Zasady programów Menedżer reklam i Ad Exchange

Zasady IAB dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych, wersja 2.0

Organizacja IAB Europe przygotowała wersję 2.0 Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych opracowanych wspólnie z IAB Tech Lab i innymi firmami członkowskimi. Google zamierza wdrożyć wersję 2.0 w swoich usługach. Termin wdrożenia jest zgodny z wyznaczonym przez IAB terminem przejścia z wersji 1.1 Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych na wersję 2.0. W najbliższych miesiącach udostępnimy więcej informacji na temat tego wdrożenia.

Co warto wiedzieć przed rejestracją

Jeśli wdrażasz Zasady IAB dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, zapoznaj się z informacjami poniżej, by dowiedzieć się, jak Google zamierza dbać o zgodność z tymi zasadami, wykorzystując tekst dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych zawarty w tych zasadach. Możemy co jakiś czas aktualizować te informacje.

Dla uproszczenia używamy wyrażenia „Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0” uwzględniającego kilka aspektów zgodności z tymi zasadami, między innymi:

 • ustalanie stawek w odpowiedzi na pytania o stawkę otrzymywane przez Google;
 • wysyłanie pytań o stawkę przez wydawców korzystających z usług Google do systemów licytujących;
 • korzystanie ze śledzenia i wyświetlania reklam przez firmy zewnętrzne.

Zasady Google

Te wskazówki dotyczące zgodności odzwierciedlają wymagania uwzględnione w zasadach Google, w szczególności wymagania polityki w zakresie zgody użytkownika z UE, oraz zasadach zapobiegających uzyskiwaniu odcisków cyfrowych w celu identyfikacji użytkowników (np. zasadach w naszych Wymaganiach dotyczących wyświetlania reklam firm zewnętrznych). Pamiętaj, że nasze zasady nadal obowiązują, a w niektórych przypadkach są bardziej restrykcyjne niż opracowane przez IAB Zasady dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0.

Cele

Dla każdego z celów wymienionych poniżej – aby wydawca mógł współpracować z Google na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych 2.0, tekst dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych musi wskazywać, że użytkownik wyraził taką zgodę lub występuje uzasadniony interes (w odpowiednich sytuacjach) pozwalający na przetwarzanie danych.

Przechowywanie informacji na urządzeniu i uzyskiwanie do nich dostępu (cel 1)

Jeśli używasz plików cookie, identyfikatorów reklam mobilnych lub innego środka pamięci lokalnej, Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, jeśli zarejestrujesz uzyskiwanie zgody w celu 1.

W niektórych jurysdykcjach, np. w Niemczech i Norwegii, w pewnych sytuacjach wydawca nie może poprosić o zgodę w celu 1 przez dostawców usług zarządzania wyrażeniem zgody. W takiej sytuacji Google będzie współpracować z wydawcą, o ile zastosuje on odpowiedni tekst dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych uwzględniający ten cel. Zgodnie z naszą polityką w zakresie zgody użytkownika z UE to stanowisko może ulec zmianie w zależności od sytuacji prawnej i zmieniających się rozporządzeń.

Wybór reklam podstawowych (cel 2)

Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, jeśli zarejestrujesz „zgodę”, „uzasadniony interes”, „zgodę lub uzasadniony interes” lub „niewykorzystywanie” w celu 2.

Tworzenie spersonalizowanego profilu reklamy i wybór reklam spersonalizowanych (cele 3 i 4)

Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, jeśli zarejestrujesz „zgodę” w celu 3 i 4, o ile tekst dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych uwzględnia oba te cele.

Google będzie też współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, jeśli zarejestrujesz „niewykorzystywanie” w tych celach, z wyjątkiem sytuacji, w której użytkownik nie wyrazi zgody na wyświetlanie reklam spersonalizowanych w RTB (patrz uwaga na końcu tej sekcji).

