Kerndimensies en -statistieken voor het rapport Historisch gebruiken

Dit artikel is alleen van toepassing op het rapport 'Ad Manager-geschiedenis'

Terug naar rapporttypen

Kerndimensies en -statistieken zijn dimensies en statistieken die in de meeste situaties in het rapport Ad Manager-geschiedenis samenwerken. Zo kunt u makkelijker zien welke met elkaar compatibel zijn. Als u kerndimensies en -statistieken samen gebruikt in het rapport 'Ad Manager-geschiedenis', kunt u ervan uitgaan dat ze meestal aan deze regels voldoen:

 • Alle kerndimensies zijn geschikt voor alle kernstatistieken.
 • Alle kerndimensies zijn geschikt voor alle niet-kernstatistieken.
 • Alle kerndimensies kunnen met één niet-kerndimensie worden gebruikt met alle kernstatistieken.
Er zijn enkele dimensies die niet in alle gevallen voldoen aan deze regels. Uitzonderingen bekijken

 

In dit artikel:

 


Kerndimensies

De volgende tabel bevat een lijst met de kerndimensies die beschikbaar zijn voor het rapport 'Ad Manager-geschiedenis'.

Naam en beschrijving Categorieën

Datum
Dagelijks overzicht van gegevens. In Ad Manager worden de gegevens weergegeven in een uitgebreide indeling, zoals Maandag 18 januari 2016. De geëxporteerde indeling is compacter, bijvoorbeeld D-M-JJ.

Opmerking: De geëxporteerde datumnotatie is gebaseerd op de taal en/of locatie die is gekoppeld aan het Google-account van de persoon die het rapport maakt. In rapporten die zijn gemaakt door andere gebruikers, zoals geplande rapporten, kan de geëxporteerde datumnotatie afwijken van de notatie in rapporten die door u zijn gemaakt.

Label  Tijdseenheid
Week: de wekelijkse periode, met de indeling 'D-M-JJ - D-M-JJ'. Label  Tijdseenheid
Dag van de week
De kalenderdag van de week (bijvoorbeeld maandag, dinsdag)
Label  Tijdseenheid
Maand en jaar
De gerelateerde maand en het gerelateerde jaar. Voorbeeld: 'oktober 2019'
Label  Tijdseenheid
Advertentieblok (alle niveaus)
De naam van het advertentieblok. Selecteer dimensiekenmerken om de advertentieblokcode te tonen.
Label  Voorraad
Plaatsing
De naam van de plaatsing die momenteel een advertentieblok bevat dat is gekoppeld aan een vertoning, klik of andere gebeurtenis. Meer informatie
Label  Voorraad
Regelitem
De naam van het regelitem dat is gekoppeld aan het advertentiemateriaal dat is weergegeven voor het advertentieruimteverzoek. Selecteer dimensiekenmerken om aantal, kostentype, weergaveaanduiding en andere informatie weer te geven.
Label  Weergave
Regelitemtype
Het type regelitem dat is gekoppeld aan het advertentiemateriaal dat is weergegeven voor het advertentieruimteverzoek.
Label  Weergave
Order
De naam van de order die is gekoppeld aan het regelitem dat is gekoppeld aan het advertentiemateriaal dat is weergegeven voor het advertentieruimteverzoek. Selecteer dimensiekenmerken om labels, salesmedewerkers, traffickers en meer weer te geven.
Label  Weergave
Adverteerder
De naam van het adverteerdersbedrijf dat is toegewezen aan een order. Selecteer dimensiekenmerken om bijvoorbeeld labels en adverteerderstype weer te geven.
Label  Weergave
Land
Het land dat is gekoppeld aan het IP-adres van het advertentieruimteverzoek.
Label  Geografie

Aanvraagkanaal
Toont de methode die kopers hebben gebruikt om toegang tot uw voorraad te krijgen. Zo kunt u rapporteren over uw hele netwerk.

 • Ad Exchange (inclusief Eerste overzicht)
 • AdSense
 • Advertentieserver (direct verkochte regelitems)
 • Bemiddeling
 • Open bieden
 • Bieden via koptekst
 • SDK-biedingen
Label  Weergave
Apparaatcategorie
Toont de weergave per apparaatcategorie: CTV-apparaat (verbonden tv)(bèta), desktop, featurephone, settopbox (STB), smartdisplay, smartphone, smartspeaker en tablet.
Label  Platform
Programmatic kanaal
Het kanaal van de transactie. Omvat voorkeursdeals, Programmatic Guaranteed, privéveilingen en de open veiling. Transacties via Eerste overzicht zijn opgenomen in transacties via de open veiling.
Label  Weergave

Verzoektype (Bèta) 
Toont een uitsplitsing van de prestaties op basis van de technologie die is gebruikt om de advertentie aan te vragen. Dit biedt u de mogelijkheid om op een geavanceerde manier problemen op te lossen, bijvoorbeeld via onderzoek naar verschillen tussen weergegeven en gedownloade vertoningen. Mogelijke waarden zijn:

 • Tag voor AMP-advertentie
  Er is een vertoning toegeschreven aan een verzoek van een <amp-ad>-tag. Met deze tag kunnen AMP-advertenties sneller worden geladen dan standaardadvertenties of advertenties van andere tagtypen. Als deze waarde iets anders is dan Tag voor AMP-advertentie (zoals Google-uitgeverstag of Overig), geeft u waarschijnlijk advertenties van een aangepast domein weer. U kunt de tags vervangen door <amp-ad>-tags, zodat AMP-advertenties sneller kunnen worden geladen. Meer informatie
 • Google-uitgeverstag
  Er is een vertoning toegeschreven aan de Google-uitgeverstag.
 • GPT Light-tag
  Er is een vertoning toegeschreven aan de GPT Light-tag.
 • Eenvoudige URL-tag voor GPT
  Er is een vertoning toegeschreven aan een Tagless Request, zodat advertenties kunnen worden weergegeven in omgevingen waar JavaScript niet wordt ondersteund.
 • Videotag
  Er is een vertoning toegeschreven aan een verzoek van een videospeler.
 • SDK voor mobiele advertenties
  Er is een vertoning toegeschreven aan een verzoek dat is gemaakt via de SDK voor mobiele advertenties van Google, dus de advertentie bevindt zich in een app.
 • Advertenties tonen 
  Een vertoning die is toegeschreven aan de synchrone tag 'Advertenties tonen' voor Ad Exchange Direct-verkeer.
 • Ads door Google 
  Een vertoning die is toegeschreven aan de asynchrone tag 'Ads door Google' voor Ad Exchange Direct-verkeer.
 • Overig
  Geeft minder vaak voorkomende verzoeken aan, zoals een advertentietag voor begeleidende video's.

Houd er rekening mee dat de waarde Google Ad Manager-tag niet meer wordt gebruikt, maar om compatibiliteitsredenen wordt getoond.

Label  Platform
Advertentiemateriaal
Het advertentiemateriaal dat is weergegeven voor het advertentieruimteverzoek. Selecteer dimensiekenmerken om doorklik-URL's, SSL-scanresultaten of aangepaste velden weer te geven.
Label  Weergave

Formaat van advertentiemateriaal  (beëindigd)  
Het formaat van het advertentiemateriaal dat is weergegeven voor het advertentieruimteverzoek. De dimensie 'Formaat van advertentiemateriaal' komt niet overeen met het werkelijke formaat weer van het weergegeven advertentiemateriaal. Deze dimensie komt overeen met het formaat van het getargete advertentieblok van het advertentiemateriaal dat is weergegeven. Aangezien een formaat voor advertentiemateriaal alleen kan worden gekoppeld aan gevulde vertoningen, is deze dimensie niet geschikt voor de statistiek Niet-gevulde vertoningen.

Wanneer de dimensie 'Formaat van advertentiemateriaal' is opgenomen in een rapport, wordt begeleide weergave die anders is opgenomen in de hoofdweergave, weergegeven, zodat u hogere totalen kunt zien dan verwacht.

Label  Weergave
Type advertentiemateriaal
Het type advertentiemateriaal dat is weergegeven voor het advertentieruimteverzoek.
Label  Weergave
Voorraadtype (beëindigd)

Toont de prestaties van algemene voorraadgroepen. Mogelijke waarden zijn:

 • Internet: De gebruiker bekijkt de content via een pc of laptop of via de browser op een mobiel apparaat of tablet.
 • App: De gebruiker bekijkt de content via een mobiele app op een smartphone of tablet. Houd er rekening mee dat Ad Manager mobiele app identificeert via het gebruik van de SDK. Uitgevers die vereenvoudigde URL-tags gebruiken om verzoeken voor een app in te dienen, kunnen inconsistente resultaten te zien krijgen.
 • AMP: De gebruiker bekijkt de advertentie op een AMP-pagina (Accelerated Mobile Page), die is ontworpen om content op mobiel internet sneller te laden.
 • Overig: Ad Manager kan niet vaststellen waar de gebruiker de content bekijkt.
Label  Platform

Formaat van advertentiemateriaal (weergegeven) (Bèta) 
Het formaat van de advertentieruimte waarin advertentiemateriaal wordt weergegeven via Ad Manager of Ad Exchange. Deze waarde kan afwijken van het formaat van het advertentiemateriaal dat wordt gerapporteerd in Ad Exchange. Mogelijke waarden zijn:

 • Audio: Audioadvertenties
 • Vloeiend: Google heeft native- en vloeiende advertenties weergegeven
 • Interstitial: Interstitial-advertenties
 • Native: Native-advertenties met gepersonaliseerde weergave
 • Video/overlay: Videoadvertenties
 • <width>x<height>: Advertenties met een vast formaat

Alle andere waarden worden weergegeven als Onbekend.

