Zasady programów Menedżer reklam i Ad Exchange

Rozwiązywanie problemów z naruszeniami zasad w Centrum zasad internetowych

Aby sprawdzić przypadki naruszenia zasad internetowych w usłudze Google Ad Manager, odwiedź Centrum zasad internetowych: Administracja a potem Zasady a potem Centrum zasad internetowych.

Filtrowanie i pobieranie informacji o przypadkach naruszenia zasad

W Centrum zasad są dostępne opcje filtrowania i pobierania, dzięki którym możesz znaleźć przypadki naruszenia zasad i nimi zarządzać.

 • Kliknij Filtruj , by wyświetlić tylko niektóre witryny, stany lub daty egzekwowania zasad.
 • Kliknij Pobierz Download, by pobrać plik CSV zawierający wszystkie strony lub sekcje naruszające zasady we wszystkich lub w poszczególnych witrynach.

Egzekwowanie zasad na poziomie witryny

Jeśli otrzymasz powiadomienie o naruszeniu zasad w witrynie, przeczytaj poniższe informacje, by dowiedzieć się więcej o zastosowanej procedurze egzekwowania zasad i działaniach, jakie musisz podjąć.

Wyłączone wyświetlanie reklam

Komunikat „Wyłączone wyświetlanie reklam” oznacza, że jedna z Twoich witryn jest obecnie niezgodna z zasadami programu, dlatego wyłączyliśmy w niej wyświetlanie reklam. Sprawdź całą witrynę i wprowadź zmiany, aby była zgodna z tymi zasadami.

Aby naprawić stronę lub sekcję, w której występują przypadki naruszenia, i dalej wyświetlać reklamy:

 1. Zaloguj się w usłudze Google Ad Manager.
 2. Kliknij Administracja a potem Zasady a potem Centrum zasad internetowych.
 3. W sekcji „Witryny z egzekwowaniem zasad” znajdź i kliknij witrynę zawierającą naruszenie zasad na poziomie witryny.
 4. Kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół, by otworzyć szczegółowy widok naruszenia zasad.
 5. Kliknij Poproś o sprawdzenie.
 6. Wypełnij formularz i kliknij Poproś o sprawdzenie.

  Zazwyczaj sprawdzamy witryny w ciągu jednego tygodnia, ale w niektórych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli w czasie sprawdzania nie wykryjemy naruszenia zasad, przywrócimy wyświetlanie reklam w witrynie.

Zalecamy sprawdzenie, czy wszystkie witryny są zgodne z zasadami programu. Pozwoli to uniknąć zastosowania dodatkowych procedur egzekwowania zasad na poziomie witryny. Jeśli naruszenia będą pojawiać się dalej, w każdej chwili możemy wyłączyć Twoje konto.

Egzekwowanie zasad na poziomie sekcji

Egzekwowanie zasad na poziomie sekcji ogranicza wyświetlanie reklam tylko na stronach należących do wybranej sekcji Twojej witryny (na przykład example.com/directory/), która narusza zasady. W sekcjach, które nie są objęte egzekwowaniem zasad (na poziomie strony, sekcji lub witryny), reklamy będą się wyświetlać normalnie.

Jeśli otrzymasz powiadomienie o naruszeniu zasad w sekcji witryny, przeczytaj poniższe informacje, by dowiedzieć się więcej o zastosowanej procedurze egzekwowania zasad i działaniach, jakie musisz podjąć:

Ograniczone wyświetlanie reklam

Komunikat „Ograniczone wyświetlanie reklam” oznacza, że strony należące do danej sekcji w witrynie są obecnie niezgodne z zasadami programu, dlatego ograniczyliśmy wyświetlanie na nich reklam.

Po usunięciu wszystkich naruszeń zasad w tej sekcji możesz poprosić o jej sprawdzenie. Pamiętaj, że w danym miesiącu możesz wysłać ograniczoną liczbę takich próśb. Jeśli nie chcesz już wyświetlać reklam na określonych stronach, po prostu usuń z nich kod reklamy Google. Takie strony zostaną automatycznie usunięte z Centrum zasad w ciągu 7–10 dni.