Jeśli zarejestrujesz „uzasadniony interes” w celach 3 lub 4:

 • Jeśli tekst dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie dopuszcza personalizację reklam (cele 3 lub 4) w przypadkach, gdy zachodzi uzasadaniony interes, Google nie będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0.
 • Jeśli tekst dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych wskazuje, że personalizacja reklam jest niedozwolona, Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, ale nie w zakresie RTB (patrz uwaga na końcu tej sekcji).

Jeśli zarejestrujesz „zgodę lub uzasadniony interes jako podstawę prawną” dla celów 3 lub 4:

 • Jeśli nie obowiązują żadne ograniczenia dotyczące wydawców, Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, o ile domyślną podstawą prawną jest zgoda.
 • Jeśli istnieją ograniczenia dotyczące wydawców:
  • Jeśli ograniczenie wymaga od wydawcy działania na podstawie zgody, Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0.
  • Jeśli ograniczenie wymaga od wydawcy działania na podstawie uzasadnionego interesu, Google nie będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0.

Pamiętaj, że tylko w przypadku RTB, jeśli tekst dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych wskazuje, że użytkownik nie udzielił zgody na realizację celów 3 i 4, Google nie przekaże do Twojego systemu licytującego pytania o stawkę, niezależnie od zarejestrowanego przez Ciebie celu. Jest to zgodne z naszym procesem obsługi reklam niespersonalizowanych w przypadku RTB.

Tworzenie spersonalizowanego profilu treści i wybór spersonalizowanych treści (cele 5 i 6)

Google będzie też współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, jeśli zarejestrujesz „zgodę”, „uzasadniony interes”, „zgodę lub uzasadniony interes” lub „niewykorzystywanie” w celach 5 i 6.

Pomiary skuteczności reklamy (cel 7)

Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, jeśli zarejestrujesz „zgodę”, „uzasadniony interes”, „zgodę lub uzasadniony interes” lub „niewykorzystywanie” w celu 7.

Pomiary skuteczności treści (cel 8)

Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, jeśli zarejestrujesz „zgodę”, „uzasadniony interes”, „zgodę lub uzasadniony interes” lub „niewykorzystywanie” w celu 8.

Stosowanie badań rynkowych w celu generowania statystyk odbiorców (cel 9)

Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, jeśli zarejestrujesz „zgodę”, „uzasadniony interes”, „zgodę lub uzasadniony interes” lub „niewykorzystywanie” w celu 9.

Tworzenie i ulepszanie usług (cel 10)

Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, jeśli zarejestrujesz „zgodę”, „uzasadniony interes”, „zgodę lub uzasadniony interes” lub „niewykorzystywanie” w celu 10.

Cele specjalne

Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i debugowanie (cel specjalny 1)

Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, jeśli zarejestrujesz „uzasadniony interes” lub „niewykorzystywanie” w celu specjalnym 1.

Obsługa techniczna wyświetlania reklam lub treści (cel specjalny 2)

Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, jeśli zarejestrujesz „uzasadniony interes” lub „niewykorzystywanie ” w celu specjalnym 2.

Funkcje

Dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline (funkcja 1)

Jeśli zarejestrujesz wykorzystanie funkcji 1, Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, o ile w odpowiedni sposób poinformujesz użytkownika o wykorzystywaniu tej funkcji.

Łączenie różnych urządzeń (funkcja 2)

Jeśli zarejestrujesz wykorzystanie funkcji 2, Google będzie współpracować z Tobą na podstawie zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, o ile w odpowiedni sposób poinformujesz użytkownika o wykorzystywaniu tej funkcji.

Odbieranie i wykorzystywanie automatycznie wysyłanych danych o urządzeniu w celu jego identyfikacji (funkcja 3)

Jeśli zarejestrujesz wykorzystanie funkcji 3, Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0. Przypominamy jednak, że nasze zasady zabraniają pobierania odcisków cyfrowych w celu identyfikacji użytkownika (np. Wymagania dotyczące wyświetlania reklam firm zewnętrznych). Wymagamy stosowania się do naszych zasad, które w niektórych przypadkach mogą być bardziej restrykcyjne niż Zasady dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0.

