Programové zásady služeb Ad Manager a Ad Exchange

Zajištění souladu se zásadami služby Google Play pro rodiny pomocí služby Ad Manager

Poznámka: Tyto informace se vztahují pouze na reklamní provoz z aplikací Android na Google Play.

Pokud vaše aplikace cílí na dětské publikum a zobrazujete v ní reklamy, musíte zajistit, aby splňovala zásady služby Google Play pro rodiny. K zobrazování reklam, které splňují zásady Google Play pro rodiny, majitelům stránek nabízíme níže uvedené nástroje. 

Majitelé stránek ve službě Ad Manager musejí dodržovat programové zásady služby Ad Manager. Reklamy také musí splňovat platné právní předpisy a nařízení (včetně relevantních zásad samoregulace a standardů v odvětví).

Aplikace pro děti

Pokud je vaše aplikace na Google Play zařazena do programu Pro celou rodinu a zobrazujete v ní reklamy, musíte zajistit, aby tyto reklamy splňovaly požadavky a zásady programu Pro celou rodinu týkající se reklam.

Když aplikaci přidáte do programu Pro celou rodinu, budete muset zajistit, aby se u všech žádostí o reklamy pocházejících z dané aplikace začaly zobrazovat reklamy splňující podmínky programu Pro celou rodinu.

Reklamy považované za vhodné pro děti a rodiny jsou podmnožinou rozsáhlejšího fondu reklam. Jestliže aplikace dříve součástí programu Pro celou rodinu nebyla, může se stát, že po zařazení do programu zaznamenáte méně obsazených zobrazení.

Aplikace pro všechny, včetně dětí a rodin 

Pokud aplikace cílí na všechny uživatele (včetně dětí a rodin), musíte do ní zahrnout kód, který u žádostí o reklamy zobrazované dětem zavolá metodu tagForChildDirectedTreatment() a také zadat maximální hodnocení obsahu reklamy. 

Přečtěte si o dalších způsobech zajištění souladu se zásadami programu Pro celou rodinu
Ukázkový kód k implementaci v aplikacích pro všechny, včetně dětí a rodin
U smíšeného publika při odesílání žádostí o reklamy určených dětem pomocí následujícího ukázkového kódu nastavujte hodnotu klíče "max_ad_content_rating" a volejte metodu tagForChildDirectedTreatment():
Bundle extras = new Bundle(); extras.putString("max_ad_content_rating", "G"); PublisherAdRequest request = new PublisherAdRequest.Builder() .addNetworkExtrasBundle(AdMobAdapter.class, extras) .tagForChildDirectedTreatment(true) .build();

Pár klíč–hodnota s nastavením "max_ad_content_rating" se přidává do balíčku a příslušný balíček se přidává do žádosti o reklamu. Kromě toho se volá metoda tagForChildDirectedTreatment() s hodnotou true. Pomocí objektu žádosti pak lze načíst reklamu, která splňuje zásady programu Pro celou rodinu.

Zajištění souladu se zásadami služby Google Play pro rodiny pomocí zprostředkování ve službě Ad Manager 

Někteří majitelé stránek mohou mít zájem používat ve službě Ad Manager zprostředkování pro aplikace, které cílí na dětské publikum. 

Pokud ve službě Ad Manager chcete používat zprostředkování (až bude k dispozici), musíte skupiny zprostředkování nakonfigurovat tak, aby používaly pouze certifikované reklamní sítě

Protože u zprostředkování pomocí služby Ad Manager je inzertní vztah uzavřen mezi vývojářem a reklamní sítí třetí strany a služba Ad Manager působí pouze jako platforma, vývojář je povinen zajistit, aby reklamy z reklamních sítí třetích stran splňovaly zásady programu Pro celou rodinu.

Aplikace pro děti

Aplikace v programu Pro celou rodinu musí k vyplňování žádostí o reklamy používat reklamní síť certifikovanou pro Google Play

Aby aplikace z reklamní sítě třetí strany dostávala reklamy vyhovující zásadám programu Pro celou rodinu, je při každé žádosti o reklamu potřeba zavolat metodu tagForChildDirectedTreatment(true) a nastavit parametr max_ad_content_rating na hodnotu G. Vybrané reklamní sítě třetích stran také musí dodávat reklamy, které těmto zásadám vyhovují.

Sada SDK pro mobilní reklamy Google předá reklamním sítím třetích stran žádosti o reklamy vyhovující zásadám programu Pro celou rodinu. Vývojář je povinen zajistit, aby reklamy z reklamních sítí třetích stran tyto zásady splňovaly.

Aplikace pro všechny, včetně dětí a rodin 

Aplikace pro všechny, včetně dětí a rodin, musí k vyplňování žádostí o reklamy používat reklamní síť certifikovanou pro Google Play

Chcete-li na žádosti o reklamy zobrazované dětskému publiku dostávat z reklamních sítí třetích stran reklamy, které splňují zásady programu Pro celou rodinu, musíte u každé žádosti o reklamu zavolat metodu tagForChildDirectedTreatment(true) a nastavit parametr max_ad_content_rating na hodnotu G.

Sada SDK pro mobilní reklamy Google předá reklamním sítím třetích stran žádosti o reklamy vyhovující zásadám programu Pro celou rodinu. Vývojář je povinen zajistit, aby reklamy z reklamních sítí třetích stran tyto zásady splňovaly.


 

Další informace o programu Pro celou rodinu najdete na webu Google Developers.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?