Programmabeleid van Ad Manager en Ad Exchange

Beleidsschendingen oplossen in het beleidscentrum voor internet

Als u uw sites met beleidsschendingen wilt bekijken in Google Ad Manager, gaat u naar het beleidscentrum voor internet: Beheerder en dan Beleid en dan Beleidscentrum (internet).

Beleidsschendingen filteren en downloaden

U kunt de opties voor filteren en downloaden in het beleidscentrum gebruiken om beleidsschendingen te vinden en te beheren:

 • Klik op Filteren  om alleen bepaalde sites, statussen of handhavingsdatums te bekijken.
 • Klik op Downloaden Download om een csv-bestand te downloaden van alle pagina's of gedeelten met schendingen voor alle sites of afzonderlijke sites.

Beleidshandhaving op siteniveau

Als u een beleidsmelding heeft ontvangen over uw site, vindt u hieronder meer informatie over de specifieke handhaving en welke actie u moet ondernemen:

Advertentieweergave uitgeschakeld

'Advertentieweergave uitgeschakeld' betekent dat een van uw sites momenteel niet voldoet aan het programmabeleid, het Google-beleid voor uitgevers of beide en dat, als gevolg daarvan, de weergave van advertenties op die site is uitgeschakeld. U moet de hele site controleren en wijzigingen aanbrengen zodat deze voldoet aan het beleid.

Een pagina of gedeelte met een schending oplossen en de advertentieweergave voortzetten:

 1. Log in bij Google Ad Manager.
 2. Klik op Beheerder en dan Beleid en dan Beleidscentrum (internet).
 3. Zoek in het gedeelte 'Sites met handhavingen' de site met de schending op siteniveau en klik erop.
 4. Klik op de pijl-omlaag Pijl-omlaag om de gedetailleerde weergave van de schending te openen.
 5. Klik op Beoordeling aanvragen.
 6. Vul het formulier in en klik op Beoordeling aanvragen.

  We beoordelen uw site gewoonlijk binnen een week, maar dit kan soms langer duren. Als er geen beleidsschendingen worden gevonden op het moment van de beoordeling, wordt de weergave van advertenties op uw site hersteld.

We raden u aan al uw sites te controleren op naleving van het programmabeleid zodat u verdere handhaving op siteniveau kunt voorkomen. We kunnen uw account op elk gewenst moment uitschakelen als we vaststellen dat er schendingen blijven optreden.

Beleidshandhaving op gedeelteniveau

Handhaving op gedeelteniveau beperkt alleen de weergave van advertenties op de pagina's die bij een gedeelte van uw site horen (zoals example.com/directory) waarop we beleidsschendingen aantreffen. In gedeelten zonder beleidshandhaving (op pagina-, gedeelte- of siteniveau) worden advertenties zoals gebruikelijk weergegeven.

Als u een beleidsmelding heeft ontvangen over een gedeelte van uw site, vindt u hieronder meer informatie over de specifieke handhaving en welke actie u moet ondernemen:

Beperkte advertentieweergave

'Beperkte advertentieweergave' betekent dat de pagina's van een gedeelte van uw site content bevatten die is vermeld in de beperkingen voor Google-uitgevers en dat, als gevolg daarvan, de weergave van advertenties op die pagina's is beperkt. Bij dit soort beperkte content geeft Google Ads geen advertenties meer weer. Er worden alleen advertenties gebruikt die afkomstig zijn van andere advertentieproducten of van directe deals tussen uitgevers en adverteerders.

Als u deze beperking wilt verwijderen, moet u alle content van de pagina's verwijderen die onder de beperkingen voor Google-uitgevers valt. Nadat u dit heeft gedaan, kunt u een beoordeling aanvragen. Houd er rekening mee dat er een maandelijkse limiet geldt voor het aantal beoordelingen dat u kunt aanvragen. 

Als u de benodigde wijzigingen heeft aangebracht, kunt u een beoordeling van het deel aanvragen:

 1. Log in bij Google Ad Manager.
 2. Klik op Beheerder en dan Beleid en dan Beleidscentrum (internet).
 3. Zoek in het gedeelte 'Sites met handhavingen' naar de site met de schending op deelniveau en klik erop.
 4. Klik op de pijl-omlaag Pijl-omlaag om de gedetailleerde weergave van de schending te openen.
 5. Klik op Beoordeling aanvragen.
 6. Vul het formulier in en klik op Beoordeling aanvragen.

  We beoordelen uw site gewoonlijk binnen een week, maar dit kan soms langer duren. Als er geen beleidsschendingen worden gevonden op het moment van de beoordeling, wordt de weergave van advertenties op het betreffende gedeelte hersteld.

Advertentieweergave uitgeschakeld

'Advertentieweergave uitgeschakeld' betekent dat de pagina's van een gedeelte van uw site momenteel niet voldoen aan het programmabeleid, het Google-beleid voor uitgevers of beide en dat, als gevolg daarvan, de weergave van advertenties op die pagina's is uitgeschakeld.

U kunt mogelijk geen beoordeling aanvragen voor deze schendingen in het beleidscentrum. Bepaalde beleidsschendingen op het gebied van auteursrecht en malware hebben bijvoorbeeld een eigen beoordelingsprocedure. Als uw content is verwijderd vanwege een DMCA-melding (Digital Millennium Copyright Act) van inbreuk, kunt u hier een verweer indienen. Voor malwareschendingen gaat u naar uw Google Search Console en vraagt u een beoordeling aan.

Beleidshandhaving op paginaniveau

Handhaving op paginaniveau beperkt alleen de weergave van advertenties op die pagina's waarop we beleidsschendingen aantreffen. Op pagina's zonder beleidshandhaving (op pagina-, gedeelte- of siteniveau) worden advertenties zoals gebruikelijk weergegeven.

Als u een beleidsmelding heeft ontvangen over een pagina, vindt u hieronder meer informatie over de specifieke handhaving en welke actie u moet ondernemen:

Beperkte advertentieweergave

'Beperkte advertentieweergave' betekent dat uw pagina content bevat die is vermeld in de beperkingen voor Google-uitgevers en dat, als gevolg daarvan, de weergave van advertenties op die pagina is beperkt. Bij dit soort beperkte content geeft Google Ads geen advertenties meer weer. Er worden alleen advertenties gebruikt die afkomstig zijn van andere advertentieproducten of van directe deals tussen uitgevers en adverteerders.

In de praktijk betekent dit dat adverteerders die gebruikmaken van AdWords en Ad Exchange niet kunnen bieden op beperkte voorraad. DV360-adverteerders kunnen echter bieden, behalve DV360-adverteerders die zich hebben afgemeld voor dat specifieke type gevoelige categorie met targeting op merkveiligheid.

Als u deze beperking wilt verwijderen, moet u alle content van de pagina verwijderen die onder de beperkingen voor Google-uitgevers valt. Nadat u dit heeft gedaan, kunt u een beoordeling aanvragen. Houd er rekening mee dat er een maandelijkse limiet geldt voor het aantal beoordelingen dat u kunt aanvragen.

Als u de benodigde wijzigingen heeft aangebracht, kunt u een beoordeling van de pagina aanvragen:

 1. Log in bij Google Ad Manager.
 2. Klik op Beheerder en dan Beleid en dan Beleidscentrum (internet).
 3. Zoek in het gedeelte 'Sites met handhavingen' de site met schendingen op paginaniveau en klik erop.
 4. Klik op de pijl-omlaag Pijl-omlaag om de gedetailleerde weergave van de schending te openen.
 5. Klik op Beoordeling aanvragen.
 6. Vul het formulier in en klik op Beoordeling aanvragen.

  We beoordelen uw site gewoonlijk binnen een week, maar dit kan soms langer duren. Als er geen beleidsschendingen worden gevonden op het moment van de beoordeling, wordt de weergave van advertenties op de betreffende pagina hersteld.

Advertentieweergave uitgeschakeld

'Advertentieweergave uitgeschakeld' betekent dat een van uw pagina's momenteel niet voldoet aan het programmabeleid, het Google-beleid voor uitgevers of beide en dat, als gevolg daarvan, de weergave van advertenties op die pagina is uitgeschakeld.

U kunt mogelijk geen beoordeling aanvragen voor deze schendingen in het beleidscentrum. Bepaalde beleidsschendingen op het gebied van auteursrecht en malware hebben bijvoorbeeld een eigen beoordelingsprocedure. Als uw content is verwijderd vanwege een DMCA-melding (Digital Millennium Copyright Act) van inbreuk, kunt u hier een verweer indienen. Voor malwareschendingen gaat u naar uw Google Search Console en vraagt u een beoordeling aan.

Beleidshandhaving op accountniveau

Opschorting

Als er een opschorting is toegepast, betekent dit dat uw account is opgeschort vanwege een of meer schendingen van het programmabeleid. Gebruik de opschortingsperiode om de bronnen van ongeldig verkeer te onderzoeken, verdacht verkeer te identificeren en te blokkeren en maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat uw advertentieverkeer voldoet aan onze richtlijnen en beleidsregels.

Tijdens de opschorting worden er geen advertenties weergegeven, geldt een betalingsstop en kan uw laatste opbrengst worden afgeschreven van uw account en worden terugbetaald aan adverteerders. Na de opschortingsperiode wordt de weergave van advertenties automatisch weer ingeschakeld en wordt de betalingsstop opgeheven. Vervolgens controleren we uw account op naleving van ons beleid. Houd er rekening mee dat u geen beoordeling kunt aanvragen voor een accountopschorting. Raadpleeg voor meer informatie het artikel Account opgeschort wegens ongeldig verkeer of beleidsredenen.

Als er aanvullende problemen worden gevonden tijdens de opschortingsperiode of nadat de accountopschorting is beëindigd, kan uw account definitief worden uitgeschakeld.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat pagina's en sites die uw eigendom zijn, te allen tijde voldoen aan ons programmabeleid. We raden u aan uw sites en pagina's regelmatig te controleren op naleving van het beleid.

Beïnvloede producten

De schendingen kunnen betrekking hebben op sites en pagina's waarvoor verschillende producten worden gebruikt. We willen u helpen het probleem op te lossen. Daarom wordt voor elke beleidsschending de lijst opgegeven van de betreffende producten gekoppeld aan de betreffende webpropertycodes voor die schending:

 • Display (webpropertycode met de indeling ca-pub-xxxx)
 • Video (webpropertycode met de indeling ca-video-pub-xxxx)
 • Games (webpropertycode met de indeling ca-games-pub-xxxx)

Veelgestelde vragen over het beleidscentrum

Ik heb mijn advertentiecode verwijderd. Waarom wordt in mijn beleidscentrum nog steeds een handhaving op paginaniveau weergegeven?
Het kan maximaal een week duren voordat onze systemen uw pagina opnieuw controleren. Nadat is bevestigd dat de advertentiecode niet meer aanwezig is, wordt de handhaving op paginaniveau verwijderd uit het beleidscentrum.
Waarom kan ik geen beoordeling aanvragen voor een van de handhavingen op paginaniveau?

Er zijn verschillende redenen waarom u mogelijk geen beoordeling voor een handhaving op paginaniveau kunt aanvragen:

 • U heeft de maandelijkse limiet voor het aantal beoordelingen bereikt.
 • Er is al een beoordeling in behandeling voor die pagina.
 • Het betreft een type beleidsschending waarvoor u geen beoordeling kunt aanvragen in het beleidscentrum. Bepaalde beleidsschendingen op het gebied van auteursrecht en malware hebben bijvoorbeeld een eigen beoordelingsprocedure. Als uw content is verwijderd vanwege een DMCA-melding (Digital Millennium Copyright Act) van inbreuk, kunt u hier een verweer indienen. Voor malwareschendingen gaat u naar uw Google Search Console en vraagt u een beoordeling aan.
Waarom is mijn beoordelingsverzoek voor een handhaving op paginaniveau geannuleerd?
Uw beoordeling is mogelijk geannuleerd omdat de pagina niet toegankelijk was voor onze medewerkers of omdat de pagina geen advertentiecode bevat.
Krijg ik een melding op mijn homepage te zien als er handhavingen op paginaniveau zijn toegepast?
Er worden geen meldingen voor handhavingen op paginaniveau weergegeven op uw homepage, maar u ontvangt wel meldingen via e-mail. U kunt ook alle pagina's met schendingen controleren in het beleidscentrum.
Toont het beleidscentrum alle pagina's die in strijd zijn met het programmabeleid van Google?
Nee. Pagina's die het beleid schenden en die in de afgelopen zeven tot tien dagen advertentieverzoeken hebben gegenereerd worden in het beleidscentrum weergegeven. Bepaalde pagina's (bijvoorbeeld pagina's met erg weinig dagelijks verkeer) worden niet weergegeven in het beleidscentrum. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat property's die uw eigendom zijn te allen tijde voldoen aan ons programmabeleid en het Google-beleid voor uitgevers. We raden u aan uw sites en pagina's regelmatig te controleren op naleving van het beleid.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?