Aktywnie egzekwujemy nasze zasady i cały czas inwestujemy w technologię wykrywającą pobieranie odcisków cyfrowych na naszych platformach.

Funkcje specjalne

Używanie dokładnych danych geolokalizacji (funkcja specjalna 1)

Jeśli zarejestrujesz wykorzystanie tej funkcji, Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, o ile w odpowiedni sposób poinformowałeś użytkownika o wykorzystywaniu tej funkcji, a użytkownik odpowiednio włączy funkcję specjalną 1.

Aktywne skanowanie danych o urządzeniu w celu jego identyfikacji (funkcja specjalna 2)

Jeśli tekst dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych wskazuje, że użytkownik włączył tę funkcję specjalną:

 • Jeśli zarejestrujesz wykorzystanie funkcji specjalnej 2, Google nie będzie współpracować z Tobą na podstawie zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0.

Jeśli tekst dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych wskazuje, że użytkownik nie włączył tej funkcji specjalnej:

 • Jeśli zarejestrujesz wykorzystanie funkcji specjalnej 2, Google będzie współpracować z Tobą na podstawie zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0 (ponieważ jeśli użytkownik nie włączył tej funkcji, tekst dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych wskazuje, że przetwarzanie w ramach tej funkcji specjalnej jest niedozwolone)

Przypominamy, że nasze zasady zabraniają pobierania odcisków cyfrowych w celu identyfikacji użytkownika (np. Wymagania dotyczące wyświetlania reklam firm zewnętrznych). Wymagamy stosowania się do naszych zasad, które w niektórych przypadkach mogą być bardziej restrykcyjne niż Zasady dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0.

Aktywnie egzekwujemy nasze zasady i cały czas inwestujemy w technologię wykrywającą pobieranie odcisków cyfrowych na naszych platformach.

Wymagania dotyczące makr

Zasady IAB dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0 wymagają stosowania makr w adresach URL pikseli w kreacjach, by wskazać, w którym miejscu adresu URL należy wstawić tekst dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych i przesłać go dalej, a także, by określić, którzy dostawcy są dostępni. Zgodnie z wymaganiami Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0 Google wymaga, by stosować to makro. Upewnij się, że reklamodawca, z którym współpracujesz, uwzględnia makro, ponieważ jego brak może zakłócić wyświetlanie reklam.

Jeśli masz pytania o integrację Zasad IAB dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w Google, skontaktuj się z nami, korzystając z tego formularza.

Aby uzyskać pomoc w sprawie rejestracji wykorzystania celów w ramach Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, niezależnie od integracji Google, skontaktuj się z organizacją IAB Europe pod adresem: framework@iabeurope.eu.

Najczęstsze pytania

Czy po integracji z zasadami IAB dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0 Google nadal będzie wymagać uzyskiwania zgody użytkowników na zapisywanie plików cookie? 

Nadal będziemy wymagać zgodności z naszą polityką w zakresie zgody użytkownika z UE. Obejmuje ona wymóg uzyskiwania zgody użytkowników na używanie plików cookie (lub innych środków lokalnego przechowywania informacji), jeśli wymaga tego prawo.

Czy aktualizacja zasad IAB wpływa bezpośrednio na usługi reklamowe Google?

Nie, ta aktualizacja nie ma na nie bezpośredniego wpływu. Pracujemy nad szczegółami technicznymi pełnego wdrożenia i w najbliższych miesiącach udostępnimy więcej informacji.

Czy po zakończeniu wdrożenia wydawcy nadal będą mogli współpracować z dostawcami, którzy nie są zarejestrowani na liście dostawców globalnych?

Tak. Będziemy nadal obsługiwać dostawców technologii reklamowych wybranych wcześniej w ustawieniach wydawcy. W najbliższych miesiącach udostępnimy więcej informacji.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?