Ad Manager rapor metrikleri

İhtiyacınız olan bilgileri hangi metriklerin gösterdiğini öğrenin

Aşağıda, Ad Manager raporlarında kullanılabilen tüm metriklerin yanı sıra geçerli rapor türleri ve kategorilendirme hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz. Metrik aramak için tabloyu bir veya daha fazla anahtar kelimeyle filtreleyin.

Raporuma nasıl metrik ekleyebilirim?
Envanterinizin nasıl performans gösterdiğini görmek için sorgu oluşturmayı öğrenin.
MetrikKullanılabilir rapor türleri

Toplam gösterim sayısı
Google Ad Manager sunucusu, AdSense, Ad Exchange ve getiri grubu iş ortaklarından alınan toplam gösterim sayısı. Ad Manager'ın gösterimleri nasıl saydığı hakkında daha fazla bilgi

"Toplam gösterim sayısı" metriği, tamamlayıcı reklamlar tarafından yayınlanan gösterimleri saymaz. Raporunuza tamamlayıcı reklam tarafından yayınlanan gösterim sayısını eklemek için "Ana ve Tamamlayıcı reklam öğesi" boyutunu ekleyin.

  Geçmiş
Etiket  Toplam

Toplam kod sunma sayısı
Google Ad Manager sunucusu, AdSense, Ad Exchange ve üçüncü taraf Uyumlulaştırma ağlarının bir reklam isteğine yanıt verme sayısı. Reklam sunucusu yanıtı boşsa kod sunma sayılmaz.

Bu metrik; Satır Öğesi, Reklamveren, Sipariş, Satır öğesi türü ve desteklenmeyen herhangi bir boyuta göre ayrılır ya da filtrelenirse sonuçlar eksik olabilir. Bu kombinasyonların kullanılması, tüm rezervasyon gösterimlerinin "0", "bilinmiyor" veya "-" olarak bildirilmesine neden olabilir.

Yukarıda listelenenler ile birleştirilebilecek desteklenen boyutlar şunlardır: Reklam birimi, Yerleşim, Reklam öğesi, Reklam boyutu, Reklam öğesi türü, Uygulama adları, Cihazlar, Envanter türleri ve Cihaz kategorisi.

 • Video istekleri ve sayfa dışı istekler (gecikmeli gösterimler) için: Kod sunma sayısı >= Gösterim sayısı
 • Geleneksel görüntüleme istekleri için: Kod sunma sayısı ~ Gösterim sayısı
 • Uyumlulaştırma zincirleri için herhangi bir envanter hakkında rapor oluşturmak amacıyla Toplam kod sunma sayısının kullanılması önerilmez. Bu metrik, hem uyumlulaştırma zincirinin sunumunu hem de uyumlulaştırma ağından gelen yanıtları içerir. Bu nedenle, sonuçlar kafa karıştırıcı olur.
Gecikmeli gösterim istekleri için kod sunma sayısı değeri genellikle gösterim sayısı değerinden fazladır. Bunun nedeni, kod sunma sayısının, reklam öğesinin gerçekten oluşturulup oluşturulmadığından bağımsız olarak Ad Manager yanıtlarını yansıtmasıdır. Geleneksel görüntüleme istekleri için reklam öğelerinin önceden oluşturulması da kod sunma sayısı ile gösterim sayısı arasında tutarsızlığa neden olabilir.
  Geçmiş
Etiket  Toplam
Toplam tıklama sayısı
Google Ad Manager sunucusu, AdSense ve Ad Exchange'in sunduğu tıklamaların toplam sayısı.
  Geçmiş
Etiket  Toplam
Toplam BGBM ve TBM geliri
Google Ad Manager sunucusu, AdSense, Ad Exchange ve üçüncü taraf Uyumlulaştırma ağları tarafından yayınlanan birimlerin sayısına göre toplam BGBM ve TBM geliri toplam miktarı.
  Geçmiş
Etiket  Toplam
Toplam BGBM, TBM, GBM ve gBGBM geliri
Google Ad Manager sunucusu, AdSense, Ad Exchange ve üçüncü taraf Uyumlulaştırma ağları tarafından yayınlanan birimlerin sayısına göre toplam BGBM, TBM, GBM ve gBGBM geliri toplam miktarı.
İkincil para birimleri, artık gün başına maliyet (GBM) gelir metriklerini içeren raporlarda desteklenmektedir. Bu değişiklik geriye dönüktür. Bu nedenle, 24 Temmuz 2018'den önceki raporlarda bulunan verileri karşılaştırırken farklı sonuçlar görebilirsiniz.
  Geçmiş
Etiket  Toplam
Toplam ortalama eBGBM
Google Ad Manager sunucusu, AdSense, Ad Exchange ve üçüncü taraf Uyumlulaştırma ağları genelinde ortalaması alınan eBGBM.
  Geçmiş
Etiket  Toplam

Toplam TO
Reklamı gören kullanıcıların reklamı ne sıklıkta tıkladığını gösteren yüzdedir. Tıklama oranı (TO), toplam tıklama sayısının toplam gösterim sayısına bölünmesi ve çıkan sonucun 100 ile çarpılmasıyla elde edilir. Toplam TO her gece güncellenir ve Ad Manager, AdSense ve Ad Exchange'deki tüm gösterimlerle tıklamaları hesaba katar:

(toplam tıklama sayısı / toplam gösterim sayısı) x 100

  Geçmiş
Etiket  Toplam

Doldurulmayan gösterimler
Google Ad Manager sunucusu, AdSense ve Ad Exchange reklam isteklerinden reklam döndürmeyen isteklerin toplam sayısı. Doldurulmayan gösterimler hakkında daha fazla bilgi

Geleneksel görüntüleme istekleri söz konusu olduğunda, doldurulmayan gösterimler şu şekilde hesaplanır: Toplam reklam isteği sayısı - Toplam kod sunma sayısı

Tüm Doldurulmayan gösterimler yayınlanmış olsa bile bu gösterimlerin bir kısmının raporlarda büyük olasılıkla sayılmayacağını unutmayın. Ad Manager'ın gösterimleri nasıl saydığını öğrenin.

  Geçmiş, İş ortağı finans
Etiket  Toplam, İş ortağı yönetimi
SDK uyumlulaştırması reklam öğesi gösterimleri
SDK uyumlulaştırması aracılığıyla mobil uygulamalara reklam ağı başına sunulan toplam gösterim sayısı.
  Geçmiş
Etiket  Toplam
SDK uyumlulaştırması reklam öğesi tıklamaları
SDK uyumlulaştırması aracılığıyla mobil uygulamalarda reklam ağı başına alınan toplam tıklama sayısı.
  Geçmiş
Etiket  Toplam
Toplam hedeflenen gösterim sayısı
Hedeflenen tek bir anahtar/değer çifti için alınan reklam isteklerinin toplam sayısı. Daha fazla bilgi için Anahtar/değerler çiftlerini raporlama bölümüne bakın.
  Geçmiş
Etiket  Toplam
Toplam hedeflenen tıklama sayısı
Tek bir hedeflenen anahtar/değer çifti için alınan tıklamaların toplam sayısı. Daha fazla bilgi için Anahtar/değer çiftlerini raporlama bölümüne bakın.
  Geçmiş
Etiket  Toplam
Yayınlanma göstergesi
Geçen sürenin yüzdesine göre yayınlanan gösterim hedefinin yüzdesi. Yayınlanma göstergesi her zaman, seçilen rapor tarih aralığıyla değil, geçerli durumla uyumludur. Yayınlanma göstergesi şöyle hesaplanır: (yayınlanan gösterim hedefinin yüzdesi / geçen sürenin yüzdesi)

Bu metrik kullanımdan kaldırılmıştır. Bunun yerine "Yayınlanma göstergesi" Satır öğesi boyut özelliğini kullanın.

  Geçmiş
Etiket  Toplam
Toplam optimizasyon artışı (%)
AdX'te otomatik fiyatlandırma optimizasyonlarından elde edilen gelir artışını gösterir. Optimize edilmiş fiyatlandırma, gelir paylaşımına dayalı optimizasyonlar ve optimize edilmiş rekabet gibi özellikleri içerir.
  Geçmiş
Etiket  Toplam
Aktif Görüntüleme uygun gösterim sayısı
Görüntülenebilirliği ölçmek için uygun olan toplam gösterim sayısı. Bir gösterim (a) reklam öğesinde Aktif Görüntüleme'nin etkin olduğu bir etiket varsa ve (b) gösterim indirilen bir geri ping ile sayılırsa uygundur.
  Geçmiş
Etiket  Toplam, Reklam sunucusu, AdSense, Ad Exchange

Marka Derecelendirme Konseyi tarafından onaylanmıştır Görüntülü, Video ve Rich Media (Mobil Web ve Masaüstü dahil) için MRC tarafından onaylanmıştır. Uyumlu Genel Geçersiz Trafik (GIVT) filtreleme ve bazı Gelişmiş Geçersiz Trafik (SIVT) filtreleme teknikleri metrik toplamlarından hariç tutulmuştur.
Aktif Görüntüleme ölçülebilir gösterimler
Toplam uygun gösterim sayısı içinde, Aktif Görüntüleme tarafından ölçülebilen gösterimlerin sayısı. Bu değer genellikle %100'e yakın olmalıdır. Ancak bir reklam etiketinde Aktif Görüntüleme etkin olsa bile bazı faktörler etiketin verileri yakalamasını engelleyebilir. Örneğin, alan adları arası iframe'de oluşturulan bir gösterim ölçülebilir olmayabilir.
  Geçmiş
Etiket  Toplam, Reklam sunucusu, AdSense, Ad Exchange

Marka Derecelendirme Konseyi tarafından onaylanmıştır Görüntülü, Video ve Rich Media (Mobil Web ve Masaüstü dahil) için MRC tarafından onaylanmıştır. Uyumlu Genel Geçersiz Trafik (GIVT) filtreleme ve bazı Gelişmiş Geçersiz Trafik (SIVT) filtreleme teknikleri metrik toplamlarından hariç tutulmuştur.
Aktif Görüntüleme görüntülenebilir gösterim sayısı
Ölçülebilir tüm gösterimler içinde, sitedeki görüntülenebilir olan gösterimlerin sayısı. Bir görüntülü reklam, kapladığı alanın en az %50'si ekranda minimum bir saniye gösteriliyorsa görüntülenebilir sayılır (bunlar IAB ölçüm standartlarına göre minimum ölçütlerdir). Yayın içi video reklamlarda, alanının %50'si en az iki saniye boyunca gösterilmelidir.
  Geçmiş
Etiket  Toplam, Reklam sunucusu, AdSense, Ad Exchange

Marka Derecelendirme Konseyi tarafından onaylanmıştır Görüntülü, Video ve Rich Media (Mobil Web ve Masaüstü dahil) için MRC tarafından onaylanmıştır. Uyumlu Genel Geçersiz Trafik (GIVT) filtreleme ve bazı Gelişmiş Geçersiz Trafik (SIVT) filtreleme teknikleri metrik toplamlarından hariç tutulmuştur.
Aktif Görüntüleme ölçülebilir gösterimlerin yüzdesi
Aktif Görüntüleme işlemine uygun olan toplam gösterim sayısı içinde, Aktif Görüntüleme ile ölçülebilen gösterimlerin yüzdesi. Şu şekilde hesaplanır: (ölçülebilir gösterim sayısı ÷ uygun gösterim sayısı) × 100

Aktif Görüntüleme'nin etkin olduğu bir etiket, gösterim hakkındaki görüntülenebilirlik verilerini başarılı bir şekilde aldığında reklam ölçülebilir olur. Görüntülenebilir gösterim ölçüm araçlarında, alanlar arası iframe senaryolarının bazılarında az miktarda veri kaybı ve ölçüm boşlukları görülebilir.

Ad Manager'ın ölçülebilirlik metriği, iframe'leri kaldırarak giderebileceğiniz gerçek ölçüm boşluklarına odaklanır (görüntülenebilirlik sorunlarını giderme hakkında daha fazla bilgi). Veri kaybı görüntülenebilir ve ölçülebilir gösterimler arasında rastgele dağıtılır. Bu nedenle Ölçülebilir gösterim yüzdesi, yayıncının envanteri için güvenilir bir ölçülebilirlik göstergesidir.

