Programmabeleid van Ad Manager en Ad Exchange

Vereisten voor apps met door gebruikers gegenereerde content (zoals forums)

We doen er alles aan om een gezond ecosysteem voor online adverteren te bieden dat optimaal werkt voor iedereen: gebruikers, adverteerders, uitgevers en ontwikkelaars. In het kader van deze missie staan we goede ontwikkelaars in ons netwerk intensief bij om succes te behalen en hun opbrengstmogelijkheden te maximaliseren.

Apps met hoofdzakelijk door gebruikers gegenereerde content, zoals forums waarop wordt gediscussieerd over onderwerpen die tot beleidsschendende gebruikersreacties kunnen leiden, moeten gelijkwaardige webcontent aanleveren voor elke pagina in de app die advertentieverzoeken verzendt. Op die manier kunnen we de app-content evalueren en de advertentieweergave waar nodig beperken om onze adverteerders en gebruikers te beschermen.

Als er moet worden ingelogd om de content te bekijken, bespoedigt u het evaluatieproces door onze crawler toegang te verlenen tot de content. Ad Manager-gebruikers kunnen deze instructies volgen om inloggegevens aan te leveren. Als u AdMob-gebruikt, kunt u inloggegevens aanleveren door in te loggen op uw gekoppelde AdSense-account en de benodigde gegevens in te voeren. Volg hiervoor deze instructies.

Voor advertentieverzoeken in de app die niet vanuit door gebruikers gegenereerde content of de omgeving hiervan worden verzonden, is geen informatie over overeenkomsten van exacte URL's vereist. Advertentieverzoeken vanuit door gebruikers gegenereerde content of de omgeving hiervan (waaronder verzoeken voor interstitial-advertenties) moeten echter een URL verzenden die naar een webversie van precies dezelfde content verwijst (met inbegrip van alle posts, reacties enz.).

Als u overeenkomsten van exacte URL's heeft geconfigureerd, maar nog steeds een kennisgeving over beperkte vraag ontvangt voor uw app, controleert u of alles correct is ingesteld en of de URL's naar webcontent verwijzen die een goede afspiegeling vormt van de content rond de advertentieplaatsing in uw app. Voor meer informatie over potentiële crawlerfouten volgt u deze links: Ad Manager, AdMob (via AdSense).

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?