatorach.


In-Display

Format reklamy wyświetlanej w jakimś miejscu na tej samej stronie co film, który ogląda użytkownik.


In-Stream

Reklamy wideo wyświetlane przed strumieniem treści wideo, w jego trakcie i po nim.

Więcej informacji

Większa liczba wyświetleń strony

Każda strona internetowa powinna rejestrować tylko jedną odsłonę. Jeśli jednak kod śledzenia Analytics jest umieszczony zarówno na stronie w ramce, jak i na stronie ramek, w przypadku ich otwarcia Analytics zwykle rejestruje dwie odsłony zamiast jednej. Dlatego liczba wyświetleń strony jest wyższa niż powinna.

Więcej informacji

Zamówienie reklamowe

Formularz zamówienia na miejsce docelowe w żądaniu reklamy. Na przykład wydawcy, którzy chcą rozpocząć opłacaną przez siebie kampanię rich media, muszą podpisać zamówienie reklamowe dostarczone przez przedstawiciela Google Marketing Platform.

 

Reklama pełnoekranowa

Pełnoekranowe reklamy w aplikacji mobilnej wyświetlane przed zdarzeniem (uruchomienie aplikacji, reklama wideo przed filmem) lub działaniem użytkownika (wczytywanie poziomu gry) albo po nich.

Więcej informacji

Prognoza dotycząca zasobów reklamowych

Funkcja służąca do szacowania ilości zasobów reklamowych dostępnych w przyszłości.

Więcej informacji

Hierarchia zasobów reklamowych

Relacja między różnymi typami zasobów reklamowych. Klienci wersji premium mogą mieć więcej niż jeden poziom zasobów reklamowych. Mogą mieć nadrzędne jednostki reklamowe, którym podlegają podrzędne jednostki reklamowe.

Więcej informacji

Poziom zasobów reklamowych

Jeden poziom w hierarchii zasobów reklamowych (jednostka reklamowa najwyższego poziomu, jednostka reklamowa niższego poziomu itd.).

Więcej informacji

Struktura zasobów reklamowych

Struktura organizacyjna hierarchii zasobów reklamowych.

Więcej informacji

Typ zasobów reklamowych

Wskazuje zasoby reklamowe lub medium, w których wyświetlają się reklamy.Wartości to między innymi:

  • Kampanie w sieci reklamowej
  • Aplikacja mobilna
  • Reklamy wideo i audio typu In-Stream
  • Gry

Jednostka reklamowa

Poszczególne jednostki zasobów reklamowych uporządkowane według określonej hierarchii.

Więcej informacji

Powielanie wyświetleń

Proces, w którym ta sama kreacja wyświetla się w wielu jednostkach reklamowych na tej samej stronie i w tym samym czasie. Serwer reklam Google Ad Managera stara się zapobiec takim sytuacjom.

Więcej informacji

Klucz

W przypadku kierowania niestandardowego pierwsza część pary klucz-wartość (klucz=wartość). Na przykład w parze klucz-wartość samochód=X samochód jest kluczem, a X wartością. Kluczom można przypisać wiele wartości.

Więcej informacji

Para klucz-wartość

Zestaw dwóch połączonych elementów danych znanych jako klucz i wartość. Format pary klucz-wartość to klucz=wartość.

Więcej informacji

Wzrost

W kontekście zarządzania zyskami jest to wartość procentowa optymalizacji reklamy. Obliczenie wzrostu polega na ustaleniu różnicy procentowej pomiędzy grupą zoptymalizowaną i grupą kontrolną.

Więcej informacji

Element zamówienia

Zobowiązanie reklamodawcy do zakupu konkretnej liczby wyświetleń (CPM), kliknięć (CPC) lub czasu reklamowego (CPD) w podanych terminach i po określonej cenie. Element zamówienia określa miejsce i opcjonalnie czas wyświetlania reklam reklamodawcy.

Więcej informacji

Rabat na element zamówienia

Wartość procentowa lub kwota podana w dolarach, o którą możesz obniżyć koszt elementu zamówienia. Ogólnie to pole stanowi przypomnienie, że reklamodawca otrzymał rabat. Rabat nie wpływa na priorytet elementu zamówienia oparty na koszcie lub wartości CPM. Rabaty nie są też uwzględniane w raportach.