Opmerking: Deze dimensie kan niet worden weergegeven in hetzelfde rapport als de statistiek Niet-gevulde vertoningen. Deze zijn niet met elkaar te combineren.

Label  Weergave
Aangepaste dimensies
Bekijk dimensies die zijn gemaakt op basis van sleutel/waarden die in uw netwerk zijn gedefinieerd. Meer informatie
Label  Voorraad

Kernstatistieken

De volgende tabel bevat een lijst met de kernstatistieken die beschikbaar zijn voor het rapport 'Ad Manager-geschiedenis'.

Naam en beschrijving Categorieën

Totaal aantal vertoningen
Het totale aantal vertoningen via de Google Ad Manager-server, AdSense, Ad Exchange en rendementsgroeppartners. Meer informatie over hoe Ad Manager vertoningen telt.

Voor de statistiek Totaal aantal vertoningen worden geen vertoningen geteld die zijn geleverd via begeleidende advertenties. Als u het aantal vertoningen dat is geleverd via begeleidende advertenties wilt opnemen in uw rapport, voegt u de dimensie Primair en begeleidend advertentiemateriaal toe die beschikbaar is in het rapporttype Historisch.

Label  Totaal

Vertoningen van advertentieserver
Vertoningen die worden geteld nadat de advertentie is gedownload naar het apparaat van de gebruiker. Hiervoor hoeft de advertentiecontent niet volledig te worden geladen. In dit totaal zijn geen vertoningen van Ad Exchange en AdSense opgenomen. Het duurt gewoonlijk ongeveer 30 minuten voordat nieuwe vertoningen worden geregistreerd en toegevoegd aan het totaal dat hier wordt weergegeven.

Label  Advertentieserver
Vertoningen van AdSense
Het totale aantal vertoningen dat is geleverd door AdSense.
Label  AdSense
Vertoningen van Ad Exchange
Het totale aantal vertoningen dat is geleverd door Ad Exchange.
Label  Ad Exchange
Vertoningen van advertentieserver (%)
De ratio van vertoningen die zijn geleverd door de Google Ad Manager-server ten opzichte van het totale aantal geleverde vertoningen.
Label  Advertentieserver
Vertoningen van AdSense (%)
Het percentage vertoningen dat via dynamische toewijzing van regelitems is geleverd door AdSense, in verhouding tot het totale aantal vertoningen dat is geleverd.
Label  AdSense
Vertoningen van Ad Exchange (%)
De ratio van vertoningen die zijn geleverd door Ad Exchange via dynamische toewijzing van regelitems ten opzichte van het totale aantal geleverde vertoningen.
Label  Ad Exchange
Totaal aantal klikken
Het totale aantal klikken dat is weergegeven via de Google Ad Manager-advertentieserver, AdSense en Ad Exchange.
Label  Totaal
Klikken van advertentieserver
Het totale aantal klikken dat is gegenereerd door de Google Ad Manager-server. Het duurt gewoonlijk ongeveer 30 minuten voordat nieuwe klikken worden geregistreerd en toegevoegd aan het totaal dat in rapporten wordt weergegeven.
Label  Advertentieserver
Klikken van AdSense
Het totale aantal klikken dat is geleverd door AdSense.
Label  AdSense
Klikken van Ad Exchange
Het totale aantal klikken dat is geleverd door Ad Exchange.
Label  Ad Exchange
Klikken van advertentieserver (%)
De ratio van klikken die zijn geleverd door de Google Ad Manager-server ten opzichte van het totale aantal gegenereerde klikken.
Label  Advertentieserver
Klikken van AdSense (%)
Het percentage klikken dat via dynamische toewijzing van regelitems is geleverd door AdSense, in verhouding tot het totale aantal klikken dat is geleverd.
Label  AdSense
Klikken van Ad Exchange (%)
De ratio van klikken die zijn geleverd door Ad Exchange via dynamische toewijzing van regelitems ten opzichte van het totale aantal geleverde klikken.
Label  Ad Exchange
Totale CPM- en CPC-opbrengst
Het totale bedrag voor CPM- en CPC-opbrengst op basis van het aantal eenheden dat is weergegeven door de Google Ad Manager-server, AdSense, Ad Exchange en bemiddelingsnetwerken van derden.
Label  Totaal

CPM- en CPC-inkomsten van advertentieserver
De verdiende CPM- en CPC-opbrengst, berekend in de valuta van uw netwerk, voor de advertenties die zijn weergegeven door de Google Ad Manager-server. De som van alle geboekte opbrengsten.

