การแก้ปัญหาการใช้งาน TCF เวอร์ชัน 2.0

IAB Europe ได้จัดทำกรอบความโปร่งใสและคำยินยอม เวอร์ชัน 2.0 ที่พัฒนาร่วมกับ IAB Tech Lab และบริษัทสมาชิกร่วมเสร็จสิ้นแล้ว ในตอนนี้ Google รองรับ TCF เวอร์ชัน 2.0 เต็มรูปแบบแล้ว

Google จะให้รายงานข้อผิดพลาดที่ตรวจพบและระยะเวลาผ่อนผัน 150 วันแก่ผู้เผยแพร่โฆษณาเพื่อจัดการแก้ไขข้อผิดพลาดและการกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้องต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดตัวกรอบความโปร่งใสและคำยินยอมของ IAB Europe เวอร์ชัน 2.0


บทความนี้จะอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดในการใช้งาน TCF เวอร์ชัน 2.0 ซึ่งรวมถึงเนื้อหาต่อไปนี้


คำแนะนำที่อัปเดต

อัปเดต

แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดบางส่วนใน Ad Manager, AdSense และ AdMob โดยการดําเนินการต่อไปนี้

ลองขอความยินยอมจากผู้ใช้อีกครั้งด้วยสตริง TC ที่จะไม่สร้างรายได้
(ข้อผิดพลาด 1.1, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2 และ 6.1)

ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง

ข้อผิดพลาด 1.1 คำแนะนำนี้อาจนําไปใช้กับข้อผิดพลาด 3.14.1, 5.1, 5.2 และ 6.1 ได้เช่นกัน

คำแนะนำที่อัปเดต

ลองขอความยินยอมจากผู้ใช้อีกครั้ง

เหตุผล

ผู้เผยแพร่โฆษณาจะได้รับประโยชน์จากการขอความยินยอมอีกครั้งหากก่อนหน้านี้ได้ใช้สตริงนอกขอบเขต สตริงขอบเขตรวมทั้งหมด รหัส CMP ที่ไม่ถูกต้อง (จากการทดสอบ) รหัส GVL ที่ไม่ถูกต้อง (จากการทดสอบ) หรือไม่มี Google เป็นผู้ให้บริการเพื่อขอความยินยอมที่เหมาะสมในบางขั้นตอนระหว่างการใช้งาน

ข้อผิดพลาด 1.1, 1.2, 1.3: คุณควรตรวจสอบว่าข้อผิดพลาดเหล่านี้แสดงถึงปริมาณการเข้าชมจํานวนมากหรือไม่ หากใช่ อาจเป็นไปได้ว่าเกิดปัญหาในส่วนของ CMP และตรวจสอบว่าได้ให้ความยินยอมแก่ Google ตามจุดประสงค์ที่จำเป็น รวมถึงในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการเพื่อขอความยินยอมและประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (รหัสผู้ให้บริการ 755)

ข้อกําหนดของ IAB

CMP อาจแคชสตริงความยินยอมเป็นเวลา 13 เดือนตามข้อกําหนดของ IAB

ก่อนหน้านี้ CMP บางรายการได้ยึดตามวันที่มีการให้ความยินยอมครั้งแรกแล้วปรับเลื่อนระยะเวลาออกไป ซึ่งไม่ใช่การดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง วันที่ให้ความยินยอมควรเป็นวันที่ใหม่ของสตริงความยินยอมที่ได้รับทุกครั้ง
แนะนำ: ให้ CMP ตอบกลับการเรียกจาก AddEventHandler ภายใน 500 มิลลิวินาที
(ข้อผิดพลาด 2.1a, 2.1b, 2.2a, 2.2b และ 2.2c)

ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง

ข้อผิดพลาด 2.1a คำแนะนำนี้อาจมีผลกับข้อผิดพลาด 2.1b, 2.2a, 2.2b และ 2.2c ด้วย

คำแนะนำที่อัปเดต

แม้จะไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการหมดเวลาอีกต่อไป แต่เราขอแนะนําให้ CMP ตรวจสอบการใช้งานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าจะตอบกลับการเรียกไปยัง AddEventListener getTCData ทันที 

หาก CMP ไม่ตอบสนอง คําขออาจไม่สร้างรายได้

เหตุผล

Google ปฏิบัติตามข้อกําหนดของ IAB ที่ระบุว่า CMP ควรตอบสนองต่อฟังก์ชัน AddEventListener ทันที หาก CMP ไม่ตอบสนองทันที คําขออาจไม่สร้างรายได้

นอกจากนี้ การตอบสนองของ CMP ยังเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสร้างคําขอโฆษณาอีกด้วย การลดระยะเวลาระหว่างการโหลดหน้าเว็บกับคําขอโฆษณาจะลดการแสดงผลที่เสียไปของผู้เผยแพร่โฆษณา 

ข้อกําหนดของ IAB

ข้อกําหนดของ IAB ที่เกี่ยวข้อง: ข้อกำหนดของ IAB เกี่ยวกับ AddEventListener (ใน GitHub)

คุณควรเรียกใช้โค้ดเรียกกลับ AddEventListener ทันทีเมื่อมีการบันทึกด้วยข้อมูล TC ปัจจุบัน แม้ว่า CMP จะอยู่ในสถานะ loading อยู่และ CMP มีข้อมูล TC ที่ไม่สมบูรณ์ก็ตาม การทำเช่นนี้จะทําให้สคริปต์การเรียกใช้เข้าถึง listenerId ที่บันทึกไว้ได้ นอกจากนี้ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสตริง TC ควรมีการเรียกใช้โค้ดเรียกกลับ เว้นแต่จะมีการนำออกโดยใช้ RemoveEventListener

รายงานข้อผิดพลาด

เราจะแจ้งให้ผู้เผยแพร่โฆษณาทราบในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ หากตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับสตริง TC ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์หรือแอปอย่างน้อย 1 รายการ ผู้เผยแพร่โฆษณาที่พบข้อผิดพลาดสามารถคลิกดาวน์โหลดรายงานข้อผิดพลาด TCF ได้ในหน้า "ความยินยอมของผู้ใช้ EU" ในบัญชี เพื่อดาวน์โหลดรายงานข้อผิดพลาดโดยละเอียดที่ตรวจพบในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

รายงานนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อตรวจพบข้อผิดพลาดในช่วง 7 วันที่ผ่านมาเท่านั้น
วิธีเข้าถึงหน้า "ความยินยอมของผู้ใช้ EU" และรายงานข้อผิดพลาด TCF 
  • Ad Manager: คลิกผู้ดูแลระบบ จากนั้น ความยินยอมของผู้ใช้ EU
  • AdMob และ AdSense: คลิกการควบคุมการบล็อก จากนั้น ความยินยอมของผู้ใช้ EU

รายงานจะมีข้อมูลข้อผิดพลาดที่ตรวจพบแต่ละรายการดังต่อไปนี้ 

  • โดเมน/MobileAppID: เว็บไซต์หรือแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งกำหนดค่าไม่ถูกต้อง
  • เส้นทางหน่วยโฆษณา: หน่วยโฆษณาที่เชื่อมโยงกับข้อผิดพลาด
  • รหัสข้อผิดพลาด: รหัสที่กำหนดให้กับข้อผิดพลาด 
  • จำนวนข้อผิดพลาด: จำนวนการค้นหาซึ่งมีข้อผิดพลาดที่พบในสัปดาห์ที่ผ่านมา
  • วันที่ตรวจพบครั้งล่าสุด: วันที่ล่าสุดที่ตรวจพบข้อผิดพลาด 

ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถใช้รหัสข้อผิดพลาดที่แสดงในรายงานเพื่อหาการดำเนินการที่แนะนำในตารางการแก้ปัญหาต่อไปนี้และแก้ไขข้อผิดพลาดได้

การแก้ปัญหา

เราได้รวบรวมตารางประเภทข้อผิดพลาดสตริง TC ที่พบบ่อยต่อไปนี้ รวมทั้งคำแนะนำในการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกันเพื่อช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาแก้ไขการใช้ TCF เวอร์ชัน 2.0 ของ IAB ที่กำหนดค่าไม่ถูกต้อง

ศึกษาตารางนี้เพื่อทำความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับคําขอโฆษณาและการทำงานของระบบที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์ความยินยอมแบบจํากัด

สถานการณ์ 1.1 และ 1.3 จะทําให้คําขอโฆษณาถูกปฏิเสธและไม่ได้รับการแสดงโฆษณาเสมอ ส่วนสถานการณ์ 1.2 จะไม่ส่งผลเช่นนั้น โดยทั้ง 3 สถานการณ์นี้จะมีความสําคัญเหนือข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้องเสมอ แม้ว่าคําขอนั้นจะมีข้อผิดพลาดหลายรายการก็ตาม

สถานการณ์ คำอธิบาย การดำเนินการที่แนะนำ
1.1 ในฐานะผู้ให้บริการ Google ไม่ได้รับอนุญาตจากการขอความยินยอมหรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย คําขอโฆษณาถูกปฏิเสธและไม่ได้รับการแสดงโฆษณา ยืนยันว่าผู้ใช้ตั้งใจปฏิเสธ Google ในฐานะผู้ให้บริการ หรือเกิดข้อผิดพลาดในการใช้งาน CMP หรือมีข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา
1.2 ไม่มีความยินยอมสําหรับวัตถุประสงค์ 1 ในประเทศ EEA และสหราชอาณาจักร

ยืนยันว่าผู้ใช้ตั้งใจไม่อนุญาตวัตถุประสงค์ 1 หรือเกิดจากข้อผิดพลาดในการใช้งาน CMP

ผู้เผยแพร่โฆษณาในเยอรมนีควรตั้งค่าช่อง PublisherCC และ PurposeOneTreatment ให้ถูกต้องหากไม่ได้ขอความยินยอมจากผู้ใช้
1.3 ได้รับความยินยอมสําหรับวัตถุประสงค์ 1 แต่ขาดฐานทางกฎหมายสําหรับโฆษณาพื้นฐาน คําขอโฆษณาถูกปฏิเสธและไม่ได้รับการแสดงโฆษณา

ยืนยันว่าผู้ใช้ตั้งใจปฏิเสธประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือไม่ หรือเกิดจากข้อผิดพลาดในการใช้งาน CMP

การกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้อง

ระบบจะไม่แสดงคําขอโฆษณาในขณะที่ยังมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการกําหนดค่าที่ไม่ถูกต้องอยู่

ข้อผิดพลาด คำอธิบาย การดำเนินการที่แนะนำ
2.1a แท็กหรือ SDK ไม่ได้รับสตริง TC เนื่องจากสถานะ CMP เป็น stub, loading หรือ error

หากคุณเรียกใช้ฟังก์ชันเพื่อขอโฆษณาด้วยตัวเอง ก็ต้องตอบสนองต่อ getTCData TCData.eventStatus = 'tcloaded' หรือ 'cmpuishown' + 'useractioncomplete' ซึ่งแสดงให้เห็นว่า CMP พร้อมให้ตัวเลือกความยินยอมแก่ผู้ใช้

แต่หากไม่ได้เรียกใช้ฟังก์ชันเพื่อขอโฆษณาด้วยตัวเอง ก็ให้ทํางานร่วมกับ CMP เพื่อให้มีการรองรับโค้ด getTCData และตอบสนองต่อ TCData.eventStatus = 'tcloaded' หรือ 'cmpuishown' + 'useractioncomplete' เพื่อบ่งชี้ว่าความยินยอมของผู้ใช้พร้อมใช้งานผ่าน API แล้ว

2.1b

เป็นไปตามเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อ

  • CMP ตั้งค่า &gdpr=1
  • &gdpr_consent= อยู่ในคําขอ แต่สตริง TC ว่างเปล่า
สอบถาม CMP เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งาน API อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับ TCF ของ IAB
2.2a

แยกวิเคราะห์สตริง TC ไม่ได้เนื่องจากไม่ได้เข้ารหัส base64

ตัวอย่าง: “2”

CMP (หรือผู้เผยแพร่โฆษณา) ควรส่งข้อมูลที่เข้ารหัส base64 ในพารามิเตอร์ gdpr_consent= เท่านั้น
2.2b

แยกวิเคราะห์สตริง TC ไม่ได้เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการถอดรหัส

ตัวอย่าง: มีจำนวนบิตที่ไม่ถูกต้อง

CMP ควรแก้ไขข้อผิดพลาดในการใช้งานสตริง TC
2.2c

แยกวิเคราะห์สตริง TC ไม่ได้เนื่องจากมีข้อผิดพลาดของข้อมูล

ตัวอย่าง: การประทับเวลาไม่ถูกต้อง รหัสผู้ให้บริการมีขนาดใหญ่เกินไป
 

CMP ควรแก้ไขข้อผิดพลาดในการใช้งานสตริง TC

ปัญหาเกี่ยวกับสตริง TC

ปัญหาเกี่ยวกับสตริง TC ที่เชื่อมโยงกับคําขอโฆษณา คําขอโฆษณาจะถูกปฏิเสธและไม่ได้รับการแสดงโฆษณา

ข้อผิดพลาด คำอธิบาย การดำเนินการที่แนะนำ
3.1 รหัส CMP ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบว่ามีการใช้ CMP ที่ผ่านการตรวจสอบโดย IAB และตั้งรหัสในสตริง TC อย่างถูกต้อง

หาก CMP ถูกต้องในขณะที่สร้างสตริง TC แต่ IAB ลบไปในภายหลัง คุณจะต้องขอความยินยอมอีกครั้งโดยใช้ CMP ที่ถูกต้อง

3.2 ไม่ได้ใช้งานแล้ว ความหมายก่อนหน้านี้: วันที่สร้างสตริง TC นานกว่า 13 เดือนที่ผ่านมา CMP ควรลบสตริง TC เดิมออกและขอความยินยอมอีกครั้ง
3.3 วันที่อัปเดตสตริง TC ล่าสุดนานกว่า 13 เดือนที่ผ่านมา CMP ควรลบสตริง TC เดิมออกและขอความยินยอมอีกครั้ง

ต้องได้รับความยินยอมอีกครั้ง

ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ หากเคยได้รับความยินยอมจากผู้ใช้นานกว่า 13 เดือนที่ผ่านมา หรือก่อนที่ Google จะเข้าร่วม GVL คุณควรขอความยินยอมจากผู้ใช้อีกครั้ง ไม่เช่นนั้น คําขอโฆษณาจะถูกปฏิเสธและไม่ได้รับการแสดงโฆษณา

ข้อผิดพลาด คำอธิบาย การดำเนินการที่แนะนำ
4.1 สตริง TC ที่สร้างขึ้นโดยใช้ GVL เวอร์ชันที่ Google ยังไม่อยู่ในรายชื่อ ขอความยินยอมอีกครั้งโดยใช้ GVL เวอร์ชันอัปเดตที่รวม Google ไว้แล้วในตอนนี้

ขอบเขตรวมทั้งหมดและนอกขอบเขต

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตรวมทั้งหมดและนอกขอบเขต (Ad Manager, AdMob, AdSense) โฆษณาจะไม่แสดงหากสตริง TC มีสถานะเป็น "นอกขอบเขต" หรือ "ขอบเขตรวมทั้งหมด"

ข้อผิดพลาด คำอธิบาย การดำเนินการที่แนะนำ
5.1 สตริง TC อนุญาตความยินยอมนอกขอบเขต ให้ CMP ของคุณนำสัญญาณนอกขอบเขตออกจากสตริง TC
5.2 สตริง TC ที่มีขอบเขตรวมทั้งหมด ให้ CMP ของคุณอัปเดตสตริง TC ให้เป็นเฉพาะบริการ

แสดงโฆษณาต่อไป

โฆษณาที่ปรับและไม่ได้ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้จะยังคงแสดงต่อไปโดยใช้การตั้งค่าที่มีอยู่และไม่ส่งผลกระทบต่อการสร้างรายได้

ข้อผิดพลาด คำอธิบาย การดำเนินการที่แนะนำ
6.1 เวอร์ชันสตริง TC คือ 1 หรือ 1.1 (สตริงเวอร์ชัน 1.0) CMP ควรส่งสตริง TCF เวอร์ชัน 2.0

Google จะจัดการปัญหา

เมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้ Google จะบรรเทาปัญหาเองหากจําเป็น รวมทั้งดําเนินการจัดการ TCF ตามปกติ

ข้อผิดพลาด คำอธิบาย การดำเนินการที่แนะนำ
7.1 gdprApplies ไม่ได้กําหนดค่า หรือตั้งเป็นค่าที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถถอดรหัสได้ แต่มีสตริง TC ที่ถูกต้อง ไม่มี
7.2 สร้างสตริง TC โดยใช้ GVL เวอร์ชันใหม่กว่าเวอร์ชันปัจจุบันที่เทคโนโลยีการแสดงโฆษณาของ Google รู้จัก ไม่มี
7.3 วัตถุประสงค์ ฟีเจอร์ และ/หรือผู้ให้บริการบางรายอยู่นอกช่วง (ไม่ทราบ) ไม่มี
7.4 สตริง TC มี tcf_policy_version เก่ากว่า GVL ใหม่ล่าสุด CMP ควรลบสตริง TC เก่าและขอความยินยอมอีกครั้งโดยใช้ GVL ใหม่ล่าสุด
7.5

คําขอมี &gdpr=1 แต่ไม่มีพารามิเตอร์ &gdpr_consent ใน URL คําขอ

ไม่มี
7.6 รหัสประเทศของผู้เผยแพร่โฆษณาไม่ถูกต้อง แต่มีความยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์ 1  CMP ควรแก้ไขข้อผิดพลาดในการใช้งานสตริง TC
7.7 รหัสภาษาไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงเฉพาะโฆษณาแบบจํากัดเท่านั้น CMP ควรแก้ไขข้อผิดพลาดในการใช้งานสตริง TC
7.8 ช่องเวอร์ชันสตริง TC ไม่ใช่ 1 หรือ 2 ระบบจะแสดงเฉพาะโฆษณาแบบจํากัดเท่านั้น CMP ควรแก้ไขข้อผิดพลาดในการใช้งานสตริง TC
7.9 เวอร์ชันสตริง AC ไม่ใช่ 1 CMP ควรตั้งค่าเวอร์ชันสตริง AC เป็น 1

ปัญหาเกี่ยวกับสตริง AC

เมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้ Google จะถือว่าสตริงความยินยอมเพิ่มเติม (AC) ไม่ถูกต้อง และจะไม่พิจารณาผู้ให้บริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากสตริง TC

ข้อผิดพลาด คำอธิบาย การดำเนินการที่แนะนำ
8.1 สตริง AC ไม่ได้ใช้ตัวคั่นเวอร์ชัน (~) CMP ควรใช้ "~" เป็นอักขระที่ 2 ของสตริง AC เพื่อแยกหมายเลขเวอร์ชันจากรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับความยินยอม
8.2 สตริง AC มีรายชื่อผู้ให้บริการที่ไม่เป็นไปตามการจัดรูปแบบที่คาดหวัง (รายชื่อ int64s ที่คั่นด้วย ". ") CMP ควรแก้ไขข้อผิดพลาดในการใช้งานสตริง AC

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
148
false
false