Audio beheren

Voorgestelde regelitems toevoegen

Met 'Programmatic direct' kunt u onderhandelen over (niet-gegarandeerde) voorgestelde regelitems voor zowel 'Programmatic Guaranteed' als 'Voorkeursdeals'. Selecteer 'Standaard' of 'Sponsoring' voor het regelitemtype om te onderhandelen over een gegarandeerde campagne. Selecteer 'Voorkeursdeal' voor niet-gegarandeerde campagnes. Meer informatie over deze campagnetypen vindt u in Gegarandeerde versus niet-gegarandeerde programmatic campagnes.

Gerelateerde Skillshop-trainingscursus bekijken

Aan de slag

 1. Log in bij Google Ad Manager.
 2. Ga naar Verkoop en dan Voorstellen.
 3. Klik in de tabel op een voorstel in de kolom 'Naam'.
 4. Klik op Nieuw voorgesteld regelitem.
 5. Selecteer het type advertentie dat u wilt weergeven (dit kan niet meer worden gewijzigd nadat u het voorgestelde regelitem heeft opgeslagen):
  • Display
  • Video of audio: Maak aantrekkelijke videoadvertentiebelevingen die worden weergegeven tijdens contentstreams (zowel in videospelers als op settopboxen), videoadvertenties die buiten een videospeler om worden afgespeeld, en overlay-advertenties die een aanvulling op streaming-videoadvertenties vormen. U kunt ook audioadvertenties maken die worden afgespeeld tijdens het streamen van audiocontent.

Basisgegevens

 1. Geef een 'Naam' op. Kopers zien deze naam tijdens de onderhandeling. Gebruik een beschrijvende naam en houd u aan de naamvoorschriften van uw organisatie.
 2. Selecteer naast Regelitemtype het type, de prioriteit en de prioriteitswaarde van het voorgestelde regelitem:

  Voorstellen kunnen voorgestelde regelitems voor Programmatic Guaranteed (standaard of sponsoring) of voorgestelde regelitems voor voorkeursdeals (niet gegarandeerd) bevatten, maar niet allebei.

  • Sponsoring: gegarandeerde campagnes
  • Standaard: gegarandeerde campagnes
  • Voorkeursdeal: niet-gegarandeerde campagnes
 3. (Alleen sponsoring en standaard) U kunt desgewenst de prioriteitswaarde updaten. Deze fungeert als richtlijn voor advertentieselectie.

  Een regelitemtype voor voorkeursdeals heeft een vaste prioriteitswaarde die ervoor zorgt dat het wint vóór de open veiling en alle andere regelitemtypen, met uitzondering van sponsoringsregelitems en standaard regelitems.

Advertentiedetails

 1. (Alleen sponsoring en standaard) Selecteer naast 'Verwachte advertentiemateriaalitems' de optie 'Bron van advertentiemateriaal'.

  Dit bepaalt wie het advertentiemateriaal host. De standaardinstelling Geleverd door adverteerder wordt aanbevolen omdat het beheer van advertentiemateriaal gemakkelijker is voor zowel u als de koper. Meer informatie over advertentiemateriaal dat wordt beheerd door de uitgever.

 2. Voer in het veld 'Formaten of native indelingen toevoegen' de voorraadformaten in voor het advertentiemateriaal dat u wilt gebruiken. De geselecteerde formaten moeten aansluiten op de getargete advertentieblokken. Voor audioadvertenties kiest u 'Audio' als formaat van het advertentiemateriaal.
   
  Voorgestelde regelitems kunnen audio- of videoformaten targeten, maar niet beide. Als een Programmatic Guaranteed-deal of een voorkeursdeal zowel audio- als videoformaten vereist, raden we u aan de deal op te splitsen in 2 voorgestelde regelitems.

  Informatie over advertentiemateriaal en roadblocks
  Sommige campagnes moeten mogelijk voorraad van dezelfde formaten targeten op één pagina, zoals roadblock-campagnes. Als dit het geval is, klikt u op Details van advertentiemateriaal weergeven onder de geselecteerde formaten en geeft u voor elk formaat een aantal op. Als u een aantal opgeeft, vraagt Ad Manager het juiste aantal advertentiemateriaalitems aan van kopers. Meer informatie over advertentiemateriaal voor Programmatic direct.

  Targeting op advertentiemateriaalniveau
  Targeting op advertentiemateriaalniveau is alleen beschikbaar als er meer dan één formaat is opgenomen in een sponsorings- of standaardregelitem en 'Bron van advertentiemateriaal' is ingesteld op Beheerd door uitgever. Klik op Details van advertentiemateriaal weergeven om extra formaten te configureren. Targeting op advertentiemateriaalniveau wordt geconfigureerd in het bijbehorende regelitem nadat het voorstel is geaccepteerd door de koper en het regelitem zichtbaar is in de orderweergave.

Aanvullende instellingen

 1. U kunt het volgende doen in het gedeelte 'Aanvullende instellingen':
  • Voeg labels toe die kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder het bepalen welke regelitems samen kunnen worden weergegeven. Meer informatie over labels.
  • Activeer de optie Dezelfde adverteerdersuitzondering om weergave van regelitems van de adverteerder toe te staan op dezelfde pagina, ondanks labels voor concurrentie-uitsluiting.
  • Interne opmerkingen toevoegen. Uitsluitend mensen in uw netwerk kunnen deze opmerkingen zien. Deze zijn niet zichtbaar voor kopers.
  • Aanvullende voorwaarden toevoegen. De koper kan de aanvullende voorwaarden wel zien. Dit zijn aanvullende voorwaarden die u en de koper moeten naleven.
  • Configureer aangepaste velden om objecten in rapporten te ordenen.
  • Een zichtbaarheidspartner selecteren.
  • (Alleen video) Selecteer Partners voor YouTube-metingen. Dit zijn externe partners voor meting van YouTube-content. U kunt alfanumerieke klant- en rapportage-ID's toevoegen voor een geselecteerde partner. Klant-ID's mogen maximaal 64 tekens lang zijn. Rapportage-ID's mogen maximaal 120 tekens lang zijn en mogen '_' en '-' bevatten.
  • (Alleen video en audio) Wijzig de instelling Kan worden overgeslagen zodat de gebruiker de videoadvertentie na 5 seconden kan overslaan. De mogelijke waarden zijn:
   • Uitgeschakeld: Staat alleen advertentiemateriaal toe dat niet kan worden overgeslagen.
   • Ingeschakeld: Staat alleen advertentiemateriaal toe dat kan worden overgeslagen.
   • Alles: Staat zowel advertentiemateriaal dat kan worden overgeslagen als advertentiemateriaal dat niet kan worden overgeslagen toe.

Weergaveopties en kosten

 1. Geef naast Weergave-instellingen de begin- en eindtijd op.
 2. Zet Black-outs instellen aan om perioden op te geven wanneer advertentieverzoeken niet naar regelitems worden gestuurd of worden gedeeld met toewijzingspartners.
 3. Geef de waarde op waarmee het tarief moet worden berekend. Verschilt afhankelijk van het regelitemtype.
  • Sponsoring - Doel: Het advertentieweergavedoel als percentage van het totale aantal vertoningen. Met andere woorden: dit is het percentage overeenkomende verzoeken waarvoor het resulterende regelitem wordt weergegeven.
  • Standaard - Gecontracteerde hoeveelheid: De geplande hoeveelheid vertoningen.
  • Voorkeursdeal - 'Geschatte hoeveelheid': Het aantal vertoningen dat de geschatte weergave gedurende de looptijd van een voorkeursdeal weerspiegelt. De waarde heeft geen invloed op de advertentieweergave.
 4. (Alleen CPD-sponsoring) Verstrek bij 'Drempelwaarde voor facturering per dag' het minimum aantal vertoningen dat elke kalenderdatum moet worden weergegeven.
 5. Geef het tarief op dat is onderhandeld met de koper:
  • CPD: Het bedrag dat u de koper per dag in rekening wilt brengen.
  • CPM: Het bedrag dat u de koper per duizend vertoningen in rekening wilt brengen.
 6. (Alleen CPM-sponsoring) Verstrek onder Vertoningslimiet het maximumaantal vertoningen voor de levensduur van de sponsoring waarvoor de koper bereid is te betalen.
 7. (Alleen video en audio) Max duur (seconden) is een vereiste instelling voor video- en audioadvertenties. Hiermee wordt de maximale duur van video en audio afgedwongen die kopers kunnen uploaden, ongeacht het type verzoek. Als kopers video of audio uploaden die deze maximale duur overschrijdt, kan de advertentieweergave mislukken.

  Prognoses van advertentiemateriaal voor een regelitem worden gebaseerd op de duur van advertentiemateriaal dat is toegewezen aan het betreffende regelitem. Als er geen advertentiemateriaal is toegewezen, wordt de hier ingestelde waarde gebruikt. De standaardwaarde voor dit veld is de ingestelde Duur van advertentiemogelijkheid in de video-instellingen van uw netwerk.

 8. Weergave aanpassen (optioneel):
  Dag en tijd is de enige beschikbare instelling voor voorkeursdeals.
  • Vertoningen genereren: Wijzig de snelheid waarmee vertoningen moeten worden weergegeven.
  • Advertentiemateriaal weergeven: Bepaal hoe advertentiemateriaal wordt weergegeven op één webpagina wanneer er meerdere actieve advertentiemateriaalitems in een regelitem zijn. U kunt deze instelling gebruiken om roadblocks in te stellen.
  • Goedkeuring vooraf voor advertentiemateriaal: Geef aan of uw netwerk advertentiemateriaal moet goedkeuren voor dit voorgestelde regelitem voordat het kan worden weergegeven.
  • Dag en tijd: Geef de dagen of dagdelen op waarop advertenties kunnen worden weergegeven voor dit regelitem.
  • Frequentie: Beperk het aantal keren dat een gebruiker binnen een bepaalde periode advertenties kan zien in een regelitem.
 9. Voeg targeting toe.
  • Demografische targeting kan alleen worden gebruikt met typen sponsorings- of standaard regelitems in programmatic voorstellen.
  • De koper kan alleen geotargeting zien. De overige targeting blijft uitsluitend zichtbaar voor u en andere mensen in uw netwerk die toegang hebben tot het voorstel.
  • In het gedeelte 'Targeting ingesteld door koper' wordt aangegeven of de koper targeting heeft toegevoegd voor doelgroeplijsten, affiniteitslijsten, in-market-profielen en demografie.
  • Als u de voorraad wilt updaten waar u advertenties wilt weergeven, vouwt u het dropdownmenu Voorraadtype uit en maakt u de gewenste selecties.
   • Als er geen selectievakjes zijn geselecteerd voor Voorraadtype, kunnen er bij alle vermelde opties advertenties worden weergegeven. Als er specifieke selectievakjes zijn geselecteerd, worden alleen bij de geselecteerde opties advertenties weergegeven.
   • Voorraadtype kan op elk moment worden gewijzigd.
   • Deze waarde moet overeenkomen met het advertentiemateriaal dat uw koper voor deze campagne wil weergeven. Meer informatie over advertentiemateriaal voor 'Programmatic direct'.
 10. Klik op Opslaan.
  Het nieuwe voorgestelde regelitem wordt weergegeven in de tabel met alle voorgestelde regelitems. U kunt op de naam van het voorgestelde regelitem klikken om de instellingen te openen. Klik op de pagina met instellingen op het tabblad Prognose om de beschikbaarheid van de voorspelde voorraad te bekijken.
Meer informatie over het oplossen van problemen met Programmatic Guaranteed-regelitems die niet worden weergegeven.

U kunt aanvullende voorgestelde regelitems toevoegen en wijzigingen aanbrengen in uw concept. Als u tevreden bent met de gegevens in het voorstel en de voorgestelde regelitems, kunt u het voorstel naar de koper sturen om de onderhandeling te starten. U vindt meer informatie over het onderhandelingsproces en wat er gebeurt wanneer een voorstel is afgerond in Onderhandelen over voorstellen.

Advertentiemateriaal wordt meestal gehost in een demand-side platform (DSP) door de koper, maar er is wel een optie om door de uitgever beheerd advertentiemateriaal voor Programmatic Guaranteed te hebben.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
148