Po wprowadzeniu wymaganych zmian poproś o sprawdzenie sekcji:

 1. Zaloguj się w usłudze Google Ad Manager.
 2. Kliknij Administracja a potem Zasady a potem Centrum zasad internetowych.
 3. W sekcji „Witryny z egzekwowaniem zasad” znajdź i kliknij witrynę zawierającą naruszenie zasad na poziomie sekcji.
 4. Kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół, by otworzyć szczegółowy widok naruszenia zasad.
 5. Kliknij Poproś o sprawdzenie.
 6. Wypełnij formularz i kliknij Poproś o sprawdzenie.

  Zazwyczaj sprawdzamy witryny w ciągu jednego tygodnia, ale w niektórych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli w czasie sprawdzania nie wykryjemy naruszenia zasad, przywrócimy wyświetlanie reklam w danej sekcji.

Wyłączone wyświetlanie reklam

Komunikat „Wyłączone wyświetlanie reklam” oznacza, że strony należące do danej sekcji w witrynie są obecnie niezgodne z zasadami programu, dlatego wyłączyliśmy na nich wyświetlanie reklam. Ze względu na rodzaj naruszeń zasad po rozwiązaniu problemu musisz poprosić o sprawdzenie strony w ramach oddzielnego procesu.

W przypadku tych naruszeń nie można poprosić o sprawdzenie strony, używając Centrum zasad. Naruszenia zasad związane na przykład z prawami autorskimi i złośliwym oprogramowaniem są objęte odrębnymi procesami sprawdzania. Jeśli Twoje treści zostały usunięte w wyniku powiadomienia o naruszeniu praw na podstawie Ustawy Digital Millennium Copyright Act, możesz zgłosić roszczenie wzajemne, używając tego linku. O sprawdzenie naruszeń związanych ze złośliwym oprogramowaniem można poprosić w Google Search Console.

Egzekwowanie zasad na poziomie strony

Egzekwowanie zasad na poziomie strony ogranicza wyświetlanie reklam tylko na tych stronach, które naruszają zasady. Na stronach, które nie są objęte egzekwowaniem zasad (na poziomie strony, sekcji lub witryny), reklamy będą się wyświetlać normalnie.

Jeśli otrzymasz powiadomienie o naruszeniu zasad dotyczące Twojej strony, przeczytaj poniższe informacje, by dowiedzieć się więcej o zastosowanej procedurze egzekwowania zasad i działaniach, jakie musisz podjąć:

Ograniczone wyświetlanie reklam

Komunikat „Ograniczone wyświetlanie reklam” oznacza, że strona jest obecnie niezgodna z zasadami programu, dlatego ograniczyliśmy wyświetlanie na niej reklam. W związku z tym niektórzy kupujący mogą zrezygnować z wyświetlania reklam na tej stronie.

Po usunięciu wszystkich naruszeń zasad na stronie możesz poprosić o jej sprawdzenie. Pamiętaj, że w danym miesiącu możesz wysłać ograniczoną liczbę takich próśb. Jeśli chcesz zatrzymać wyświetlanie reklam na danej stronie, usuń z niej kod reklamy Google lub zmień ustawienia Ad Exchange w usłudze Ad Manager tak, by nie wysyłać ruchu do tej strony.

Po wprowadzeniu wymaganych zmian możesz poprosić o sprawdzenie swojej strony:

 1. Zaloguj się w usłudze Google Ad Manager.
 2. Kliknij Administracja a potem Zasady a potem Centrum zasad internetowych.
 3. W sekcji „Witryny z egzekwowaniem zasad” znajdź i kliknij witrynę zawierającą naruszenie zasad na poziomie strony.
 4. Kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół, by otworzyć szczegółowy widok naruszenia zasad.
 5. Kliknij Poproś o sprawdzenie.
 6. Wypełnij formularz i kliknij Poproś o sprawdzenie.

  Zazwyczaj sprawdzamy witryny w ciągu tygodnia, ale w niektórych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli w czasie sprawdzania nie wykryjemy naruszenia zasad, przywrócimy na danej stronie wyświetlanie reklam.

Wyłączone wyświetlanie reklam

Komunikat „Wyłączone wyświetlanie reklam” oznacza, że jedna z Twoich stron jest obecnie niezgodna z zasadami programu, dlatego wyłączyliśmy na niej wyświetlanie reklam. Ze względu na rodzaj naruszeń zasad po rozwiązaniu problemu musisz poprosić o sprawdzenie strony w ramach oddzielnego procesu.

W przypadku tych naruszeń nie można poprosić o sprawdzenie strony, używając Centrum zasad. Naruszenia zasad związane na przykład z prawami autorskimi i złośliwym oprogramowaniem są objęte odrębnymi procesami sprawdzania. Jeśli Twoje treści zostały usunięte w wyniku powiadomienia o naruszeniu praw na podstawie Ustawy Digital Millennium Copyright Act, możesz zgłosić roszczenie wzajemne, używając tego linku. O sprawdzenie naruszeń związanych ze złośliwym oprogramowaniem można poprosić w Google Search Console.

Egzekwowanie zasad na poziomie konta

Zawieszenie

Jeśli Twoje konto zostało zawieszone, oznacza to, że została naruszona co najmniej jedna zasada programu. Warto poświęcić okres zawieszenia na przeanalizowanie źródeł nieprawidłowego ruchu, zidentyfikowanie i zablokowanie podejrzanego ruchu oraz inne czynności konieczne do zapewnienia zgodności ruchu z reklam z naszymi wskazówkami i zasadami.

W okresie zawieszenia konta nie wyświetlają się żadne reklamy, a płatności są wstrzymane. Możemy też potrącić z konta ostatnie przychody i zwrócić je reklamodawcom. Po upływie tego okresu automatycznie wznowimy wyświetlanie reklam, usuniemy wstrzymanie płatności i będziemy monitorować konto, by zapewnić przestrzeganie zasad. Pamiętaj, że nie można poprosić o sprawdzenie zawieszonego konta. Więcej informacji znajdziesz w artykule o zawieszeniu konta z powodu nieprawidłowego ruchu lub naruszenia zasad.

Jeśli w okresie zawieszenia lub po jego zakończeniu wykryjemy na Twoim koncie inne naruszenia zasad, możemy na stałe wyłączyć to konto.

Odpowiadasz za stałą zgodność swoich usług z zasadami programu. Regularnie sprawdzaj pod tym kątem wszystkie swoje strony i witryny.

Najczęstsze pytania o Centrum zasad

Kod reklamy nie znajduje się już na stronie. Dlaczego nadal wyświetla mi się naruszenie na poziomie strony w moim Centrum zasad?
Ponowne sprawdzenie Twojej strony przez nasze systemy może trwać do tygodnia. Gdy uda się potwierdzić brak kodu, naruszenie na poziomie strony zostanie usunięte z Centrum zasad.
Dlaczego nie mogę poprosić o sprawdzenie egzekwowania zasad na poziomie strony?

Może być kilka powodów, dla których nie możesz poprosić o sprawdzenie w związku z naruszeniem na poziomie strony:

 • Miesięczny limit próśb o sprawdzenie został wyczerpany.
 • Dana strona jest już w trakcie sprawdzania.
 • Jest to rodzaj naruszenia zasad, w przypadku którego nie można poprosić o sprawdzenie, używając Centrum zasad. Naruszenia zasad związane na przykład z prawami autorskimi i złośliwym oprogramowaniem są objęte odrębnymi procesami sprawdzania. Jeśli Twoje treści zostały usunięte w wyniku powiadomienia o naruszeniu praw na podstawie Ustawy Digital Millennium Copyright Act, możesz zgłosić roszczenie wzajemne, używając tego linku. O sprawdzenie naruszeń związanych ze złośliwym oprogramowaniem można poprosić w Google Search Console.
Dlaczego sprawdzanie w związku z naruszeniem na poziomie strony zostało anulowane?
Sprawdzanie mogło zostać anulowane, ponieważ strona była niedostępna dla naszych weryfikatorów lub nie zawierała kodu reklamy.
Czy na mojej stronie głównej pojawi się powiadomienie o naruszeniu na poziomie strony?
Takie powiadomienia nie pojawiają się na stronie głównej. Wysyłamy je e-mailem. Możesz zawsze przejrzeć wszystkie strony z naruszeniami w Centrum zasad.
Czy w Centrum zasad wyświetlają się wszystkie strony, które naruszają zasady programu?
Nie. W Centrum zasad wyświetlają się tylko te strony naruszające zasady, które wygenerowały żądania reklamy w ciągu ostatnich 7–10 dni. Niektóre strony (na przykład te z bardzo małą dzienną liczbą wizyt) nie pojawią się w Centrum zasad. Odpowiadasz za stałą zgodność swoich usług z zasadami programu. Regularnie sprawdzaj pod tym kątem wszystkie swoje strony i witryny.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?