Programmabeleid van Ad Manager en Ad Exchange

Voldoen aan het gezinsbeleid van Google Play met Ad Manager

Opmerking: Deze informatie is alleen van toepassing op advertentieverkeer voor Android-apps op Google Play.

Als uw app kinderen als doelgroep target en u advertenties weergeeft in uw app, moet u ervoor zorgen dat uw app voldoet aan het gezinsbeleid van Google Play. We bieden uitgevers de volgende tools om advertenties weer te geven die voldoen aan het gezinsbeleid van Google Play. 

Ad Manager-uitgevers moeten zich houden aan het programmabeleid van Ad Manager. Bovendien moeten advertenties voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief eventuele relevante zelfregulerende of brancherichtlijnen).

Apps voor kinderen

Als uw app deelneemt aan het programma 'Gemaakt voor gezinnen' van Google Play en u advertenties weergeeft in uw app, moet u ervoor zorgen dat deze advertenties voldoen aan de programmavereisten en het advertentiebeleid van 'Gemaakt voor gezinnen'.

Zodra uw app deelneemt aan het programma 'Gemaakt voor gezinnen', moet u stappen ondernemen om advertenties te laten zien die voldoen aan 'Gemaakt voor gezinnen'-beleid voor alle advertentieverzoeken die afkomstig zijn van de app.

Advertenties die worden beschouwd als kind- en gezinsvriendelijk, zijn een subset van het bredere advertentieaanbod. Als uw app nog geen deel uitmaakte van het programma 'Gemaakt voor gezinnen', ziet u mogelijk minder gevulde vertoningen nadat uw app is toegevoegd aan het programma.

Apps voor iedereen, inclusief kinderen en gezinnen 

Als uw app is getarget op iedereen, inclusief kinderen en gezinnen, moet u code opnemen die de methode tagForChildDirectedTreatment() aanroept voor advertentieverzoeken die aan kinderen worden weergegeven. U moet dan ook de maximale classificatie voor advertentiecontent opgeven. 

Meer informatie over aanvullende manieren om te voldoen aan het gezinsbeleid van Google Play
Codevoorbeeld voor implementatie in apps voor iedereen, inclusief kinderen en gezinnen
Gebruik het volgende codevoorbeeld om "max_ad_content_rating" in te stellen en tagForChildDirectedTreatment() aan te roepen om op kinderen gerichte advertentieverzoeken in een gemengde doelgroep te verzenden:
Bundle extras = new Bundle(); extras.putString("max_ad_content_rating", "G"); PublisherAdRequest request = new PublisherAdRequest.Builder() .addNetworkExtrasBundle(AdMobAdapter.class, extras) .tagForChildDirectedTreatment(true) .build();

Het sleutel/waarde-paar met de instelling "max_ad_content_rating" wordt toegevoegd aan een bundel, die vervolgens wordt toegevoegd aan het verzoek. Daarnaast wordt de methode tagForChildDirectedTreatment() aangeroepen met de waarde true. Het aangevraagde object kan vervolgens worden gebruikt om een advertentie te laden die voldoet aan het 'Gemaakt voor gezinnen'-beleid.

Voldoen aan het gezinsbeleid van Google Play met Ad Manager-bemiddeling 

Sommige uitgevers zijn wellicht geïnteresseerd in Ad Manager-bemiddeling voor apps die kinderen targeten als doelgroep. 

Als u Ad Manager wilt gebruiken voor bemiddeling wanneer dit beschikbaar is, moet u uw bemiddelingsgroepen zodanig configureren dat alleen gecertificeerde advertentienetwerken worden gebruikt. 

Aangezien de advertentierelatie in Ad Manager-bemiddeling tussen de ontwikkelaar en het advertentienetwerk van derden ligt en Ad Manager alleen als platform fungeert, is het de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar om ervoor te zorgen dat het externe advertentienetwerk advertenties weergeeft die voldoen aan het 'Gemaakt voor gezinnen'-beleid.

Apps voor kinderen

Apps in het programma 'Gemaakt voor gezinnen' moeten een door Google Play gecertificeerd advertentienetwerk gebruiken om te voldoen aan advertentieverzoeken. 

Als u wilt dat uw app advertenties van externe advertentienetwerken ontvangt die voldoen aan het 'Gemaakt voor gezinnen'-beleid, moet u tagForChildDirectedTreatment(true) aanroepen en max_ad_content_rating instellen op G voor elk advertentieverzoek. Daarnaast moeten de door u geselecteerde externe advertentienetwerken advertenties weergeven die voldoen aan het 'Gemaakt voor gezinnen'-beleid.

Met de SDK voor mobiele advertenties van Google kunnen advertentieverzoeken worden doorgestuurd naar advertentienetwerken van derden om advertenties weer te geven die voldoen aan het 'Gemaakt voor gezinnen'-beleid. Het is de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar om ervoor te zorgen dat advertentienetwerken van derden advertenties weergeven die voldoen aan het 'Gemaakt voor gezinnen'-beleid.

Apps voor iedereen, inclusief kinderen en gezinnen 

Apps voor iedereen, inclusief kinderen en gezinnen, moeten een door Google Play gecertificeerd advertentienetwerk gebruiken om te voldoen aan advertentieverzoeken. 

Als u voor op kinderen gerichte advertentieverzoeken advertenties van externe advertentienetwerken wilt ontvangen die voldoen aan het gezinsbeleid van Google Play, moet u tagForChildDirectedTreatment(true) aanroepen en max_ad_content_rating instellen op G voor elk advertentieverzoek.

Met de SDK voor mobiele advertenties van Google kunnen advertentieverzoeken worden doorgestuurd naar advertentienetwerken van derden om advertenties weer te geven die voldoen aan het 'Gemaakt voor gezinnen'-beleid. Het is de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar om ervoor te zorgen dat advertentienetwerken van derden advertenties weergeven die voldoen aan het 'Gemaakt voor gezinnen'-beleid.


 

Meer informatie over het programma 'Gemaakt voor gezinnen' vindt u op Google Developers.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?