Data Transfer fields

Data Transfer files contain information about impressions, clicks, and other events transmitted through Google Ad Manager. The table below describes each field in Data Transfer files. Learn more about Data Transfer

Use match tables to pair ID values with names
Numeric IDs are used for line items, creatives, and other Ad Manager objects. Use match tables to correlate objects names with ID values.

Refer to the Ad Manager API documentation for more details about each field. 

Field nameDescription

Product

STRING

File types
ActiveViews + BackfillActiveViews
Clicks + BackfillClicks
Impressions + BackfillImpressions
Codeserves + BackfillCodeServes
VideoConversions + BackfillVideoConversions

DoubleClick product name
The product from which the event originated.
  • Ad Server
  • AdExchange
  • AdSense
  • Open Bidding
  • First Look
  • Mediation

YieldGroupNames

STRING

File types
BackfillActiveViews
BackfillClicks
BackfillRequests
BackfillImpressions
BackfillCodeServes
BackfillRichMediaConversions
BackfillVideoConversions

Ad Manager yield group names
In Open Bidding and mediation for mobile apps, where Ad Exchange doesn't win, this field displays the yield group name of the winner. If Ad Exchange wins, this field displays all competing yield group names, separated by pipe (|) characters.

EstimatedBackfillRevenue

DECIMAL

File types
ActiveViews + BackfillActiveViews *
Clicks + BackfillClicks *
Impressions + BackfillImpressions
Codeserves + BackfillCodeServes
RichMediaConversions + BackfillRichMediaConversions *

* Yalnızca AdSense.

Tahmini AdSense ve Ad Exchange Geliri
AdSense/Ad Exchange gösterimi başına tahmini dolgu geliri. Bu gelir hesaplamasında, yayıncı ağının varsayılan para birimi kullanılır. Bu alan net değer olarak raporlanır.

Open Bidding kullanıyorsanız bu değer, üçüncü taraf exchange'ler için tahmini geliri de içerir.

  • Ağın varsayılan para birimi için en son döviz kuru saatlik olarak alınır ve o saate ait Veri Aktarımı dosyaları için kullanılır.
  • AdWords tarafından yayınlanan mobil reklamlardan elde edilen gelir, Ad Manager Sorgu Aracı’nda gösterilenden %5 daha düşük olabilir. Bu nedenle, bu gelir değeri yaklaşık bir tutar olur. Bu tahmine katkıda bulunan filtreleme ve yuvarlama gibi başka farklılıklar olabileceğini unutmayın.
  • Bu sütun etkinleştirilirse değerler Dolgu dosyaları içinde gösterilir. Sütun, karşılık gelen ağ dosyasında da gösterilir ancak buradaki değerler her zaman 0 olur.
  • Ad Exchange'de tüm gelir Gösterimler dosya türüyle ilişkilendirilir. AdSense geliri birkaç farklı dosya türüyle ilişkilendirilir.

AuctionType

NUMBER

File types
BackfillBids

Auction type
The value 1 indicates an Open Bidding auction.