นโยบายโปรแกรมของ Ad Manager และ Ad Exchange

โฆษณาที่ปรับและไม่ได้ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้สำหรับ LGPD

บทความนี้อธิบายความแตกต่างระหว่างโฆษณาที่ปรับและไม่ได้ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ตามที่เกี่ยวข้องกับ Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว LGPD

โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ (เดิมคือ การโฆษณาตามความสนใจ) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยเพิ่มความเกี่ยวข้องของโฆษณากับผู้ใช้และเพิ่ม ROI แก่ผู้ลงโฆษณา เรานำการคาดเดาความสนใจของผู้ใช้ตามเว็บไซต์ที่เข้าชมหรือแอปที่ใช้งานมาใช้กับผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาทั้งหมด วิธีนี้ช่วยให้ผู้ลงโฆษณากำหนดเป้าหมายแคมเปญได้ตามความสนใจดังกล่าว ซึ่งจะมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับทั้งผู้ใช้และผู้ลงโฆษณา

Google จะถือว่าโฆษณาได้รับการปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้เมื่อการเลือกโฆษณานั้นๆ อ้างอิงหรือได้รับอิทธิพลจากการใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้หรือข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งรวมถึงการใช้คำค้นหา กิจกรรม การเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปที่ผ่านมา ข้อมูลประชากร หรือสถานที่ตั้งของผู้ใช้ ซึ่งอาจรวมถึงการกำหนดเป้าหมายตามข้อมูลประชากร การกำหนดเป้าหมายตามหมวดหมู่ความสนใจ รีมาร์เก็ตติ้ง การกำหนดเป้าหมายรายการการจับคู่ข้อมูลลูกค้า และการกำหนดเป้าหมายรายการกลุ่มเป้าหมายที่อัปโหลดใน Display & Video 360 หรือ Campaign Manager 360

โฆษณาที่ไม่ได้ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ (NPA)

โฆษณาที่ไม่ได้ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้คือโฆษณาที่ไม่ได้อิงจากพฤติกรรมที่ผ่านมาของผู้ใช้ แต่กำหนดเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลตามบริบท ซึ่งรวมถึงการกำหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์อย่างหยาบๆ (เช่น ระดับเมือง แต่ไม่ใช่รหัสไปรษณีย์) โดยอิงจากสถานที่ตั้งปัจจุบัน และเนื้อหาในเว็บไซต์หรือแอปที่ใช้อยู่ หรือคำค้นหาปัจจุบัน Google ไม่อนุญาตการกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามความสนใจทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการกำหนดเป้าหมายตามข้อมูลประชากรและการกำหนดเป้าหมายตามรายชื่อผู้ใช้

แม้ว่าโฆษณาที่ไม่ได้ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้จะไม่ใช้คุกกี้หรือตัวระบุโฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อกำหนดเป้าหมายโฆษณา แต่ก็ยังคงใช้คุกกี้หรือตัวระบุโฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ในการกำหนดความถี่สูงสุด การรายงานโฆษณาแบบรวม และต่อสู้กับการประพฤติมิชอบและการละเมิดเกี่ยวกับโฆษณา

เมื่อผู้ใช้ Google ที่ลงชื่อเข้าใช้ในบราซิลให้ข้อมูลอายุแก่ Google โดยตรงซึ่งระบุว่าเป็นเด็ก Google จะแสดงเฉพาะโฆษณาที่ไม่ได้ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ไม่ว่าผู้ลงโฆษณาจะส่งสัญญาณโฆษณาที่ไม่ได้ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ในแท็กโฆษณาหรือไม่ก็ตาม

โฆษณาที่ไม่ได้ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้สำหรับรายการโฆษณาแบบเป็นโปรแกรม

เมื่อมีการส่งสัญญาณโฆษณาที่ไม่ได้ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ในแท็ก จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ขึ้นกับธุรกรรมแบบเป็นโปรแกรม