Label  Advertentieserver
Inkomsten van AdSense
De opbrengst die via dynamische toewijzing van regelitems is gegenereerd door AdSense, berekend in de valuta en tijdzone van uw netwerk.
Label  AdSense
Inkomsten van Ad Exchange
De opbrengst die is gegenereerd door Ad Exchange via dynamische toewijzing van regelitems, berekend in de valuta en tijdzone van uw netwerk.
Label  Ad Exchange
Inkomsten van advertentieserver (%)
De ratio van opbrengst die is gegenereerd door de Google Ad Manager-server ten opzichte van de totale opbrengst.
Label  Advertentieserver
Inkomsten van AdSense (%)
Het opbrengstpercentage dat via dynamische toewijzing van regelitems is gegenereerd door AdSense, in verhouding tot de totale opbrengst.
Label  AdSense
Inkomsten van Ad Exchange (%)
De ratio van opbrengst die is gegenereerd door Ad Exchange via dynamische toewijzing van regelitems ten opzichte van de totale opbrengst.
Label  Ad Exchange
Totale gemiddelde eCPM
De gemiddelde eCPM voor de Google Ad Manager-server, AdSense, Ad Exchange en bemiddelingsnetwerken van derden.
Label  Totaal

Gemiddelde eCPM van advertentieserver
De gemiddelde effectieve kosten per duizend vertoningen die zijn gegenereerd via advertenties die zijn geleverd door de Google Ad Manager-server.

Formule: [(CPM van advertentieserver + CPC + CPD + vCPM-opbrengst)/vertoningen van advertentieserver] x 1000

Als de statistiek 'CPD-opbrengst van advertentieserver' uitstaat onder de statistiekgroep Advertentieserver, wordt de CPD-waarde uitgesloten van de berekening van gemiddelde CPM. Als u bijvoorbeeld de dimensie Sleutel/waarden gebruikt, is 'CPD-opbrengst van advertentieserver' niet beschikbaar en wordt de CPD-waarde niet opgenomen in uw rapport.

Label  Advertentieserver
Gemiddelde eCPM van AdSense
De gemiddelde kosten per duizend vertoningen die zijn verdiend met de advertenties die via dynamische toewijzing van regelitems zijn geleverd door AdSense.
Label  AdSense
Gemiddelde eCPM voor Ad Exchange
De gemiddelde effectieve kosten per duizend vertoningen, verdiend met advertenties die zijn geleverd door Ad Exchange via dynamische toewijzing van regelitems.
Label  Ad Exchange

Totale CTR
Een percentage waarmee wordt aangegeven hoe vaak mensen die uw advertentie hebben gezien op de advertentie hebben geklikt. De klikfrequentie (CTR) is het totale aantal klikken gedeeld door het totale aantal vertoningen, vermenigvuldigd met 100. De totale CTR wordt elke nacht geüpdatet en staat voor alle vertoningen en klikken in Ad Manager, AdSense en Ad Exchange:

Formule: (totaal aantal klikken ∕ totaal aantal vertoningen) × 100

Label  Totaal

Klikfrequentie van advertentieserver
Het percentage vertoningen dat door de Google Ad Manager-server is geleverd en ertoe heeft geleid dat gebruikers op een advertentie hebben geklikt. De klikfrequentie (CTR) wordt elke dag geüpdatet.

Formule: CTR van advertentieserver = (Klikken van advertentieserver / Vertoningen van advertentieserver) x 100

Label  Advertentieserver

AdSense-CTR
Het percentage vertoningen dat is geleverd door AdSense en ertoe heeft geleid dat gebruikers op een advertentie klikken. De klikfrequentie (CTR) wordt elke dag geüpdatet.

Formule: (Klikken van AdSense ∕ Vertoningen van AdSense) × 100

Label  AdSense

Klikfrequentie van Ad Exchange
Het percentage vertoningen dat door Ad Exchange is geleverd en ertoe heeft geleid dat gebruikers op een advertentie hebben geklikt. De klikfrequentie (CTR) wordt elke dag geüpdatet.

