Zasady programów Menedżer reklam i Ad Exchange

Rozwiązywanie problemów z naruszeniami zasad w Centrum zasad internetowych

Aby sprawdzić przypadki naruszenia zasad internetowych w usłudze Google Ad Manager, odwiedź Centrum zasad internetowych: Administracja a potem Zasady a potem Centrum zasad internetowych.

Filtrowanie i pobieranie informacji o naruszeniach zasad

W Centrum zasad są dostępne opcje filtrowania i pobierania, dzięki którym możesz znaleźć przypadki naruszenia zasad i nimi zarządzać.

 • Kliknij Filtruj , by wyświetlić tylko niektóre witryny, stany lub daty egzekwowania zasad.
 • Kliknij Pobierz Download, by pobrać plik CSV zawierający wszystkie strony lub sekcje naruszające zasady we wszystkich lub w poszczególnych witrynach.

Egzekwowanie zasad na poziomie witryny

Jeśli otrzymasz powiadomienie o naruszeniu zasad w witrynie, przeczytaj poniższe informacje, by dowiedzieć się więcej o zastosowanej procedurze egzekwowania zasad i działaniach, jakie musisz podjąć.

Wyłączone wyświetlanie reklam

Komunikat „Wyłączone wyświetlanie reklam” oznacza, że jedna z Twoich witryn jest obecnie niezgodna z zasadami programu lub z Zasadami Google dotyczącymi wydawców (albo z jednymi i drugimi), dlatego wyłączyliśmy w niej wyświetlanie reklam. Sprawdź całą witrynę i wprowadź zmiany, by była zgodna z naszymi zasadami.

Aby naprawić stronę lub sekcję, w której występują przypadki naruszenia zasad, i dalej wyświetlać reklamy:

 1. Zaloguj się w usłudze Google Ad Manager.
 2. Kliknij Administracja a potem Zasady a potem Centrum zasad internetowych.
 3. W sekcji „Witryny z egzekwowaniem zasad” odszukaj i kliknij witrynę, w której nastąpiło naruszenie zasad na poziomie witryny.
 4. Kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół, by otworzyć szczegółowy widok naruszenia zasad.
 5. Kliknij Poproś o sprawdzenie.
 6. Wypełnij formularz i kliknij Poproś o sprawdzenie.

  Zazwyczaj sprawdzamy witryny w ciągu jednego tygodnia, ale w niektórych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli w czasie sprawdzania nie wykryjemy naruszenia zasad, przywrócimy wyświetlanie reklam w witrynie.

Zalecamy sprawdzenie, czy wszystkie witryny są zgodne z zasadami programu. Pozwoli to uniknąć zastosowania dodatkowych procedur egzekwowania zasad na poziomie witryny. Jeśli naruszenia będą pojawiać się dalej, w każdej chwili możemy wyłączyć Twoje konto.

Egzekwowanie zasad na poziomie sekcji

Egzekwowanie zasad na poziomie sekcji ogranicza wyświetlanie reklam tylko na stronach należących do wybranej sekcji Twojej witryny (na przykład example.com/directory/), która narusza zasady. W sekcjach, które nie są objęte egzekwowaniem zasad (na poziomie strony, sekcji lub witryny), reklamy będą się wyświetlać normalnie.

Jeśli otrzymasz powiadomienie o naruszeniu zasad w sekcji witryny, przeczytaj poniższe informacje, by dowiedzieć się więcej o zastosowanej procedurze egzekwowania zasad i działaniach, jakie musisz podjąć:

Ograniczone wyświetlanie reklam

Komunikat „Ograniczone wyświetlanie reklam” oznacza, że strony należące do danej sekcji w witrynie zawierają treści występujące w Ograniczeniach Google dotyczących wydawców, dlatego ograniczyliśmy wyświetlanie na nich reklam. Google Ads nadal nie będzie wyświetlać reklam obok tych treści podlegających ograniczeniom. Będą one otrzymywać reklamy tylko z innych usług reklamowych lub w wyniku bezpośrednich umów między wydawcami a reklamodawcami.

Aby pozbyć się tego ograniczenia, musisz usunąć ze stron wszystkie treści objęte Ograniczeniami Google dotyczącymi wydawców. Po wykonaniu tej czynności możesz wysłać prośbę o sprawdzenie stron. Pamiętaj, że w danym miesiącu możesz wysłać ograniczoną liczbę próśb o sprawdzenie. 

Po wprowadzeniu wymaganych zmian poproś o sprawdzenie sekcji:

 1. Zaloguj się w usłudze Google Ad Manager.
 2. Kliknij Administracja a potem Zasady a potem Centrum zasad internetowych.
 3. W sekcji „Witryny z egzekwowaniem zasad” odszukaj i kliknij witrynę zawierającą naruszenie zasad na poziomie sekcji.
 4. Kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół, by otworzyć szczegółowy widok naruszenia zasad.
 5. Kliknij Poproś o sprawdzenie.
 6. Wypełnij formularz i kliknij Poproś o sprawdzenie.

