โฆษณาแบบจำกัด

เราได้เปิดตัวโฆษณาแบบจำกัด (LTD) เพื่อให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถแสดงโฆษณาได้อย่างจำกัดในกรณีที่ไม่ได้รับความยินยอมให้ใช้คุกกี้หรือตัวระบุประเภทอื่นๆ ในอุปกรณ์ บทความนี้จะอธิบายคร่าวๆ เกี่ยวกับข้อจำกัดและฟีเจอร์ที่รองรับสำหรับโซลูชันการแสดงโฆษณาแบบจำกัดของ Google

นอกจากการปิดใช้การรวบรวม แชร์ และใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้แล้ว โซลูชันโฆษณาแบบจำกัดของ Google จะไม่เข้าถึงคุกกี้ ตัวระบุผู้ใช้ หรือพื้นที่เก็บข้อมูลในอุปกรณ์ของผู้ใช้ที่มีความสำคัญเทียบเท่าอีกด้วย โปรดทราบว่าอาจมีการเข้าถึง Trust Token API ของเบราว์เซอร์เพื่อช่วยป้องกันการประพฤติมิชอบและการละเมิด และ Google ไม่ได้บังคับให้คุณขอความยินยอมสำหรับการเข้าถึงดังกล่าว โปรดทราบว่าระบบจะยังคงใช้ข้อมูลอย่างเช่นที่อยู่ IP ในการแสดงโฆษณาพื้นฐาน นอกจากนี้ เทคโนโลยีการแสดงโฆษณา (แท็ก JavaScript และ/หรือโค้ด SDK ของเรา) จะยังคงมีการแคชหรือติดตั้งต่อไปโดยเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานตามปกติของเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ และระบบจะยังคงส่งครีเอทีฟโฆษณาไปยังอุปกรณ์อยู่เช่นเดิม โดยในบางกรณีอาจมีการแคชไว้ในอุปกรณ์ด้วย

หากผู้เผยแพร่โฆษณาใช้กรอบความยินยอมของ TCF เวอร์ชัน 2.0 ภายใต้ IAB เราจะพยายามแสดงโฆษณาแบบจำกัดที่มีสิทธิ์เมื่อไม่มีความยินยอมตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 ทั้งนี้ผู้เผยแพร่โฆษณาจะเลือกส่งสัญญาณด้วยตนเองแทนก็ได้ (ดูการใช้งาน) และในทำนองเดียวกัน Google จะพยายามแสดงโฆษณาแบบจำกัดที่มีสิทธิ์โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ตั้งของผู้ใช้

การใช้คุกกี้และตัวระบุในอุปกรณ์

โฆษณาแบบจํากัดจะปิดใช้การปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้และฟีเจอร์ทั้งหมดที่ต้องใช้ตัวระบุในอุปกรณ์ ดังนั้นฟีเจอร์ต่อไปนี้จึงไม่สามารถใช้กับโฆษณาแบบจํากัด 

 • การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ทุกแบบ
 • การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
 • การวัด Search Lift
 • การวัด Brand Lift ในแบบสํารวจ
 • รีมาร์เก็ตติ้ง 
 • หมวดหมู่ตามความสนใจ
 • การกำหนดเป้าหมายจากผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ
 • การกำหนดเป้าหมายแบนด์วิดท์
 • ฟีเจอร์ที่ต้องอาศัยตัวระบุในอุปกรณ์มีดังนี้​​​​
  • เมตริกเครื่องมือวัด Conversion
  • เครื่องมือวัด Conversion ในแอป
  • การวัด Unique Reach
  • “ซ่อนโฆษณานี้”
  • การหมุนเวียนครีเอทีฟโฆษณาตามลำดับ
  • การหมุนเวียนครีเอทีฟโฆษณาวิดีโอและการทำสตอรีบอร์ด
  • กฎโฆษณาวิดีโอและกฎการชมโฆษณาแต่ละครั้ง
  • การกำหนดความถี่สูงสุด
  • การรายงานเกี่ยวกับ Cookie Reach, Unique Reach หรือ Conversion ในแอป
  • การตรวจจับการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องบางรายการ
  • ช่องของ "การโอนข้อมูล" บางช่อง เช่น User ID จะใช้ไม่ได้

รายการโฆษณาที่ใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ไม่ว่าฟีเจอร์ใดก็ตามจะไม่มีสิทธิแสดงในโฆษณาแบบจํากัด

ความสามารถในการตรวจจับการประพฤติมิชอบอาจลดลงสำหรับโฆษณาแบบจำกัด ขอแนะนำให้ผู้เผยแพร่โฆษณาแจ้งผู้ลงโฆษณาว่าความสามารถในการกรองการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องอาจลดลงสำหรับการเข้าชมที่ไม่มีความยินยอมของผู้ใช้ให้ใช้คุกกี้

คุณสมบัติของอุปสงค์ที่มีสิทธิ์

โดยเบื้องต้น ผลิตภัณฑ์เสนอที่จะรองรับการจองและสื่อกลางสำหรับเว็บ แอป และวิดีโอใน Ad Manager การจองและครีเอทีฟโฆษณาสำหรับการจองจะเชื่อมโยงกับรายการโฆษณาแบบไม่เป็นโปรแกรม ซึ่งรวมถึงรายการโฆษณาที่รับประกันการแสดงผล (รายการโฆษณาแบบผู้สนับสนุนและแบบมาตรฐาน) และไม่รับประกันการแสดงผล (รายการโฆษณาเครือข่าย แบบกลุ่ม แบบจัดลำดับความสำคัญตามราคา และรายการโฆษณาเฮาส์แอ็ด)

อุปสงค์แบบเป็นโปรแกรมไม่มีสิทธิ์รับการแสดงโฆษณาแบบจำกัด ซึ่งรวมถึงการรับประกันแบบเป็นโปรแกรม ดีลที่ต้องการ การประมูลส่วนตัว การประมูลแบบเปิดสำหรับอุปสงค์ของ Google และอุปสงค์ของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึง Authorized Buyers และการเสนอราคาแบบเปิด เราไม่รองรับอุปสงค์ของ Google ที่เป็นส่วนหนึ่งของเชนสื่อกลาง

เราไม่รองรับ AdSense (AdSense สำหรับ Search และ AdSense สำหรับเนื้อหา) และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังคงต้องได้รับความยินยอมในการใช้คุกกี้เพื่อแสดงโฆษณาทั้งหมดต่อไป

คุณสมบัติของครีเอทีฟโฆษณาที่มีสิทธิ์

การจอง

สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาที่ใช้ฟีเจอร์ "ขยายการตรวจสอบความยินยอม" คุณสมบัติของครีเอทีฟโฆษณาที่มีสิทธิ์จะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ต่อไปนี้

 1. ครีเอทีฟโฆษณาจะมีสิทธิ์แสดงให้กับคำขอโฆษณาแบบจำกัดหากผู้เผยแพร่โฆษณาไม่ได้ประกาศผู้ให้บริการเทคโนโลยีโฆษณาไว้เลย และ Google ก็ยังไม่ตรวจพบรายใดเลย
 2. ภายใต้ TCF เวอร์ชัน 2.0 ระบบจะกรองครีเอทีฟโฆษณาออกเฉพาะเมื่อตรวจพบผู้ให้บริการเทคโนโลยีโฆษณาที่ไม่รู้จักเท่านั้น หรือเมื่อทราบว่าผู้ให้บริการเทคโนโลยีโฆษณาละเมิดนโยบายของ Google หรือไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายใดๆ ภายใต้กรอบดังกล่าว
เมื่อไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ "ขยายการตรวจสอบความยินยอม" ครีเอทีฟโฆษณาแบบจองทั้งหมดจะมีสิทธิ์แสดง คุณในฐานะผู้เผยแพร่โฆษณามีหน้าที่ตรวจสอบว่าการจองของคุณได้รับความยินยอมที่จำเป็นจากผู้ใช้เพื่อแสดงโฆษณา (ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม)

การแสดงครีเอทีฟโฆษณาอาจส่งต่อสตริงความยินยอมไปยังผู้ให้บริการเทคโนโลยีโฆษณาบุคคลที่สามหากมีการใช้มาโครความยินยอม โดยผู้ให้บริการเทคโนโลยีโฆษณาบุคคลที่สามจะต้องปฏิบัติตามสัญญาณระบุความยินยอม ซึ่งรวมถึงการที่ผู้ใช้อนุญาตให้ใช้คุกกี้หรือตัวระบุในอุปกรณ์หรือไม่

สื่อกลาง

สำหรับสื่อกลาง ระบบจะไม่มีการบังคับใช้ครีเอทีฟโฆษณาเมื่อเปิดใช้โฆษณาที่ไม่ได้ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้โดยใช้เครื่องมือจัดการความยินยอมของผู้ใช้ในสหภาพยุโรปของ Google โดยนโยบายเดียวกันนี้จะมีผลครอบคลุมครีเอทีฟโฆษณา LTD ที่แสดงผ่านสื่อกลางด้วย ภายใต้ TCF เวอร์ชัน 2.0 โดยทั่วไปแล้วครีเอทีฟโฆษณาทั้งหมดจะมีสิทธิ์แสดง แต่ในทำนองเดียวกับการจอง เราจะตรวจสอบว่าผู้ให้บริการเทคโนโลยีโฆษณาและแหล่งที่มาของอุปสงค์แบบเป็นโปรแกรมอื่นๆ ไม่ได้ละเมิดนโยบายของ Google และมีพื้นฐานทางกฎหมายอย่างน้อย 1 รายการในการประมวลผลข้อมูล

การใช้งาน

จะไม่มีตัวควบคุมแบบใหม่ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้เพื่อใช้งานโฆษณาแบบจำกัดแต่อย่างใด ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถระบุได้ว่าต้องการใช้การจัดการโฆษณาแบบจํากัดหรือไม่

 • GPT สำหรับเว็บ: ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถระบุในแท็กโฆษณาได้ว่าต้องการเรียกคำขอโฆษณาแบบจำกัดอย่างชัดแจ้งหรือไม่
 • IMA SDK สำหรับเว็บและแอป: ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถเรียกคำขอโฆษณาแบบจำกัดอย่างชัดแจ้งโดยเพิ่ม ltd=1 ลงใน URL ของแท็กโฆษณา
 • GMA SDK: ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถใช้คีย์ gad_has_consent_for_cookies ในแพลตฟอร์มพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมเพื่อเปิดใช้โฆษณาแบบจํากัดบน Android และ iOS ได้

สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาที่ใช้ TCF เวอร์ชัน 2.0 ของ IAB เราจะปฏิบัติตามสัญญาณระบุความยินยอมในการใช้คุกกี้หรือรหัส (วัตถุประสงค์ข้อ 1) ที่มีอยู่ในสตริง TC เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันของ TCF เวอร์ชัน 2.0 ของ Google ระบบจะขอโฆษณาแบบจำกัดเมื่อไม่พบความยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์ข้อ 1 แต่ได้รับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือความยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์ข้อ 2, 7, 9 และ 10

สำหรับคำขอโฆษณาแบบจำกัด ระบบจะไม่สามารถรายงานข้อมูลการเข้าถึงของคุกกี้, Unique Reach และ Conversion ในแอป ในการคาดการณ์ ระบบจะไม่ทราบว่าโฆษณาแบบจำกัดเป็นการแสดงโฆษณาอีกโหมดหนึ่ง และจะแสดงข้อมูลการคาดการณ์ที่รวมการเข้าชม LTD กับโฆษณา NPA/โฆษณาพื้นฐาน
 
คุณดูรายงานการแสดงผลสำหรับโฆษณาแบบจำกัดได้โดยใช้มิติข้อมูลการจำกัดการแสดงโฆษณาในการรายงานของ Ad Manager

สิ่งที่ต้องดำเนินการสำหรับแพลตฟอร์มการจัดการความยินยอม

เมื่อกรอบดังกล่าวพร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้ทั่วไปแล้ว ผู้เผยแพร่โฆษณาที่ใช้ Funding Choices จะสามารถใช้ TCF เวอร์ชัน 2.0 ของ IAB เพื่อสร้างและจัดการข้อความขอความยินยอมที่มีตัวเลือกไม่รับคุกกี้ได้

แพลตฟอร์มการจัดการความยินยอม (CMP) อื่นๆ ภายใต้ TCF เวอร์ชัน 2.0 ของ IAB ไม่ควรจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อรองรับโฆษณาแบบจำกัด สตริง TC ที่มีอยู่นั้นมีสัญญาณที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่จำเป็นต่อการเลือกโหมดการแสดงโฆษณาที่ถูกต้องอยู่แล้ว Google ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีโฆษณาจะแสดงโฆษณาแบบจำกัดหากเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • ไม่มีความยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์ข้อ 1
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือความยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์ข้อ 2, 7, 9 และ 10

เครื่องมือจัดการความยินยอมที่กำหนดเองจะต้องขอความยินยอมในการใช้คุกกี้ และหากผู้ใช้ปฏิเสธ ก็ควรใช้ API ใหม่เพื่อส่งสัญญาณของลักษณะการแสดงโฆษณาแบบไม่ใช้รหัส

ผู้เผยแพร่โฆษณาจะใช้โหมดการแสดงโฆษณาต่อไปนี้ได้

โหมดการแสดงโฆษณา โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ โฆษณาที่ไม่ได้ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ โฆษณาแบบจำกัด
การป้องกันการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องและการประพฤติมิชอบ ผ่านการรับรอง ผ่านการรับรอง ไม่รองรับ
อุปสงค์แบบเป็นโปรแกรมจาก Google ผ่านการรับรอง ผ่านการรับรอง ไม่รองรับ
อุปสงค์แบบเป็นโปรแกรมจากผู้ซื้อที่เป็นบุคคลที่สาม ผ่านการรับรอง ผ่านการรับรอง ไม่รองรับ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
148
false
false