Formule: (Klikken van Ad Exchange ∕ Vertoningen van Ad Exchange) × 100

Opmerking: De statistiek 'Klikfrequentie van Ad Exchange' in rapporten van het type Historisch en de statistiek 'CTR' in rapporten van het type Ad Exchange-geschiedenis worden op verschillende manieren berekend en kunnen niet met elkaar worden vergeleken.

Label  Ad Exchange

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen op de geschiktheidsregels.

Geschikt voor een subset van kerndimensies

Sommige dimensies en statistieken zijn geschikt voor een subset van de kerndimensies, maar niet voor alle kerndimensies.

Dimensies Geschikte kerndimensies
Plaats, Regio Aanvraagkanaal, Advertentieblok, Apparaatcategorie, Dag van de week, Datum, Land, Maand en jaar, Plaatsing, Verzoektype, Voorraadtypen, Week
Bandbreedte, Besturingssysteem, Browser, Postcode, Provider, Stedelijk gebied, Targeting Aanvraagkanaal, Advertentieblok, Apparaatcategorie, Dag van de week, Datum, Maand en jaar, Plaatsing, Verzoektype, Voorraadtypen, Week
Aangevraagde advertentieformaten Aanvraagkanaal, Advertentieblok, Apparaatcategorie, Dag van de week, Datum, Formaat van advertentiemateriaal (weergegeven), Maand en jaar, Plaatsing Verzoektype, Voorraadtypen, Week
Domein Aanvraagkanaal, Adverteerder, Apparaatcategorie, Dag van de week, Datum, Land, Maand en jaar, Order, Programmatic kanaal, Regelitem, Regelitemtype, Verzoektype, Voorraadtypen, Week
Totaal aantal weergegeven reacties, Totaal opvullingspercentage, Totaal aantal advertentieverzoeken, Totaal aantal niet-overeenkomende advertentieverzoeken Advertentieblok, Apparaatcategorie, Dag van de week, Datum, Land, Maand en jaar, Plaatsing, Verzoektype, Week
 

Niet geschikt voor sommige kerndimensies

Deze dimensies en statistieken werken niet met sommige van de kerndimensies.

Dimensies en statistieken Reden voor ongeschiktheid
Contentweergaven waarmee inkomsten kunnen worden gegenereerd, Gefactureerde niet-gevulde vertoningen, Niet-gevulde concurrerende vertoningen, Niet-gevulde vertoningen Niet-gevulde gebeurtenisgegevens opnemen, waarvoor geen weergavedimensies beschikbaar zijn. Voorbeelden: Adverteerder, Advertentieformaat, Order, Regelitem
Totaal aantal weergegeven reacties, Totaal opvullingspercentage, Totaal aantal advertentieverzoeken, Totaal aantal niet-overeenkomende advertentieverzoeken, Weergegeven Ad Exchange-reacties, Weergegeven AdSense-reacties, Weergegeven serverreacties Niet geschikt voor weergavedimensies. Voorbeelden: Adverteerder, Advertentieformaat, Order, Regelitem
Totaal aantal codeweergaven Niet beschikbaar met 'Formaat van advertentiemateriaal (weergegeven)'.
Callouts voor rendementsgroep, Geslaagde reacties voor rendementsgroep Niet beschikbaar met 'Formaat van advertentiemateriaal (weergegeven)'.
Bemiddelingsstatistieken, Rendementsgroepstatistieken Niet beschikbaar voor bepaalde weergavedimensies.
Getargete statistieken Vereisen sleutel/waarde-dimensies, waardoor de geschiktheid wordt beperkt als gevolg van te veel unieke waarden.
Optimalisatiestatistieken Niet geschikt voor dimensies voor voorraadeenheden en advertentiemateriaal (indien gebruikt met de overige kerndimensies).

 

Niet geschikt voor de meeste kerndimensies en -statistieken

Sommige dimensies werken niet met de meeste kerndimensies en -statistieken, behalve voor specifieke sets.

Dimensies Reden voor ongeschiktheid
Uur Te veel unieke waarden.
Verkoopdimensies Niet van toepassing op de kernstatistieken.
Content, Inhoudspakket, Positie in pod, Positie van pod, Reservepositie Te veel unieke waarden.
Dimensies voor partnerbeheer Niet van toepassing op de kernstatistieken.
Geverifieerde categorieën Strikte geschiktheidsregels.
Activiteit, Activiteitsgroep Alleen geschikt voor conversiestatistieken.
Naam van advertentienetwerk Alleen geschikt voor Ad Exchange-statistieken.
Doelgroepsegment (factureerbaar) Alleen geschikt voor reserveringsstatistieken.
Aangepaste gebeurtenis Alleen geschikt voor rich media-statistieken.
Sleutel/waarden Te veel unieke waarden.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu