ads.txt/app-ads.txt ile yetkili satıcıları bildirme

ads.txt/app-ads.txt ile ilgili SSS


ads.txt/app-ads.txt dosyasında hangi bilgiler bulunmalıdır?

Metin dosyası, envanterinizi satma yetkisi olan her exchange veya STP için ayrı satırlar içerir. Bu satırların her biri, şu biçimde üç veri parçası (ve dördüncü bir isteğe bağlı alan) içermelidir:

<1. alan>, <2. alan>, <3. alan>, <4. alan>

 • <1. alan>: Teklif verenlerin bağlandığı sistemin standart alan adı. Bu, sahipliği açıkça belirtmek üzere WHOIS ve ters IP aramalarını kolaylaştırmak için sistemin çalışır durumdaki alanı (üst kurumsal alandan farklıysa) olabilir. STP veya exchange, kullanılacak alan adını yayınlayabilir.

  Google satıcı hesapları için alan adı her zaman google.com şeklindedir.

 • <2. alan>: 1. alandaki sistem için satıcı veya bayi hesabıyla ilişkilendirilmiş yayıncı tanımlayıcısı. Bu, STP veya exchange işleminde belirtilenle aynı değeri içermelidir (OpenRTB teklif istekleri gibi). Bu, OpenRTB'de genel olarak publisher.id alanıdır. OpenDirect için bu genellikle yayıncının kuruluş kimliğidir. 

  Google satıcı hesapları için her bir hesapta görüntülenen yayıncı kimliğini (örneğin, pub-0000000000000000) kullanın. Bu kimliği bulmak için:

  Bildiriminize yalnızca pub- ön ekini ve 16 basamaklı sayısal kodu dahil edin. Ürüne özgü ön eki (örneğin, ca- veya ca-video-) silin. Birden fazla Ad Manager ve/veya AdSense hesabından para kazanıyorsanız her hesap için karşılık gelen pub- koduyla birlikte ayrı bir satır dahil etmeniz gerekir.
  Satıcının yayıncı kimliğinin listelenmediği bir ads.txt/app-ads.txt dosyası barındıran alanlardan/uygulamalardan artık Ad Manager üzerinden para kazanılamaz ve Google artık bu tür sitelerdeki/uygulamalardaki reklamları satın almamaktadır. ads.txt/app-ads.txt dosyalarınızı para kazanmak istediğiniz her sitenin yayıncı kimliğini içerecek şekilde güncellemeniz önerilir (Ad Manager'da ads.txt/app-ads.txt dosyasını güncellemeyi öğrenin). Ölçekli İş Ortağı Yönetimi'ni kullanıyorsanız yayıncı kimliğinizi alt iş ortaklarınızın ads.txt/app-ads.txt dosyalarına dahil etmek için iş ortaklarınızla iş birliği yapmanızı öneririz.
 • <3. alan>: Hesabın veya ilişkinin türü. Bu alan, veriler yorumlanırken büyük/küçük harfe duyarlı olarak değerlendirilmelidir.
  • "DIRECT" değeri, yayıncının (içerik sahibi) 2. alanda belirtilen hesabı doğrudan kontrol ettiğini ve yayıncı ile reklamcılık sistemi arasında doğrudan bir iş sözleşmesi olduğunu gösterir.

   2. alanda belirtilen hesabı doğrudan kontrol eden Google yayıncıları "DIRECT" değerini belirtmelidir.

  • "RESELLER" değeri, yayıncının 2. alanda belirtilen hesabı kontrol etmesi ve 1. alandaki sistem aracılığıyla reklam alanını yeniden satması için başka bir tüzel kişiye yetki verdiğini gösterir.

   2. alanda belirtilen hesabı doğrudan kontrol etmeyen Google yayıncıları "RESELLER" değerini belirtmelidir. Örneğin, Ölçekli İş Ortağı Yönetimi'ni kullanan bir Ad Manager hesabı, hesabın doğrudan yönetmediği envanter için "RESELLER" değerini belirtmelidir.

 • <4. alan>: (İsteğe bağlı): Bir sertifikasyon yetkilisindeki reklamcılık sisteminin benzersiz tanımlayıcısı. Bu tanımlayıcı, 1. alanda listelenen öğeyle eşleşir. Trustworthy Accountability Group (TAG) bir sertifikasyon yetkilisidir ve TAG kimliği buraya eklenir.

  Google satıcı hesapları için TAG kimliği f08c47fec0942fa0 şeklindedir.

Google, ads.txt/app-ads.txt dosyalarını nasıl zorunlu kılar?

Google, bir kök alanda/uygulamada barındırılan ads.txt/app-ads.txt dosyalarının içeriğini kullanarak bu alanda/uygulamada hangi satıcı hesaplarının reklam yayınlayabileceğini belirler.

Google, açık artırma gerçekleştirir ve doğru şekilde listelenmiş yayıncı tanımlayıcısıyla birlikte ads.txt/app-ads.txt dosyasının olduğu sitelerde istekler için kazanan bir reklam döndürür. Dosyadaki tanımlayıcı hatalıysa bu istek için açık artırma yapılmaz.

Yeni ve güncellenmiş ads.txt/app-ads.txt dosyaları otomatik olarak algılanır ancak değişikliklerin uygulanması 24 saati bulabilir.

ads.txt/app-ads.txt dosyası bir alt alanda barındırılıyorsa ne olur?

Google, alt alan adlarına yerleştirilmiş ve kök alandaki ads.txt dosyasından yönlendirme yapılan ads.text dosyalarını tarayıp kullanıma alır. Ad Manager'daki ads.txt yönetim aracı, taranan alt alanların bir listesini henüz göstermemektedir.

Alt alanlar, app-ads.txt dosyalarında kullanılmaz ve karşılaşıldıklarında yoksayılır. App-ads.txt dosyasının bir alt alanda olmadığından emin olun.

Google yönlendirmeleri destekler mi?

Google, orijinal kök alanın dışındaki hedefe tek bir HTTP yönlendirmesini destekler (örneğin, example1.com/ads.txt, example2.com/ads.txt adresine yönlendirilir). IAB güncellemesini inceleyin.

Her yönlendirme konumu orijinal kök alanın içinde olduğu sürece birden fazla yönlendirme de desteklenir. Örneğin:

 • example.com/ads.txt, www.example.com/ads.txt'ye yönlendirilir
 • example.com/ads.txt, subdomain.example.com/ads.txt'ye yönlendirilir
 • example.com/ads.txt, example.com/page/ads.txt'ye yönlendirilir

İYS, kök alanıma dosya yerleştirmeme izin vermiyor. Ne yapmalıyım?

İYS sağlayıcınızla iletişime geçin. Sağlayıcınız, sizin adınıza ads.txt/app-ads.txt dosyası barındırma olanağı sunmalıdır.

Ad Manager, alanımda yayınlanan ads.txt/app-ads.txt dosyasını algılamazsa ne olur?

Bir alanda ads.txt/app-ads.txt dosyası yayınlanmış olabilir ancak alan, Ad Manager Ads.txt/app-ads.txt yönetimi aracında "ads.txt bulunamadı" durumuyla gösterilmeye devam edilebilir. Bunun nedeni, hatalı ads.txt/app-ads.txt uygulaması veya tarama ile ilgili başka nedenler olabilir. Ads.txt/app-ads.txt dosyalarınızın taranabilmesini sağlama hakkında daha fazla bilgi edinin.

Alıcılar teklif isteklerinde boş URL görürse ne olur?

Teklif isteğindeki URL’nin boş olmasının bazı nedenleri şunlardır:

 • Kök alanlarınızın birinde ads.txt/app-ads.txt dosyası eksik olabilir. Google; yayıncının, teklif isteğindeki alıcılara gönderilen alanlardan para kazanmaya yetkili olduğunu doğrulamak için alandaki ads.txt/app-ads.txt dosyasını kullanır Alanda ads.txt/app-ads.txt dosyası yoksa teklif istekleri boş bir URL içerebilir. 

  Her alana ayrı olarak bir ads.txt/app-ads.txt dosyası yüklemeniz gerekir. Yönetici ve sonra Ads.txt yönetimi'ni inceleyerek alanlarınızın her birine ads.txt/app-ads.txt dosyasının yüklendiğini onaylayın.
 • Alanda ads.txt/app-ads.txt dosyası yayınlanmışsa ancak dosya Ad Manager'da algılanmazsa uygulama hatası olabilir. Ad Manager'da ads.txt/app-ads.txt yönetimi ve ads.txt/app-ads.txt dosyalarınızın taranabilmesini sağlama hakkında daha fazla bilgi.
 • "page_url"nin Google Yayıncı Etiketi özelliğini geçersiz kılma veya geri verilen gösterimlerin uygulanma şekliyle ilgili bir sorun olabilir. Bu, reklam isteklerinde DFP'ye geçirilen geçersiz kılınmış URL değerinin geçersiz olmasına ve alıcılar tarafından alınan teklif isteklerinde URL'nin boş olmasına yol açabilir.
Tanımadığım bir alan adı görürsem ne olur?

Aşağıdaki nedenlerle "Ads.txt" sayfasında tanımadığınız bir alan adı listelenebilir:

 • Reklam kodunuz birden çok iFrame'in içine yerleştirilmiştir veya reklam kodunuzu iFrame'lere yerleştiren bir reklam sunucusu, getiri yöneticisi ya da başka bir Arz Tarafı Platformu (ATP) kullanıyorsunuzdur. Reklam kodunuz iframe içine yerleştirilmişse reklam isteğine ait doğru site bilgilerini belirleyemeyiz. Bu durumla, sayfanızda, sitenizdeki başka bir URL'ye işaret eden ve gösterilecek etiketi içeren bir iframe bulunduğunda karşılaşılabilir.
 • Sitenizin içeriğini kendi alanlarından yayınlayan siteler. Örneğin Google tarafından önbelleğe alınmış arama sonuçları, Google Accelerated Mobile Pages (AMP) Önbelleği ve Google Çeviri, içeriğinizi alıp iFrame'ler olmadan bir Google alanından içeriğinizi yayınlayabilir.

 • E-posta istemcilerinde yönlendirilen web sayfaları.

 • İçeriğin bir yayıncıdan diğerine kopyalanması (başka bir deyişle kopyalanıp yapıştırılması).
   

Tanınmayan alanlar için önerilen işlemler:

 • Reklam kodunuz birden çok iFrame'in içine yerleştirilmişse kullanıcıların göz attığı sayfanın URL'sini iletmeniz gerekebilir.
 • Bir reklam sunucusu, getiri yöneticisi ya da başka bir Arz Tarafı Platformu (ATP) kullanıyorsanız ve tanınmayan alanlar olduğunu görürseniz ATP'nin hesap yönetim ekibine başvurun ve reklam isteklerinizde doğru site bilgilerinin iletilmesi için en iyi yöntemin ne olduğunu sorun.

WordPress için nasıl ads.txt/app-ads.txt dosyası oluşturabilirim?

WordPress'te ads.txt/app-ads.txt dosyası oluşturmak için eklenti kullanabilirsiniz. Reklam yerleştirmek için kullandığınız bir eklenti varsa bu eklentide ads.txt dosyası oluşturma özelliği olabilir. İşe bu aramayla başlayabilirsiniz.

Blogger için nasıl ads.txt/app-ads.txt dosyası oluşturabilirim?

Talimatlar için Blogger Yardım Merkezi'ne bakın.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?