  Zazwyczaj sprawdzamy witryny w ciągu jednego tygodnia, ale w niektórych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli w czasie sprawdzania nie wykryjemy naruszenia zasad, przywrócimy wyświetlanie reklam w danej sekcji.

Wyłączone wyświetlanie reklam

Komunikat „Wyłączone wyświetlanie reklam” oznacza, że strony należące do danej sekcji w witrynie są obecnie niezgodne z zasadami programu lub z Zasadami Google dotyczącymi wydawców (albo z jednymi i drugimi), dlatego wyłączyliśmy na nich wyświetlanie reklam.

W przypadku tych naruszeń wysłanie prośby o sprawdzenie w Centrum zasad może nie być możliwe. Naruszenia zasad związane na przykład z prawami autorskimi i złośliwym oprogramowaniem są objęte odrębnymi procesami sprawdzania. Jeśli Twoje treści zostały usunięte w wyniku powiadomienia o naruszeniu praw na podstawie Ustawy Digital Millennium Copyright Act, możesz zgłosić roszczenie wzajemne, używając tego linku. O sprawdzenie naruszeń związanych ze złośliwym oprogramowaniem można poprosić w Google Search Console.

Egzekwowanie zasad na poziomie strony

Egzekwowanie zasad na poziomie strony ogranicza wyświetlanie reklam tylko na tych stronach, które naruszają zasady. Na stronach, które nie są objęte egzekwowaniem zasad (na poziomie strony, sekcji lub witryny), reklamy będą się wyświetlać normalnie.

Jeśli otrzymasz powiadomienie o naruszeniu zasad dotyczące Twojej strony, przeczytaj poniższe informacje, by dowiedzieć się więcej o zastosowanej procedurze egzekwowania zasad i działaniach, jakie musisz podjąć:

Ograniczone wyświetlanie reklam

Komunikat „Ograniczone wyświetlanie reklam” oznacza, że Twoja strona zawiera treści występujące w Ograniczeniach Google dotyczących wydawców, dlatego wyświetlanie reklam zostało na niej ograniczone. Google Ads nadal nie będzie wyświetlać reklam obok tych treści podlegających ograniczeniom. Będą one otrzymywać reklamy tylko z innych usług reklamowych lub w wyniku bezpośrednich umów między wydawcami a reklamodawcami.

W praktyce oznacza to, że reklamodawcy korzystający z Google Ads i Ad Exchange nie będą mogli konkurować o zasoby reklamowe objęte ograniczeniami. Jednak reklamodawcy korzystający z Display & Video 360 (DV360) będą konkurować o te zasoby. Wyjątkiem są reklamodawcy korzystający z DV360, którzy zrezygnowali z tego konkretnego rodzaju reklam o charakterze kontrowersyjnym w ramach kierowania bezpiecznego dla marki.

Aby pozbyć się tego ograniczenia, musisz usunąć ze strony wszystkie treści objęte Ograniczeniami Google dotyczącymi wydawców. Po wykonaniu tej czynności możesz wysłać prośbę o sprawdzenie strony. Pamiętaj, że w danym miesiącu możesz wysłać ograniczoną liczbę próśb o sprawdzenie.

Po wprowadzeniu wymaganych zmian poproś o sprawdzenie swojej strony:

 1. Zaloguj się w usłudze Google Ad Manager.
 2. Kliknij Administracja a potem Zasady a potem Centrum zasad internetowych.
 3. W sekcji „Witryny z egzekwowaniem zasad” odszukaj i kliknij witrynę zawierającą naruszenie zasad na poziomie strony.
 4. Kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół, by otworzyć szczegółowy widok naruszenia zasad.
 5. Kliknij Poproś o sprawdzenie.
 6. Wypełnij formularz i kliknij Poproś o sprawdzenie.

  Zazwyczaj sprawdzamy witryny w ciągu tygodnia, ale w niektórych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli w czasie sprawdzania nie wykryjemy naruszenia zasad, przywrócimy na danej stronie wyświetlanie reklam.

Wyłączone wyświetlanie reklam

Komunikat „Wyłączone wyświetlanie reklam” oznacza, że jedna z Twoich stron jest obecnie niezgodna z zasadami programu lub z Zasadami Google dotyczącymi wydawców (albo z jednymi i drugimi), dlatego wyłączyliśmy na niej wyświetlanie reklam.

