Bir satır öğesine ilişkin birden fazla reklam öğesini dönüşümlü yayınlama

Satır öğeniz birden çok reklam öğesi içeriyorsa, söz konusu satır öğesi kullanıcılara gösterilirken hangi reklam öğesinin rotasyonun parçası olarak gösterileceğini tanımlayabilirsiniz. Satır öğeniz tek bir reklam öğesi içeriyorsa reklam öğesi rotasyonu kurallarının hiçbir etkisi olmaz.

Reklam öğesi rotasyonunu tanımlama

 1. Satır öğesinin Ayarlar sekmesine gidin.

 2. "Yayınlamayı düzenle" seçeneğinin altında, aşağıdaki Reklam öğelerini dönüşümlü yayınla seçeneklerinden birini belirleyin:

  • Eşit sıklıkta: Her bir reklam öğesi eşit sıklıkta rastgele gösterilir.
  • Optimize edilmiş: En yüksek TO'ya sahip olan reklam öğesi daha sık gösterilir.
  • Ağırlıklı: Reklam öğeleri belirlediğiniz bir sıklıkta gösterilir.
  • Sıralı: Reklam öğeleri her bir kullanıcıya belirlediğiniz sırayla gösterilir.
 3. Kaydet'i tıklayın.

Reklam öğesi rotasyonundaki değişiklikler yalnızca gelecekteki yayınları etkiler. Geçmişteki yayınlar dikkate alınmaz.
Örneğin, eşit oranda yayınlamaya ayarlanmış bir satır öğesine yeni bir reklam öğesi eklerseniz, reklam öğelerinin her biri bu ekleme anına kadar kaç kez yayınlanmış olursa olsun, bu andan itibaren tümü eşit oranda yayınlanacaktır.

Reklam öğesi rotasyonu ayarları

Eşit sıklıkta

Aynı boyutta birden fazla reklam öğesi içeren bir satır öğesi için "Reklam öğelerini dönüşümlü yayınla" listesinde "Eşit sıklıkta" seçeneğini belirlerseniz, satır öğesindeki tüm reklam öğeleri eşit sıklıkta ve rastgele düzende dönüşümlü yayınlanır. Örneğin, Reklam Öğesi B gösterilmeden önce, Reklam Öğesi A üç kez gösterilebilir. Ancak, kampanyanın süresi sona ermeden önce her iki reklam öğesi de eşit sıklıkta gösterilir.
Ad Exchange kullanıyorsanız reklam öğeleri varsayılan olarak eşit sıklıkta dönüşümlü yayınlanır.

Optimize edilmiş

Bir satır öğesi aynı boyutta birden fazla reklam öğesi içeriyorsa ve optimize edilmiş rotasyon seçeneğini belirlerseniz Ad Manager, gösterimlerin yaklaşık %75'ini en yüksek tıklama oranına sahip reklam öğesine, geri kalan %25'lik kısmınıysa diğer reklam öğelerine verecektir.

Sürekli güncellenen bu rotasyon, binlerce gösterimin sunulmasının ardından hesaplanır. Başlangıçta gösterimlerin yalnızca %25'ini alan bir reklam öğesinin TO'su yükselmeye başlarsa ağırlıklı yayınlama, bu reklam öğesinin lehine değişmeye başlar.

Ağırlıklı

Aynı boyutta birden fazla reklam öğesi içeren bir satır öğesi için "Reklam öğelerini dönüşümlü yayınla" listesinde "Ağırlıklı" seçeneğini belirlerseniz, her bir reklam öğesi belirlediğiniz sıklıkta dönüşümlü olarak yayınlanır. Bir reklam öğesi için girdiğiniz ağırlık, tüm reklam öğelerinin toplam ağırlığına bölünür.

Bir satır öğesinin Görüntülü reklam öğeleri ayarı, bir veya daha fazla ilişkili reklam öğesinin bir sayfada gösterilmesine izin veriyorsa en nihayetinde reklam öğeleri tanımlanan değerlerden farklı ağırlıklarda gösterilebilir.

Her bir reklam öğesi için rotasyon ağırlığını ayarlama: 

 1. Satır öğesinin Reklam Öğeleri sekmesini tıklayın.

 2. Düzenlemek istediğiniz Ağırlık seçeneğini tıklayın.

 3. Yayınlanma ağırlığını girin.

 4. Kaydet'i tıklayın.

Örneğin, ağırlıkları aşağıdaki gibi olan üç reklam öğeniz olduğunu varsayalım:

 • Ağırlığı 5 olan Reklam Öğesi A
 • Ağırlığı 10 olan Reklam Öğesi B
 • Ağırlığı 10 olan Reklam Öğesi C

Reklam öğesinin ne sıklıkta gösterileceğini belirlemek için reklam öğenizin ağırlığını 25 olan toplam ağırlığa bölebilirsiniz.

 • Reklam Öğesi A: 5/25 = %20
 • Reklam Öğesi B: 10/25 = %40
 • Reklam Öğesi C: 10/25 = %40

Sıralı

Kullanıcıların bir dizi reklam öğesini sırayla görmesini istediğinizde bu ayarı kullanın (bazen "film şeridi oluşturma" olarak adlandırılır). Sıralı rotasyon hakkında daha fazla bilgi
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?