Wijzigingen in Google Ad Manager

Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd die Ad Manager consistenter maken en uw werk stroomlijnen. In dit artikel worden enkele van deze wijzigingen behandeld. Zie ook Een nieuwe look voor Google Ad Manager voor algemene wijzigingen in het product.

Orders en voorstellen

Instellingen voor orders en voorstellen

Nieuwe versie Oude versie

U vindt de instellingen voor orders of voorstellen door bovenaan een detailpagina op  te klikken.

De instellingen voor orders en voorstellen bevinden zich in een inschuifvenster.

De instellingen voor orders en voorstellen stonden op een tabblad naast de tabbladen 'Regelitems' en 'Advertenties'.

Orders opslaan

Nieuwe versie Oude versie

U kunt orders zonder regelitem opslaan, maar heeft de optie om een regelitem toe te voegen door tijdens het maken onderaan de orderdetails op Regelitem toevoegen te klikken. 

Als u een nieuwe order startte, moest u informatie over een nieuw regelitem toevoegen voordat u kon opslaan.

Voorstelstatussen

De naam van twee Programmatic direct-statussen is gewijzigd zodat ze beter aansluiten op Authorized buyers. Andere Programmatic direct-statussen blijven hetzelfde. Meer informatie over voorstelstatussen en -fasen.

Nieuwe versie Oude versie
Beoordeling door koper aangevraagd

In afwachting van koper

Beoordeling aangevraagd In afwachting van verkoper

Regelitems en voorgestelde regelitems

Advertentietype

Nieuwe versie Oude versie

Advertentietype is een nieuwe term die de volgende instellingen in regelitems en voorgestelde regelitems aangeeft:

 • Display

  en dan Standaard

  en dan Hoofd/begeleidend

 • Video en audio

 

Dit is de eerste selectie die u nu moet maken als u regelitems of voorgestelde regelitems toevoegt.

Als u deze selectie maakt, wordt u aangemoedigd rekening te houden met het advertentiemateriaal dat uw adverteerder of koper nodig heeft. Dit is het centrale element van elke campagne. Het advertentietype sluit ook beter aan op de indeling van de advertentiebibliotheek. Meer informatie over advertentietypen in regelitems.

Deze opties werden later geselecteerd in een naamloos gedeelte in de buurt van Voorraadgrootte.

Advertentietype wijzigen

Nieuwe versie Oude versie

Wijzig het advertentietype door op de detailpagina op Edit te klikken.

Deze opties werden gewijzigd in een naamloos gedeelte in de buurt van 'Voorraadgrootte', waardoor vaak ook andere beschikbare velden of instellingen werden gewijzigd.

Verwachte advertentiemateriaalitems

Nieuwe versie Oude versie

'Verwacht advertentiemateriaal' is de naam van het nieuwe gedeelte waarin u voorraadgrootten kunt opgeven. 

Toevoeging van voorraadgrootten werkt hetzelfde als voorheen, inclusief alle functies. Als u functies (zoals het aantal advertentiemateriaalitems of targeting op advertentiemateriaalniveau) wilt bekijken, geeft u een grootte op.

Voorraadgrootten werden gecombineerd met andere instellingen.

Meer acties

Nieuwe versie Oude versie

Selecteer regelitems of voorgestelde regelitems in een tabel om meer acties te bekijken die u kunt uitvoeren, zoals kopiëren, onderbreken of archiveren. Meer informatie over acties voor regelitems.

 

Acties konden op geselecteerde items worden toegepast via een menu 'Meer acties' boven de tabel.

Aangepaste targeting

Nieuwe versie Oude versie

'Aangepaste targeting' is een targetingtype op het hoogste niveau waarmee u het volgende kunt targeten:

 • Sleutel/waarden
 • Doelgroepen
 • CMS-metadata (videonetwerken)

De verkorte naam geeft een beter beeld van de verschillende items die u kunt targeten en vereenvoudigt de Ad Manager-functionaliteit.

U vindt 'Aangepaste targeting' in de kiezer voor targeting voor regelitems en voorgestelde regelitems en op andere plaatsen waar u dit soort items kunt targeten.

Dit targetingtype op het hoogste niveau had de volgende naam:

'Sleutel/waarden en doelgroep'

In sommige netwerken met videofuncties heette dit:

'Sleutel/waarden, doelgroep en CMS-metadata'

Voorraadtype

Nieuwe versie Oude versie

'Voorraadtype' geeft het type voorraad aan of de context waarin advertenties worden weergegeven. U vindt voorraadtypen in menu's, keuzerondjes of kiezers voor targeting in Ad Manager.

Waarden die u onder 'Voorraadtype' kunt selecteren, omvatten:

 • Display
 • Mobiele app
 • InStream-video en -audio
 • Games

Afhankelijk van uw netwerkfuncties kunt u mogelijk andere opties kiezen.

U heeft wellicht een van deze termen in Ad Manager of in artikelen gezien:

 • Omgeving
 • Omgevingstype
 • Aanvraagplatform
 • Syndicatietype
 • Syndicatieproduct
 • Product

Deze termen waren in het product in het Helpcentrum samengevoegd onder één term voor consistentie.

Advertentieblokken

Advertentiebloknavigatie

Nieuwe versie Oude versie

Navigeren naar advertentieblokken in Ad Manager:

 1. Klik op de naam van een advertentieblok om de details ervan te bekijken.
 2. Klik op Bekijken in de tabel met advertentieblokken in de kolom 'Onderliggende advertentieblokken' om naar advertentieblokken op een lager niveau te navigeren.

Als u beveiligingsmaatregelen wilt bekijken waarop een advertentieblok is getarget, klikt u op Bekijken in de kolom Beveiligingsmaatregelen.

Als u op 'Bekijken' klikt om naar advertentieblokken op een lager niveau te navigeren, wordt automatisch een filter toegevoegd voor het bovenliggende advertentieblok.

Als u terug wilt naar de homepage van het advertentieblok op het hoogste niveau, verwijdert u het filter.

Het volgende is gebruikt:

 • Details van advertentieblokken waren weergegeven onder een reeks horizontaal uitgelijnde vensters, waar u een advertentieblok had geselecteerd om de details ervan te bekijken
 • Als u onderliggende advertentieblokken wilde vinden, navigeerde u door te klikken in de reeks horizontaal uitgelijnde vensters
 • Beveiligingen konden worden bekeken op een tabblad met de naam 'Advertentie-uitsluitingen'

Bovenliggend advertentieblok en pad van advertentieblok

Nieuwe versie Oude versie

Klik op de naam van een advertentieblok om de details ervan te bekijken:

 • Het bovenliggende advertentieblok wordt weergegeven op de detailpagina voor een advertentieblok
 • Het pad van een advertentieblok wordt weergegeven als broodkruimel rechts van het bovenliggende advertentieblok
 • Wijzig het bovenliggende advertentieblok van een nieuw advertentieblok door in het veld 'Bovenliggend advertentieblok' te klikken en te zoeken naar een bovenliggend advertentieblok

Het pad en de details van een advertentieblok werden op één pagina weergegeven:

 • Bovenliggende advertentieblokken werden weergegeven als broodkruimel boven de details van een advertentieblok
 • Het pad van een advertentieblok kon worden bekeken via een reeks horizontaal uitgelijnde vensters
 • Voor toewijzing van het bovenliggende advertentieblok voor een nieuw advertentieblok moest u eerst naar het gewenste bovenliggende advertentieblok navigeren

Frequentielimieten voor advertentieblok

Er is een nieuwe functie voor frequentielimieten beschikbaar voor advertentieblokken. Er zijn nu twee verschillende typen frequentielimieten. De namen van deze functies zijn geüpdatet om duidelijker te maken waarvoor de functies kunnen worden gebruikt.

Nieuwe versie Oude versie

Frequentielimieten voor labels: De functionaliteit blijft ongewijzigd. Meer informatie over labels en frequentielimieten.

Frequentielimieten voor advertentieblok

Frequentielimieten voor advertentieblokken: Nieuwe functie waarmee het aantal weergegeven advertentiemateriaalitems dat kan worden weergegeven in een advertentieblok wordt beperkt. Meer informatie over hoe u frequentielimieten voor advertentieblokken instelt.

Nieuwe functie zonder vorige naam

 

Voorstelstatussen

Sommige onderhandelingsstatussen voor Programmatic direct zijn geüpdatet zodat ze beter aansluiten op Authorized buyers. Andere statussen blijven hetzelfde. Meer informatie over statussen en fasen voor voorstelonderhandelingen.

Nieuwe versie Oude versie
Beoordeling door koper aangevraagd

In afwachting van koper

Beoordeling aangevraagd In afwachting van verkoper

Advertentiemateriaal trafficken

Advertenties toevoegen

Nieuwe versie Oude versie

Voeg advertentiemateriaal toe via visueel van elkaar te onderscheiden kaarten die elk type advertentiemateriaal beter vertegenwoordigen. 

Kaarten bevatten beschrijvingen in beter leesbare tekst, geven ondersteunde items weer en bieden links naar ondersteunende artikelen in het Helpcentrum.

De beschikbare kaarten zijn afhankelijk van het type advertentiemateriaal dat u wilt maken:

De beschikbare kaarten worden gefilterd op basis van het type advertentiemateriaal dat is vereist als u nieuw advertentiemateriaal aan een regelitem toevoegt. U ziet bijvoorbeeld alleen typen video- en audioadvertentiemateriaal die u aan een video- en audioregelitem kunt toevoegen.