W przypadku tych naruszeń wysłanie prośby o sprawdzenie w Centrum zasad może nie być możliwe. Naruszenia zasad związane na przykład z prawami autorskimi i złośliwym oprogramowaniem są objęte odrębnymi procesami sprawdzania. Jeśli Twoje treści zostały usunięte w wyniku powiadomienia o naruszeniu praw na podstawie Ustawy Digital Millennium Copyright Act, możesz zgłosić roszczenie wzajemne, używając tego linku. O sprawdzenie naruszeń związanych ze złośliwym oprogramowaniem można poprosić w Google Search Console.

Egzekwowanie zasad na poziomie konta

Zawieszenie

Jeśli Twoje konto zostało zawieszone, oznacza to, że została naruszona co najmniej jedna zasada programu. Warto poświęcić okres zawieszenia na przeanalizowanie źródeł nieprawidłowego ruchu, zidentyfikowanie i zablokowanie podejrzanego ruchu oraz inne czynności konieczne do zapewnienia zgodności ruchu z reklam z naszymi wskazówkami i zasadami.

W okresie zawieszenia konta nie wyświetlają się żadne reklamy, a płatności są wstrzymane. Możemy też potrącić z konta ostatnie przychody i zwrócić je reklamodawcom. Po upływie tego okresu automatycznie wznowimy wyświetlanie reklam, usuniemy wstrzymanie płatności i będziemy monitorować konto, by zapewnić przestrzeganie zasad. Pamiętaj, że nie można poprosić o sprawdzenie zawieszonego konta. Więcej informacji znajdziesz w artykule o zawieszeniu konta z powodu nieprawidłowego ruchu lub naruszenia zasad.

Jeśli w okresie zawieszenia lub po jego zakończeniu wykryjemy na Twoim koncie inne naruszenia zasad, możemy na stałe wyłączyć to konto.

Odpowiadasz za stałą zgodność swoich usług z zasadami programu. Regularnie sprawdzaj pod tym kątem wszystkie swoje strony i witryny.

Usługi, których dotyczą naruszenia zasad

Naruszenia zasad mogą występować w przypadku stron i witryn korzystających z różnych usług. Aby pomóc w usuwaniu naruszeń zasad, dodajemy do każdego z nich listę usług powiązanych z kodami usług internetowych, których dotyczy:

 • sieć reklamowa (kod usługi internetowej w formacie ca-pub-xxxx),
 • wideo (kod usługi internetowej w formacie ca-video-pub-xxxx),
 • gry (kod usługi internetowej w formacie ca-games-pub-xxxx).

Najczęstsze pytania o Centrum zasad

Kod reklamy nie znajduje się już na stronie. Dlaczego nadal wyświetla mi się naruszenie na poziomie strony w moim Centrum zasad?
Ponowne sprawdzenie Twojej strony przez nasze systemy może trwać do tygodnia. Gdy uda się potwierdzić brak kodu, naruszenie na poziomie strony zostanie usunięte z Centrum zasad.
Dlaczego nie mogę poprosić o sprawdzenie egzekwowania zasad na poziomie strony?

Może być kilka powodów, dla których nie możesz poprosić o sprawdzenie w związku z naruszeniem na poziomie strony:

 • Miesięczny limit próśb o sprawdzenie został wyczerpany.
 • Dana strona jest już w trakcie sprawdzania.
 • Jest to rodzaj naruszenia zasad, w przypadku którego nie można poprosić o sprawdzenie, używając Centrum zasad. Naruszenia zasad związane na przykład z prawami autorskimi i złośliwym oprogramowaniem są objęte odrębnymi procesami sprawdzania. Jeśli Twoje treści zostały usunięte w wyniku powiadomienia o naruszeniu praw na podstawie Ustawy Digital Millennium Copyright Act, możesz zgłosić roszczenie wzajemne, używając tego linku. O sprawdzenie naruszeń związanych ze złośliwym oprogramowaniem można poprosić w Google Search Console.
Dlaczego sprawdzanie w związku z naruszeniem na poziomie strony zostało anulowane?
Sprawdzanie mogło zostać anulowane, ponieważ strona była niedostępna dla naszych weryfikatorów lub nie zawierała kodu reklamy.
Czy na mojej stronie głównej pojawi się powiadomienie o naruszeniu na poziomie strony?
Takie powiadomienia nie pojawiają się na stronie głównej. Wysyłamy je e-mailem. Możesz zawsze przejrzeć wszystkie strony z naruszeniami w Centrum zasad.
Czy w Centrum zasad wyświetlają się wszystkie strony, które naruszają zasady programu?
Nie. W Centrum zasad wyświetlają się tylko te strony naruszające zasady, które wygenerowały żądania reklamy w ciągu ostatnich 7–10 dni. Niektóre strony (np. te z bardzo małą dzienną liczbą wizyt) nie pojawią się w Centrum zasad. Odpowiadasz za stałą zgodność swoich usług z zasadami programuZasadami Google dotyczącymi wydawców. Zalecamy regularne sprawdzanie zgodności wszystkich stron i witryn.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem