Zmiany w usłudze Google Ad Manager

Wprowadzamy kilka zmian, które pomogą uspójnić działanie Ad Managera i usprawnić Twoją pracę. W tym artykule omawiamy niektóre z nich. Ogólny opis zmian znajdziesz w artykule Nowy wygląd Google Ad Managera.

Zamówienia i oferty pakietowe

Ustawienia zamówienia i oferty pakietowej

Obecnie Poprzednio

Aby znaleźć ustawienia zamówienia lub oferty pakietowej, kliknij  u góry strony ze szczegółami.

Ustawienia zamówienia i oferty pakietowej znajdują się w wysuwanym panelu.

Ustawienia zamówienia i oferty pakietowej były dostępne na karcie znajdującej się obok kart „Elementy zamówienia" i „Reklamy".

Zapisywanie zamówień

Obecnie Poprzednio

Zamówienia możesz zapisywać bez żadnego elementu zamówienia. Sam element możesz dodać na etapie tworzenia, klikając Dodaj element zamówienia u dołu szczegółów zamówienia. 

Aby można było zapisać nowe zamówienie, konieczne było podanie szczegółów nowego elementu zamówienia.

Stany oferty pakietowej

Zmieniliśmy nazwy dwóch stanów Automatyzacji bezpośredniej, by lepiej odpowiadały usłudze Authorized Buyers. Inne stany Automatyzacji bezpośredniej pozostają bez zmian. Dowiedz się więcej o stanach i etapach ofert pakietowych.

Obecnie Poprzednio
Poproszono kupującego o sprawdzenie

Oczekuje na kupującego

Poproszono o sprawdzenie Oczekuje na sprzedawcę

Elementy zamówienia i elementy zamówienia w ofercie pakietowej

Typ reklamy

Obecnie Poprzednio

„Typ reklamy" to nowy termin określający te ustawienia w elementach zamówienia i elementach zamówienia w ofercie pakietowej:

 • Środowisko displayowe

  a potem Standardowe

  a potem Nadrzędne/towarzyszące

 • Wideo i audio

 

Jest to pierwszy wybór, którego musisz dokonać podczas dodawania elementów zamówienia lub elementów zamówienia w ofercie pakietowej.

Dokonanie tego wyboru na samym początku skłoni Cię do zastanowienia się nad główną funkcją każdej kampanii – kreacją, którą Twój reklamodawca lub kupujący musi wyświetlić. Wybranie typu reklamy uspójnia też sposób uporządkowania biblioteki kreacji. Dowiedz się więcej o typach reklam w elementach zamówienia.

Opcje te były wybierane później w sekcji bez nazwy w pobliżu „Rozmiarów zasobów reklamowych".

Zmienianie typu reklamy

Obecnie Poprzednio

Aby zmienić typ reklamy, kliknij Edit na stronie szczegółów.

Opcje te można było zmienić w sekcji bez nazwy w pobliżu „Rozmiarów zasobów reklamowych", często zmieniając inne dostępne pola lub ustawienia.

Oczekiwane kreacje

Obecnie Poprzednio

„Oczekiwane kreacje" to nazwa nowej sekcji, w której możesz podać rozmiary zasobów reklamowych.

Dodawanie rozmiarów zasobów reklamowych działa tak samo jak wcześniej i obejmuje wszystkie funkcje. Aby wyświetlić właściwości takie jak liczba kreacji czy kierowanie na poziomie kreacji, podaj rozmiar.

Rozmiary zasobów reklamowych były przemieszane z innymi ustawieniami.

Więcej działań

Obecnie Poprzednio

W tabeli wybierz elementy zamówienia lub elementy zamówienia w ofercie pakietowej, aby zobaczyć więcej czynności, które możesz wykonać – na przykład kopiowanie, wstrzymywanie lub archiwizowanie. Dowiedz się więcej o działaniach dotyczących elementów zamówienia.

 

Czynności na wybranych elementach można było wykonywać w menu Więcej czynności tuż nad tabelą.

Kierowanie niestandardowe

Obecnie Poprzednio

„Kierowanie niestandardowe" to typ kierowania najwyższego poziomu, dzięki któremu możesz kierować reklamy na:

 • pary klucz-wartość,
 • odbiorców,
 • metadane CMS (w sieciach wideo).

Skrócona nazwa lepiej oddaje różnorodność elementów, na które można kierować reklamy, i upraszcza korzystanie z Ad Managera.

„Kierowanie niestandardowe" znajdziesz w selektorze kierowania elementu zamówienia i elementu zamówienia w ofercie pakietowej oraz w innych miejscach, w których możesz kierować reklamy na tego typu elementy.

Ten typ kierowania najwyższego poziomu miał nazwę:

„Pary klucz-wartość i odbiorcy"

W niektórych sieciach obsługujących funkcje wideo nazwa ta brzmiała:

„Pary klucz-wartość, odbiorcy i metadane CMS"

Typ zasobów reklamowych

Obecnie Poprzednio

„Typ zasobów reklamowych" wskazuje zasoby reklamowe lub kontekst, w którym wyświetlają się reklamy. Typy zasobów reklamowych znajdziesz w menu, opcjach wyboru oraz selektorach kierowania w usłudze Ad Manager.

Wartości, które możesz wybrać jako „Typ zasobów reklamowych", to między innymi:

 • Środowisko displayowe
 • Aplikacja mobilna
 • Reklamy wideo i audio typu In-Stream
 • Gry

W sieciach o innych właściwościach dostępne mogą być inne opcje.

W usłudze Ad Manager i w artykułach pojawiały się takie terminy:

 • Środowisko
 • Typ środowiska
 • Platforma zgłaszająca żądanie
 • Typ dystrybucji
 • Produkt dystrybuowany
 • Produkt

W celu uspójnienia wszystkie te terminy zostały ujednolicone do jednej nazwy zarówno w Centrum pomocy, jak i w samej usłudze.

Jednostki reklamowe

Przeglądanie jednostek reklamowych

Obecnie Poprzednio

Aby przeglądać jednostki reklamowe w usłudze Ad Manager:

 1. Kliknij nazwę jednostki reklamowej, by wyświetlić jej szczegóły.
 2. W tabeli jednostek reklamowych kliknij Wyświetl w kolumnie „Podrzędne jednostki reklamowe", by przejść do jednostek reklamowych niższego poziomu.

Aby wyświetlić zabezpieczenia związane z kierowaniem jednostki reklamowej, kliknij Wyświetl w kolumnie „Zabezpieczenia".

Kliknięcie opcji „Wyświetl" w celu przejścia do jednostek reklamowych niższego poziomu powoduje automatyczne dodanie filtru do nadrzędnej jednostki reklamowej.

Aby wrócić na stronę główną jednostki reklamowej najwyższego poziomu, usuń filtr.

Poprzednio wyglądało to tak:

 • Szczegóły jednostki reklamowej były wyświetlane poniżej grupy ustawionych w poziomie okien, w których wybrano tę jednostkę.
 • Znalezienie podrzędnych jednostek reklamowych niższego poziomu wymagało przejścia przez tę grupę okien.
 • Zabezpieczenia pojawiały się pod kartą „Wykluczenia reklam".

Ścieżka i obiekt nadrzędny jednostki reklamowej

Obecnie Poprzednio

Kliknij nazwę jednostki reklamowej, by wyświetlić jej szczegóły:

 • Obiekt nadrzędny jednostki reklamowej widać na stronie szczegółów jednostki reklamowej.
 • Ścieżka jednostki reklamowej jest widoczna jako menu nawigacyjne po prawej stronie obiektu nadrzędnego jednostki reklamowej.
 • Aby zmienić obiekt nadrzędny nowej jednostki reklamowej, kliknij w polu „Nadrzędna jednostka reklamowa" i wyszukaj obiekt nadrzędny.

Ścieżka i szczegóły jednostki reklamowej były widoczne na jednej stronie:

 • Obiekt nadrzędny jednostki reklamowej był wyświetlany jako menu nawigacyjne nad szczegółami danej jednostki reklamowej.
 • Ścieżkę jednostki reklamowej można było wyświetlić z grupy okien ustawionych w poziomie.
 • Wyznaczenie obiektu nadrzędnego dla nowej jednostki reklamowej wymagało przejścia do odpowiedniego obiektu nadrzędnego.

Ograniczenie wyświetleń jednostki reklamowej

Wprowadziliśmy nową funkcję ograniczania liczby wyświetleń na potrzeby jednostek reklamowych. Dostępne są teraz 2 różne typy ograniczania liczby wyświetleń. Nazwy tych funkcji zostały zaktualizowane, by lepiej odzwierciedlały ich użycie.

Obecnie Poprzednio

Ograniczenie liczby wyświetleń etykiety: funkcja działa tak samo jak poprzednio. Dowiedz się więcej o etykietach i ograniczaniu liczby wyświetleń.

Ograniczenie wyświetleń jednostki reklamowej

Ograniczenie wyświetleń jednostki reklamowej: nowa funkcja, która ogranicza liczbę kreacji wyświetlanych w określonej jednostce reklamowej. Dowiedz się więcej o ustalaniu limitów wyświetleń na użytkownika dla jednostek reklamowych.

Nowa funkcja bez wcześniejszej nazwy

 

Stany oferty pakietowej

Zaktualizowaliśmy stany negocjacji w Automatyzacji bezpośredniej, by lepiej odpowiadały usłudze Authorized Buyers. Inne stany pozostają bez zmian. Dowiedz się więcej o stanach i etapach negocjacji ofert pakietowych.

Obecnie Poprzednio
Poproszono kupującego o sprawdzenie

Oczekuje na kupującego

Poproszono o sprawdzenie Oczekuje na sprzedawcę

Trafikowanie kreacji

Dodawanie kreacji

Obecnie Poprzednio

Kreacje możesz dodawać za pomocą wyróżniających się kart, które lepiej odzwierciedlają poszczególne typy kreacji. 

Karty mają bardziej czytelne opisy, wskazują obsługiwane zasoby i zawierają linki do artykułów z dodatkowymi informacjami w Centrum pomocy.

Dostępne karty zależą od typu kreacji, którą chcesz utworzyć:

Dostępne karty są filtrowane na podstawie typu kreacji wymaganego podczas dodawania nowych kreacji do elementu zamówienia. Na przykład w przypadku elementu zamówienia z reklamami wideo i audio zobaczysz tylko typy kreacji wideo i audio.

Typy kreacji pojawiały się na liście i nie odróżniały się od innych pozycji. Tekst opisu miał mniejszą czcionkę, a obsługiwane zasoby nie zawsze były podawane.

Biblioteka kreacji

Obecnie Poprzednio

Aby uzyskać dostęp do biblioteki kreacji, w której uporządkowane są kreacje, kliknij Wyświetlanie a potem Reklamy, a następnie:

 • Kreacje displayowe

  a potem Standardowe

  a potem Nadrzędne/towarzyszące

 • Kreacje VAST

Taki sposób uporządkowania lepiej pasuje do typu reklamy podczas tworzenia elementu zamówienia i ułatwia znajdowanie kreacji.

Lokalizacja kreacji:

 • Kreacje displayowe a potem Standardowe:

  Kreacje displayowe i kreacje oparte na szablonach, w tym wszystkie natywne kreacje wideo*

 • Kreacje displayowe a potem Nadrzędne/towarzyszące:

  Nadrzędne i towarzyszące kreacje displayowe (bez VAST)

 • Kreacje VAST:

  Kreacje wideo i audio oraz opcjonalne kreacje towarzyszące

* Kreacje displayowe zawierają listę kreacji nadrzędnych bez kreacji towarzyszących. Te kreacje nadrzędne są widoczne wraz z kreacjami towarzyszącymi w sekcji „Nadrzędne/towarzyszące".

Aby wyświetlić kreacje, trzeba było kliknąć Wyświetlanie a potem Reklamy, a następnie:

 • Wszystkie kreacje
 • Zestawy kreacji

Lokalizacja kreacji:

 • Wszystkie kreacje: standardowe kreacje displayowe, kreacje nadrzędne bez odniesienia do kreacji towarzyszących oraz kreacje towarzyszące bez odniesienia do kreacji nadrzędnych
 • Zestawy kreacji: wideo VAST z opcjonalnymi kreacjami towarzyszącymi lub bez nich, nadrzędne kreacje displayowe z odniesieniem do kreacji towarzyszących

Dekoder

Obecnie Poprzednio

Dekoder to specjalny typ kreacji stosowany w przypadku dodawania kreacji VAST. 

Dekoder był ustawieniem w ramach elementów zamówienia wideo.

Szablony kreacji

Rodzaje szablonów kreacji

Obecnie Poprzednio

Istnieją dwa rodzaje szablonów kreacji: 

 • Standardowe szablony kreacji: dostępne domyślnie w usłudze Ad Manager. 
 • Niestandardowe szablony kreacji: utworzone przez administratora lub innego specjalistę ds. technicznych w Twojej sieci. 

Zmieniły się też nazwy szablonów kreacji. Znajdziesz je poniżej.

Więcej informacji o szablonach kreacji:

Wcześniej używane były te szablony: 

 • Szablony kreacji zdefiniowane przez system: dostępne domyślnie w usłudze Ad Manager. 
 • Szablony kreacji zdefiniowane przez użytkownika: utworzone przez administratora lub innego specjalistę ds. technicznych w Twojej sieci. 

 

Nazwy standardowych szablonów kreacji

Niektóre nazwy szablonów standardowych (zwanych wcześniej „szablonami zdefiniowanymi w systemie”) uległy zmianie. Nowe nazwy są prostsze i bardziej spójne z terminologią stosowaną w usłudze Google Ad Manager.

Teraz Poprzednio

Animowana reklama HTML5

Animowany obraz1

Baner graficzny z możliwością śledzenia od firm zewnętrznych

Baner graficzny z możliwością śledzenia od firm zewnętrznych
Mobilna karuzela obrazów Mobilna karuzela obrazów (aplikacje i sieć)
Mobilny baner o stałej pozycji Przylegający baner mobilny
Wyskakujący obraz lub pop-under Wyskakujące okienko lub pop-under z zawartością graficzną
Wyskakująca reklama lub pop-under (hostowane przez firmę zewnętrzną) Wyskakujące okienko lub pop-under z zawartością od firmy zewnętrznej

1 „Animowany obraz” można było wybrać na stronie początkowej podczas dodawania kreacji po raz pierwszy. Teraz podczas dodawania nowych kreacji możesz wybrać opcję „Animowana reklama HTML5” z karty standardowych szablonów kreacji.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
false
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
148