Typen advertentiemateriaal werden weergegeven in een lijst en waren niet visueel van elkaar te onderscheiden. De beschrijvingen waren in kleinere tekst en gaven niet altijd ondersteunde items aan.

Advertentiebibliotheek

Nieuwe versie Oude versie

Advertentiemateriaal wordt ingedeeld in de advertentiebibliotheek onder Levering en dan Advertenties, en vervolgens:

 • Display-advertentiemateriaal

  en dan Standaard

  en dan Hoofd/begeleidend

 • VAST-advertentiemateriaal

Deze indeling sluit beter aan op het advertentietype tijdens het maken van regelitems en zo kunt u het advertentiemateriaal beter vinden.

Advertentiemateriaal vindt u onder:

 • Display-advertentiemateriaal en dan Standaard:

  Display-advertentiemateriaal en op templates gebaseerd advertentiemateriaal, inclusief al het native-videoadvertentiemateriaal*

 • Display-advertentiemateriaal en dan Hoofd/begeleidend:

  Hoofd- en begeleidend display-advertentiemateriaal (geen VAST)

 • VAST-advertentiemateriaal:

  Video- en audioadvertentiemateriaal, samen met optioneel begeleidend advertentiemateriaal

* Bij display-advertentiemateriaal wordt hoofdadvertentiemateriaal zonder begeleidend advertentiemateriaal weergegeven. Dit hoofdadvertentiemateriaal wordt ook onder 'Hoofd/begeleidend' vermeld met het begeleidende advertentiemateriaal.

Advertentiemateriaal was te vinden onder Levering en dan Advertentiemateriaal en vervolgens:

 • Alle advertenties
 • Advertentiesets

Advertentiemateriaal was te vinden onder:

 • Alle advertenties: Standaard display-advertenties, hoofdadvertentiemateriaal zonder verwijzing naar bijbehorend begeleidend advertentiemateriaal, en begeleidend advertentiemateriaal zonder verwijzing naar bijbehorend hoofdadvertentiemateriaal.
 • Advertentiesets: VAST-video met of zonder optioneel begeleidend advertentiemateriaal, hoofddisplay-advertentiemateriaal met verwijzing naar bijbehorend begeleidend advertentiemateriaal.

Settopbox

Nieuwe versie Oude versie

Een settopbox is een speciaal type advertentiemateriaal als u VAST-advertentiemateriaal toevoegt. 

Settopbox was een instelling binnen videoregelitems.

Templates voor advertentiemateriaal

Soorten templates voor advertentiemateriaal

Nieuwe versie Oude versie

Er zijn twee typen templates voor advertentiemateriaal: 

 • Standaardtemplates voor advertentiemateriaal: Standaard opgenomen in Ad Manager. 
 • Aangepaste templates voor advertentiemateriaal: Gemaakt door een beheerder of technisch medewerker in uw netwerk. 

Daarnaast zijn de namen van de templates voor advertentiemateriaal gewijzigd. U kunt deze hieronder bekijken.

Meer informatie over templates voor advertentiemateriaal:

Deze templates heetten voorheen: 

 • Door het systeem gedefinieerde templates voor advertentiemateriaal: Standaard opgenomen in Ad Manager. 
 • Door gebruikers gedefinieerde templates voor advertentiemateriaal: Gemaakt door een beheerder of technisch medewerker in uw netwerk. 

 

Namen van standaardtemplates voor advertentiemateriaal

Sommige namen van standaardtemplates (voorheen 'door het systeem gedefinieerde templates') zijn gewijzigd. De nieuwe namen zijn vereenvoudigde versies en zorgen voor een betere consistentie binnen Google Ad Manager.

Nieuwe versie Oude versie

Html5-animatieadvertentie

Beeldanimatie 1

Afbeeldingsbanner met optionele tracking van derden

Afbeeldingsbanner met optionele tracking van derden
Afbeeldingscarrousel voor mobiel Afbeeldingscarrousel voor mobiel (app en web)
Vaste banner voor mobiel Vaste banner voor mobiel (web)
Pop-up- of pop-underafbeelding Pop-up- of pop-undervenster met afbeeldingsinhoud
Pop-up- of pop-underadvertentie (gehost door derden) Pop-up- of pop-undervenster met content van derden

1 Beeldanimatie kon worden geselecteerd vanaf een eerste pagina wanneer er eerst advertentiemateriaal werd toegevoegd. U kunt nu Html5-animatieadvertentie selecteren op de kaart met standaardtemplates voor advertentiemateriaal wanneer u nieuw advertentiemateriaal toevoegt.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
false
true
true
148
false