Ad Exchange geçmiş raporu

Birincil Ad Exchange hesabınızın nasıl performans gösterdiğine bakın

Ad Manager ağınızın birincil Ad Exchange hesabının nasıl performans gösterdiğini öğrenmek için sorgu oluştururken "Ad Exchange geçmiş" rapor türünü seçin. Ad Exchange geçmiş raporları oluşturmak için "Ad Exchange raporları oluşturma ve görüntüleme" kullanıcı rolü izni zorunludur.

Geçmiş raporları ve Ad Exchange geçmiş raporlarını karşılaştırmayın
Bu rapor türleri önemli ölçüde farklı veri grupları içerebileceği için yalnızca Ad Exchange performansını Ad Manager'daki diğer satır öğeleri veya üçüncü taraf exchange'leriyle karşılaştırırken Ad Manager Geçmiş rapor türünü kullanın.

Ad Exchange'de rapor oluşturma hakkında daha fazla bilgi

Ad Exchange geçmiş raporu boyutları ve metrikleri

Bu tabloyu anahtar kelimeye göre filtreleyin veya sonuçları yalnızca boyut ya da metrikler gösterilecek şekilde daraltın.

Ad ve açıklamaKullanılabilir rapor türleri
Reklam konumları
Belirli bir yayıncı envanteri bölümünün bir sayfada ekranın üst kısmında (ATF) veya ekranın alt kısmında (BTF) olma durumunu gösterir.

Aşağıda belirtilen nedenlerle Reklam konumu değerini "Bilinmiyor" olarak görebilirsiniz:

 • GPT Tekli İstek Modunun kullanımı
 • Etiketleri iframe'lerde iç içe yerleştirme
 • Aynı reklam alanının aynı sayfada bir kereden fazla kullanılması
 • <div> etiketlerinin taşındığı özel kod
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Hedefleme
Reklam kaynakları
İşlem harcamasının alınması için kullanılmakta olan kaynağı gösterir. Gösterim isteğini dolduran reklamın hangi talep kaynağı (özellikle de üçüncü taraf reklam ağları, Ad Exchange GZT ve GZT olmayan talep kaynakları) tarafından sağlandığını belirtir.

Bu boyutlar, yalnızca Uyumlulaştırmanın etkin olduğu yayıncılara gösterilir.

 • Herkesin Katılabileceği Açık Artırma: Ad Exchange üzerinde RTB ve RTB olmayan alıcılar tarafından doldurulan tüm gösterimleri içerir.
 • Tercih Edilen Anlaşma: Tercih edilen anlaşmalar aracılığıyla yayınlanan gösterim etkinliğini içerir.
 • Google Tarafından Yönetilen veya Müşteri Tarafından Yönetilen Reklam Ağları: Üçüncü taraf ağlar tarafından doldurulan tüm gösterimleri içerir.
 • Eşleşmeyen reklam istekleri: Bir reklamla eşleşmeyen reklam istekleri. Bu durumda, boş reklam veya yedek reklam gösterilir.
 • Diğer: Reklam sunma sürecinde beklenmedik bir durumla karşılaşılan reklam istekleri.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Getiri yönetimi
Reklam türleri
Farklı reklam türlerinin performansını gösterir. Raporlama içindeki olası reklam türleri şunları içerir:

Envanterinizde bu reklam türlerinden bazıları gösterilmeyebilir.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Genel envanter
Reklamveren alanları
Performansı reklamveren URL'sine göre gösterir. Örneğin, Big Soda Pop Co. şirketi delicious.cola.com adresinin bir alan adına eşleme yapabilir.

Kimlikleri başka bir şekilde kullanılabilir olmayan reklamverenler için daha fazla şeffaflık sağlar. Bu boyut bazen büyük hacimli sorguların daha yavaş çalışmasına neden olur.

 • Web önbellekleri ve diğerleri: Yalnızca üst düzey alanı raporladığımızdan Ad Manager ve üçüncü taraf dahil olmak üzere reklam sunucuları ile ilişkilendirilen alanlar burada gruplandırılır. Bu nedenle, bir reklam sunucusu alanı yönlendirme parametreleri içeriyorsa tam URL kesilir. İsteğin geçerli olması ve gelir ve gösterimlerle ilişkilendirilmiş olması ihtimali de bu durumu değiştirmez.

  Bu gibi alanlarla ilişkili reklamvereni genellikle tanımlayabildiğimiz için, bu boyutu Reklamverenler boyutu ile birleştirmek isteyebilirsiniz.

 • Bilinmeyen: Bu boyut, Ad Exchange genelindeki en iyi performans gösteren 10.000 reklamveren alanını gelire göre sıralanmış şekilde gösterir. Bu sınırı aşan tüm reklamverenler, "bilinmeyen" kategorisine yerleştirilir.

"Reklamveren alanları" boyutunu kullanan sorgular, "(bilinmeyen)" dışındaki tüm satırlar için %100 Kapsam gösterecektir. Bu nedenle, Reklam İstekleri ve Kapsam bu satırlar için göz ardı edilmelidir.

Bazı senaryolarda (örneğin RTB reklamlar) reklamveren, birden fazla gönderilen alandan biri olabilir ve sunulmak üzere seçilen reklam öğesinin hangisi olduğu anlaşılamayabilir. Bu durumda, raporlanan reklamveren alanı olası alanlar listesinden rastgele seçilmiştir.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Alıcılar
Reklamveren sektörleri
Performansı, Sanat ve Eğlence veya Seyahat ve Turizm gibi, farklı reklamveren segmentleri arasında performansın anlaşılmasına yardımcı olan belirli reklamveren kategorilerine göre gösterir.

Gösterilen kategoriler, yayıncının engelleyebileceği kategorilerle aynıdır.

Bu boyut, Alıcı ağları ve Reklamverenler gibi boyutlarla birleştirildiğinde envanteri etkin şekilde ayırmaya ve fiyat stratejilerini yüksek değerli reklamveren segmentlerini içerecek şekilde düzenlemeye yönelik bilgiler sağlayabilir.

Neden "Bilinmeyen" değerler görüyorum?
Çok az sayıda gösterim kategorilere ayrılamaz. Ayrıca, belirli reklamverenlerin Reklamveren sektörüyle eşlenemediği bazı durumlarla karşılaşılabilir.

Bu boyut en çok "Reklamverenler" ve "Alıcı ağları" gibi diğer verilerle birleştirildiğinde işe yarar. "Reklamveren sektörleri" boyutunu kullanan sorgular, "(bilinmeyen)" dışındaki tüm satırlar için %100 Kapsam gösterecektir. Bu nedenle, Reklam İstekleri ve Kapsam bu satırlar için göz ardı edilmelidir.

Şunlarla uyumsuzdur:

 • Teklif aralıkları boyutu
 • Teklifler, Ortalama teklif BGBM'si, Tekliflerden elde edilen tahmini kazançlar, Kazanılan gösterimler, Kazanan teklif BGBM'si, Kapanış BGBM değeri, Kazanma yüzdesi, Anlaşma reklam istekleri, Anlaşma teklif yanıtları, Anlaşma eşleşen istekleri ve Anlaşma eşleşme oranı metrikleri.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Alıcılar
Reklamverenler
Performansı reklamverene göre gösterir. 
Raporlama, tanımlanabilen tüm reklamverenleri gösterir.