Jednostka reklamowa niższego poziomu

Każda jednostka reklamowa, która nie znajduje się na najwyższym poziomie w wielopoziomowej hierarchii jednostek reklamowych. W zależności od kontekstu nazywana też jednostką „podrzędną” lub „potomną”.

Więcej informacji

Reklama nadrzędna

Główna reklama na wyłączność. Umożliwia synchronizację reklam na tej samej stronie internetowej lub w aplikacji.

Więcej informacji

Zapośredniczenie

Zwiększa Twoje przychody, ponieważ podczas realizacji żądania reklamy wywołuje szereg zewnętrznych sieci reklamowych w kolejności zgodnej z przewidywanym zyskiem. Każda sieć reklamowa ma możliwość realizacji żądania reklamy. Jeśli dana sieć nie wypełni wyświetlenia, żądanie trafia do następnej sieci reklamowej w sekwencji.

Więcej informacji

Obszar miejski

Typ kierowania oznaczający obszar miejski.

Więcej informacji

Reklama natywna

Reklama, która odzwierciedla wygląd treści w których jest wyświetlana, a także zachowuje się jak naturalne materiały w usłudze wydawcy, w której jest wyświetlana.

Więcej informacji

Format reklamy natywnej

Definiuje zmienne składające się na reklamę natywną. Zmienne obejmują zawartość, która ma się pojawić w reklamie (nagłówek, obraz i treść). Możesz wybierać formaty standardowe (zdefiniowane w systemie) lub tworzyć własne (zdefiniowane przez użytkownika).

Więcej informacji

Style natywne

Umożliwiają zarządzanie wyglądem i stylem reklam natywnych w usłudze Ad Manager zarówno w witrynach internetowych, jak i w aplikacjach. Ad Manager renderuje reklamy natywne na podstawie stylów natywnych określonych w danej usłudze.

Więcej informacji

Sieć

  1. Relacja biznesowa najwyższego poziomu, na przykład sieć witryn lub sieć reklamowa.
  2. Typ pozostałego elementu zamówienia używany do wyświetlania reklam, aby wypełnić określony odsetek pozostałego ruchu.

Więcej informacji

Przyczyna niewyświetlania

Pozwala ustalić, dlaczego element zamówienia, który spełniał wymagania żądania reklamy, nie został wyświetlony. Może pomóc rozwiązać problemy z nieoczekiwanym zachowaniem i upewnić się, że elementy zamówienia działają prawidłowo.

Więcej informacji

Niegwarantowane

Elementy zamówienia, które zazwyczaj służą do zagospodarowania niesprzedanych zasobów reklamowych w witrynie, o ile z obejmującej ich umowy nie wynika, że muszą zrealizować wymaganą liczbę wyświetleń na potrzeby innych gwarantowanych elementów zamówienia.

Niegwarantowane elementy zamówienia to m.in.: Sieć, Zbiorczo, Priorytet ceny, Autoreklama, AdSenseAd Exchange. W przypadku automatyzacji bezpośredniej elementy zamówienia w ramach umów preferencyjnych też są niegwarantowane.

Blok noscript

Blok kodu używany jako rozwiązanie alternatywne, jeśli użytkownik blokuje w przeglądarce kod JavaScript lub przeglądarka nie obsługuje skryptów po stronie klienta. To samo co kod noscript.

Więcej informacji

Kod noscript

Blok kodu używany jako rozwiązanie alternatywne, jeśli użytkownik blokuje w przeglądarce kod JavaScript lub przeglądarka nie obsługuje skryptów po stronie klienta. To samo co blok noscript.

Więcej informacji

Wskaźnik zgodności z harmonogramem

Wskaźnik zgodności z harmonogramem (OSI) pokazuje tempo wyświetlania reklamy. Odbywa się to dzięki porównaniu średniej liczby reklam wyświetlanych każdego dnia z optymalną dzienną liczbą wyświetleń.

Zoptymalizowana rotacja reklam

Opcja, w której Ad Manager przydziela około 75% wyświetleń kreacji o najwyższym współczynniku klikalności, a pozostałe 25% przeznacza na inne kreacje (aby sprawdzić, czy wcześniej wybrana „najlepsza” kreacja nadal ma najwyższy współczynnik klikalności).

Więcej informacji

Zamówienie

Zawarta między sprzedawcą reklam interaktywnych i kupującym umowa określająca szczegóły kampanii reklamowej. Zamówienia zawierają co najmniej 1 element zamówienia.

Więcej informacji

Otwarte ustalanie stawek

Otwarte ustalanie stawek umożliwia wydawcom i giełdom optymalizację zarządzania zyskami dzięki określaniu stawek w czasie rzeczywistym między serwerami, które wykorzystuje istniejące tagowanie wydawcy lub implementację pakietu SDK. Ujednolicony stos technologiczny Google Ad Managera upraszcza też trafikowanie, raportowanie i płatności. Otwarte ustalanie stawek było wcześniej znane jako Ustalanie stawek na giełdzie.

Więcej informacji

Aukcja otwarta

Typ transakcji lub „typ umowy”, w którym zasoby reklamowe dostępne dla wszystkich kupujących są wystawiane na aukcji.

Więcej informacji

Poza stroną

Kreacja wyświetlana poza stroną internetową lub aplikacją (na przykład wyskakujące okienko lub pop-under).

Więcej informacji

Rezerwowanie ponad dostępność

Zarezerwowanie reklamy (lub wielu reklam) na potrzeby większej liczby wyświetleń lub kliknięć w stosunku do prognozowanej dostępności. W większości przypadków prowadzi to do wyświetleń co najmniej 1 reklamy poniżej założeń.

Więcej informacji

Znajomość strony

Proces, w którym Ad Manager rejestruje wyświetlenia zrealizowane razem podczas wyświetlenia strony, gdy generujesz prognozę dotyczącą reklam na wyłączność.

Więcej informacji

Wyświetlenie strony

Popularne w internecie pojęcie oznaczające jednorazowe wczytanie i wyświetlenie strony internetowej przez użytkownika. W przypadku wyświetlania reklam Ad Managera wszystkie żądania reklamy odpowiadające wyświetleniu strony są rozpatrywane razem, ponieważ zachowanie każdej z tych reklam wpływa na inne elementy, które mogłyby kwalifikować się do wyświetlenia. Na przykład etykieta wykluczenia zapobiega wyświetlaniu 2 reklam z tą samą etykietą w ramach tego samego wyświetlenia strony.

 

Nadrzędny

Wyższy poziom w systemie hierarchicznym takim jak struktura jednostek reklamowych. Niższy poziom jest nazywany podrzędnym.

Nadrzędna jednostka reklamowa

Wyższy poziom w hierarchii zasobów reklamowych. Każda jednostka reklamowa w sieci ma nadrzędną jednostkę reklamową zależnie od miejsca w hierarchii zasobów reklamowych, w którym została utworzona.

Więcej informacji

Odsłaniana

Kreacja pokazująca fragment reklamy w rogu strony. Gdy użytkownik wejdzie w interakcję, odsłania się pozostała część reklamy, pokazując pełny komunikat.

Więcej informacji

Informacje umożliwiające identyfikację

Wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację określonego użytkownika takie jak adres e-mail czy numer telefonu. W trosce o ochronę prywatności użytkowników zasady usług reklamowych Google zabraniają wydawcom przekazywania Google danych, których firma Google mogłaby użyć do identyfikowania konkretnych osób bądź które mogłaby uznać za dane umożliwiające taką identyfikację.

Więcej informacji

Miejsce docelowe

Zbiór zawierający co najmniej 1 jednostkę reklamową, na który można ustawić kierowanie. Możesz dodawać jednostki reklamowe do miejsca docelowego, aby uprościć kierowanie reklam.

Więcej informacji

Blok reklamowy

W przypadku reklam wideo jest to dynamiczne grupowanie reklam obok siebie. Bloki reklamowe umożliwiają wyświetlanie grup reklam wideo w sekwencjach. Wyróżniamy 2 typy bloków reklamowych:

  • standardowe bloki reklamowe pozwalają na określenie maksymalnej liczby reklam, które mogą się wyświetlać w danym bloku, oraz ich długości;
  • zoptymalizowane bloki reklamowe wymagają określenia długości całego bloku (maksymalnej lub dokładnej). Możesz też opcjonalnie określić maksymalną liczbę reklam, które mogą pojawiać się w danym bloku.

Więcej informacji

Blok reklam

W przypadku reklam wideo jest to proces dynamicznego grupowania reklam.

Więcej informacji

Naruszenie zasad

Złośliwe oprogramowanie, przedstawianie nieprawdziwych informacji, phishing oraz inne komponenty reklam, które zagrażają bezpieczeństwu i wygodzie użytkownika. Google skanuje kreacje pod kątem naruszenia zasad. Kreacje naruszające zasady można edytować.

Więcej informacji

Obraz plakatu

W przypadku natywnych reklam wideo jest to plik obrazu, który ma wyświetlać się podczas wczytywania wideo lub zanim użytkownik kliknięciem rozpocznie odtwarzanie. W razie jego braku pojawia się pierwsza klatka filmu. Obraz wyświetla się też po zakończeniu filmu.

Więcej informacji

Kierowanie wstępne

W ramach kierowania wstępnego partnerzy zysku określają, które pytania o stawkę chcą otrzymywać od wydawców.

Więcej informacji

Automatyzacja

Zautomatyzowane, oparte na systemie wybieranie reklam displayowych do kupienia.

Przesuwająca w dół

Typ reklamy rozwijanej, która podczas rozwijania przesuwa zawartość strony w dół, robiąc miejsce na wyświetlenie reklamy. Nazywana „reklamą przesuwającą w dół”.

Więcej informacji

Kreator ofert w czasie rzeczywistym

Opcja integracji serwerów dla kupujących z sieci reklamowej, która umożliwia sieciom ocenę i licytowanie każdego dostępnego wyświetlenia.

Więcej informacji

Kreacja przekierowująca

Kreacja służąca do śledzenia reklam graficznych lub Flash, które nie są hostowane ani wyświetlane przez Google. Kreacje przekierowujące są zwykle używane w przypadku reklam pochodzących z sieci zewnętrznych lub od dostawców stowarzyszonych.

Więcej informacji

Zwalnianie

Zwalnianie zasobów reklamowych stanowi przeciwieństwo ich rezerwowania. Po zwolnieniu zasobów reklamowych rezerwacja zostaje „anulowana” i zasoby te stają się dostępne na potrzeby prognozowania i przyszłego rezerwowania reklam. Nie można zwolnić zasobów reklamowych, które nie były wcześniej zarezerwowane.

Więcej informacji

Pozostałe

Zbiorcze określenie typów elementów zamówienia najczęściej używanych do zagospodarowania niesprzedanych zasobów reklamowych w witrynie. Pozostałe typy elementów zamówienia to między innymi: sieć, zbiorczopriorytet ceny. Można ich używać w różnych transakcjach niegwarantowanych. Mogą one wypełnić żądanie reklamy, jeśli żadna kampania gwarantowana nie może wyświetlić reklamy. Zobacz też Niegwarantowane.

 

Więcej informacji

Pozostałe zasoby reklamowe

Wyrażenie używane czasem w odniesieniu do przestrzeni reklamowej (zasobów reklamowych), której nie udało się sprzedać w ramach gwarantowanych elementów zamówienia, dlatego została sprzedana w ramach niegwarantowanych elementów zamówienia albo elementów zamówienia Ad Exchange lub AdSense, dzięki którym zasoby reklamowe są dostępne na potrzeby aukcji.Gwarantowane elementy zamówienia są uważane za bardziej pożądane kanały sprzedaży zasobów reklamowych, ponieważ zwykle generują wyższe przychody.

Przestrzeń reklamowa (zasoby reklamowe) nie może być jednak określona jako „ważna” ani „pozostała”, ponieważ to oznaczenie zależy od tego, jakie elementy kwalifikowały się do wyświetlenia w tych zasobach reklamowych w przypadku danego żądania reklamy.Zasoby reklamowe mogą być dostępne w ramach gwarantowanych elementów zamówienia, niegwarantowanych elementów zamówienia albo elementów zamówienia Ad Exchange lub AdSense, w zależności od konfiguracji sieci Ad Managera.

Oznaczenie zasobów reklamowych jako „pozostałych” (lub „premium”) zależy od ich postrzeganej wartości. Postrzegana wartość zasobów reklamowych może się zmieniać z upływem czasu. Na przykład w trakcie ważnych rozgrywek przestrzeń reklamowa na stronie sportowej może być postrzegana jako bardziej wartościowa niż poza sezonem.

 

Renderowanie

Generowanie kreacji w przeglądarce użytkownika.

Rezerwowanie

Podczas rezerwowania gwarantowanych (nie „pozostałych”) elementów zamówienia Ad Manager „rezerwuje” dla nich zasoby reklamowe. Rezerwacja zasobów reklamowych oznacza, że wyświetlenia innych reklam o niższym priorytecie są blokowane. Prognozowanie Ad Managera uwzględnia rezerwacje zasobów reklamowych podczas obliczania dostępności wyświetleń.

Więcej informacji

Kreacja multimedialna

Reklama, która zawiera animację, dźwięk, wideo i funkcje interaktywne. Kreacje multimedialne mogą być używane osobno lub w połączeniu z technologiami takimi jak strumieniowanie obrazu i dźwięku.

Więcej informacji

Reklama na wyłączność

Kilka kreacji z elementu zamówienia wyświetlanych razem na tej samej stronie internetowej. Wszystkie boksy reklamowe na stronie są przejmowane i wypełniane kreacjami z jednego elementu zamówienia.

Więcej informacji

Wyświetlanie w całej sieci

Reklama, która ma się wyświetlać w całej sieci witryn (z wyjątkiem tych wyraźnie wykluczonych), w zależności od dostępnych zasobów reklamowych.

Więcej informacji

Współczynnik sprzedaży

Odsetek dostępnego ruchu zarezerwowanego na potrzeby standardowych elementów zamówienia lub elementów zamówienia typu sponsorowanie.

Więcej informacji

Reguły reklamowe dotyczące sesji

W przeciwieństwie do standardowych reguł reklamowych reguły dotyczące sesji działają na podstawie częstotliwości i są stosowane do wielu strumieni wideo. Określają, jak długo użytkownik może oglądać treści ze strumieni, zanim pojawi się reklama, oraz ile reklam zobaczy. Podobnie jak standardowe reguły reklamowe, reguły dotyczące sesji kontrolują formaty oraz źródła wyświetlanych reklam.

Więcej informacji

Tryb pojedynczego żądania

Tryb GPT, w którym tagi wywołują wszystkie reklamy równocześnie w nagłówku, zamiast pobierać je osobno w poszczególnych boksach reklamowych. Czasem jest nazywany „architekturą z pojedynczym żądaniem” (SRA).

Więcej informacji

Indeks początkowy

Mechanizm podziału na strony używany z parametrem maksymalnej liczby wyników w sytuacjach, gdy wartość parametru totalResults przekracza 1000 i chcesz uzyskać elementy zindeksowane na pozycjach 1001 i dalszych.


Reklama przyklejona

Zobacz reklama zakotwiczona.


Kryteria kierowania

Pary klucz-wartość, które określają takie dane jak informacje o treści i odbiorcach reklam wideo, np. wiek: 16–65; dane geograficzne: US UK FR.

Więcej informacji

Klucz kierowania

Każdy klucz kierowania przedstawia kategorię, na którą jest kierowany element zamówienia. „Kategorię” reprezentuje wartość przypisana do klucza. Na przykład dopuszczalne wartości w kluczu kierowania „kolor” to „czerwony” i „niebieski”. W tym przypadku „kolor = czerwony” to para klucz-wartość, którą można przekazać w żądaniu reklamy i wykorzystać do kierowania reklamy.

Więcej informacji

Selektor kierowania

Nazywany też widżetem kierowania. Jest to obszar na stronie szczegółów elementu zamówienia, w którym można wybrać różne kryteria jego kierowania.

Więcej informacji

Wartość kierowania

Wartość przekazywana na potrzeby określonego klucza kierowania, której można użyć do kierowania elementów zamówienia. Na przykład w parze klucz-wartość „kolor = czerwony” wartością jest „czerwony”.

Więcej informacji

Dowód wyświetlenia reklamy

Co najmniej jeden zrzut ekranu ze stron lub aplikacji przedstawiających określone reklamy. Stanowi on dowód, że reklamy wyświetliły się zgodnie z oczekiwaniami reklamodawcy.


Jednostka reklamowa najwyższego poziomu

Jednostka reklamowa na najwyższym poziomie wielopoziomowej hierarchii jednostek reklamowych. W zależności od kontekstu może być też nazywana „nadrzędną” jednostką reklamową lub jednostką reklamową „wyższego poziomu”.

Więcej informacji

Prognoza natężenia ruchu

Informacje o przyszłych możliwościach realizacji wyświetleń możesz przeglądać razem z historycznymi danymi o ruchu, aby opracować lepsze sposoby podziału zasobów reklamowych na segmenty i pakiety.

Więcej informacji

Trafiker

Osoba, która współpracuje z wydawcą i konfiguruje reklamy do wyświetlania na serwerze reklam.

Więcej informacji

Trafikowanie

Proces tworzenia zamówień i reklam, kontrolowania wyświetlania reklam i kierowania reklam oraz słów kluczowych.

Niewypełnione wyświetlenie

Niewypełnione wyświetlenie (lub pusta reklama) to żądanie reklamy, które nie zwróciło reklamy, bo żadna nie kwalifikowała się do wyświetlenia. Aby uniknąć takich sytuacji, skonfiguruj w swojej sieci reklamy o szerokich kryteriach kierowania (na całą sieć), np. autoreklamy lub reklamy Ad Exchange.

Więcej informacji

Opłata dodatkowa

Opłata za wyższą wartość reklam multimedialnych w porównaniu z wyświetlaniem reklam standardowych.

Więcej informacji

Wartość CPM

Określa cenę, za którą element zamówienia konkuruje z innymi elementami zamówienia.

Więcej informacji

VAST

Format reklam wideo zaprojektowany w celu znormalizowania komunikacji między odtwarzaczami wideo i serwerami. Ułatwia ruch na wszelkiego rodzaju platformach publikacji. Akronim angielskiego terminu Video Ad Serving Template (szablon wyświetlania reklam wideo).

Więcej informacji

Tag reklamy wideo

Zawiera wszystkie informacje wymagane w żądaniu reklamy wideo, w tym dotyczące nadrzędnej reklamy wideo i opcjonalnych reklam towarzyszących. Główny tag wideo to adres URL używany przez odtwarzacz wideo do pobierania reklam wideo, a tag towarzyszący to kod JavaScript na stronie internetowej, który wskazuje miejsce wyświetlania reklam towarzyszących.

Więcej informacji

Kaskada

W przypadku reklam wideo kaskada oznacza hierarchię reklam gotowych do wyświetlenia. Jeśli pierwsza reklama się nie wyświetli, pokaże się druga; jeśli druga się nie wyświetli, pokaże się trzecia itd. Jest często nazywana kreacją zastępczą.

Więcej informacji

Waga

W przypadku elementów zamówienia wartość procentowa określająca wyświetlanie elementu zamówienia typu sponsorowanie. W przypadku kreacji wartość procentowa określająca wyświetlanie danej kreacji w ramach rotacji reklam.

Więcej informacji

Rotacja ważona

Typ rotacji kreacji. Poszczególne kreacje będą wyświetlać się naprzemiennie zgodnie z podaną częstotliwością.

Więcej informacji

Zysk

Dane na temat przychodów i wyświetleń zarówno dla zasobów reklamowych w sprzedaży bezpośredniej (standardowych i typu sponsorowanie), jak i autoreklam oraz pozostałych zasobów.

Więcej informacji

Określanie stawek przez kod w nagłówku

System określania stawek, który wymaga od wydawców niestandardowej konfiguracji.

Więcej informacji o różnicy między Otwartym ustalaniem stawek a określaniem stawek przez kod w nagłówku.

Cena minimalna

Minimalna cena, jaką musi zaoferować kupujący, aby móc wziąć udział w aukcji.

Grupa zysku

Nazwa grupy sieci reklamowych lub giełd, dzięki której możesz określać, jakie zasoby reklamowe chcesz sprzedawać za pomocą Ad Exchange, Otwartego ustalania stawek lub Zapośredniczenia.

Więcej informacji

Partner zysku

Termin oznaczający firmy typu „Sieć reklamowa” w usłudze Ad Manager. Firm tych można używać w ramach Zapośredniczenia w aplikacjach mobilnych lub Otwartego ustalania stawek, w zależności od ustawień.

Więcej informacji

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
14019770582777061663
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
148
false