  Geçmiş
Etiket  Toplam, Reklam sunucusu, AdSense, Ad Exchange

Marka Derecelendirme Konseyi tarafından onaylanmıştır Görüntülü, Video ve Rich Media (Mobil Web ve Masaüstü dahil) için MRC tarafından onaylanmıştır. Uyumlu Genel Geçersiz Trafik (GIVT) filtreleme ve bazı Gelişmiş Geçersiz Trafik (SIVT) filtreleme teknikleri metrik toplamlarından hariç tutulmuştur.
Aktif Görüntüleme görüntülenebilir gösterimleri
Ölçülebilir tüm gösterimler içinde görüntülenebilir gösterimlerin yüzdesi. Şu şekilde hesaplanır: (görüntülenebilir gösterim sayısı ÷ ölçülebilir gösterim sayısı) × 100

Sitenizdeki reklamların 100 ölçülebilir gösterim elde ettiğini varsayalım. Bu, Aktif Görüntüleme etkin olan etiketlerin, görüntülenebilirliği ölçebildiği 100 gösterim olduğu anlamına gelir. Bu 100 gösterimin yalnızca 10 tanesi görüntülenebilir olarak ölçüldüyse sitenin görüntülenebilir gösterim yüzdesi %10 olur.

  Geçmiş
Etiket  Toplam, Reklam sunucusu, AdSense, Ad Exchange

Marka Derecelendirme Konseyi tarafından onaylanmıştır Görüntülü, Video ve Rich Media (Mobil Web ve Masaüstü dahil) için MRC tarafından onaylanmıştır. Uyumlu Genel Geçersiz Trafik (GIVT) filtreleme ve bazı Gelişmiş Geçersiz Trafik (SIVT) filtreleme teknikleri metrik toplamlarından hariç tutulmuştur.
Aktif Görüntüleme Ortalama görüntülenebilirlik süresi
Tek bir reklam gösteriminin görüntülenebilir olarak kabul edildiği ortalama süre (saniye) şöyle hesaplanır: (ortalama görüntülenebilirlik süresi ÷ 60). Örneğin, değer 136,8 ise ortalama görüntülenebilirlik süresi ÷ 60 = 2,28 olur.

Bu metrik; görüntülü reklam, mobil web ve video envanterinde çalışır. 
  Geçmiş
Etiket  Toplam, Reklam sunucusu, AdSense, Ad Exchange
Aktif Görüntüleme Görüntülenemeyen gösterimleri
Ölçülen ancak görüntülenebilir olduğu farz edilmeyen toplam gösterim sayısı.
  Geçmiş
Etiket  Reklam sunucusu

Marka Derecelendirme Konseyi tarafından onaylanmıştır Görüntülü, Video ve Rich Media (Mobil Web ve Masaüstü dahil) için MRC tarafından onaylanmıştır. Uyumlu Genel Geçersiz Trafik (GIVT) filtreleme ve bazı Gelişmiş Geçersiz Trafik (SIVT) filtreleme teknikleri metrik toplamlarından hariç tutulmuştur.
Aktif Görüntüleme Ölçülemeyen gösterimleri
Ölçülmeyen gösterimlerin toplam sayısı (ör. ölçüm yapılmaya çalışılan, ancak bunda başarısız olunan gösterimler).
  Geçmiş
Etiket  Reklam sunucusu

Marka Derecelendirme Konseyi tarafından onaylanmıştır Görüntülü, Video ve Rich Media (Mobil Web ve Masaüstü dahil) için MRC tarafından onaylanmıştır. Uyumlu Genel Geçersiz Trafik (GIVT) filtreleme ve bazı Gelişmiş Geçersiz Trafik (SIVT) filtreleme teknikleri metrik toplamlarından hariç tutulmuştur.
Aktif Görüntüleme Görüntülenebilir gösterim dağıtımı
Ölçüm yapmaya çalışılan, bunda başarılı olunan ve görüntülenebilir olduğu farz edilen gösterimlerin yüzdesi.

Aktif Görüntüleme Görüntülenebilir gösterim dağıtımı şu şekilde hesaplanır: Görüntülenebilir gösterim sayısı) / (Aktif Görüntüleme Uygun Gösterim sayısı)
  Geçmiş
Etiket  Reklam sunucusu

Marka Derecelendirme Konseyi tarafından onaylanmıştır Görüntülü, Video ve Rich Media (Mobil Web ve Masaüstü dahil) için MRC tarafından onaylanmıştır. Uyumlu Genel Geçersiz Trafik (GIVT) filtreleme ve bazı Gelişmiş Geçersiz Trafik (SIVT) filtreleme teknikleri metrik toplamlarından hariç tutulmuştur.
Aktif Görüntüleme Görüntülenemeyen gösterim dağıtımı
Ölçüm yapmaya çalışılan, bunda başarılı olunan ve görüntülenebilir olmadığı farz edilen gösterimlerin yüzdesi.

Aktif Görüntüleme Görüntülenemeyen gösterim dağıtımı şu şekilde hesaplanır: (Görüntülenemeyen Gösterim Sayısı) / (Aktif Görüntüleme Uygun Gösterim sayısı)
  Geçmiş
Etiket  Reklam sunucusu

Marka Derecelendirme Konseyi tarafından onaylanmıştır Görüntülü, Video ve Rich Media (Mobil Web ve Masaüstü dahil) için MRC tarafından onaylanmıştır. Uyumlu Genel Geçersiz Trafik (GIVT) filtreleme ve bazı Gelişmiş Geçersiz Trafik (SIVT) filtreleme teknikleri metrik toplamlarından hariç tutulmuştur.
Aktif Görüntüleme Belirsiz gösterim dağıtımı
Ölçüm yapmaya çalışılan, ancak bunda başarısız olunan gösterimlerin yüzdesi.

Aktif Görüntüleme Belirsiz gösterim dağıtımı şu şekilde hesaplanır: (Görüntülenebilir gösterim sayısı) / (Ölçülebilir gösterim sayısı)
  Geçmiş
Etiket  Reklam sunucusu

Marka Derecelendirme Konseyi tarafından onaylanmıştır Görüntülü, Video ve Rich Media (Mobil Web ve Masaüstü dahil) için MRC tarafından onaylanmıştır. Uyumlu Genel Geçersiz Trafik (GIVT) filtreleme ve bazı Gelişmiş Geçersiz Trafik (SIVT) filtreleme teknikleri metrik toplamlarından hariç tutulmuştur.

Reklam sunucusu gösterim sayısı
Reklam kullanıcının cihazına indirildikten ve indirilmeye başladıktan sonra sayılan gösterim sayısı. Bunun için reklam içeriğinin tam olarak yüklenmiş olması gerekmez. Bu toplam sayı, Ad Exchange ve AdSense'ten alınan gösterimleri içermez. Yeni gösterimlerin kaydedilip burada gösterilen toplam sayıya eklenmesi genellikle yaklaşık 30 dakikayı bulur.

  Geçmiş
Etiket  Reklam sunucusu

Marka Derecelendirme Konseyi tarafından onaylanmıştır Görüntülü, Video ve Rich Media (Mobil Web ve Masaüstü dahil) için MRC tarafından onaylanmıştır. Uyumlu Genel Geçersiz Trafik (GIVT) filtreleme ve bazı Gelişmiş Geçersiz Trafik (SIVT) filtreleme teknikleri metrik toplamlarından hariç tutulmuştur.

Reklam sunucusundan indirilen gösterimlerin sayısı (Artık kullanılmıyor)
Reklam yayıncı sitesinde yüklenmeye başladıktan sonra sayılan gösterim. Reklam içeriğinin tam olarak yüklenmesini gerektirmez.

  Geçmiş
Etiket  Reklam sunucusu
Reklam sunucusu hedeflenen gösterim sayısı
Hedeflenen tek bir anahtar/değer çifti için alınan reklam isteklerinin toplam sayısı. Daha fazla bilgi için Anahtar/değer çiftlerini raporlama bölümüne bakın.
  Geçmiş
Etiket  Reklam sunucusu
Reklam sunucusu tıklamaları
Google Marketing Platform reklam sunucusu tarafından sunulan tıklamaların toplam sayısı. Yeni tıklamaların kaydedilip raporda görüntülenen toplam sayıya eklenmesi, genellikle yaklaşık 30 dakikayı bulur.
  Geçmiş
Etiket  Reklam sunucusu
Reklam sunucusu hedeflenen tıklama sayısı
Tek bir hedeflenen anahtar/değer çifti için alınan tıklamaların toplam sayısı. Daha fazla bilgi için Anahtar/değer çiftlerini raporlama bölümüne bakın.
  Geçmiş
Etiket  Reklam sunucusu

Reklam sunucusu ortalama eBGBM'si
Google Marketing Platform reklam sunucusunun yayınladığı reklamlardan elde edilen bin gösterim başına ortalama geçerli maliyet. Reklam sunucusu ortalama eBGBM'si şu şekilde hesaplanır: [(Reklam sunucusu BGBM'si + TBM + GBM + gBGBM geliri)/Reklam sunucusu gösterim sayısı] x 1.000

"Reklam sunucusu" metrik ailesi altında "Reklam sunucusu GBM geliri" devre dışı bırakılırsa GBM değeri, ortalama eBGBM hesaplamasından hariç tutulur. Örneğin, anahtar/değerler çiftleri boyutunun kullanılması, "Reklam sunucusu GBM geliri"ni kullanılamaz hâle getirerek raporunuzdan GBM değerini kaldırır.
  Geçmiş
Etiket  Reklam sunucusu
Reklam sunucusu TO'su
Kullanıcıların bir reklamı tıklamasını sağlayan, Ad Manager reklam sunucusu tarafından sunulan gösterimlerin yüzdesi. Tıklama oranı (TO) her gece güncellenir. Reklam sunucusu TO'su şöyle hesaplanır: (Reklam sunucusu tıklama sayısı / Reklam sunucusu gösterim sayısı) x 100
  Geçmiş
Etiket  Reklam sunucusu
Reklam sunucusu BGBM ve TBM geliri
Google Marketing Platform reklam sunucusunun yayınladığı reklamlar için ağınızın para biriminde kazanılan ve hesaplanan BGBM ve TBM geliri. Ayrılmış tüm gelirlerin toplamı.
  Geçmiş
Etiket  Reklam sunucusu
Reklam sunucusu GBM geliri
Google Marketing Platform reklam sunucusu tarafından yayınlanan reklamlar için ağınızın para biriminde kazanılan ve hesaplanan GBM geliri.

İkincil para birimleri, artık gün başına maliyet (GBM) gelir metriklerini içeren raporlarda desteklenmektedir. Bu değişiklik geriye dönüktür. Bu nedenle, 24 Temmuz 2018'den önceki raporlarda bulunan verileri karşılaştırırken farklı sonuçlar görebilirsiniz.

  Geçmiş
Etiket  Reklam sunucusu
Reklam sunucusu BGBM, TBM, GBM ve gBGBM geliri
Google Marketing Platform reklam sunucusu tarafından yayınlanan reklamlar için ağınızın para biriminde kazanılan ve hesaplanan BGBM, TBM, GBM ve gBGBM geliri.

İkincil para birimleri, artık gün başına maliyet (GBM) gelir metriklerini içeren raporlarda desteklenmektedir. Bu değişiklik geriye dönüktür. Bu nedenle, 24 Temmuz 2018'den önceki raporlarda bulunan verileri karşılaştırırken farklı sonuçlar görebilirsiniz.

  Geçmiş
Etiket  Reklam sunucusu
Reklam sunucusu gösterimleri (%)
Google Marketing Platform reklam sunucusu tarafından yayınlanan gösterimlerin, yayınlanan toplam gösterim sayısına oranı.
  Geçmiş
Etiket  Reklam sunucusu
Reklam sunucusu tıklamaları (%)
Google Marketing Platform reklam sunucusu tarafından yayınlanan tıklamaların, yayınlanan toplam tıklama sayısına oranı. 
  Geçmiş
Etiket  Reklam sunucusu
Reklam sunucusu geliri (%)
Google Marketing Platform reklam sunucusu tarafından oluşturulan gelirin, toplam gelire oranı.
  Geçmiş
Etiket  Reklam sunucusu
Reklam sunucusu kod sunma sayısı
Reklam sunucusunun bir reklam isteğine yanıt verme sayısı. Reklam sunucusu yanıtı boşsa kod sunma sayılmaz.
 • Video istekleri ve sayfa dışı istekler (gecikmeli gösterimler) için: Kod sunma sayısı >= Gösterim sayısı
 • Geleneksel görüntüleme istekleri için: Sunulan kod sayısı ~ Gösterim sayısı

Gecikmeli gösterim istekleri için sunulan kod sayısı değeri genellikle gösterim sayısı değerinden fazladır. Bunun nedeni, sunulan kod sayısının reklam öğesinin gerçekten oluşturulup oluşturulmadığından bağımsız olarak Ad Manager yanıtlarını yansıtmasıdır. Geleneksel görüntüleme istekleri için reklam öğelerinin önceden oluşturulması da kod sunma sayısı ile gösterim sayısı arasında tutarsızlığa neden olabilir.

  Geçmiş
Etiket  Reklam sunucusu
Kullanıcı listesi maliyeti
Kitle Çözümleri kullanıcı listesinin maliyeti.
  Geçmiş
Etiket  Reklam sunucusu
Reklam sunucusu oluşturulmaya başlanan filtrelenmemiş gösterim sayısı
Tek bir reklam öğesi için birden fazla gösterim ping'inin denenmesi dahil olmak üzere geçersiz trafik filtresi uygulanmadan önce ham oluşturulmaya başlanan gösterim sayısı. Bir ağdaki geçersiz trafik miktarını analiz etmek için bu metriği Reklam sunucusu oluşturulmaya başlanan gösterim sayısıyla karşılaştırın.
  Geçmiş
Etiket  Reklam sunucusu
Reklam sunucusu filtrelenmemiş indirilen gösterim sayısı*
Geçersiz trafiğin filtrelenmesinden önceki ham gösterim sayısı. Bir ağdaki geçersiz trafik miktarını analiz etmek için bu metriği Reklam sunucusu indirilen gösterim sayısıyla karşılaştırın.
 • This metric value might be greater than code served count if multiple impression pings are triggered for a single creative.
 • Only available aggregated by the following dimensions: Country, Date, Day of week, Week, Month and year, Order, Line Item, and Ad unit.
  Geçmiş
Etiket  Reklam sunucusu

Marka Derecelendirme Konseyi tarafından onaylanmıştır Görüntülü, Video ve Rich Media (Mobil Web ve Masaüstü dahil) için MRC tarafından onaylanmıştır. Uyumlu Genel Geçersiz Trafik (GIVT) filtreleme ve bazı Gelişmiş Geçersiz Trafik (SIVT) filtreleme teknikleri metrik toplamlarından hariç tutulmuştur.
Reklam sunucusu filtrelenmemiş tıklamaları*
Geçersiz trafiğin filtrelenmesinden önceki ham tıklama sayısı. Bir ağdaki geçersiz trafik miktarını analiz etmek için bu metriği Reklam sunucusu toplam tıklama sayısıyla karşılaştırın.
 • Tek bir reklam öğesi için birden fazla gösterim ping'i tetiklenirse bu metrik değeri kod sunma sayısından büyük olabilir.
 • * Yalnızca şu boyutlarla toplu olarak kullanılabilir: Ülke, Tarih, Haftanın günü, Hafta, Ay ve yıl, Sipariş, Satır Öğesi, Reklam birimi.

Bu durum yalnızca Google Ad Manager 360 için geçerlidir.

  Geçmiş
Etiket  Reklam sunucusu

Reklam sunucusunun filtrelenmemiş izlenen reklamları
Tek bir reklam öğesi için birden fazla gösterim ping'inin denenmesi dahil olmak üzere reklam kullanıcının cihazına indirildikten sonra ancak geçersiz trafik filtresi uygulanmadan önce ham izlenen reklam gösterimi sayısı. Bir ağdaki geçersiz trafik miktarını analiz etmek için bu metriği Reklam sunucusu izlenen reklamlarıyla karşılaştırın.

  Geçmiş
Etiket  Toplam

Reklam sunucusu oluşturulmaya başlanan gösterim sayısı
Reklam öğesinin bir veya daha fazla pikseli cihazın ekranında göründüğünde ya da videonun ilk karesi gösterildiğinde sayılan, oluşturulmaya başlanan gösterimlerin toplam sayısı. Bu toplam sayı, Ad Exchange ve AdSense gösterimlerini içermez. Yeni gösterimlerin kaydedilip burada gösterilen toplam sayıya eklenmesi genellikle yaklaşık 30 dakikayı bulur.

  Geçmiş
Etiket  Reklam sunucusu

Reklam sunucusu izlenen reklamları
Reklam kullanıcının cihazına indirildikten sonra sayılan gösterimler. Reklam içeriğinin tam olarak yüklenmesini gerektirmez. Bu toplam sayı, Ad Exchange ve AdSense gösterimlerini içermez. Yeni gösterimlerin kaydedilip burada gösterilen toplam sayıya eklenmesi genellikle yaklaşık 30 dakikayı bulur.

Bu durum yalnızca Google Ad Manager 360 için geçerlidir.

  Geçmiş
Etiket  Toplam
AdSense gösterim sayısı
AdSense tarafından gerçekleştirilen toplam gösterim sayısı.
  Geçmiş
Etiket  AdSense
AdSense tıklama sayısı
AdSense tarafından gerçekleştirilen toplam tıklama sayısı.
  Geçmiş
Etiket  AdSense
AdSense hedeflenen gösterim sayısı (Kullanımdan kaldırıldı)
Hedeflenen tek bir anahtar/değer çifti için alınan reklam isteklerinin toplam sayısı. Daha fazla bilgi için Anahtar/değer çiftleri hakkında rapor oluşturma bölümüne bakın.
  Geçmiş
Etiket  AdSense
AdSense hedeflenen tıklama sayısı (Kullanımdan kaldırıldı)
Hedeflenen tek bir anahtar/değer çifti için alınan tıklamaların toplam sayısı. Daha fazla bilgi için Anahtar/değer çiftleri hakkında rapor oluşturma bölümüne bakın.
  Geçmiş
Etiket  AdSense
AdSense TO'su
AdSense'in sunduğu ve kullanıcıların bir reklamı tıklamasıyla sonuçlanmış gösterimlerin yüzdesi. Tıklama oranı (TO) her gece güncellenir. AdSense TO'su şöyle hesaplanır: (AdSense tıklama sayısı / AdSense gösterim sayısı) x 100
  Geçmiş
Etiket  AdSense
AdSense geliri
Satır öğesi dinamik ayırma ile AdSense'den oluşturulan ve ağınızın para biriminde ve saat diliminde hesaplanan gelir.
  Geçmiş
Etiket  AdSense
AdSense ortalama eBGBM değeri
AdSense'in satır öğesi dinamik ayırma ile yayınladığı reklamlardan kazanılan ortalama efektif bin gösterim başına maliyet.
  Geçmiş
Etiket  AdSense
AdSense gösterimleri (%)
AdSense'in, satır öğesi dinamik ayırma ile yayınladığı gösterimlerin, yayınlanan toplam gösterim sayısına oranı.
  Geçmiş
Etiket  AdSense
AdSense tıklamaları (%)
AdSense'in satır öğesi dinamik ayırma ile yayınladığı tıklamaların, yayınlanan toplam tıklama sayısına oranı.
  Geçmiş
Etiket  AdSense
AdSense geliri (%)
AdSense'in satır öğesi dinamik ayırma ile oluşturduğu gelirin, toplam gelire oranı.
  Geçmiş
Etiket  AdSense
AdSense eşleşen reklam isteği sayısı
AdSense reklamları tarafından doldurulan reklam istekleri.

  * Bu beta metrik, gelişmiş video paketine sahip yayıncılara sunulmakta ve video doluluk oranının anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.

  Geçmiş
Etiket  AdSense
Ad Exchange gösterim sayısı
Ad Exchange'in yayınladığı gösterimlerin toplam sayısı.
  Geçmiş
Etiket  Ad Exchange
Ad Exchange tıklama sayısı
Ad Exchange'in yayınladığı tıklamaların toplam sayısı.
  Geçmiş
Etiket  Ad Exchange
Ad Exchange TO'su
Kullanıcıların bir reklamı tıklamasını sağlayan, Ad Exchange tarafından sunulan gösterimlerin yüzdesi. Tıklama oranı (TO) her gece güncellenir. Ad Exchange TO'su şu şekilde hesaplanır: (Ad Exchange tıklama sayısı / Ad Exchange gösterim sayısı) x 100

Not: Geçmiş raporlarındaki "Ad Exchange TO" metriği ile Ad Exchange Geçmiş raporlarındaki "TO" metriği farklı şekilde hesaplanır ve bu metrikler karşılaştırılamaz.

  Geçmiş
Etiket  Ad Exchange
Ad Exchange geliri
Satır öğesi dinamik ayırma aracılığıyla Ad Exchange'den oluşturulan ve ağınızın para birimi ve saat dilimine göre hesaplanan gelir.
  Geçmiş
Etiket  Ad Exchange
Ad Exchange ortalama eBGBM değeri
Ad Exchange'in satır öğesi dinamik ayırma ile yayınladığı reklamlardan elde edilen bin gösterim başına ortalama efektif maliyet.
  Geçmiş
Etiket  Ad Exchange
Ad Exchange gösterimleri (%)
AdExchange'in satır öğesi dinamik ayırma ile yayınladığı gösterimlerin, yayınlanan toplam gösterim sayısına oranı.
  Geçmiş
Etiket  Ad Exchange
Ad Exchange tıklamaları (%)
Ad Exhange'in satır öğesi dinamik ayırma ile yayınladığı tıklamaların, yayınlanan toplam tıklama sayısına oranı.
  Geçmiş
Etiket  Ad Exchange
Ad Exchange geliri (%)
Ad Exchange'in satır öğesi dinamik ayırma ile oluşturduğu gelirin, toplam gelire oranı.
  Geçmiş
Etiket  Ad Exchange
Ad Exchange hedeflenen gösterim sayısı (Kullanımdan kaldırıldı)
Hedeflenen tek bir anahtar/değer çifti için alınan reklam isteklerinin toplam sayısı. Daha fazla bilgi için Anahtar/değer çiftleri hakkında rapor oluşturma bölümüne bakın.
  Geçmiş
Etiket  Ad Exchange

Ad Exchange hedeflenen tıklama sayısı (Kullanımdan kaldırıldı)
Hedeflenen tek bir anahtar/değer çifti için alınan tıklamaların toplam sayısı. Daha fazla bilgi için Anahtar/değer çiftleri hakkında rapor oluşturma bölümüne bakın.

  Geçmiş
Etiket  Ad Exchange
Ad Exchange eşleşen reklam istekleri
Ad Exchange reklamları tarafından doldurulan reklam istekleri.

* Bu beta metrik, gelişmiş video paketine sahip yayıncılara sunulmakta ve video doluluk oranının anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.

  Geçmiş
Etiket  Ad Exchange
Getiri grubu gösterimleri
Bir getiri iş ortağının reklamını yayıncı envanterine yayınladığı eşleşen getiri grubu isteği sayısı.
 • Masaüstü ve mobil web
  Ad Exchange ve Open Bidding alıcıları söz konusu olduğunda reklam, yayıncının sayfasından indirildiğinde bir gösterim sayılır ve bunun için reklamın görüntülenebilir hâle gelmesini beklemeye gerek yoktur. Daha fazla bilgi
 • Mobil uygulamalar
  Banner biçimi:
  • Ad Exchange ve Open Bidding alıcıları söz konusu olduğunda, reklam öğesinin bir veya daha fazla pikseli cihazın ekranında göründüğünde bir gösterim sayılır. Daha fazla bilgi
  • Uyumlulaştırmalı reklam ağları söz konusu olduğunda, reklam ağı Ad Manager'a reklam döndürür döndürmez bir gösterim sayılır ve bunun için reklamın yayıncı tarafından yayınlanıp yayınlanmadığına bakılmaz.

  Geçiş reklamı biçimi:

  • Reklam, yayıncının uygulamasında gösterildiğinde bir gösterim sayılır.
  Geçmiş
Etiket  Getiri grubu
Getiri grubu tahmini BGBM'si
Getiri grupları veya tek tek getiri grubu iş ortakları için tahmini net ücret.
 • Open Bidding alıcıları ve Ad Exchange için bu değer, geçerli ve gerçek zamanlı BGBM teklifini temel alır.
 • Uyumlulaştırma getiri grubu iş ortakları için bu değer, alıcıları Uyumlulaştırma zincirinde konumlandırırken Ad Manager tarafından kullanılan BGBM teklifi tahminini temel alır.

  Otomatik veri toplama etkinleştirilmişse bu değer, "Varsayılan BGBM" değerleri ve Ad Manager'ın kaydettiği gösterimlerle ilgili gösterim farklılıkları için düzenlenmiş, Ad Manager tarafından toplanan ortalama BGBM'nin bir kombinasyonunu yansıtır. Aksi takdirde, getiri grubu trafiği oluştururken yayıncı tarafından tanımlanan "Varsayılan BGBM" değeri kullanılır.

  Geçmiş
Etiket  Getiri grubu

Getiri grubu tahmini geliri
Getiri grubunun kazandığı toplam net gelir. Getiri grubu tahmini BGBM'sini ve kaydedilen getiri grubu gösterimlerini temel alır. Bu gelire zaten Google gelir paylaşımı dahil değildir.

Getiri grubu tahmini BGBM'si * Gösterim sayısı / 1.000

  Geçmiş
Etiket  Getiri grubu

Getiri grubu çağrıları
Getiri iş ortağından bir getiri grubu isteğini doldurmak için teklifi geri göndermesini isteme sayısı.

Yalnızca Exchange Teklif Verme için geçerlidir; uyumlulaştırma için geçerli değildir. Bu veriler, etkinlikten sonraki 45 gün boyunca kullanılabilir.

Bu rapor metriği, Ad Manager'dan alınması istenen istek sayısını düzenleyen exchange kotalarından veya exchange'in ön hedefleme yapılandırmasından etkilenmiş olabilir.

  Geçmiş
Etiket  Getiri grubu

Getiri grubu başarılı yanıtları
Bir getiri grubu alıcısının getiri grubu çağrısına yanıt olarak (yanıt "teklif yok" olsa dahi) teklifi başarıyla geri gönderme sayısı.

Yalnızca Exchange Teklif Verme için geçerlidir; uyumlulaştırma için geçerli değildir. Bu veriler, etkinlikten sonraki 45 gün boyunca kullanılabilir.

  Geçmiş
Etiket  Getiri grubu

Getiri grubu teklifleri
Döndürülen teklifin açık artırmada rekabet edip etmediğinden bağımsız olarak Exchange Teklif Verme alıcılarından alınan teklif sayısı.Bir alıcı birden çok teklif döndürebildiğinden bu sayı Getiri grubu çağrılarından daha fazla olabilir.

Yalnızca Exchange Teklif Verme için geçerlidir; uyumlulaştırma için geçerli değildir. Bu veriler, etkinlikten sonraki 45 gün boyunca kullanılabilir.

  Geçmiş
Etiket  Getiri grubu

Açık artırmadaki getiri grubu teklifleri
Exchange Teklif Verme alıcılarından alınan ve açık artırmada rekabet etmiş teklif sayısı.

Teklif verenin yanıtı gerekli alanları atlıyor veya Google'ın politikalarını ihlal eden bir reklam öğesi içeriyorsa açık artırma yapılmadan önce bazı teklifler filtrelenebilir. Daha fazla bilgi

Yalnızca Exchange Teklif Verme için geçerlidir; uyumlulaştırma için geçerli değildir. Bu veriler, etkinlikten sonraki 45 gün boyunca kullanılabilir.

  Geçmiş
Etiket  Getiri grubu

Kazanılan getiri grubu açık artırmaları
Kazanan teklif, mobil uygulamalar için uyumlulaştırma zincirinin sonuna yerleştirildiğinde bile Exchange Teklif Verme alıcılarından alınan kazanan teklif sayısı.

Yalnızca Exchange Teklif Verme için geçerlidir; uyumlulaştırma için geçerli değildir. Bu veriler, etkinlikten sonraki 45 gün boyunca kullanılabilir.

  Geçmiş
Etiket  Getiri grubu
Uyumlulaştırma doluluk oranı
 • Getiri grubu gösterim sayısı / (Getiri grubu gösterim sayısı + Uyumlulaştırma geri verilen gösterim sayısı)

Hiçbir gösterim veya geri verilen gösterim yayınlanmadığına değer "Kullanılamıyor" olur.

Uyumlulaştırma hakkında daha fazla bilgi

  Geçmiş
Etiket  Getiri grubu
Geri verilen gösterimler
Geri verilen gösterimler, reklam ağına yayınlama olanağı verilmesine rağmen gösterim yayınlanmadığında ve Uyumlulaştırma, Uyumlulaştırma listesindeki bir sonraki reklam ağına geçtiğinde sayılır. Geri verilen gösterim, yalnızca listedeki başka bir reklam ağı için gösterim kaydedilirse sayılır.
  Geçmiş
Etiket  Getiri grubu
Üçüncü taraf eBGBM
Üçüncü taraf reklam ağı raporlarındaki Ad Manager tarafından toplanan verileri temel alan bin gösterim başına gelir. Veri toplama etkinleştirilmemişse sıfır gösterir.

(Üçüncü taraf kazançlar / Üçüncü taraf gösterimler) * 1.000

  Geçmiş
Etiket  Getiri grubu
Yayınlanan uyumlulaştırma zincirleri
Reklam ağlarının hiçbiri gösterim yayınlamasa bile Uyumlulaştırma zincirinin yayınlandığı toplam istek sayısı. 

Uyumlulaştırma hakkında daha fazla bilgi

  Geçmiş
Etiket  Getiri grubu

Faturalandırılmış gösterimler
Bir mobil, video veya rich media artışıyla ilişkili olmayan tamamlayıcı gösterimler dahil olmak üzere, Ad Manager ağının faturasında görünen gösterimler.

Bazı durumlarda, gecikmiş gösterimler, spam filtrelemesi vb. nedenlerle bu metrikle faturanız arasında küçük tutarsızlıklar olabilir. Ağınızda ücretsiz gösterim varsa bunlar yine de bu metrikte sayılmaya devam eder.

Doldurulan gösterimler, ilgili envantere göre farklı şekilde faturalandırılır:

 • Mobil uygulama ve video envanteri söz konusu olduğunda doldurulan gösterimler, yalnızca video ilk kare ve mobil uygulama gösterim sayımı yöntemlerine göre reklam oluşturulduğunda sayılır. Doldurulmayan gösterimler faturalandırılmaz.
 • Diğer envanterlerde indirilen gösterimler olarak faturalandırılırlar. Doldurulmayan gösterimler faturalandırılır ancak "Faturalandırılmış doldurulmayan gösterimler" metriğinin toplamına dahil edilir.
 • Geçersiz trafik olarak filtrelenen gösterimler dahil edilmez.
Google Ad Manager 360 yayıncıları tarafından kullanılabilir ve Ad Manager yayıncıları tarafından talep üzerine kullanılabilir.
  Geçmiş
Etiket  Faturalandırılmış gösterimler

Faturalandırılmış doldurulmayan gösterimler
Mobil uygulamalar veya video oynatıcılar dışındaki envanterden gelen ve Ad Manager'ın reklam döndürmediği istekler. Mobil uygulama ve video envanteri için doldurulmayan gösterimler, doldurulmayan sayfa dışı gösterimler ve sunucu tarafı isteklerden gelen (basit URL'ler kullanılarak) doldurulmayan gösterimler faturalandırılmaz.

Bu durum yalnızca Google Ad Manager 360 için geçerlidir.

  Geçmiş
Etiket  Faturalandırılmış gösterimler
Yedek resim gösterim sayısı
Rich Media reklam öğesi yerine yedek resmin yayınlanma sayısı.
  Geçmiş
Etiket  Rich Media izleyicileri

Toplam görüntüleme süresi
Belirtilen tarih aralığında her bir Rich Media reklamın kullanıcılara gösterildiği toplam süreyi saniye olarak ölçen Rich Media metriği. Birden fazla öğe içeren reklamlar için (örneğin, Kayan reklama sahip Zengin Medya Sayfa İçi) toplam görüntüleme süresi yalnızca banner dışı öğe için hesaplanır. Bu sayıya aşağıdaki hesaplama kullanılarak ulaşılır:

Rich Media toplam görüntüleme süresi = Rich Media görüntüleme süresi x Rich Media gösterim sayısı
  Geçmiş
Etiket  Rich Media izleyicileri

Ortalama görüntüleme süresi
Rich Media reklamın gösterim başına görüntülendiği ortalama süreyi saniye olarak ölçen Rich Media metriği. Bu metrik, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

Rich Media ortalama görüntüleme süresi = Rich Media toplam görüntüleme süresi / Rich Media gösterim sayısı

  Geçmiş
Etiket  Rich Media izleyicileri
Toplam genişletme sayısı
Bir rich media genişleyen reklamının genişletilmiş duruma ulaşma sayısı ve reklamın genişletilmiş durumda kalma süresi. Bu etkinlik, gösterim başına yalnızca bir kez sayılır, reklamın genişletilmiş durumda kaldığı süre ise toplam genişletme süresi olarak kaydedilir.

Bir genişletilebilir reklam bir kullanıcı tarafından 10 saniyeliğine genişletilir ve daha sonra aynı kullanıcı tarafından ikinci kez 10 saniyeliğine genişletilirse, genişletmelerin sayısı bir, toplam genişletme süresi ise 20 saniye olarak kaydedilir.

  Geçmiş
Etiket  Rich Media etkileşimi
Genişletilmiş olarak geçirilen ortalama süre
Rich media genişleyen reklamın genişletilmiş bir durumda görüntülendiği saniye cinsinden ortalama süre. Birkaç dakikayı aşan genişletme süreleri sınırlanır. Bu kural, raporlarda ortalama genişletme süresinin hatalı olmasını önler.
  Geçmiş
Etiket  Rich Media etkileşimi
Etkileşim süresi
Bir kullanıcının rich media içerikli reklamla etkileşim kurduğu sürenin saniye cinsinden toplam miktarı. 
Rich media toplam etkileşim süresi = Rich media etkileşim süresi x Rich media etkileşimli gösterim sayısı
  Geçmiş
Etiket  Rich Media etkileşimi
Toplam etkileşim sayısı
Bir kullanıcı rich media reklamla etkileşim kurduğunda gerçekleşen gösterim olmayan etkinliklerin (çıkış bağlantıları, film yüklemeleri, sayaç etkinlikleri ve kronometre etkinlikleri) toplam sayısı. Bu sayı, tüm sayaç etkinlikleri toplanarak elde edilir.
  Geçmiş
Etiket  Rich Media etkileşimi
Etkileşim oranı
Kullanıcıların rich media reklamla kurduğu etkileşimin oranı. 
Rich media etkileşim oranı = Rich media etkileşimli gösterim sayısı / Rich media gösterim sayısı
  Geçmiş
Etiket  Rich Media etkileşimi
Ortalama etkileşim süresi
Kullanıcının bir reklamla aktif bir şekilde etkileşim kurduğu saniye cinsinden ortalama süre. Örneğin, kullanıcılar reklamı kaydırmak, tıklamak veya reklamla başka şekilde uzun bir süre etkileşim kurmak için imleçlerini oyuna benzeyen bir reklamın üzerine getirebilir. 
Rich media ortalama etkileşim süresi = Rich media toplam etkileşim süresi / Rich media etkileşimli gösterim sayısı
  Geçmiş
Etiket  Rich Media etkileşimi
Etkileşimli gösterimler
Kullanıcı etkileşimiyle sonuçlanan rich media satır öğesi gösterimlerinin sayısı.
  Geçmiş
Etiket  Rich Media etkileşimi
Manuel olarak kapatma sayısı
Kullanıcının kayan, pop-up, genişleyen, pop-up'lı sayfa içi veya kayma özellikli sayfa içi reklamı manuel olarak kapatma sayısı.

Bu metrik, rich media tarafından otomatik olarak izlenmez. Bu metriğin izlenmesi için reklam tasarımcınızdan gerekli etkinlik işlevini kapatma düğmesine eklemesini istemeniz gerekir.

  Geçmiş
Etiket  Rich Media etkileşimi
Tam ekran modundaki gösterimler
Gösterimi, Bir kullanıcı reklamı tam ekran modunda açtığında yalnızca bir kez ölçer.
  Geçmiş
Etiket  Rich Media etkileşimi
Toplam video etkileşimi sayısı
Bir kullanıcının, video oynatıcısının grafik kontrollerini tıklama sayısı. Otomatik oynatma ve otomatik tamamlama dışında, videoyu oynatma deneyimi üzerinde yapılan tüm değişiklikler ölçülerek bu metrik kaydedilir.
  Geçmiş
Etiket  Rich Media video metrikleri
Video etkileşim oranı
Video etkileşimlerinin videonun oynatılma sayısına oranı.
Video etkileşimi sayısı / Video oynatma sayısı
  Geçmiş
Etiket  Rich Media video metrikleri
Oynatma sayısı
Videonun oynatılma sayısı.
  Geçmiş
Etiket  Rich Media video metrikleri
Yeniden oynatma sayısı
Bir videoyu yeniden başlatma sayısı.
  Geçmiş
Etiket  Rich Media video metrikleri
Durdurma sayısı
Videonun durdurulma sayısı.
  Geçmiş
Etiket  Rich Media video metrikleri
Görüntüleme oranı
Bir videonun, bir kullanıcı tarafından izlenen yüzdesi. Örneğin, bir kullanıcı 30 saniyelik bir videoyu 20 saniye izlerse videoyu görüntüleme oranı yüzdesi 66,66 olarak hesaplanır.

Bu metriğin hesaplanması için bir video uzunluk değerinin olması gerekir. Studio değeri otomatik olarak algılar veya değer Ad Manager'a manuel olarak girilebilir.

  Geçmiş
Etiket  Rich Media video metrikleri
Özel etkinlik - adet
Bir kullanıcının belirtilen şekilde (fareyle üzerine gelerek, fareyi üzerinden çekerek, içine tıklayarak, veri yükleyerek, klavye girişleriyle vb.) rich media reklamın herhangi bir bölümüyle etkileşimde bulunma sayısı. Flash tarafından yakalanabilen her şey sayaç olarak kaydedilebilir. Varsayılan toplama, gösterim başına bir etkinliktir (her defasında sayılan çıkış bağlantıları hariç).

Örneğin, 100 kullanıcı bir genişletilebilir reklamı genişletiyor. Bir kullanıcı reklamı kaç kez genişletirse genişletsin genişleyen sayaç sayısı 100'dür.

Geliştiriciler, tek bir gösterimde birkaç kez izleme yapabilmek için sayaçların toplamını geçersiz kılabilir.

  Geçmiş
Etiket  Rich Media özel metrikleri
Özel etkinlik - süre
Bir kullanıcının rich media içerikli bir reklamın belirli bir bölümünü görüntülediği ve belirli bir bölümüyle etkileşim kurduğu süre. Bir reklam öğesinin, her biri bağımsız olarak zamanlanmış birden çok kronometre etkinliği olabilir. Bu metrik, her gösterim için kronometre başına sunulur. 

Örneğin, bir kronometre bir kez dört saniye ve bir kez altı saniye olmak üzere iki kez tetiklenirse rapor, on saniyelik süresi olan bir kronometre etkinliği gösterir.

Geliştiriciler, tek bir gösterimde birkaç kez izleme yapabilmek için zamanlayıcıların toplamını geçersiz kılabilir.

  Geçmiş
Etiket  Rich Media özel metrikleri
Başlatma
Bir videonun başlatılma sayısı.
  Geçmiş
Etiket  Video izleyicileri
İlk çeyrek
Bir videonun, uzunluğunun %25'ine kadar oynatılma sayısı. Bu yalnızca yayın içi (in-stream) videolar için geçerlidir.
  Geçmiş
Etiket  Video izleyicileri
Orta nokta
Bir videonun, görüntüleme uzunluğunun yarısına kadar oynatılma sayısı.
  Geçmiş
Etiket  Rich Media video metrikleri, Video izleyicileri
Üçüncü çeyrek
Bir videonun, uzunluğunun %75'ine kadar oynatılma sayısı. Bu yalnızca yayın içi (in-stream) videolar için geçerlidir.
  Geçmiş
Etiket  Video izleyicileri
Tamamlanma
Bir videoyu sonuna kadar oynatma sayısı.
  Geçmiş
Etiket  Rich Media video metrikleri, Video izleyicileri
Ortalama görüntüleme oranı
Bir videonun, bir kullanıcı tarafından izlenen yüzdesi. Örneğin, bir kullanıcı 30 saniyelik bir videoyu 20 saniye izlerse videoyu görüntüleme oranı yüzdesi 66,66 olarak hesaplanır.
  Geçmiş
Etiket  Video izleyicileri
Ortalama görüntüleme süresi
Bir videonun, görüntüleme başına saniye cinsinden ortalama görüntülenme süresi.
Toplam video görüntüleme süresi / Video başlatma sayısı

Örneğin, 20 saniyelik bir video 20 saniye boyunca bir kullanıcı tarafından görüntüleniyor. İkinci bir kullanıcı aynı videoyu yalnızca 10 saniye boyunca görüntülüyor. Video görüntüleme süresi 15,00 saniye olarak hesaplanır.

Bir kullanıcı yer imlecini (video zaman çizelgesi) geriye sürükler veya videoyu tamamen durdurursa videoyu görüntüleme süresi durdurulur.

Rich Media reklam öğeleri için Toplam videoyu görüntüleme süresi / Videoyu oynatma sayısı.

  Geçmiş
Etiket  Rich Media video metrikleri, Video izleyicileri
Tamamlanma oranı
Bir videonun, sonuna kadar oynatılma oranı.
Video tamamlanma sayısı / Video başlatma sayısı
  Geçmiş
Etiket  Video izleyicileri
Toplam hata sayısı
Dinamik ayırma (Ad Exchange ve AdSense) gösterimleri dahil VAST Yönlendirme hatası, video oynatma hatası veya geçersiz yanıt hatası gibi bir hatanın gerçekleşme sayısı.
  Geçmiş
Etiket  Video izleyicileri
Toplam hata oranı
Toplam hata sayısı / (Toplam hata sayısı + Toplam gösterim sayısı)
  Geçmiş
Etiket  Video izleyicileri

Video uzunluğu
Ad Manager tarafından barındırılan video reklam öğesinin süresi.

Bu metrik, yalnızca Ad Manager tarafından barındırılan rezervasyonlar veya Programatik Garantili için doldurulur.

  Geçmiş
Etiket  Video izleyicileri
Atla düğmesinin gösterilme sayısı
"Atla" düğmesinin kaç kez gösterildiğidir (atla düğmesi, atlanabilir bir reklam başladıktan 5 saniye sonra gösterilir).
  Geçmiş
Etiket  Video izleyicileri
Katılımlı görüntüleme
Reklamın sonuna kadar izlenme sayısı. VAST 3 veya 4 için, kullanıcı reklamın sonuna veya ağ ayarlarınızda tanımlanan "Atlanabilir görüntüleme süresine" ulaştığında (hangisi önce gerçekleşirse) bir tamamlanma sayılır.
  Geçmiş
Etiket  Video izleyicileri
Görüntüleme oranı
Reklamın görüntülenme sayısının yüzdesi.
Katılımlı görüntüleme / Gösterilen atlama sayısı
  Geçmiş
Etiket  Video izleyicileri
Otomatik oynatma sayısı
Video reklamların otomatik olarak oynatılma sayısı. Oynatıcınızda otomatik oynatma metriklerini uygulamak için SDK'yı kullanarak autoPlayAdBreaks parametresini ayarlayın.
  Geçmiş
Etiket  Video izleyicileri
Oynatmak için tıklama sayısı
Tıklandığında video reklamların oynatılma sayısı. Bu, video reklamların varsayılan davranışıdır.
  Geçmiş
Etiket  Video izleyicileri
Duraklatma
Kullanıcının video reklamı duraklatma sayısı. 
  Geçmiş
Etiket  Rich Media video metrikleri, Video etkileşimi
Devam etme
Kullanıcının videoyu durdurduktan sonra tekrar oynatma sayısı.
  Geçmiş
Etiket  Video etkileşimi
Geri sarma
Kullanıcının videoyu geri sarma sayısı.
  Geçmiş
Etiket  Video etkileşimi
Sesi kapatma
Video reklam oynatılırken video oynatıcının sessiz durumda kalma sayısı. Oynatıcı sesinin reklam oynatılmadan önce kapatılması, kullanıcının reklam oynatılırken oynatıcı sesini kapatmasıyla aynı sayılır.
  Geçmiş
Etiket  Rich Media video metrikleri, Video etkileşimi
Sesi açma
Videoyu sesi kapatma durumuna getirdikten sonra videonun sesini açma sayısı.
  Geçmiş
Etiket  Rich Media video metrikleri, Video etkileşimi
Daraltma
Bir kullanıcının videoyu daraltma (orijinal boyutuna veya farklı bir boyuta küçültme) sayısı. Yer paylaşımları için bu değer, kullanıcının reklamı oynatıcıdan tamamen kaldırmadan simge durumuna küçültme sayısını gösterir.
  Geçmiş
Etiket  Video etkileşimi
Genişletme
Genişletilebilir reklamın genişletilmiş durumda görüntülendiği saniye cinsinden ortalama süre.

Birkaç dakikayı aşan genişletme süreleri sınırlanır. Bir kullanıcı genişletilebilir reklamı açıp reklamı daraltmadığında veya tarayıcıyı kapatmadığında, uzatılan genişletme süresi gerçekleşebilir. Bu sınır kuralı, raporlarda ortalama görüntüleme süresinin hatalı olmasını önler. Bu etkinlik, gösterim başına yalnızca bir kez sayılır, ancak reklamın genişletilmiş durumda kaldığı süre toplam genişletme süresi olarak kaydedilir.

Örneğin, bir kullanıcı genişletilebilir bir reklamı 10 saniyeliğine genişletirse ve daha sonra aynı kullanıcı reklamı ikinci kez 10 saniyeliğine genişletirse, genişletmelerin sayısı bir, toplam genişletme süresi ise 20 saniye olarak kaydedilir.

  Geçmiş
Etiket  Video etkileşimi
Tam ekran
Reklam klibinin tam ekran modunda oynatılma sayısı. Etkinlik yalnızca Windows Media Player için geçerlidir.
  Geçmiş
Etiket  Video etkileşimi
Atlama sayısı
Reklamın atlanma sayısı.
  Geçmiş
Etiket  Video etkileşimi
Ortalama etkileşim oranı
Kullanıcının Duraklatma, Tam ekran, Sesi kapatma gibi bir videoyla girdiği ortalama etkileşim sayısı.
Video etkileşimleri / Video başlatma sayısı
  Geçmiş
Etiket  Video etkileşimi
VAST error count
The number of times a specific VAST video error is encountered. Learn more about VAST video error codes.
  Geçmiş
Etiket  Video hataları
Görüntüleme dönüşümü sayısı
Reklamı görüntüleyen bir kullanıcının gerçekleştirdiği, reklamverenin web sayfasını ziyaret etme veya bir satın alma işlemini tamamlama gibi işlemlerin sayısı.

Görüntüleme dönüşümünün sayılabilmesi için aşağıdaki tüm koşulların karşılanması gerekir:

 • Tıklamaların yeniden inceleme aralığında hiçbir kullanıcı tıklaması yok.
 • Kullanıcının, DoubleClick çerezi var.
 • Gösterimler için yeniden inceleme aralığında bir kullanıcı gösterimi var.
  Geçmiş
Etiket  Dönüşüm sayısı
Bin gösterim başına dönüşüm sayısı
(Görüntüleme dönüşümü sayısı ÷ Gösterim sayısı) × 1.000
  Geçmiş
Etiket  Dönüşüm sayısı
Tıklama dönüşümü sayısı
Reklamı tıklayan bir kullanıcının gerçekleştirdiği, reklamverenin web sayfasını ziyaret etme veya bir satın alma işlemini tamamlama gibi işlemlerin sayısı.

Tıklamalar, görüntüleyen kişinin ilgi duyup duymadığını gösterimlere oranla daha fazla yansıtır. Ad Manager, önce tıklama dönüşümünün sayılıp sayılamayacağını kontrol eder. Sayılabiliyorsa, bu etkinlik çağrısı için hiçbir görüntüleme dönüşümü sayılmaz. Bir tıklama dönüşümünün sayılabilmesi için kullanıcı tıklaması, tıklamaların yeniden inceleme aralığında olmalıdır.

  Geçmiş
Etiket  Dönüşüm sayısı
Tıklama başına dönüşüm sayısı
Tıklama dönüşümlerinin sayısının, tıklamaların sayısına bölünmesiyle elde edilen değer.
  Geçmiş
Etiket  Dönüşüm sayısı
Reklamveren görüntüleme satışı
Kullanıcının bir eylemi gerçekleştirmesine (reklamı görüntüledikten sonra satın alma işlemini tamamlama gibi) bağlı olarak reklamveren için oluşturulan satış geliri tutarı.
  Geçmiş
Etiket  Dönüşüm sayısı
Reklamveren tıklama satışı
Kullanıcının bir eylemi gerçekleştirmesine (reklamı tıkladıktan sonra satın alma işlemini tamamlama gibi) bağlı olarak reklamveren için oluşturulan satış geliri tutarı.
  Geçmiş
Etiket  Dönüşüm sayısı
Toplam dönüşüm sayısı
Bir reklamı görüntüleyen veya tıklayan kullanıcı tarafından gerçekleştirilen, reklamverenin web sayfasını ziyaret etme veya bir satın alma işlemini tamamlama gibi işlemlerin sayısı.
  Geçmiş
Etiket  Dönüşüm sayısı

Toplam reklamveren satışı
Kullanıcının bir eylemi gerçekleştirmesine (reklamı görüntüledikten veya tıkladıktan sonra satın alma işlemini tamamlama gibi) bağlı olarak reklamveren için oluşturulan satış geliri tutarı.

Toplam gelir = Reklamveren görüntüleme dönüşümü satışları + Reklamveren tıklama satışları

  Geçmiş
Etiket  Dönüşüm sayısı
Uygun gösterim sayısı
Bir Ad Exchange satır öğesi tarafından sunulmak için tüm ölçütleri karşılayan gösterimlerin toplam sayısı (daha fazla bilgi için Dinamik ayırma bölümüne bakın).

Gösterim yayınlamaya çalışan uygun bir reklam isteği, farklı envanter kaynaklarına istek gönderebilir. Örneğin, rezervasyon/kalan reklamlar için Ad Manager'a ve dinamik ayırma için Ad Exchange'e istek gönderilebilir.

Ad Exchange'e yapılan bir istek, çeşitli nedenlerle (alıcı teklifi olmaması, alıcının ön hedeflemesi nedeniyle filtrelenen teklifler, fiyat tabanının altındaki teklifler veya engelleme) doldurulmayabilir. Dinamik ayırma isteği Ad Manager'a geri gönderdiğinde reklam sunucusu tarafından hiçbir rezervasyon/kalan reklam seçilmeyebilir (örneğin, SI planlanan zamana uygun veya planlanan zamanın ilerisindeyse belirli bir envanter bölümünü hedefleyen kalan satır öğeleri eksiktir). Bu durumda, reklam isteği doldurulmaz.

Bu senaryoda tek bir uygun istek, iki veya daha fazla doldurulmamış rekabet eden gösterim oluşturabilir.

  Geçmiş
Etiket  Dinamik ayırma fırsatı
Rekabet eden gösterim sayısı
Ad Exchange'de rekabet etmiş ve Ad Manager veya Ad Exchange'den bir gösterimle sonuçlanmış Ad Manager gösterimlerinin sayısı. Bu metrik, Ad Exchange açık artırmasında eşleşen, ancak bir gösterimle sonuçlanmayan Ad Exchange isteklerini hariç tutar.

Ad Manager ve Ad Exchange'in dinamik ayırmada rekabet etme biçimi nedeniyle envanter için uygun gösterim sayısı, envanter için rekabet eden gösterim sayısından daha fazla olabilir.

  Geçmiş
Etiket  Dinamik ayırma fırsatı
Rekabet etmeyen gösterim sayısı
Ağ için toplam "uygun Ad Exchange gösterimi sayısı" eksi ağ için "Ad Exchange'de rekabet eden gösterim sayısı".
  Geçmiş
Etiket  Dinamik ayırma fırsatı
Rekabet etmeyen gösterimler (%)
Toplam uygun gösterim sayısının yüzdesi olarak ifade edilen rekabet etmeyen gösterimler. 
  Geçmiş
Etiket  Dinamik ayırma fırsatı
Dinamik ayırma doygunluk oranı
Uygun toplam sorgu sayısı içinde Ad Exchange'e gönderilen dinamik ayırma sorgularının toplam sayısı. Ad Exchange ve dinamik ayırmanın değerinin artırılabilmesi için doygunluk oranı mümkün olduğunca %100'e yakın olmalıdır.
  Geçmiş
Etiket  Dinamik ayırma fırsatı
Dinamik ayırma eşleşme oranı
Rekabet eden satır öğesinin olup olmadığına bakılmaksızın Ad Exchange satır öğesi tarafından kazanılan gösterimlerin toplam sayısı.
  Geçmiş
Etiket  Dinamik ayırma fırsatı
Doldurulmayan rekabet eden gösterim sayısı
Ağ için Ad Exchange'e gönderilen ve Ad Exchange'in gösterimi kazanmadığı sorguların sayısı.
  Geçmiş
Etiket  Dinamik ayırma fırsatı
Ana makine gösterim sayısı
Ana makine yayıncısı için toplam gösterim sayısı.
  Geçmiş, İş ortağı finans
Etiket  İş ortağı yönetimi

Ana makine tıklama sayısı
Ana makine yayıncısı için toplam tıklama sayısı.

  Geçmiş
Etiket  İş ortağı yönetimi
Ana makine TO'su
Ana makine yayıncısı için tıklama oranı (TO). TO, Google Marketing Platform reklam sunucusu tarafından yayınlanan, kullanıcıların bir reklamı tıklamasıyla sonuçlanan gösterimlerin yüzdesidir. Şu şekilde hesaplanır: (Tıklama sayısı / Gösterim sayısı) x 100
  Geçmiş
Etiket  İş ortağı yönetimi
Ana makine geliri
Ad Manager ağı ana makinesi olarak gelir payınız. Bu pay, Google Ad Manager sunucusu tarafından yayınlanan reklamlar için ağınızın para biriminde hesaplanan, elde edilen toplam ana makine geliridir. Tek bir satırda gösterilen tutar, gelir payının iş ortaklarınıza dağıtılmasının ardından size kalan gelir payıdır.
  Geçmiş, İş ortağı finans
Etiket  İş ortağı yönetimi
Ana makine eBGBM'si
Ana makine yayıncısının, web sitelerinde ve uygulamalarında yayınlanan reklamlardan kazandığı, bin gösterim başına ortalama etkin maliyet.
  Geçmiş, İş ortağı finans
Etiket  İş ortağı yönetimi
İş ortağı geliri
İş ortağı yayıncının tabi olduğu finansal şartlara göre hesaplanan gelir payının ön mutabakatı.
  Geçmiş, İş ortağı finans
Etiket  İş ortağı yönetimi
İş ortağı eBGBM'si
İş ortağı yayıncının gelir payı olarak kazandığı bin gösterim başına ortalama etkin maliyet.
  Geçmiş, İş ortağı finans
Etiket  İş ortağı yönetimi
İş ortağı gösterim sayısı
İş ortağı yayıncısının toplam gösterim sayısı. İzleme atamaları için bu değer 0 olacaktır ve bunun yerine "Ana Makine gösterimleri" metriğine bakmanız gerekir.
  Geçmiş
Etiket  İş ortağı yönetimi
İş ortağı tıklama sayısı
İş ortağı yayıncısı için toplam tıklama sayısı.
  Geçmiş
Etiket  İş ortağı yönetimi
İş ortağı TO'su
İş ortağı yayıncısı için tıklama oranı (TO). TO, Google Marketing Platform reklam sunucusu tarafından yayınlanan, kullanıcıların bir reklamı tıklamasıyla sonuçlanan gösterimlerin yüzdesidir. Şu şekilde hesaplanır: (Tıklama sayısı / Gösterim sayısı) x 100
  Geçmiş
Etiket  İş ortağı yönetimi
Brüt gelir
İş ortağı yayıncının toplam gelirinin ön mutabakatı.
  Geçmiş, İş ortağı finans
Etiket  İş ortağı yönetimi

Toplam kazanç sağlanabilir içerik görüntüleme sayısı
Paylaşılan iş ortağı içeriğinden video görüntüleme sayısı. Daha fazla bilgi

  Geçmiş
Etiket  İş ortağı yönetimi
Öngörülen gösterim sayısı
Mevcut satır öğeleri tarafından ayrılmış olanlar dahil, öngörülen gösterimlerin toplam sayısı. Bu metrik, etkileşimli öngörmede gösterilmeyen bazı kullanılamayan gösterimleri de içerebilir.
  Gelecekteki satış oranı
Etiket  Satış oranı
Kullanılabilir gösterim sayısı
Mevcut satır öğeleri tarafından ayrılmamış öngörülen gösterimlerin sayısı.
  Gelecekteki satış oranı
Etiket  Satış oranı
Ayrılmış gösterim sayısı
Mevcut satır öğeleri tarafından ayrılmış öngörülen gösterimlerin sayısı.
  Gelecekteki satış oranı
Etiket  Satış oranı
Satış oranı
Standart veya sponsorluk satır öğeleri için ayrılmış öngörülen trafiğin yüzdesi.
Satış oranı = (ayrılmış gösterimler / öngörülen gösterimler * 100)
  Gelecekteki satış oranı
Etiket  Satış oranı
Ortalama gösterim / ziyaretçi (Kullanımdan kaldırıldı)  
Ağınızın ulaştığı her benzersiz ziyaretçiyle ilişkilendirilen gösterim sayısı.
  Erişim
Etiket  Erişim
Ortalama gelir / ziyaretçi (Kullanımdan kaldırıldı)  
Ağınızın ulaştığı her benzersiz ziyaretçiyle ilişkilendirilen gelir.
  Erişim
Etiket  Erişim
Benzersiz ziyaretçiler (Kullanımdan kaldırıldı)  
"Erişim" ya da ağınızdaki farklı reklamverenleri, siparişleri, satır öğelerini veya reklam birimlerini gören benzersiz ziyaretçilerin sayısı.
  Erişim
Etiket  Erişim
Toplam tekil ziyaretçi sayısı (Beta) 
Ağınızdaki farklı reklamverenleri, siparişleri, satır öğelerini veya reklam birimlerini gören tekil ziyaretçilerin "erişimi" veya toplam sayısı.
  Erişim
Etiket  Tekil erişim
Toplam erişim gösterimlerinin sayısı (Beta) 
Benzersiz kitleler için toplam gösterim sayısı.
  Erişim
Etiket  Tekil erişim
Ortalama gösterim sayısı / tekil ziyaretçi (Beta) 
Ağınızın ulaştığı her tekil ziyaretçiyle ilişkilendirilen toplam gösterim sayısı.
  Erişim
Etiket  Tekil erişim
Reklam istekleri
Reklam (içerik reklamları için) veya arama sorguları (arama reklamları için) isteyen reklam birimlerinin sayısı. Başka bir deyişle, Ad Exchange'in bir reklam gösterme isteği alma sayısı. Reklam döndürülmemiş ve yerine yedek reklamlar gösterilmiş olsa bile, gönderilen her istek bir reklam isteği olarak raporlanır. 

Video açısından, reklam gösterimleri genellikle reklam isteklerinden daha azdır. Bunun nedeni, video reklamlarının resim reklamlar kadar hızlı yayınlanmasının teknik olarak daha zor olmasıdır. Bunun sonucunda, bir yüzde doğru şekilde oluşturulamayacak ve bu da video reklamlarının performansına yönelik varsayımların hatalı olmasına yol açacaktır. Mümkün olduğunda, video envanterinizin performansını daha iyi değerlendirmek için videoya özgü metriklerimizi kullanmalısınız.

Mobil uygulamalar için uyumlulaştırma'da Ad Exchange'e gönderilen tüm istekler, yalnızca Ad Exchange tarafından doldurulan istekler yerine Ad Exchange metriklerinde dikkate alınır. Reklam isteği toplamlarındaki artış, daha düşük kapsam oranları ile sonuçlanabilir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Standart metrikler
Eşleşen istekler
Siteye en az bir reklam döndüren reklam isteklerinin sayısı. Başka bir deyişle, Ad Exchange'in bir reklam sunma fırsatını başarıyla kazandığı reklam isteklerinin sayısı. 
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Standart metrikler

Kapsam
İstenen reklamların sayısına karşılık döndürülen reklamların sayısını ölçer.
Kapsam = (Eşleşen istek sayısı / Reklam isteği sayısı)

HELP ME TROUBLESHOOT COVERAGE

Kapsam her zaman %100 olduğunda
"Kapsam", bir reklamın yayınlandığını ima eden "Reklam boyutları" veya "Reklamverenler" gibi rapor metrikleri ve bunların altındaki metrikler ("alt" metrikler) için %100 olarak gösterilecektir. Birleştirilmiş fiyatlandırma kuralları da %100 kapsam gösterecektir.

Neden? Örnek olarak "Reklamveren"i inceleyelim. "Reklamveren", istenenler yerine yayınlananları temel alır. Tanım gereği, "Reklamveren"i eklerseniz yalnızca kapsamı olan gösterimleri gösterirsiniz. Doldurulmayan gösterimin bir reklamvereni olamaz ve aynı şekilde bir reklamveren doldurulmayan gösterimle ilişkilendirilemez. Bu nedenle, tüm alt metrikleriyle birlikte "Reklamveren" satırları için "Kapsam" %100 olarak gösterilecektir. Ad Exchange, tüm "(Eşleşmeyen reklam istekleri)" için bir satır ekler ve bu satır için "Kapsam" %0 olarak gösterilir.

Ne yapmalıyım? Böyle durumlarda, yanıltıcı olabileceğinden "Reklam İstekleri" ve "Reklam eBGBM'si" dikkate alınmamalıdır. Video reklamlarda, yayıncıların "Doluluk oranı" metriğine bakması gerekir.

Mobil uygulamalar için uyumlulaştırma'da Ad Exchange'e gönderilen tüm istekler, yalnızca Ad Exchange tarafından doldurulan istekler yerine Ad Exchange metriklerinde dikkate alınır. Reklam isteği toplamlarındaki artış, daha düşük kapsam oranları ile sonuçlanabilir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Standart metrikler
Tıklamalar
Kullanıcıların bir reklamı tıklama sayısıdır. Yetkisiz sitelerden alınan tıklamalar ve gösterimler raporlarınızda gösterilir, ancak bunlardan gelir elde etmezsiniz.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Standart metrikler
Reklam isteği TO'su
Reklamın tıklanma sayısının reklam istekleri sayısına bölümü. 

Reklam isteği TO'su (tıklama oranı) = Tıklama sayısı / Reklam isteği sayısı
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Standart metrikler

TO (Tıklama Oranı)

Tıklama oranı (TO), bir tıklamayla sonuçlanan gösterimlerin yüzdesidir.
TO = Tıklama sayısı / Eşleşen istek sayısı

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Standart metrikler
Reklam TO'su
Standart reklamlarda, yüzde olarak ifade edilen reklam tıklama oranınız (TO), reklam tıklaması sayısının tek reklam gösterimi sayısına bölünmesiyle elde edilir.


Reklam TO'su = Tıklama sayısı / Reklam gösterimi sayısı * 100
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Standart metrikler

TBM (Tıklama başına maliyet)
Bir kullanıcı reklamınızı her tıkladığında kazandığınız tutar.
TBM = Tahmini gelir / Tıklama sayısı

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Standart metrikler
Reklam isteği eBGBM'si
Bin reklam isteği başına gelir.

Reklam isteği eBGBM'si = Tahmini gelir / Reklam isteği sayısı * 1000
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Standart metrikler

eBGBM
Bin Eşleşen istek başına gelir. eBGBM hakkında daha fazla bilgi edinin.
eBGBM = Tahmini gelir / Eşleşen istek sayısı * 1000

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Standart metrikler
Artış
Geçerli minimum BGBM veya dinamik ayırma sırasında belirtilen en iyi fiyat üzerinden kazanılmış gösterimlerden elde edilen gelir artışı.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Standart metrikler
Tahmini gelir
Yayınlanan reklam gösterimlerinden elde edilen net gelir (Reklam Spam'i düzenlemeleri ve diğer faktörlerle birlikte). Bu tutar, her ayın sonunda kazançlarınızın doğruluğu onaylandığında değişebilen tahmini bir tutardır.

Raporlarda, tahmini gelirin hesaplanması için reklamveren para biriminin yayıncının para birimine dönüştürüldüğü yöntem şunların bir kombinasyonunu kullanır: reklam yayınlama zamanındaki döviz kurları (Reklamveren para birimi - ABD doları) ve günlük döviz kurları (ABD doları - yayıncının para birimi). Bu, faturalandırmada yapılan hesaplamadan biraz farklıdır ancak fark çok küçüktür (döviz kurunda gün içinde meydana gelen aşırı dalgalanmalar hariç).

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Standart metrikler
Reklam gösterimleri
Siteye en az bir reklam döndüren reklam isteklerinin alt grubu reklam gösterimleri olarak sayılır. Reklam Gösterimleri, reklam sunma sürecinde genellikle Eşleşen İstek Sayısı'ndan daha sonra sayılır. Üst metin reklamı algılandığında, birden fazla metin reklamı tek bir görüntülü reklam alanını doldurursa bir kez sayılır. Böyle durumlarda, Reklam Gösterimi üst metin reklamıyla ilişkilendirilir. 

Reklam Gösterimlerinin sayısı, Eşleşen İsteklerin sayısıyla tam olarak eşleşmeyebilir. Örneğin Ad Exchange, yayınlama fırsatını kazanır ancak reklam başarılı bir şekilde gösterilemezse 1 Eşleşen İsteğiniz ve 0 Reklam Gösteriminiz olabilir.

Video bağlamında bu metrik, MRC'nin video reklam ölçümü yönergeleri uygulanarak gerçekte "görüntülendi" olarak kaydedilen veya video reklamı tamamen göstermek yerine reklamın ilk karesini gösteren video reklamların sayısını ölçer.

Reklam gösterimleri genellikle eşleşen isteklerden azdır. Bunun nedeni, bazı durumlarda eşleşen isteklerin ilk kareyi asla göstermeyen (ör. kullanıcının videodan ayrılması, bir reklam yayınlama hatası veya başka teknik sorunlar nedeniyle) video reklamlar içermesidir. Her kapsül, her birinde bir reklam gösterimi olabilecek birden fazla reklam içerebileceği için, video kapsülleri kullanan yayıncılar farklılıklar görebilir.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Standart metrikler
Reklam eBGBM'si
Bin Reklam gösterimi başına reklam geliri.
Reklam eBGBM'si = Gelir / Reklam gösterimi sayısı YENİ

eBGBM'de yapılan değişiklikler hakkında daha fazla bilgi.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Standart metrikler

Fark
Reklam ağı tarafından raporlanan eşleşen gösterimler ve 3. taraf gösterimleri arasındaki gösterim farkı. Üçüncü taraf raporlama kullanılmazsa sıfır görüntülenir.

Tutarsızlık yüzdesi = 1 - (Eşleşen istekler / Reklam gösterimleri)

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Üçüncü taraf metrikleri
Doluluk oranı
Üçüncü taraf reklam ağının doluluk oranı yüzdesi. Reklam ağı tarafından doldurulmayan gösterimler Ad Exchange'e geri verilir. 


Doluluk oranı = Gösterim sayısı / (gösterim sayısı + geri verilen gösterim sayısı) * 100
Ad Exchange doluluk oranı = Toplam görüntülenen sorgu sayısı / Toplam sorgu sayısı
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Üçüncü taraf metrikleri
Geri verilen gösterimler
Geri verilen gösterimler, bir gösterimin üçüncü taraf bir reklam ağı tarafından hangi oranda doldurulacağını belirlemek için kullanılır. Üçüncü taraf reklam ağları, reklam isteği ile eşleşen bir envantere sahip değilse gösterimi yayıncılara "geri verir".
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Üçüncü taraf metrikleri
Üçüncü taraf gösterimleri
Üçüncü taraf bir reklam ağı tarafından raporlanan doldurulmuş gösterimlerin sayısı. Üçüncü taraf veri toplama kullanılmazsa sıfır gösterir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Üçüncü taraf metrikleri
Üçüncü taraf eBGBM'si    
Üçüncü taraf reklam ağı tarafından raporlanan bin gösterim başına tahmini gelir. Yalnızca üçüncü taraf veri toplama etkinse kullanılabilir, aksi takdirde sıfır gösterilir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Üçüncü taraf metrikleri
Tahmini üçüncü taraf brüt geliri    
Üçüncü taraf reklam ağı tarafından raporlanan brüt gelir. Bu, üçüncü taraf raporlamayı kullanmayan alıcılar için net gelire eşittir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Üçüncü taraf metrikleri
Teklifler  (Kullanımdan kaldırıldı)  
Kazanan ve kaybeden tekliflerin toplam miktarı.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Teklif metrikleri

Teklif metrikleri verileri, devre dışı bırakma işlemleri nedeniyle tüm Authorized Buyers'a yönelik teklif verilerini göstermeyebilir. Yalnızca son 6 aya ait Teklif metrikleri verileri kullanılabilir.

Ortalama teklif BGBM'si (brüt) (Kullanımdan kaldırıldı)  
Kazanan ve kaybeden tekliflerin "ortalama" BGBM değerini görüntüler. BGBM değerleri toplamının, BGBM değerlerinin toplam sayısına bölünmesiyle elde edilir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Teklif metrikleri

Teklif metrikleri verileri, devre dışı bırakma işlemleri nedeniyle tüm Authorized Buyers'a yönelik teklif verilerini göstermeyebilir. Yalnızca son 6 aya ait Teklif metrikleri verileri kullanılabilir.

Tekliflere dayalı tahmini kazançlar  (Kullanımdan kaldırıldı)  
Gösterim kazanan tekliflerden elde edilen tahmini gelir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Teklif metrikleri

Teklif metrikleri verileri, devre dışı bırakma işlemleri nedeniyle tüm Authorized Buyers'a yönelik teklif verilerini göstermeyebilir. Yalnızca son 6 aya ait Teklif metrikleri verileri kullanılabilir.

Kazanılan gösterim sayısı  (Kullanımdan kaldırıldı)  
Ad Exchange açık artırmasını kazanan teklifler. Alıcıya göre bölünen "Kazanılan gösterim sayısı", belirli bir envanter bölümünün "Eşleşen istek sayısı" ile eşit olmalıdır.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Teklif metrikleri

Teklif metrikleri verileri, devre dışı bırakma işlemleri nedeniyle tüm Authorized Buyers'a yönelik teklif verilerini göstermeyebilir. Yalnızca son 6 aya ait Teklif metrikleri verileri kullanılabilir.

Kazanan teklif BGBM'si (brüt) (Kullanımdan kaldırıldı)  
Ortalama kazanan teklif fiyatını gösterir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Teklif metrikleri

Teklif metrikleri verileri, devre dışı bırakma işlemleri nedeniyle tüm Authorized Buyers'a yönelik teklif verilerini göstermeyebilir. Yalnızca son 6 aya ait Teklif metrikleri verileri kullanılabilir.

Kapanış BGBM değeri  (Kullanımdan kaldırıldı)  
Kapanış BGBM değeri, tekliflere dayalı tahmini kazançların, kazanılan gösterim sayısının 1.000 ile çarpılmasıyla elde edilen değere bölünmesidir.
Tekliflere dayalı tahmini kazançlar / (Kazanılan gösterim sayısı × 1.000)
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Teklif metrikleri

Teklif metrikleri verileri, devre dışı bırakma işlemleri nedeniyle tüm Authorized Buyers'a yönelik teklif verilerini göstermeyebilir. Yalnızca son 6 aya ait Teklif metrikleri verileri kullanılabilir.

Kazanma yüzdesi (Kullanımdan kaldırıldı)  
Tekliflerin gösterim kazanma yüzdesi. 
Kazanma yüzdesi = kazanan teklif sayısı / toplam teklif sayısı * 100

Daha yüksek kazanma oranları, yayıncıların envanterine yönelik yakın ilgi alanına işaret edebileceğinden bu metrik, Tercih edilen anlaşmalar veya Özel açık artırmalarda ortaklık kurulacak alıcıları tanımlama konusunda faydalı olabilir.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Teklif metrikleri

Teklif metrikleri verileri, devre dışı bırakma işlemleri nedeniyle tüm Authorized Buyers'a yönelik teklif verilerini göstermeyebilir. Yalnızca son 6 aya ait Teklif metrikleri verileri kullanılabilir.

Yayınlanma oranı    
Reklam isteklerine karşılık sunulan reklamların sayısını ölçerek gerçek doluluk oranını hesaplar.
Yayınlanma oranı = Reklam gösterimi sayısı / reklam isteği sayısı

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video metrikleri
Video vazgeçme oranı (Kullanımdan kaldırıldı)  
Bu metrik kullanımdan kaldırılmıştır. Yine de video vazgeçme oranını nasıl hesaplayacağınızı öğrenebilirsiniz.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video metrikleri
Video ayrılma oranı
Gösterimle sonuçlanmayan reklam yanıtlarının yüzdesini gösterir.
Ayrılma oranı = 100 - (Reklam gösterimlerinin sayısı / Eşleşen istekler *100)

Yüksek bir ayrılma oranı, bir yayıncının video entegrasyonu ile yaşanan bir veya daha fazla teknik soruna işaret edebilir. Reklamcılıktan doğru şekilde para kazanılmasını sağlamak için bu oran düzenli olarak izlenmelidir.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video metrikleri
Video 1. çeyrek    
Belirli bir videonun bir kullanıcı tarafından yüzde kaçının görüntülendiğini belirleyerek video reklamların verimliliğini ölçer. Ad Exchange for Video, bir video reklamın ilk %25'lik kısmını (1. çeyrek) kaç kullanıcının izlediğini gösterir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video metrikleri
Video 3. çeyrek    
Belirli bir videonun bir kullanıcı tarafından yüzde kaçının görüntülendiğini belirleyerek video reklamların verimliliğini ölçer. Video için Ad Exchange, bir video reklamın %75'lik kısmını (3. çeyrek) kaç kullanıcının izlediğini gösterir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video metrikleri
TrueView atlama oranı
Bu, bir kullanıcının "Atla"yı tıklayarak belirli bir videoyu atlaması gibi atlamaların yüzdesini ölçer. Bu seçenek, yalnızca TrueView reklamları için geçerlidir ve 5 saniye sonra görünür.


TrueView atlama oranı = Atlama sayısı / Atlanabilir reklam gösterimlerinin sayısı
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video metrikleri
TrueView görüntülemeleri    
Görüntülenen TrueView reklam gösterimlerinin sayısı. Bir TrueView reklam gösterimi, reklam tamamen veya 30 saniye boyunca (hangisi önce gerçekleşirse) izlendiğinde görüntülenmiş olarak kabul edilir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video metrikleri

TrueView Görüntüleme Oranı    
Görüntüleme oranı (GO), görüntüleme yüzdesinin gösterim sayısına bölünmesiyle elde edilen değerdir. TrueView reklam gösterimlerinin görüntülenen kısmını temsil eder. Bir TrueView reklam gösterimi, reklam tamamen veya 30 saniye boyunca (hangisi önce gerçekleşirse) izlendiğinde görüntülenmiş olarak kabul edilir.

TrueView GO = TrueView Görüntülenme sayısı / TrueView reklam gösterimi sayısı

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video metrikleri
Duraklatma
Kullanıcının video reklamı duraklatma sayısı. 
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video etkileşimi metrikleri
Devam etme
Kullanıcının videoyu durdurduktan sonra tekrar oynatma sayısı.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video etkileşimi metrikleri
Geri sarma
Kullanıcının videoyu geri sarma sayısı.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video etkileşimi metrikleri
Sesi kapatma
Video reklam oynatılırken video oynatıcının sessiz durumda kalma sayısı. Oynatıcı sesinin reklam oynatılmadan önce kapatılması, kullanıcının reklam oynatılırken oynatıcı sesini kapatmasıyla aynı sayılır.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video etkileşimi metrikleri
Sesi açma
Kullanıcının videonun sesini kapattıktan sonra tekrar açma sayısı.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video etkileşimi metrikleri
Daraltma
Bir kullanıcının videoyu daraltma (orijinal boyutuna veya farklı bir boyuta küçültme) sayısı. Yer paylaşımları için bu değer, kullanıcının reklamı oynatıcıdan tamamen kaldırmadan simge durumuna küçültme sayısını gösterir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video etkileşimi metrikleri
Genişletme
Genişletilebilir reklamın genişletilmiş durumda görüntülendiği saniye cinsinden ortalama süre.

Birkaç dakikayı aşan genişletme süreleri sınırlanır. Bir kullanıcı genişletilebilir reklamı açıp reklamı daraltmadığında veya tarayıcıyı kapatmadığında, uzatılan genişletme süresi gerçekleşebilir. Bu sınır kuralı, raporlarda ortalama görüntüleme süresinin hatalı olmasını önler. Bu etkinlik, gösterim başına yalnızca bir kez sayılır, ancak reklamın genişletilmiş durumda kaldığı süre toplam genişletme süresi olarak kaydedilir.

Örneğin, bir kullanıcı genişletilebilir bir reklamı 10 saniyeliğine genişletirse ve daha sonra aynı kullanıcı reklamı ikinci kez 10 saniyeliğine genişletirse, genişletmelerin sayısı bir, toplam genişletme süresi ise 20 saniye olarak kaydedilir.

Birkaç dakikayı aşan genişletme süreleri sınırlanır. Bir kullanıcı tarayıcısında genişleyen reklamı açıp reklamı daraltmadan veya tarayıcıyı kapatmadan bir saat uzaklaştığında, uzatılan genişletme süresi gerçekleşebilir. Sınırlandırma kuralı, raporlarda ortalama görüntüleme süresi sonuçlarının bozuk çıkmasını önler. Bu etkinlik, gösterim başına yalnızca bir kez sayılır, ancak reklamın genişletilmiş durumda kaldığı süre toplam genişletme süresi olarak kaydedilir.

Örneğin, bir kullanıcı Genişleyen bir reklamı 10 saniyeliğine genişletirse ve daha sonra aynı kullanıcı reklamı ikinci kez 10 saniyeliğine genişletirse, genişletmelerin sayısı bir, toplam genişletme süresi ise 20 saniye olarak kaydedilir.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video etkileşimi metrikleri
Tam ekran
Reklam klibinin tam ekran modunda oynatılma sayısı. Etkinlik yalnızca Windows Media Player için geçerlidir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video etkileşimi metrikleri
Atlama sayısı
Reklamın atlanma sayısı.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video etkileşimi metrikleri
Ortalama etkileşim oranı
Kullanıcının Duraklatma, Tam ekran, Sesi kapatma gibi bir videoyla girdiği ortalama etkileşim sayısı.
Video etkileşimleri / Video başlatma sayısı
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video etkileşimi metrikleri
Anlaşma reklam istekleri    
Bir anlaşma için toplam reklam isteği sayısı. Kazanca dönüştürülebilecek ve dönüştürülemeyecek istekleri içerir. Anlaşma Kontrolü'ndeki "Kullanılabilir gösterim sayısı" ile karşılaştırılmamalıdır.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Anlaşma metrikleri

Yalnızca son 32 günün Anlaşma metrikleri verileri kullanılabilir.

Anlaşma teklif yanıtları    
Belirli bir anlaşma için alıcının teklif vermekte olduğunu gösteren yanıt sayısı.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Anlaşma metrikleri

Yalnızca son 32 günün Anlaşma metrikleri verileri kullanılabilir.

Anlaşma eşleşen istekler    
Anlaşmayla ilişkili alıcıdan gelen taleple "eşleşen" anlaşma reklam isteklerinin sayısı.

Her "Anlaşma eşleşen isteği", anlaşma alıcısının reklamını anlaşma bağlamında yayınlaması için bir fırsat teşkil eder.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Anlaşma metrikleri

Yalnızca son 32 günün Anlaşma metrikleri verileri kullanılabilir.

Anlaşma eşleşme oranı    
Efektif Anlaşma doluluk oranı. Anlaşma eşleşen istekleri yüzdesinin Anlaşma reklam isteklerine bölümü.
Anlaşma eşleşme oranı = Anlaşma eşleşen isteği sayısı / Anlaşma reklam isteği sayısı

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Anlaşma metrikleri

Yalnızca son 32 günün Anlaşma metrikleri verileri kullanılabilir.

Aktif görüntüleme ölçülebilirliği    
Aktif Görüntüleme ölçümü için uygun olan gösterimlerin tahmini yüzdesi. Masaüstü, Mobil web ve Mobil uygulama gösterimleri için Ad Exchange'i yansıtır.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Aktif görüntüleme metrikleri

Aktif Görüntüleme görüntülenebilirliği
Ölçülebilir tüm gösterimler içinde görüntülenebilir gösterimlerin yüzdesi. Bu, yayıncı envanterinin Google tarafından ölçülen etkili "görüntülenebilir" oranıdır. 
En iyi uygulamalar bilgilerimize bakın.

Daha düşük bir görüntülenebilirlik oranı, kötü bir kullanıcı deneyimini gösteriyor olabilir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Aktif görüntüleme metrikleri
Aktif Görüntüleme etkin gösterim sayısı    
Görüntülenebilirliği ölçmek için uygun olan toplam gösterim sayısı. Bir gösterim (a) reklam öğesinde Aktif Görüntüleme'nin etkin olduğu bir etiket varsa ve (b) etiket, gösterimin saatinde Google Ad Manager sunucularıyla başarılı bir şekilde iletişim kurmuşsa uygundur. Karşılaştırma raporları için geçerli değildir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Aktif görüntüleme metrikleri
Aktif görüntüleme ölçülen gösterimler    
Bu, uygun olan gösterimlerin toplam sayısı içinde Aktif Görüntüleme tarafından ölçülebilir olanların toplam sayısını temsil eder. Karşılaştırma raporları için geçerli değildir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Aktif görüntüleme metrikleri
Aktif görüntüleme görüntülenen gösterimler    
Tüm ölçülebilir gösterimler içinde sitede görüntülenebilir olan gösterimlerin toplam sayısı. Karşılaştırma raporları için geçerli değildir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Aktif görüntüleme metrikleri
Ortalama görüntülenebilirlik süresi (beta)
Tek bir reklam gösteriminin görüntülenebilir olduğu ortalama süre (saniye). Bu metrik; görüntülü reklam, mobil web ve video envanterinde çalışır. Karşılaştırma raporları için geçerli değildir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Aktif görüntüleme metrikleri