Diğer reklamverenler aşağıdaki gruplara ayrılır:

 • Sınıflandırılmamış reklamverenler: Bir reklam isteği dolduruldu, ancak reklamveren tanımlanamıyor.
 • AdWords küçük işletmeler: Gösterimleri, genel günlük gösterimlerin %0,01'den azını ve şu ülkelerin her birinde günlük gösterimlerin %0,1'inden azını oluşturan reklamverenler: ABD, Almanya, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, Japonya, Kanada, Tayland ve Türkiye.
 • Eşleşmeyen reklam istekleri: Bir istek doldurulmadı ve hiçbir reklam sunulmadı.

"Reklamverenler" boyutunu kullanan sorgular, "Eşleşmeyen reklam istekleri" dışındaki tüm satırlar için %100 kapsam gösterecektir. Bu nedenle, Reklam İstekleri ve Kapsam bu satırlar için göz ardı edilmelidir.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Alıcılar
Ajanslar
Performansı satın alma Ajansına göre gösterir. Tüm alıcılar ajans adını iletmediğinden, ajans adı yerine "(bilinmeyen)" veya "(Ajans yok)" ifadesi görüntülenebilir.

"Ajanslar" boyutunu kullanan sorgular, "(Eşleşmeyen reklam istekleri)" dışındaki tüm satırlar için %100 Kapsam gösterecektir. Bu nedenle, Reklam İstekleri ve Kapsam bu satırlar için göz ardı edilmelidir.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Alıcılar
Uygulama adı
Yayıncılara performansı, iTunes
veya Google Play store üzerinde görüneceği şekilde (ör. "Angry Birds") mobil uygulama adına göre gösterir

Bu boyutlardan yalnızca Video için Ad Exchange, Oyunlar için Ad Exchange veya Ad Exchange Uygulama İçi'ni kullanıyorsanız yararlanabilirsiniz.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Mobil
Bant genişliği
Yayıncıların, performansı WiFi gibi farklı mobil kullanıcı bağlantı türlerine göre görmesine olanak tanır.

Bu boyutlardan yalnızca Video için Ad Exchange, Oyunlar için Ad Exchange veya Ad Exchange Uygulama İçi'ni kullanıyorsanız yararlanabilirsiniz.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Mobil

Teklif aralıkları (Kullanımdan kaldırıldı)  
Yayıncılara, alınan tekliflerin 0,10$'lık gruplarda nasıl dağıtıldığını gösterir. Teklif aralıkları yalnızca altı ay süreyle geçmişe dönük olarak raporlanabilir. Teklif düzeyi verilerin raporlanması için gerekli olan bilişimsel kaynaklar nedeniyle, tüm detaylar ve metrikler bu detayla uyumlu değildir. Teklif aralığı detayının aynı anda yalnızca bir adet farklı detayla birlikte kullanılmasına izin verilir.

Çoğu alıcı, tekliflerini bu rapordan hariç tutar. Alıcı ağları ve Teklifin performansıyla ilgili genel bilgilere yönelik raporlar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Teklif verileri yaklaşık olarak 36 ila 48 saatte bir güncellenir. Genellikle, önceki güne veya geçerli güne ait teklif verilerinden oluşturulan raporlarda veri gösterilmez. Bu nedenle, daha iyi sonuçlar elde etmek için raporunuzu birkaç gün içinde çalıştırın.

Teklif panoraması raporları hakkında daha fazla bilgi.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Teklif panoramaları
Markalama türleri
Gösterimi satın alan alıcıya gönderilen Yayıncı sayfası bilgilerinin miktarına bağlı olacak şekilde, Anonim, Markalı, Yarı Şeffaf veya "(Eşleşmeyen reklam istekleri)" türlerinden birini gösterir. Markalama türleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

"Markalama türleri" boyutunu kullanan sorgular, "(Eşleşmeyen reklam istekleri)" dışındaki tüm satırlar için %100 Kapsam gösterecektir. Bu nedenle, Reklam İstekleri ve Kapsam bu satırlar için göz ardı edilmelidir.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Hedefleme
Markalar (beta)
Ad Exchange içinde ayrıntılı reklamveren raporlaması için marka düzeyinde ayrıntıları gösterir. Markalar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu boyut, Reklamveren boyutunun alt öğesi olarak birleştirildiğinde reklamveren ile markaları arasındaki ilişkiyi gösterebilir. Örneğin reklamveren ve markalar boyutları seçildiğinde rapor çıkışı, bir gıda şirketini reklamveren olarak ve ardından ürettikleri tahıl ürününü marka olarak görüntüleyebilir. Raporlama, tanımlanabilen tüm markaları görüntüler. Diğer markalar aşağıdaki gruplara ayrılır:

 • Sınıflandırılmamış markalar: Gösterimlerde atanmış marka yoktu. Reklamveren için "Sınıflandırılmamış" gösterilirse markaları da "Sınıflandırılmamış" olarak gösterilir.
 • Google Ads küçük işletmeler: Gösterimleri, genel günlük gösterimlerin %0,01'den azını ve şu ülkelerin her birinde günlük gösterimlerin %0,1'inden azını oluşturan markalar: ABD, Almanya, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, Japonya, Kanada, Tayland ve Türkiye.
 • Eşleşmeyen reklam istekleri: Bir istek doldurulmadı ve hiçbir reklam yayınlanmadı.

"Markalar" boyutunu kullanan sorgular, "(Eşleşmeyen reklam istekleri)" dışındaki tüm satırlar için %100 kapsam gösterecektir. Bu nedenle, Reklam İstekleri ve Kapsam bu satırlar için göz ardı edilmelidir.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Alıcılar
Alıcı ağları
Yayıncılara hangi alıcıların [TTP'lerin ve reklam ağlarının sahibi olduğu hesapları temsil eden Yayıncı Ağları (veya exchange üzerindeki "koltuklar") dahil olmak üzere] envanterleri üzerinde işlem yaptığını tanımlar.

"Alıcı ağları" boyutunu kullanan sorgular, "(Eşleşmeyen reklam istekleri)" dışındaki tüm satırlar için %100 Kapsam gösterecektir. Bu nedenle, Reklam istekleri ve Kapsam bu satırlar için göz ardı edilmelidir.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Alıcılar
Operatör adı
Yayıncıların, performansı "Verizon (ABD)" örneğinde olduğu gibi mobil kullanıcı bağlantısına göre görmesine olanak tanır.

Bu boyutlardan yalnızca Video için Ad Exchange, Oyunlar için Ad Exchange veya Ad Exchange Uygulama İçi'ni kullanıyorsanız yararlanabilirsiniz.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Mobil
Kanallar
Yayıncıya performansı envanter segmentine göre gösterir. Kanallar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bazen aynı ada sahip birden çok kanal olabilir. Kanallar detayı sorgunuzun parçası olmak üzere seçildiğinde veya bunu sorgunuz için bir filtre olarak seçtiğinizde, Sorgu Aracı tüm benzer adlı Kanallardaki verileri toplar ve birleştirilmiş verileri rapor sonuçlarında görüntüler. Bu durum gerçek toplam reklam isteklerini aşan toplam reklam isteklerine yol açabilir.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Envanter segmentleri
Ülkeler
Kullanıcıların yayıncının envanterindeki reklamları görüntülediği ülkeleri gösterir.

"Bilinmeyen Bölge" değerini görüyorsanız bu, kullanıcı coğrafya arama işleminin başarısız olduğu ve bu istek, gösterim ve tıklamaların küresel olarak hedeflenen reklamlara sunulduğu anlamına gelir. 
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Coğrafya
Reklam Boyutları
Performansı reklam öğesinin gerçek kazanan reklam boyutuna göre gösterir.

Aşağıda ek Reklam boyutu etiketleri verilmiştir:

 • Video/Yer Paylaşımı: Reklam isteği, video oynatıcının içinden yapılmıştır. Yer paylaşımlı reklamlara ek olarak, bu değer aynı zamanda yayın içi ve TrueView gibi tüm video türleri için de geçerli olabilir.
 • Yerel: Reklam isteği, yerel bir reklam biriminin içinden yapılmıştır. 
 • Eşleşmeyen: Reklam isteği, bir reklamla eşleştirilmemiştir.

"Reklam Boyutları"nı kullanan sorgular, "(Eşleşmeyen reklam istekleri)" dışındaki tüm satırlar için %100 kapsam gösterecektir. Bu nedenle, Reklam istekleri ve Kapsam bu satırlar için dikkate alınmamalıdır.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Genel envanter
Günler
Performansı günlere göre görüntüler. Aralık olarak da gösterilebilir. Veri raporlarında ABD Pasifik Saati (PST) ile yaz saati uygulaması sırasında Pasifik Yaz Saati (PDT) kullanılır.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Zaman birimi
Anlaşma Kimlikleri
Tercih Edilen Anlaşmaların performansını gösterir. Anlaşma Kimliği, bir satıcı ve bir yayıncı arasındaki bir anlaşmayı tanımlamak için kullanılan, sistem tarafından oluşturulmuş bir numaradır. Kimlik, tercih edilen anlaşmanın parçası olarak iletilen tüm teklif isteklerine dahil edilir. Tercih Edilen Anlaşma veya Özel Açık Artırma söz konusu değilse, "Herkesin Katılabileceği Açık Artırma" ifadesini gösterir.

"Anlaşma Kimlikleri" boyutunu kullanan sorgular, "Herkesin katılabileceği açık artırma" dışındaki tüm satırlar için %100 Kapsam gösterecektir. Bu nedenle, Reklam İstekleri ve Kapsam bu satırlar için göz ardı edilmelidir.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Alıcılar
Anlaşma adları
Yayıncılara, Tercih Edilen Anlaşmaların performansını Anlaşma adına göre dökümü alınmış şekilde gösterir. Tercih Edilen Anlaşma veya Özel Açık Artırma söz konusu değilse, "Herkesin Katılabileceği Açık Artırma" ifadesini gösterir. Anlaşma adları ve Anlaşma kimlikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

"Anlaşma adları" boyutunu kullanan sorgular, "Herkesin katılabileceği açık artırma" dışındaki tüm satırlar için %100 Kapsam gösterecektir. Bu nedenle, Reklam İstekleri ve Kapsam bu satırlar için göz ardı edilmelidir.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Alıcılar
Cihaz kategorileri
Farklı reklam platformlarının ve masaüstü, tablet, akıllı telefon, özellikli telefon, set üstü kutu (STB) ve Bağlı TV (CTV) gibi cihazların performansını gösterir.

Mobil uygulama yayıncıları, mobil reklamcılık performansına ilişkin daha ayrıntılı bilgi edinmek için mobil ile alakalı diğer boyutları kullanabilir.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Genel envanter
Cihaz
Yayıncıların, performansı "Android Tablet (Google)" örneğinde olduğu gibi mobil kullanıcı cihazına göre görmesine olanak tanır.

Bu boyutlardan yalnızca Video için Ad Exchange, Oyunlar için Ad Exchange veya Ad Exchange Uygulama İçi'ni kullanıyorsanız yararlanabilirsiniz.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Mobil
DFP Reklam Birimleri
Performansı Ad Manager Reklam birimlerine göre gösterir (reklam sunucunuz olarak Ad Manager'ı kullanıyorsanız). Ad Manager yerine doğrudan Ad Exchange'den istekte bulunulmuşsa değer (Envanter birimi yok) olarak görünür. Ad Manager istekleri dinamik ayırmayı ve gelişmiş dinamik ayırmayı içerir. Ad Manager Reklam Birimleri hakkında daha fazla bilgi

Raporunuza yalnızca üst seviye reklam birimlerini eklemek için DFP Reklam Birimleri (Üst Seviye) boyutunu seçin.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Envanter segmentleri

DFP Reklam Birimleri (Üst Seviye) (Beta) 
Yalnızca üst seviye Ad Manager Reklam birimlerine göre performansı gösterin. Üst seviye reklam biriminin altında tanımlanan reklam birimleri için yapılan istekler, üst seviye reklam biriminde toplanır.

Ad Manager yerine doğrudan Ad Exchange'e istekte bulunulmuşsa değer ("Envanter birimi yok") olarak görünür. Ad Manager istekleri Dinamik Ayırmayı içerir.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Envanter segmentleri
DFP Placements
Show performance by Ad Manager placements (if using Ad Manager as your ad server). Ad Manager requests include dynamic allocation.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Envanter segmentleri
DFP şelalesi
Yayıncılara Ad Manager şelalesinin envanterleri üzerindeki etkisini gösterir. Video Çözümleri yedek video türünden bağımsız olarak, tüm eşleşmemiş istekler Ad Manager şelalesi için uygun değildir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video envanteri
TTP'ler
Performansı Talep Tarafı Platformu alıcılarına göre gösterir. 'Alıcı ağı' ve 'TTP' detaylarını birlikte kullanarak, hangi reklam ağlarının reklam gönderdiğini ve teklifin tam olarak kimin adına verildiğini anlayabilirsiniz.

Alıcılar RTB olmayan bir seçenek veya RTB üzerinden bir kampanyanın trafik işlemlerini gerçekleştirmek için iki yönteme sahiptir. Raporlama sonuçlarında "TTP yok" gösterilirse bu durum gösterimin RTB olmayan seçenek üzerinden yayınlandığı anlamına gelir.  GZT olmayan, AdWords üzerinden statik kampanyalar aracılığıyla gerçekleştirilen gösterimler anlamına gelir.

"TTP'ler" detayını kullanan sorgular, "(TTP Yok)" dışındaki tüm satırlar için %100 kapsam gösterecektir. Bu nedenle, Reklam istekleri ve Kapsam bu satırlar için göz ardı edilmelidir.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Alıcılar
Genişletilebilir türler
Yayıncılara, envanterleri üzerindeki genişletilebilir reklam türlerinin performansını gösterir.
 • Genişletilemez: Reklam genişletilebilir olmadığından kullanıcının işlem yapması gerekmez.
 • Genişletmek için tıkla: Kullanıcı, reklamın genişletilmesini tetiklemek için reklamı tıklar.
 • Genişletmek için fareyle üzerine git: Kullanıcı, reklamı genişletmek için fareyle reklamın (veya reklamın hedef kısmının) üzerine gelir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Genel envanter
Envanter sahipliği
Yayıncılara, ağ iş ortağı (alt birleşimli) alanlarının sahipliğini gösterir.
 • Sahipli ve yönetilen
 • Temsil edilen
 • Engellenmiş
 • Kategorize edilmemiş

Video reklam istekleri için envanter sahipliği "kategorize edilmemiş" olarak görünüyorsa bunun nedeni, büyük olasılıkla reklam etiketindeki description_url parametresinin ayarlanmamış olması, geçersiz olması veya sınıflandırılmamış bir alan değerine ayarlanmış olmasıdır. Daha fazla bilgi

Bu, hesap düzeyinde bir ayardır ve tüm yayıncılar tarafından kullanılamaz.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Ağ iş ortakları
Envanter boyutları
İstenen reklam boyutunun performansını gösterir. Eskiden "Reklam boyutları" olarak bilinirdi. ​ Reklam boyutları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Aşağıda ek Envanter boyutu etiketleri verilmiştir:

 • Reklam çağrısı bir video oynatıcının içinden gerçekleştirildiğinde, Video/Yer Paylaşımı'nı gösterir. Yer paylaşımlı reklamlara ek olarak, bu değer aynı zamanda yayın içi ve TrueView gibi tüm video türleri için geçerli olabilir.
 • Reklam çağrısı bir mobil cihazda geçiş reklamı olduğunda Geçiş Reklamı'nı gösterir.
 • Veriler hatalı şekilde biçimlendirilmiş bir istekten geldiğinde (bilinmeyen) değerini gösterir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Genel envanter
Envanter türleri (Beta)

Genel envanter gruplarına göre performansı gösterir. Olası değerler:

 • Web: Kullanıcı, içeriği bir PC veya dizüstü bilgisayar ya da mobil cihaz veya tablet tarayıcısı üzerinden görüntülemektedir.
 • Uygulama: Kullanıcı, içeriği akıllı telefon veya tabletindeki bir mobil uygulama üzerinden görüntülemektedir. Ad Manager'ın mobil uygulamaları SDK kullanımıyla tanımladığını unutmayın. Bir uygulama için istekte bulunmak için basitleştirilmiş URL etiketleri kullanan yayıncılar tutarsız sonuçlar görebilir.
 • AMP: Kullanıcı, reklamı mobil web içeriğinin daha hızlı yüklenmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış Hızlandırılmış Mobil Sayfa'da görüntülemektedir.
 • Diğer: Ad Manager, kullanıcının içeriği nerede görüntülediğini algılayamaz.
  Geçmiş, Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Platform, Mobil
Aylar
Performansı aya göre görüntüler. Aralık olarak da gösterilebilir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Zaman birimi
Ağ iş ortağı adları
Ağ iş ortağının adını görüntüler.

Video reklam istekleri için ağ iş ortağı adı "temsil edilmeyen" olarak görünüyorsa bunun nedeni, büyük olasılıkla reklam etiketindeki description_url parametresinin ayarlanmamış olması, geçersiz olması veya sınıflandırılmamış bir alan değerine ayarlanmış olmasıdır. Daha fazla bilgi

Bu, hesap düzeyinde bir ayardır ve tüm yayıncılar tarafından kullanılamaz.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Ağ iş ortakları
İşletim sistemi
Yayıncıların, performansı farklı mobil kullanıcı işletim sistemi sürümlerine göre görmesine olanak tanır.

Bu boyutlardan yalnızca Video için Ad Exchange, Oyunlar için Ad Exchange veya Ad Exchange Uygulama İçi'ni kullanırsanız yararlanabilirsiniz.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Mobil
Fiyatlandırma kuralları
Performansı Fiyatlandırma kuralına göre gösterir. Eşleşmeyen isteklerde, "(Geçerli fiyatlandırma kuralı yok)" ifadesi gösterilir.

"Geçerli fiyatlandırma kuralı yok" durumu birkaç nedenden ötürü ortaya çıkabilir. Bir fiyatlandırma kuralının eklenmediği en yaygın örneklerin listesi şu şekildedir:

 • Özel Açık Artırma ve Tercih Edilen Anlaşmalar yoluyla kazanılan gösterimler, Herkesin Katılabileceği Açık Artırmaya katılmaz. Bu vakaların tanımlanmasına yardımcı olmak için raporunuza "Anlaşma türü" boyutunu ekleyin.

  Bazı durumlarda, "Fiyatlandırma kuralı" boyutu kullanıldığında Tercih Edilen Anlaşmalar veya Özel Açık Artırma anlaşma türleri gösterimleri görüntüler. Fiyatlandırma kuralları yalnızca Herkesin Katılabileceği Açık Artırma işlemlerinde geçerli olduğu için bu gösterimleri yok sayabilirsiniz.

 • Reddedilen reklam isteklerinden kaynaklanan veya Ölçekli İş Ortağı Yönetimi üzerinden gelen trafik reddedilmiştir. Bu istekleri araştırmak için "Envanter Sahipliği" boyutunu ve Teşhis sorgularını kullanın.
 • Tüm eşleşmeyen çok boyutlu reklam istekleri. Bunların tanımlanmasına yardımcı olması için raporunuza "Envanter Boyutu"nu ekleyin. Çok boyutlu isteklerin boyutları, 300x600,300x250 örneğinde olduğu gibi virgülle ayrılmış bir boyut listesi olarak görüntülenir. Daha fazla bilgi

  Bunun aynı zamanda Fiyatlandırma Kurallarının %100 kapsamı göstereceği anlamına geldiğini unutmayın. Bu nedenle, "Kapsam" bu satırlar için göz ardı edilmelidir.
 • Tüm istekler, gelişmiş Envanter Kontrolleri'nin en son sürümünden öncedir (2014 başları) (o tarihte Fiyatlandırma Kuralları konsepti mevcut değildi). Fiyatlandırma kurallarının geçerli olup olmadığını öğrenmek için bu isteklerin yapıldığı tarihi kontrol edin.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Envanter segmentleri
Ürünler
Görüntülü Reklam, Video, Mobil Uygulama İçi, Oyunlar için Ad Exchange vb. belirli ürünlerin performansını gösterir.

Bu boyut yalnızca Video veya Mobil gibi başka bir Ad Exchange ürünü kullanırsanız görünür.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Genel envanter
İstek kaynakları
Performansı farklı envanter kaynaklarına göre gösterir.
 • Dinamik Ayırma Yok (doğrudan istekler veya bilinmeyen bir reklam sunucusu) Ad Exchange tarafından dinamik ayırma dışında yayınlanan reklamlar. Doğrudan bir sayfa üzerinde veya dinamik ayırmayı desteklemeyen başka bir reklam sunucusu üzerinden sunulan gösterimler buna dahildir.
 • Ad Manager rekabeti olmadan Dinamik Ayırma (normal dolgu) Dinamik ayırma üzerinden yayıncının reklam sunucusundan gelen bir açılış fiyatı almadığı durumlarda Ad Exchange tarafından uygulanan dolgu.
 • Ad Manager rekabeti ile Dinamik Ayırma Dinamik ayırma üzerinden yayıncının reklam sunucusu tarafından gönderilen açılış fiyatını geçebildiği durumlarda Ad Exchange tarafından uygulanan dolgu.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Genel envanter
Siteler
Yayıncılara, alanlarına ve alt alanlarına yönelik verileri gösterir. Bu boyutun kullanılması, URL'lerde raporlamayla aynı şey değildir. Sonuç elde etmek için URL'lerin tersine, Siteler boyutunun kullanıcı arayüzünde manuel olarak tanımlanmasına gerek yoktur. Siteler boyutu için rapor oluşturulurken "(bilinmiyor)" değeri döndürülürse bu verilerin geçersiz URL'lere sahip sitelerden geldiğini gösterir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Envanter segmentleri

Etiketler
Performansı reklam etiketlerine göre gösterir. Olası değerler şunları içerebilir:

 • Bilinmeyen: Belirtilen google_ad_slot kodu, tanımlı Etiketlerden herhangi biriyle eşleşmemektedir.
 • Etiket yok: Reklam alanı kodu tanımlanmamıştır; örneğin genel bir etiket kullanılmıştır.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Envanter segmentleri

Hedefleme türleri
Reklamverenlerin bir yayıncıya reklam hedeflemek için kullandığı yöntemi gösterir. İçeriğe dayalı, Kişiselleştirilmiş ve Yerleşim hedefleme hakkında bilgi edinin.

"Kişiselleştirilmiş" (önceki adıyla "İlgi alanına dayalı") hedefleme, çerez kimliği gibi kullanıcı verilerinin mevcut olmadığı durumlarda içeriğe dayalı hedefleme içerebilir. AB kullanıcı kontrol ayarlarında “Kişiselleştirilmemiş reklamlar”ı seçtiyseniz kullanıcı verileri kullanılmıyor olsa bile "Kişiselleştirilmiş" altında reklamlar görebilirsiniz.

Bu boyut için kalan olası değerler şunlardır:

 • Bilinmeyen: Tüm ağ hedefli hedeflemeyi, doğrudan anlaşmaları veya henüz sınıflandırılmamış diğer hedefleme stillerini gösterir.
 • (Eşleşmeyen reklam istekleri): "Hedefleme türleri" boyutunu kullanan sorgular, "(Eşleşmeyen reklam istekleri)" dışındaki tüm satırlar için %100 Kapsam gösterecektir. Bu nedenle, bu satırlar için Reklam İstekleri ve Kapsam metrikleri dikkate alınmamalıdır.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Hedefleme
Üçüncü taraf reklam etiketleri
Yayıncılara, Uyumlulaştırma yoluyla satın alınan reklam etiketlerinin adlarını gösterir.

Bu boyut artık kullanımdan kaldırılmış olan Reklam Ağı Optimizasyonu (ANO) ile ilgilidir. Bunun yerine Ad Manager getiri yönetimini kullanın.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Getiri yönetimi
Üçüncü taraf alıcı hesapları
Uyumlulaştırma üzerinden satın alma işlemi yapan üçüncü taraf reklam ağlarının performansını gösterir.

Bu boyut artık kullanımdan kaldırılmış olan Reklam Ağı Optimizasyonu (ANO) ile ilgilidir. Bunun yerine Ad Manager getiri yönetimi boyutunu kullanın.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Getiri yönetimi
Üçüncü taraf alıcı para birimi
Yayıncılara, üçüncü taraf reklam ağları tarafından kullanılan para birimini gösterir. Para birimi, kullanıcı hesabı ile ilişkili değer birimine yansıtılır.

Bu boyut, artık kullanımdan kaldırılmış olan Reklam Ağı Optimizasyonu (ANO) ile ilgilidir. Bunun yerine Ad Manager getiri yönetimini kullanın.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Getiri yönetimi
Anlaşma türleri
Performansı, Anlaşma türüne göre gösterir. Anlaşma türleri hakkında daha fazla bilgi edinin.  Ad Exchange aşağıdaki Anlaşma türlerini destekler:
 • İlk Bakış
 • Herkesin Katılabileceği Açık Artırma
 • Özel Açık Artırma
 • Tercih Edilen Anlaşma

"İşlem türleri" boyutunu kullanan sorgular, "Herkesin katılabileceği açık artırma" dışındaki tüm satırlar için %100 Kapsam gösterecektir. Bu nedenle, Reklam İstekleri ve Kapsam bu satırlar için göz ardı edilmelidir.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Alıcılar
URL'ler
Yayıncılara Envanter sekmesinde tanımlı URL'ler için alanlarının, alt alanlarının veya sayfalarının performansını gösterir. Reklam istekleri yalnızca Envanter sekmesinde tanımlanmış olan URL'ler için sayılır.

Alt alanları kullanıyorsanız "URL" boyutunu raporlarınıza eklemeniz halinde gösterim ve gelir sayılarınız şişirilebilir. example.com temel alanı ile foo.example.com ve bar.example.com alt alanlarına sahip bir siteniz olduğunu varsayalım. URL'yi raporunuza eklerseniz alt alanlara yönelik veriler iki kez sayılır (hem temel alanınızın hem de alt alanınızın parçası olarak) ve bu da gösterimler ile gelirin fazla gösterilmesine neden olur.

"Site" boyutunun dahil edilmesi daha doğru sayılar sağlayabilir. Ancak bu veriler sizin kontrolünüzde olmayan veya reklam etiketinizi doğrudan üzerinde barındırmayan sitelere yönelik gösterimleri de içerebilir. Daha fazla bilgi

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Envanter segmentleri
Video reklam süreleri
Yayıncılara, isteklerinde ayarlanan süreye göre video reklam envanterlerinin performansını saniye ve dakika aralıkları (6-10 saniye veya 2-5 dakika) cinsinden gösterir.

Bu boyuttan yalnızca Video için Ad Exchange veya Oyunlar için Ad Exchange kullanıyorsanız yararlanabilirsiniz.

"Bilinmeyen" değeri, genellikle bir yer paylaşımlı reklamın yayınlandığını veya gösterimin doldurulmadığını gösterir.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video envanteri

Video reklam türleri
Yayıncılara, aşağıdaki biçimleri de içerecek şekilde, türe göre video reklam envanterlerinin performansını gösterir:

 • TrueView ve atlanabilir yayın içi
 • Standart yayın içi
 • Bumper
 • Video tıkla ve indir
 • VPAID
 • VPAID atlanabilir 
 • DBM Video
 • Yerel içerik
 • Yerel uygulama yükleme
 • Diğer

Bu boyuttan yalnızca Video için Ad Exchange veya Oyunlar için Ad Exchange kullanıyorsanız yararlanabilirsiniz.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video envanteri
Haftalar
Performansı haftalara göre görüntüler. Aralık olarak da gösterilebilir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Zaman birimi
Tahmini üçüncü taraf brüt geliri    
Üçüncü taraf reklam ağı tarafından raporlanan brüt gelir. Bu, üçüncü taraf raporlamayı kullanmayan alıcılar için net gelire eşittir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Üçüncü taraf metrikleri
Reklam istekleri
Reklam (içerik reklamları için) veya arama sorguları (arama reklamları için) isteyen reklam birimlerinin sayısı. Başka bir deyişle, Ad Exchange'in bir reklam gösterme isteği alma sayısı. Reklam döndürülmemiş ve yerine yedek reklamlar gösterilmiş olsa bile, gönderilen her istek bir reklam isteği olarak raporlanır. 

Video açısından, reklam gösterimleri genellikle reklam isteklerinden daha azdır. Bunun nedeni, video reklamlarının resim reklamlar kadar hızlı yayınlanmasının teknik olarak daha zor olmasıdır. Bunun sonucunda, bir yüzde doğru şekilde oluşturulamayacak ve bu da video reklamlarının performansına yönelik varsayımların hatalı olmasına yol açacaktır. Mümkün olduğunda, video envanterinizin performansını daha iyi değerlendirmek için videoya özgü metriklerimizi kullanmalısınız.

As of March 15, 2017, all requests sent to Ad Exchange in Mediation for mobile apps are considered in Ad Exchange metrics, instead of only requests filled by Ad Exchange. An increase in ad request totals might result in lower coverage rates.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Standart metrikler
Eşleşen istekler
Siteye en az bir reklam döndüren reklam isteklerinin sayısı. Başka bir deyişle, Ad Exchange'in bir reklam sunma fırsatını başarıyla kazandığı reklam isteklerinin sayısı. 
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Standart metrikler

Kapsam
İstenen reklamların sayısına karşılık döndürülen reklamların sayısını ölçer.
Kapsam = (Eşleşen istek sayısı / Reklam isteği sayısı)

HELP ME TROUBLESHOOT COVERAGE

Kapsam her zaman %100 olduğunda
"Kapsam", bir reklamın yayınlandığını ima eden "Reklam boyutları" veya "Reklamverenler" gibi rapor metrikleri ve bunların altındaki metrikler ("alt" metrikler) için %100 olarak gösterilecektir. Birleştirilmiş fiyatlandırma kuralları da %100 kapsam gösterecektir.

Neden? Örnek olarak "Reklamveren"i inceleyelim. "Reklamveren", istenenler yerine yayınlananları temel alır. Tanım gereği, "Reklamveren"i eklerseniz yalnızca kapsamı olan gösterimleri gösterirsiniz. Doldurulmayan gösterimin bir reklamvereni olamaz ve aynı şekilde bir reklamveren doldurulmayan gösterimle ilişkilendirilemez. Bu nedenle, tüm alt metrikleriyle birlikte "Reklamveren" satırları için "Kapsam" %100 olarak gösterilecektir. Ad Exchange, tüm "(Eşleşmeyen reklam istekleri)" için bir satır ekler ve bu satır için "Kapsam" %0 olarak gösterilir.

Ne yapmalıyım? Böyle durumlarda, yanıltıcı olabileceğinden "Reklam İstekleri" ve "Reklam eBGBM'si" dikkate alınmamalıdır. Video reklamlarda, yayıncıların "Doluluk oranı" metriğine bakması gerekir.

As of March 15, 2017, all requests sent to Ad Exchange in Mediation for mobile apps are considered in Ad Exchange metrics, instead of only requests filled by Ad Exchange. An increase in ad request totals might result in lower coverage rates.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Standart metrikler
Tıklamalar
Kullanıcıların bir reklamı tıklama sayısıdır. Yetkisiz sitelerden alınan tıklamalar ve gösterimler raporlarınızda gösterilir, ancak bunlardan gelir elde etmezsiniz.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Standart metrikler
Reklam isteği TO'su
Reklamın tıklanma sayısının reklam istekleri sayısına bölümü. 

Reklam isteği TO'su (tıklama oranı) = Tıklama sayısı / Reklam isteği sayısı
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Standart metrikler

TO (Tıklama Oranı)

Tıklama oranı (TO), bir tıklamayla sonuçlanan gösterimlerin yüzdesidir.
TO = Tıklama sayısı / Eşleşen istek sayısı

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Standart metrikler
Reklam TO'su
Standart reklamlarda, yüzde olarak ifade edilen reklam tıklama oranınız (TO), reklam tıklaması sayısının tek reklam gösterimi sayısına bölünmesiyle elde edilir.


Reklam TO'su = Tıklama sayısı / Reklam gösterimi sayısı * 100
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Standart metrikler

TBM (Tıklama başına maliyet)
Bir kullanıcı reklamınızı her tıkladığında kazandığınız tutar.
TBM = Tahmini gelir / Tıklama sayısı

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Standart metrikler
Reklam isteği eBGBM'si
Bin reklam isteği başına gelir.

Reklam isteği eBGBM'si = Tahmini gelir / Reklam isteği sayısı * 1000
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Standart metrikler

eBGBM
Bin Eşleşen istek başına gelir. eBGBM hakkında daha fazla bilgi edinin.
eBGBM = Tahmini gelir / Eşleşen istek sayısı * 1000

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Standart metrikler
Artış
Geçerli minimum BGBM veya dinamik ayırma sırasında belirtilen en iyi fiyat üzerinden kazanılmış gösterimlerden elde edilen gelir artışı.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Standart metrikler
Tahmini gelir
Yayınlanan reklam gösterimlerinden elde edilen net gelir (Reklam Spam'i düzenlemeleri ve diğer faktörlerle birlikte). Bu tutar, her ayın sonunda kazançlarınızın doğruluğu onaylandığında değişebilen tahmini bir tutardır.

Sorgu Aracı içinde, tahmini gelirin hesaplanması için reklamveren para biriminin yayıncının para birimine dönüştürüldüğü yöntem şunların bir kombinasyonunu kullanır: reklam yayınlama zamanındaki döviz kurları (Reklamveren para birimi - ABD doları) ve günlük döviz kurları (ABD doları - yayıncının para birimi). Bu, faturalandırmada yapılan hesaplamadan biraz farklıdır. Ancak fark çok küçüktür (döviz kurunda gün içinde meydana gelen aşırı dalgalanmalar hariç).

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Standart metrikler
Reklam gösterimleri
Siteye en az bir reklam döndüren reklam isteklerinin alt grubu reklam gösterimleri olarak sayılır. Reklam Gösterimleri, reklam sunma sürecinde genellikle Eşleşen İstek Sayısı'ndan daha sonra sayılır. Üst metin reklamı algılandığında, birden fazla metin reklamı tek bir görüntülü reklam alanını doldurursa bir kez sayılır. Böyle durumlarda, Reklam Gösterimi üst metin reklamıyla ilişkilendirilir. 

Reklam Gösterimleri, Eşleşen İsteklerin tam bir alt kümesi olmayabilir. Örneğin, Ad Exchange yayınlama fırsatını kazanır, ancak reklam başarılı bir şekilde gösterilemezse, 1 Eşleşen İsteğiniz ve 0 Reklam Gösteriminiz olabilir.

Video bağlamında bu metrik, MRC'nin video reklam ölçümü yönergeleri uygulanarak gerçekte "görüntülendi" olarak kaydedilen veya video reklamını tamamen gösteren değil, video reklamının ilk karesini gösteren video reklamlarının sayısını ölçer.

Reklam gösterimleri genellikle eşleşen isteklerden azdır; bunun nedeni, bazı durumlarda eşleşen isteklerin ilk kareyi asla göstermeyen video reklamlarını içermesidir (ör. kullanıcının videodan ayrılması, bir reklam yayınlama hatası veya diğer teknik sorun nedeniyle). Video kapsülleri kullanan yayıncılar, her kapsül her birinde bir reklam gösterimi olabilecek birden fazla reklam içerebileceği için farklılıklar görebilir.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Standart metrikler
Reklam eBGBM'si
Bin Reklam gösterimi başına reklam geliri.
Reklam eBGBM'si = Gelir / Reklam gösterimi sayısı YENİ

eBGBM'de yapılan değişiklikler hakkında daha fazla bilgi.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Standart metrikler

Fark
Reklam ağı tarafından raporlanan eşleşen gösterimler ve 3. taraf gösterimleri arasındaki gösterim farkı. Üçüncü taraf raporlama kullanılmazsa sıfır görüntülenir.

Tutarsızlık yüzdesi = 1 - (Eşleşen istekler / Reklam gösterimleri)

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Üçüncü taraf metrikleri
Doluluk oranı
Üçüncü taraf reklam ağının doluluk oranı yüzdesi. Reklam ağı tarafından doldurulmayan gösterimler Ad Exchange'e geri verilir. 


Doluluk oranı = Gösterim sayısı / (gösterim sayısı + geri verilen gösterim sayısı) * 100
Ad Exchange doluluk oranı = Toplam görüntülenen sorgu sayısı / Toplam sorgu sayısı
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Üçüncü taraf metrikleri
Geri verilen gösterimler
Geri verilen gösterimler, bir gösterimin üçüncü taraf bir reklam ağı tarafından hangi oranda doldurulacağını belirlemek için kullanılır. Üçüncü taraf reklam ağları, reklam isteği ile eşleşen bir envantere sahip değilse gösterimi yayıncılara "geri verir".
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Üçüncü taraf metrikleri
Üçüncü taraf gösterimleri
Üçüncü taraf bir reklam ağı tarafından raporlanan doldurulmuş gösterimlerin sayısı. Üçüncü taraf veri toplama kullanılmazsa sıfır gösterir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Üçüncü taraf metrikleri
Üçüncü taraf eBGBM'si    
Üçüncü taraf reklam ağı tarafından raporlanan bin gösterim başına tahmini gelir. Yalnızca üçüncü taraf veri toplama etkinse kullanılabilir, aksi takdirde sıfır gösterilir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Üçüncü taraf metrikleri
Teklifler  (Kullanımdan kaldırıldı)  
Kazanan ve kaybeden tekliflerin toplam miktarı.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Teklif metrikleri

Teklif metrikleri verileri, devre dışı bırakma işlemleri nedeniyle tüm Authorized Buyers'a yönelik teklif verilerini göstermeyebilir. Yalnızca son 6 aya ait Teklif metrikleri verileri kullanılabilir.

Ortalama teklif BGBM'si (brüt) (Kullanımdan kaldırıldı)  
Kazanan ve kaybeden tekliflerin "ortalama" BGBM değerini görüntüler. BGBM değerleri toplamının, BGBM değerlerinin toplam sayısına bölünmesiyle elde edilir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Teklif metrikleri

Teklif metrikleri verileri, devre dışı bırakma işlemleri nedeniyle tüm Authorized Buyers'a yönelik teklif verilerini göstermeyebilir. Yalnızca son 6 aya ait Teklif metrikleri verileri kullanılabilir.

Tekliflere dayalı tahmini kazançlar  (Kullanımdan kaldırıldı)  
Gösterim kazanan tekliflerden elde edilen tahmini gelir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Teklif metrikleri

Teklif metrikleri verileri, devre dışı bırakma işlemleri nedeniyle tüm Authorized Buyers'a yönelik teklif verilerini göstermeyebilir. Yalnızca son 6 aya ait Teklif metrikleri verileri kullanılabilir.

Kazanılan gösterim sayısı  (Kullanımdan kaldırıldı)  
Ad Exchange açık artırmasını kazanan teklifler. Alıcıya göre bölünen "Kazanılan gösterim sayısı", belirli bir envanter bölümünün "Eşleşen istek sayısı" ile eşit olmalıdır.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Teklif metrikleri

Teklif metrikleri verileri, devre dışı bırakma işlemleri nedeniyle tüm Authorized Buyers'a yönelik teklif verilerini göstermeyebilir. Yalnızca son 6 aya ait Teklif metrikleri verileri kullanılabilir.

Kazanan teklif BGBM'si (brüt) (Kullanımdan kaldırıldı)  
Ortalama kazanan teklif fiyatını gösterir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Teklif metrikleri

Teklif metrikleri verileri, devre dışı bırakma işlemleri nedeniyle tüm Authorized Buyers'a yönelik teklif verilerini göstermeyebilir. Yalnızca son 6 aya ait Teklif metrikleri verileri kullanılabilir.

Kapanış BGBM değeri  (Kullanımdan kaldırıldı)  
Kapanış BGBM değeri, tekliflere dayalı tahmini kazançların, kazanılan gösterim sayısının 1.000 ile çarpılmasıyla elde edilen değere bölünmesidir.
Tekliflere dayalı tahmini kazançlar / (Kazanılan gösterim sayısı × 1.000)
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Teklif metrikleri

Teklif metrikleri verileri, devre dışı bırakma işlemleri nedeniyle tüm Authorized Buyers'a yönelik teklif verilerini göstermeyebilir. Yalnızca son 6 aya ait Teklif metrikleri verileri kullanılabilir.

Kazanma yüzdesi (Kullanımdan kaldırıldı)  
Tekliflerin gösterim kazanma yüzdesi. 
Kazanma yüzdesi = kazanan teklif sayısı / toplam teklif sayısı * 100

Daha yüksek kazanma oranları, yayıncıların envanterine yönelik yakın ilgi alanına işaret edebileceğinden bu metrik, Tercih edilen anlaşmalar veya Özel açık artırmalarda ortaklık kurulacak alıcıları tanımlama konusunda faydalı olabilir.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Teklif metrikleri

Teklif metrikleri verileri, devre dışı bırakma işlemleri nedeniyle tüm Authorized Buyers'a yönelik teklif verilerini göstermeyebilir. Yalnızca son 6 aya ait Teklif metrikleri verileri kullanılabilir.

Video vazgeçme oranı
Kullanıcının izlenen video tamamlanmadan önce videodan vazgeçme yüzdesi. Örneğin, kullanıcı oynatıcı sayfasından ayrılabilir, başka bir yere gidebilir, tarayıcıyı kapatabilir, vb.


Vazgeçme oranı = 1 - [(Ç4 + Atlama sayısı) / Gösterim sayısı], burada Ç4, 4. çeyreğe ulaşan görüntülemelerin sayısıdır.

Yüksek bir video vazgeçme oranı, bir yayıncının sitesi ile yaşanan bir veya daha fazla teknik soruna işaret edebilir. İyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için bu oran düzenli olarak izlenmelidir.

Bu metrik, bir reklamın yüklenmesinden önceki atlama veya ayrılma durumlarını içermez.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video metrikleri

Yayınlanma oranı    
Reklam isteklerine karşılık sunulan reklamların sayısını ölçerek gerçek doluluk oranını hesaplar.
Yayınlanma oranı = Reklam gösterimi sayısı / reklam isteği sayısı

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video metrikleri
Video ayrılma oranı
Gösterimle sonuçlanmayan reklam yanıtlarının yüzdesini gösterir.
Ayrılma oranı = 100 - (Reklam gösterimlerinin sayısı / Eşleşen istekler *100)

Yüksek bir ayrılma oranı, bir yayıncının video entegrasyonu ile yaşanan bir veya daha fazla teknik soruna işaret edebilir. Reklamcılıktan doğru şekilde para kazanılmasını sağlamak için bu oran düzenli olarak izlenmelidir.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video metrikleri
Video 1. çeyrek    
Belirli bir videonun bir kullanıcı tarafından yüzde kaçının görüntülendiğini belirleyerek video reklamların verimliliğini ölçer. Ad Exchange for Video, bir video reklamın ilk %25'lik kısmını (1. çeyrek) kaç kullanıcının izlediğini gösterir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video metrikleri
Video 3. çeyrek    
Belirli bir videonun bir kullanıcı tarafından yüzde kaçının görüntülendiğini belirleyerek video reklamların verimliliğini ölçer. Video için Ad Exchange, bir video reklamın %75'lik kısmını (3. çeyrek) kaç kullanıcının izlediğini gösterir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video metrikleri
TrueView atlama oranı
Bu, bir kullanıcının "Atla"yı tıklayarak belirli bir videoyu atlaması gibi atlamaların yüzdesini ölçer. Bu seçenek, yalnızca TrueView reklamları için geçerlidir ve 5 saniye sonra görünür.


TrueView atlama oranı = Atlama sayısı / Atlanabilir reklam gösterimlerinin sayısı
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video metrikleri
TrueView görüntülemeleri    
Görüntülenen TrueView reklam gösterimlerinin sayısı. Bir TrueView reklam gösterimi, reklam tamamen veya 30 saniye boyunca (hangisi önce gerçekleşirse) izlendiğinde görüntülenmiş olarak kabul edilir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video metrikleri

TrueView Görüntüleme Oranı    
Görüntüleme oranı (GO), görüntüleme yüzdesinin gösterim sayısına bölünmesiyle elde edilen değerdir. TrueView reklam gösterimlerinin görüntülenen kısmını temsil eder. Bir TrueView reklam gösterimi, reklam tamamen veya 30 saniye boyunca (hangisi önce gerçekleşirse) izlendiğinde görüntülenmiş olarak kabul edilir.

TrueView GO = TrueView Görüntülenme sayısı / TrueView reklam gösterimi sayısı

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video metrikleri
Duraklatma
Kullanıcının reklam klibini duraklatma sayısı. Etkinlik, her görüntüleme için bir kez günlüğe kaydedilir. Kullanıcı reklam klibini tekrar tekrar durdurup başlatırsa etkinlik bir daha sayılmaz.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video etkileşimi metrikleri
Devam etme
Kullanıcının videoyu durdurduktan sonra tekrar oynatma sayısı.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video etkileşimi metrikleri
Geri sarma
Kullanıcının videoyu geri sarma sayısı.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video etkileşimi metrikleri
Sesi kapatma
Reklam klibinin oynatılması sırasında video oynatıcının Ses Kapalı durumunda olma sayısı. Oynatıcının sesi, reklam oynatılmadan önce kapatıldıysa bu durum, kullanıcının reklam oynatılırken oynatıcının sesini kapatmasıyla aynı sayılır. Etkinlik, her görüntüleme için bir kez günlüğe kaydedilir. Kullanıcı, reklam oynatılırken reklam klibinin sesini birden çok kez kapatırsa etkinlik tekrar sayılmaz.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video etkileşimi metrikleri
Sesi açma
Kullanıcının videonun sesini kapattıktan sonra tekrar açma sayısı.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video etkileşimi metrikleri
Daraltma
Bir kullanıcının videoyu daraltma (orijinal boyutuna veya farklı bir boyuta küçültme) sayısı. Yer paylaşımları için bu değer, kullanıcının reklamı oynatıcıdan tamamen kaldırmadan simge durumuna küçültme sayısını gösterir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video etkileşimi metrikleri
Genişletme
Genişletilebilir reklamın genişletilmiş durumda görüntülendiği saniye cinsinden ortalama süre.

Birkaç dakikayı aşan genişletme süreleri sınırlanır. Bir kullanıcı genişletilebilir reklamı açıp reklamı daraltmadığında veya tarayıcıyı kapatmadığında, uzatılan genişletme süresi gerçekleşebilir. Bu sınır kuralı, raporlarda ortalama görüntüleme süresinin hatalı olmasını önler. Bu etkinlik, gösterim başına yalnızca bir kez sayılır, ancak reklamın genişletilmiş durumda kaldığı süre toplam genişletme süresi olarak kaydedilir.

Örneğin, bir kullanıcı genişletilebilir bir reklamı 10 saniyeliğine genişletirse ve daha sonra aynı kullanıcı reklamı ikinci kez 10 saniyeliğine genişletirse, genişletmelerin sayısı bir, toplam genişletme süresi ise 20 saniye olarak kaydedilir.

Birkaç dakikayı aşan genişletme süreleri sınırlanır. Bir kullanıcı tarayıcısında genişleyen reklamı açıp reklamı daraltmadan veya tarayıcıyı kapatmadan bir saat uzaklaştığında, uzatılan genişletme süresi gerçekleşebilir. Sınırlandırma kuralı, raporlarda ortalama görüntüleme süresi sonuçlarının bozuk çıkmasını önler. Bu etkinlik, gösterim başına yalnızca bir kez sayılır, ancak reklamın genişletilmiş durumda kaldığı süre toplam genişletme süresi olarak kaydedilir.

Örneğin, bir kullanıcı Genişleyen bir reklamı 10 saniyeliğine genişletirse ve daha sonra aynı kullanıcı reklamı ikinci kez 10 saniyeliğine genişletirse, genişletmelerin sayısı bir, toplam genişletme süresi ise 20 saniye olarak kaydedilir.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video etkileşimi metrikleri
Tam ekran
Reklam klibinin tam ekran modunda oynatılma sayısı. Etkinlik yalnızca Windows Media Player için geçerlidir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video etkileşimi metrikleri
Atlama sayısı
Reklamın atlanma sayısı.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video etkileşimi metrikleri
Ortalama etkileşim oranı
Kullanıcının Duraklatma, Tam ekran, Sesi kapatma gibi bir videoyla girdiği ortalama etkileşim sayısı.
Video etkileşimleri / Video başlatma sayısı
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video etkileşimi metrikleri
Anlaşma reklam istekleri    
Bir anlaşma için toplam reklam isteği sayısı. Kazanca dönüştürülebilecek ve dönüştürülemeyecek istekleri içerir. Anlaşma Kontrolü'ndeki "Kullanılabilir gösterim sayısı" ile karşılaştırılmamalıdır.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Anlaşma metrikleri

Yalnızca son 32 günün Anlaşma metrikleri verileri kullanılabilir.

Anlaşma teklif yanıtları    
Belirli bir anlaşma için alıcının teklif vermekte olduğunu gösteren yanıt sayısı.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Anlaşma metrikleri

Yalnızca son 32 günün Anlaşma metrikleri verileri kullanılabilir.

Anlaşma eşleşen istekler    
Anlaşmayla ilişkili alıcıdan gelen taleple "eşleşen" anlaşma reklam isteklerinin sayısı.

Her "Anlaşma eşleşen isteği", anlaşma alıcısının reklamını anlaşma bağlamında yayınlaması için bir fırsat teşkil eder.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Anlaşma metrikleri

Yalnızca son 32 günün Anlaşma metrikleri verileri kullanılabilir.

Anlaşma eşleşme oranı    
Efektif Anlaşma doluluk oranı. Anlaşma eşleşen istekleri yüzdesinin Anlaşma reklam isteklerine bölümü.
Anlaşma eşleşme oranı = Anlaşma eşleşen isteği sayısı / Anlaşma reklam isteği sayısı

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Anlaşma metrikleri

Yalnızca son 32 günün Anlaşma metrikleri verileri kullanılabilir.

Aktif görüntüleme ölçülebilirliği    
Aktif Görüntüleme ölçümü için uygun olan gösterimlerin tahmini yüzdesi. Masaüstü, Mobil web ve Mobil uygulama gösterimleri için Ad Exchange'i yansıtır.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Aktif görüntüleme metrikleri

Aktif Görüntüleme görüntülenebilirliği
Ölçülebilir tüm gösterimler içinde görüntülenebilir gösterimlerin yüzdesi. Bu, yayıncı envanterinin Google tarafından ölçülen etkili "görüntülenebilir" oranıdır. 
En iyi uygulamalar bilgilerimize bakın.

Daha düşük bir görüntülenebilirlik oranı, kötü bir kullanıcı deneyimini gösteriyor olabilir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Aktif görüntüleme metrikleri
Aktif Görüntüleme etkin gösterim sayısı    
Görüntülenebilirliği ölçmek için uygun olan toplam gösterim sayısı. Bir gösterim (a) reklam öğesinde Aktif Görüntüleme'nin etkin olduğu bir etiket varsa ve (b) etiket, gösterimin saatinde Google Ad Manager sunucularıyla başarılı bir şekilde iletişim kurmuşsa uygundur. Karşılaştırma raporları için geçerli değildir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Aktif görüntüleme metrikleri
Aktif görüntüleme ölçülen gösterimler    
Bu, uygun olan gösterimlerin toplam sayısı içinde Aktif Görüntüleme tarafından ölçülebilir olanların toplam sayısını temsil eder. Karşılaştırma raporları için geçerli değildir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Aktif görüntüleme metrikleri
Aktif görüntüleme görüntülenen gösterimler    
Tüm ölçülebilir gösterimler içinde sitede görüntülenebilir olan gösterimlerin toplam sayısı. Karşılaştırma raporları için geçerli değildir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Aktif görüntüleme metrikleri
Ortalama görüntülenebilirlik süresi (beta)
Tek bir reklam gösteriminin görüntülenebilir olduğu ortalama süre (saniye). Bu metrik; görüntülü reklam, mobil web ve video envanterinde çalışır. Karşılaştırma raporları için geçerli değildir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Aktif görüntüleme metrikleri