Programové zásady služeb Ad Manager a Ad Exchange

Řešení porušení zásad v centru zásad pro web

Chcete-li ve službě Google Ad Manager zkontrolovat porušení zásad pro web, navštivte centrum zásad pro web: Správce a poté Zásady a poté Centrum zásad pro web.

Filtrování a stažení porušení zásad

V centru zásad můžete využít možnosti filtrování a stažení. Pomůže vám to snadněji najít a vyřešit porušení zásad:

 • Kliknutím na filtr můžete zobrazit pouze určité weby, stavy nebo data vynucení.
 • Kliknutím na ikonu stažení Download můžete stáhnout soubor CSV se všemi stránkami nebo sekcemi s porušeními zásad pro všechny weby nebo pro jednotlivé weby.

Vynucení zásad na úrovni webu

Pokud jste v souvislosti se svým webem obdrželi oznámení o porušení zásad, přečtěte si další informace v tomto článku. Zjistíte, jaká konkrétní opatření jsme za účelem vynucení zásad přijali a co musíte udělat:

Zakázané zobrazování reklam

Oznámení „Zakázané zobrazování reklam“ znamená, že některý z vašich webů porušuje programové zásady, a zobrazování reklam je na něm proto zakázáno. Je nutné zkontrolovat celý web a provést takové změny, aby zásady nadále neporušoval.

Postup opravy stránky nebo sekce s porušením zásad a obnovení zobrazování reklam:

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Klikněte na Správce a poté Zásady a poté Centrum zásad pro web.
 3. V části Weby omezené vynucením zásad najděte web s porušením na úrovni webu a klikněte na něj.
 4. Kliknutím na šipku dolů Šipka dolů zobrazte podrobnosti o porušení.
 5. Klikněte na možnost Požádat o kontrolu.
 6. Vyplňte formulář a klikněte na tlačítko Požádat o kontrolu.

  Web obvykle zkontrolujeme do týdne, ale může se stát, že to bude trvat i déle. Pokud při kontrole zjistíme, že web naše zásady splňuje, zobrazování reklam obnovíme.

Doporučujeme vám zkontrolovat dodržování programových zásad na všech vašich webech, abyste se vyhnuli dalším opatřením na úrovni webu. Bude-li k porušování docházet i nadále, můžeme váš účet kdykoliv deaktivovat.

Vynucení zásad na úrovni části webu

Vynucení zásad na úrovni části webu omezí zobrazování reklam pouze na stránkách, které patří do části webu (například example.com/adresar/), v níž jsme nalezli problémy se zásadami. U částí webu, kde jsme žádná opatření k vynucení zásad neuplatnili (na úrovni stránky, části webu nebo celého webu), se reklamy i nadále zobrazují jako obvykle.

Pokud jste v souvislosti s částí webu obdrželi oznámení o porušení zásad, přečtěte si další informace v tomto článku. Zjistíte, jaká konkrétní opatření k jejich vynucení jsme uplatnili a co musíte udělat:

Omezené zobrazování reklam

Oznámení „Omezené zobrazování reklam“ znamená, že stránky v určité sekci webu v současné době nesplňují programové zásady, a bylo na nich proto omezeno zobrazování reklam.

Když všechna porušení zásad v části webu napravíte, můžete požádat o kontrolu. Každý měsíc můžete podat pouze omezený počet žádostí o kontrolu. Pokud na stránkách chcete reklamy přestat zobrazovat, odstraňte z nich kód reklam Google a stránky z centra zásad budou do 7–10 dní automaticky odstraněny.

Jestliže jste provedli požadované změny, můžete požádat o opětovnou kontrolu části webu:

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Klikněte na Správce a poté Zásady a poté Centrum zásad pro web.
 3. V části Weby omezené vynucením zásad vyhledejte web s porušením na úrovni sekce webu a klikněte na něj.
 4. Kliknutím na šipku dolů Šipka dolů zobrazte podrobnosti o porušení.
 5. Klikněte na možnost Požádat o kontrolu.
 6. Vyplňte formulář a klikněte na tlačítko Požádat o kontrolu.

  Web obvykle zkontrolujeme do týdne, ale může se stát, že to bude trvat i déle. Pokud při kontrole nezjistíme žádné porušení zásad, zobrazování reklam obnovíme.

Zakázané zobrazování reklam

Oznámení „Zakázané zobrazování reklam“ znamená, že stránky, které patří do konkrétní sekce vašeho webu, v současné době nesplňují naše programové zásady, a proto na nich bylo zobrazování reklam zakázáno. U tohoto typu porušení je třeba zjednat nápravu a v samostatném procesu požádat o kontrolu.

U těchto porušení nemusí být možné požádat v centru zásad o kontrolu. Některá porušení zásad související například s autorskými právy a malwarem se řeší samostatně. Jestliže byl váš obsah odstraněn z důvodu oznámení o porušení práv v souvislosti se zákonem DMCA (Digital Millennium Copyright Act), můžete uplatnit námitky formou protioznámení. Při porušení zásad souvisejících s malwarem požádejte o kontrolu v nástroji Google Search Console.

Vynucení zásad na úrovni stránky

Opatření na úrovni stránky omezí zobrazování reklam pouze na stránkách, na kterých jsme zjistili problémy s dodržováním zásad. Na stránkách, kde jsme žádné vynucení zásad neuplatnili (na úrovni stránky, části webu ani webu), se reklamy i nadále zobrazují jako obvykle.

Jestliže jste v souvislosti se stránkou obdrželi oznámení o porušení zásad, přečtěte si další informace v tomto článku. Zjistíte, jaká konkrétní opatření jsme přijali a co je nutné udělat:

Omezené zobrazování reklam

Opatření nazvané „Omezené zobrazování reklam“ znamená, že stránka v současné době nesplňuje programové zásady, a proto na ní bylo omezeno zobrazování reklam. Někteří kupující se v důsledku toho mohou ze zobrazování reklam na dané stránce odhlásit.

Když všechna porušení zásad na stránce napravíte, můžete požádat o kontrolu. Počet žádostí o kontrolu, které můžete každý měsíc odeslat, je omezen. Pokud na stránce chcete reklamy přestat zobrazovat, odstraňte z ní kód reklam Google nebo upravte nastavení Ad Exchange ve službě Ad Manager tak, aby se na problematické stránky neodesílal provoz.

Jestliže jste provedli požadované změny, můžete požádat o opětovnou kontrolu stránky:

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Klikněte na Správce a poté Zásady a poté Centrum zásad pro web.
 3. V části Weby omezené vynucením zásad najděte web s porušením na úrovni stránky a klikněte na něj.
 4. Kliknutím na šipku dolů Šipka dolů zobrazte podrobnosti o porušení.
 5. Klikněte na možnost Požádat o kontrolu.
 6. Vyplňte formulář a klikněte na tlačítko Požádat o kontrolu.

  Web obvykle zkontrolujeme do týdne, někdy to však může trvat déle. Pokud při kontrole nezjistíme žádné porušení zásad, zobrazování reklam obnovíme.

Zakázané zobrazování reklam

Oznámení „Zakázané zobrazování reklam“ znamená, že některá z vašich stránek aktuálně není v souladu s programovými zásadami, a proto na ní bylo zobrazování reklam zakázáno. U tohoto typu porušení je třeba zjednat nápravu a v samostatném procesu požádat o kontrolu.

U těchto porušení nemusí být možné požádat v centru zásad o kontrolu. Některá porušení zásad související například s autorskými právy a malwarem se řeší samostatně. Jestliže byl váš obsah odstraněn z důvodu oznámení o porušení práv v souvislosti se zákonem DMCA (Digital Millennium Copyright Act), můžete uplatnit námitky formou protioznámení. Při porušení zásad souvisejících s malwarem požádejte o kontrolu v nástroji Google Search Console.

Vynucení zásad na úrovni účtu

Pozastavení

Pozastavení znamená, že byl z důvodu jednoho nebo více porušení programových zásad pozastaven váš účet. Během pozastavení doporučujeme zjistit zdroje neplatného provozu, určit a zablokovat podezřelý provoz a přijmout opatření, aby reklamní provoz odpovídal našim zásadám a pokynům.

Během pozastavení se nezobrazují reklamy, máte pozastavené platby a může se stát, že vaše poslední tržby budou z účtu strženy a vráceny inzerentům. Když pozastavení skončí, automaticky znovu aktivujeme zobrazování reklam, zrušíme pozastavení plateb a váš účet budeme sledovat, zda dodržuje zásady. V případě pozastavení účtu není možné požádat o kontrolu. Další informace najdete v článku Pozastavení účtu z důvodu neplatné aktivity nebo porušení zásad.

Jestliže se v účtu v době pozastavení nebo i poté objeví další problémy, můžeme účet trvale deaktivovat.

Zodpovídáte za to, že vaše služby budou trvale v souladu s našimi programovými zásadami. Doporučujeme vám proto dodržování zásad na vašich webech a stránkách pravidelně kontrolovat.

Časté dotazy k centru zásad

Kód reklamy jsem odstranil(a), proč se mi v centru zásad porušení na úrovni stránky stále zobrazuje?
Opětovná kontrola stránky našimi systémy může trvat až týden. Až ověříme, že kód reklamy již na stránce není, vynucení zásad na úrovni stránky z centra zásad odstraníme.
Proč u jednoho z vynucení zásad na úrovni stránky nemůžu požádat o kontrolu?

Pokud u vynucení zásad na úrovni stránky není možné požádat o kontrolu, může to být z několika důvodů:

 • Dosáhli jste měsíčního limitu počtu žádostí o kontrolu.
 • U dané stránky již kontrola probíhá.
 • Jedná se o typ porušení zásad, u kterého nelze požádat o kontrolu v centru zásad. Některá porušení zásad související například s autorskými právy a malwarem se řeší samostatně. Jestliže byl váš obsah odstraněn z důvodu oznámení o porušení práv v souvislosti se zákonem DMCA (Digital Millennium Copyright Act), můžete uplatnit námitky formou protioznámení. Při porušení zásad souvisejících s malwarem požádejte o kontrolu v nástroji Google Search Console.
Proč byla kontrola u vynucení zásad na úrovni stránky zrušena?
Kontrolu jsme zrušili, buď protože se kontroloři na stránku nemohli dostat, nebo protože na ní nebyl žádný kód reklamy.
Pokud budu mít vynucení zásad na úrovni stránky, zobrazí se mi na domovské stránce upozornění?
Oznámení o vynuceních zásad na úrovni stránky se na domovské stránce nezobrazují, ale odesílají se e‑mailem. Všechny stránky s porušením zásad můžete zkontrolovat také v centru zásad.
Zobrazují se v centru zásad všechny stránky, které porušují programové zásady?
Ne. V centru zásad se zobrazují pouze stránky, které porušují zásady a v posledních 7–10 dnech vygenerovaly žádosti o reklamy. Některé stránky (například ty s velmi nízkou denní návštěvností) se v něm nezobrazí. Zodpovídáte za to, že vaše služby budou trvale v souladu s našimi programovými zásadami. Doporučujeme vám proto dodržování zásad na vašich webech a stránkách pravidelně kontrolovat.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?