"ธุรกรรมแบบเป็นโปรแกรม" คือธุรกรรมจากการประมูลแบบเปิด การประมูลส่วนตัว สิทธิ์ดูก่อนใคร ดีลที่ต้องการ และการรับประกันแบบเป็นโปรแกรม
 • โฆษณาที่แสดงจะไม่ใช้ข้อมูลที่อิงจากพฤติกรรมที่ผ่านมาของผู้ใช้
 • Google จะไม่บันทึกข้อมูลไว้กับตัวระบุผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดหรือกำหนดเป้าหมายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 • ระบบจะไม่แสดงโฆษณาโดยใช้การกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามความสนใจ (รวมถึงการกำหนดเป้าหมายตามข้อมูลประชากรและการกำหนดเป้าหมายรายการรีมาร์เก็ตติ้ง)
 • โฆษณาที่แสดงผ่าน GDN และ Display & Video 360 จะใช้เฉพาะการกำหนดเป้าหมายตามบริบทและการกำหนดเป้าหมายจากตำแหน่งเท่านั้น โฆษณาเหล่านี้อาจใช้ที่อยู่ IP เพื่อการกำหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์ในระดับที่หยาบมาก (เช่น ระดับเมือง) และเพื่อป้องกันกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง โฆษณาเหล่านี้ยังใช้คุกกี้และ/หรือ IDFA และ AdID เพื่อการกำหนดความถี่สูงสุด การรายงานโฆษณาแบบรวม และเพื่อต่อสู้กับการประพฤติมิชอบและการละเมิดเกี่ยวกับโฆษณา
 • โฆษณาที่ไม่ได้ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ไม่รองรับผู้ซื้อที่เป็นบุคคลที่สามและการติดตามโฆษณาของบุคคลที่สาม

โฆษณาที่ไม่ได้ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้สำหรับรายการโฆษณาที่ไม่ใช่แบบเป็นโปรแกรม

เมื่อมีการส่งสัญญาณโฆษณาที่ไม่ได้ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ในแท็ก จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ขึ้นกับรายการโฆษณาที่ไม่ใช่แบบเป็นโปรแกรม

"รายการโฆษณาที่ไม่ใช่แบบเป็นโปรแกรม" คือรายการโฆษณาที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันแบบเป็นโปรแกรมหรือดีลแบบเป็นโปรแกรมใน Ad Manager, Ad Exchange หรือ AdSense
 • ระบบจะไม่แสดงโฆษณาโดยใช้การกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามความสนใจ (รวมถึงการกำหนดเป้าหมายตามข้อมูลประชากรและการกำหนดเป้าหมายรายการรีมาร์เก็ตติ้ง)
 • Google จะไม่บันทึกข้อมูลไว้กับตัวระบุผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดหรือกำหนดเป้าหมายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 • โฆษณาที่ไม่ได้ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้จะแสดงสําหรับการจองก็ต่อเมื่อไม่ได้ประกาศหรือตรวจพบผู้ให้บริการเทคโนโลยีโฆษณาเท่านั้น

โฆษณาที่ไม่ได้ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้สำหรับกลุ่มผลตอบแทน

เมื่อมีการส่งสัญญาณโฆษณาที่ไม่ได้ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ในแท็ก จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ขึ้นกับกลุ่มผลตอบแทนที่ใช้การเสนอราคาแบบเปิดและสื่อกลางกับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

 • ระบบจะปิดใช้การเสนอราคาแบบเปิดและไม่ส่งคำขอราคาเสนอไปยังการเสนอราคาแบบเปิด
 • แต่ระบบจะไม่ปิดใช้สื่อกลางสำหรับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ฟีเจอร์ที่มักได้รับผลกระทบจากการแสดงโฆษณาที่ไม่ได้ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้มีดังนี้

 • การกำหนดเป้าหมายโซลูชันกลุ่มเป้าหมายจะใช้กับคำขอ NPA ไม่ได้
 • การกำหนดเป้าหมายจากผู้ให้บริการมือถือของ Ad Manager จะใช้ไม่ได้สำหรับคำขอ NPA
 • การกำหนดเป้าหมายตามแบนด์วิดท์ของ Ad Manager จะใช้ไม่ได้สำหรับคำขอ NPA
 • ช่องของ "การโอนข้อมูล" บางช่อง เช่น UserId จะใช้ไม่ได้
 • ดีลที่ผู้ซื้อไม่ใช่ Display & Video 360 จะทำธุรกรรมสำหรับคำขอ NPA ไม่ได้
 • ดีลที่ผู้ซื้อเป็น Display & Video 360 อาจได้รับผลกระทบหากใช้พิกเซลหรือการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของบุคคลที่สามสำหรับคำขอ NPA

การเปลี่ยนแปลงโฆษณาที่ไม่ได้ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ในการรายงานมีดังนี้

 • สำหรับการเข้าชมโฆษณาที่ไม่ได้ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ช่องของ "การโอนข้อมูล" ใน Ad Manager" บางช่องจะเว้นว่างไว้ เช่น UserId, AudienceSegmentIds, Bandwidth และ MobileCarrier
 • ความถูกต้องในการรายงานการเข้าถึงของ Ad Manager อาจลดลง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
บันทึกประจำรุ่น

อ่านเกี่ยวกับฟีเจอร์ล่าสุดของ Ad Manager และการอัปเดตในศูนย์ช่วยเหลือ

ดูว่ามีอะไรใหม่

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก