Zasady programów Menedżer reklam i Ad Exchange

Przestrzeganie zasad Google Play dotyczących aplikacji dla rodzin z wykorzystaniem Ad Managera

Uwaga: te informacje dotyczą tylko ruchu z reklam w aplikacjach na Androida w Google Play.

Jeśli wyświetlasz reklamy w aplikacji, która jest kierowana do dzieci, musisz upewnić się, że jest ona zgodna z zasadami Google Play dotyczącymi aplikacji dla rodzin. Aby wyświetlać reklamy zgodne z tymi zasadami Google Play, możesz użyć naszych narzędzi dla wydawców. 

Wydawcy korzystający z Ad Managera są zobowiązani do przestrzegania zasad programu Ad Manager. Reklamy muszą też być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z odpowiednimi regulacjami wewnętrznymi i wytycznymi branżowymi).

Aplikacje dla dzieci

Jeśli wyświetlasz reklamy w aplikacji objętej programem Google Play „Dla całej rodziny”, masz obowiązek dopilnować, by te reklamy były zgodne z wymaganiami programu „Dla całej rodziny” i obowiązującymi w nim zasadami dotyczącymi reklam.

Gdy aplikacja jest już w programie „Dla całej rodziny”, musisz zadbać o to, by wyświetlane reklamy były zgodne z zasadami tego programu w przypadku wszystkich żądań reklam pochodzących z aplikacji.

Reklamy uznane za odpowiednie dla dzieci i rodzin stanowią podzbiór większej puli reklam. Jeśli Twoja aplikacja nie była wcześniej objęta programem „Dla całej rodziny”, po dodaniu jej do programu możesz zaobserwować mniej wypełnionych wyświetleń.

Aplikacje dla wszystkich odbiorców, w tym dla dzieci i rodzin 

Jeśli Twoja aplikacja jest kierowana do wszystkich odbiorców, w tym dzieci i rodzin, należy umieścić w niej kod wywołujący metodę tagForChildDirectedTreatment() w przypadku żądań reklam wyświetlanych dzieciom, a także określić maksymalną ocenę treści reklam. 

Poznaj dodatkowe metody zachowania zgodności z zasadami Google Play dotyczącymi aplikacji dla rodzin
Przykładowy kod do implementacji w aplikacjach przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w tym dzieci i rodzin
Użyj następującego przykładowego kodu do ustawienia wartości "max_ad_content_rating" i wywołania metody tagForChildDirectedTreatment(), by wysyłać żądania reklam kierowanych do dzieci w przypadku grupy różnych odbiorców:
Bundle extras = new Bundle(); extras.putString("max_ad_content_rating", "G"); PublisherAdRequest request = new PublisherAdRequest.Builder() .addNetworkExtrasBundle(AdMobAdapter.class, extras) .tagForChildDirectedTreatment(true) .build();

Para klucz-wartość z ustawieniem "max_ad_content_rating" jest dodawana do pakietu dołączanego do żądania. Dodatkowo metoda tagForChildDirectedTreatment() jest wywoływana z wartością true. Żądany obiekt może być następnie wykorzystany do wczytania reklamy zgodnej z zasadami programu „Dla całej rodziny”.

Przestrzeganie zasad Google Play dotyczących aplikacji dla rodzin z wykorzystaniem zapośredniczenia w usłudze Ad Manager 

Niektórzy wydawcy mogą być zainteresowani wykorzystaniem zapośredniczenia Ad Managera w aplikacjach, które są kierowane do dzieci. 

Jeśli chcesz używać Ad Managera do zapośredniczania, gdy będzie dostępne, musisz skonfigurować grupy zapośredniczenia tak, by korzystały tylko z certyfikowanych sieci reklamowych

Relacja marketingowa w zapośredniczeniu Ad Managera zachodzi między deweloperem a zewnętrzną siecią reklamową – Ad Manager jest jedynie platformą. Obowiązek zapewnienia, że zewnętrzna sieć reklamowa wyświetla reklamy zgodne z zasadami programu „Dla całej rodziny”, należy więc do dewelopera.

Aplikacje dla dzieci

Aplikacje objęte programem „Dla całej rodziny” muszą wypełniać żądania reklam, korzystając z certyfikowanej sieci reklamowej Google Play. 

Aby w Twojej aplikacji mogły wyświetlać się reklamy z sieci reklamowych innych firm zgodne z zasadami programu „Dla całej rodziny”, dla każdego żądania reklamy musisz wywołać metodę tagForChildDirectedTreatment(true) i ustawić wartość max_ad_content_rating na G. Wybrane przez Ciebie sieci reklamowe innych firm muszą wyświetlać reklamy zgodne z zasadami programu „Dla całej rodziny”.

Pakiet SDK do reklam mobilnych Google przesyła żądania reklam zgodnych z zasadami programu „Dla całej rodziny” zewnętrznym sieciom reklamowym. Za zgodność reklam wyświetlanych przez te sieci z zasadami programu „Dla całej rodziny” odpowiada deweloper.

Aplikacje dla wszystkich odbiorców, w tym dla dzieci i rodzin 

Aplikacje dla wszystkich odbiorców, w tym dzieci i rodzin, muszą wypełniać żądania reklam, korzystając z certyfikowanej sieci reklamowej Google Play. 

Aby w Twojej aplikacji mogły wyświetlać się kierowane do dzieci reklamy z zewnętrznych sieci reklamowych zgodne z zasadami Google Play dotyczącymi aplikacji dla rodzin, musisz wywołać metodę tagForChildDirectedTreatment(true) i ustawić wartość max_ad_content_rating na G w przypadku każdego żądania reklamy.

Pakiet SDK do reklam mobilnych Google przesyła żądania reklam zgodnych z zasadami programu „Dla całej rodziny” zewnętrznym sieciom reklamowym. Za zgodność reklam wyświetlanych przez te sieci z zasadami programu „Dla całej rodziny” odpowiada deweloper.


 

Więcej informacji o programie „Dla całej rodziny” znajdziesz na stronie Google Developers.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?