Geçmiş raporunun temel boyutlarını ve metriklerini kullanma

Bu makale, yalnızca Ad Manager Geçmiş raporu için geçerlidir

Temel boyutlar ve metrikler, çoğu durumda birlikte çalışan boyut ve metriklerdir. Böylece hangi boyut ve metriklerin birbirleriyle uyumlu olduğunu anlamak kolaylaşır. Ad Manager Geçmiş raporunuzda temel boyutları ve metrikleri bir arada kullandığınızda bunların, genellikle şu kurallara uyacağını varsayabilirsiniz:

 • Tüm temel boyutlar, tüm temel metriklerle uyumlu olacaktır.
 • Tüm temel boyutlar, temel olmayan tüm metriklerle uyumlu olacaktır.
 • Tüm temel boyutlar ve temel olmayan herhangi bir tek boyut, tüm temel metriklerle uyumlu olacaktır.
Bu kurallara her durumda uymayabilecek bazı boyutlar vardır. İstisnaları görüntüleyin

 

Bu makalede ele alınan konular:

 


Temel boyutlar

Aşağıdaki tabloda, Ad Manager Geçmiş raporunuzla kullanılabilen temel boyutların bir listesi bulunmaktadır.

Ad ve açıklama Kategoriler
Tarih
Günlük veri dökümü. Ad Manager'da veriler, 18 Ocak 2016, Pazartesi gibi genişletilmiş biçimde gösterilir. Dışa aktarılan biçim daha kompakttır; örneğin, A/G/YY.
Etiket  Zaman birimi
Hafta » "A/G/YY - A/G/YY" biçimindeki haftalık tarih aralığı. Etiket  Zaman birimi
Haftanın günü » Haftanın takvim günü (ör. Pazartesi, Salı) Etiket  Zaman birimi
Ay ve yıl » AAAA YYYY biçimindeki ay ve yıl. Etiket  Zaman birimi
Reklam birimi
Reklam biriminin adı.

Reklam birimi kodunu görmek için boyut özelliklerini seçin.

Etiket  Envanter
Yerleşim
Gösterim veya tıklama kaydedildiğinde reklam birimi içeren yerleşimin adı.
Etiket  Envanter
Satır öğesi
Reklam alanı isteğine sunulan Reklam Öğesi ile ilişkili satır öğesi. Raporlarınızdan daha ayrıntılı bilgiler almanızı sağlayan boyut özellikleri sunar.
Etiket  Yayınlama
Satır öğesi türü
Reklam alanı isteğine sunulan Reklam Öğesi ile ilişkili satır öğesinin türü
Etiket  Yayınlama
Sipariş
Reklam alanı isteğine sunulan Reklam Öğesi ile ilişkili satır öğesiyle ilişkilendirilen sipariş. Raporlarınızdan daha ayrıntılı bilgiler almanızı sağlayan boyut özellikleri sunar.
Etiket  Yayınlama
Reklamveren » Bir Siparişle ilişkili reklamveren. Raporlarınızdan daha ayrıntılı bilgiler çekmenize olanak tanıyan boyut özellikleri sunar. Etiket  Yayınlama
Ülke
Reklam alanı isteğindeki IP adresiyle ilişkili ülke
Etiket  Coğrafya

Talep Kanalı
Alıcıların envanterinize erişmek için kullandığı yöntemi gösterir. Bu, ağınızın tamamında rapor oluşturmanıza yardımcı olur.

 • AdSense
 • Ad Exchange (İlk Bakış'ı içerir)
 • Exchange Teklif Verme
 • Uyumlulaştırma
 • Rezervasyon (doğrudan satılan satır öğeleri)
Etiket  Yayınlama
Cihaz kategorisi » Kullanıcının cihaz türüne hedeflenen satır öğeleri. Cihaz kategorileri Masaüstü, Gelişmiş Özellikli Telefon, Akıllı Telefon veya Tablet'tir. Etiket  Platform
Programatik kanal
İşlemin gerçekleştiği kanal. Tercih Edilen Anlaşmalar, Programatik Garantili, Özel Açık Artırma ve Herkesin Katılabileceği Açık Artırma'yı içerir. İlk Bakış ile yapılan işlemler, Herkesin Katılabileceği Açık Artırma işlemlerine dahil edilir. 
Etiket  Yayınlama

İstek türü (Beta) 
Performansı, reklam istemek için kullanılan teknolojiye göre ayrılmış olarak gösterir. Bu sayede yayınlanan ve indirilen gösterim sayısı arasındaki tutarsızlıkların nedenlerini araştırma gibi gelişmiş sorun giderme işlevleri elde edebilirsiniz. Olası değerler:

 • AMP Reklam etiketi
  Bir gösterim, <amp-ad> etiketinden gelen bir istekle ilişkilendirilir. Bu etiket, AMP Reklamlarının standart reklamlara veya diğer etiket türlerindeki reklamlara göre daha hızlı yüklenmesini sağlar. Bu değer "AMP Reklam etiketi" dışında bir değerse ("Google Yayıncı Etiketi" veya "Diğer" gibi) muhtemelen özel bir alandan reklam yayınlıyorsunuzdur. AMP Reklamlarının daha hızlı bir şekilde yüklenebilmesi için etiketleri <amp-ad> etiketleriyle değiştirmek isteyebilirsiniz. Daha fazla bilgi
 • Google Yayıncı Etiketi
  Bir gösterim, dinamik olarak oluşturulan bir istekle ilişkilendirilir.
 • GPT Basit URL'si
  Bir gösterim, basit URL etiketinden gelen bir istekle ilişkilendirilir. Bu etiket, JavaScript'in desteklenmediği ortamlardaki reklamlara izin verir.
 • Video Etiketi
  Bir gösterim, video oynatıcıdan gelen bir istekle ilişkilendirilir.
 • Mobile Ads SDK'sı
  Bir gösterim, Google Mobile Ads SDK'sı ile oluşturulmuş bir istekle ilişkilendirilir. Bu nedenle reklam bir uygulamada yayınlanır.
 • Diğer
  Video Tamamlayıcı reklam etiketi veya Google Ad Manager etiketi gibi yaygın olmayan istekleri gösterir.
Etiket  Platform
Reklam öğesi
Reklam alanı isteğine sunulan reklam öğesi. Raporlarınızdan daha ayrıntılı bilgiler almanızı sağlayan boyut özellikleri sunar.
Etiket  Yayınlama

Reklam boyutu
Reklam alanı isteğine sunulan reklam öğesinin boyutu. Reklam boyutu, sunulan reklam öğesinin gerçek boyutunu temsil etmez. Bu boyut, sunulan reklam öğesinin "Hedeflenen Reklam Birimi Boyutunu" temsil eder. Reklam boyutu yalnızca doldurulmuş gösterimlerle ilişkilendirilebileceğinden bu boyut, Doldurulmayan gösterimler metriğiyle uyumlu değildir.

Reklam boyutu ile ilgili boyutu içeren bir rapor aldığınızda, normalde ana yayınlama altına yuvarlanan tamamlayıcı yayınlama gösterilir. Bu nedenle, beklenenden daha yüksek toplamlar görebilirsiniz.

Etiket  Yayınlama
Reklam öğesi türü » Reklam alanı isteğine sunulan reklam öğesinin türü. Etiket  Yayınlama
Envanter türleri (Beta)

Genel envanter gruplarına göre performansı gösterir. Olası değerler:

 • Web: Kullanıcı, içeriği bir PC veya dizüstü bilgisayar ya da mobil cihaz veya tablet tarayıcısı üzerinden görüntülemektedir.
 • Uygulama: Kullanıcı, içeriği akıllı telefon veya tabletindeki bir mobil uygulama üzerinden görüntülemektedir. Ad Manager'ın mobil uygulamaları SDK kullanımıyla tanımladığını unutmayın. Bir uygulama için istekte bulunmak için basitleştirilmiş URL etiketleri kullanan yayıncılar tutarsız sonuçlar görebilir.
 • AMP: Kullanıcı, reklamı mobil web içeriğinin daha hızlı yüklenmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış Hızlandırılmış Mobil Sayfa'da görüntülemektedir.
 • Diğer: Ad Manager, kullanıcının içeriği nerede görüntülediğini algılayamaz.
Etiket  Platform

Reklam boyutu (yayınlanan) (Beta) 

Ad Manager veya Ad Exchange'den yayınlanan reklam öğesinin gerçek boyutu. Bu boyut, Ad Exchange'de raporlanan reklam boyutuyla da eşleşir. Boyut, "gxy" biçiminde (ör. 300x250) gösterilir. 

Etiket  Yayınlama
Özel boyutlar
Ağınızda tanımlanan anahtar/değer çiftlerinden oluşturulmuş boyutları görüntüleyin. Daha fazla bilgi
Etiket  Envanter

Temel metrikler

Aşağıdaki tabloda, Ad Manager Geçmiş raporunuzla kullanılabilen temel metriklerin bir listesi bulunmaktadır.

Ad ve açıklama Kategoriler

Toplam gösterim sayısı
Google Ad Manager sunucusu, AdSense, Ad Exchange ve getiri grubu iş ortaklarından alınan toplam gösterim sayısı. Ad Manager'ın gösterimleri nasıl saydığı hakkında daha fazla bilgi

"Toplam gösterim sayısı" metriği, tamamlayıcı reklamlar tarafından yayınlanan gösterimleri saymaz. Sorgunuza tamamlayıcı reklam tarafından yayınlanan gösterim sayısını eklemek için "Ana ve Tamamlayıcı reklam öğesi" boyutunu ekleyin.

Etiket  Toplam

Reklam sunucusu gösterim sayısı
Reklam kullanıcının cihazına indirildikten ve indirilmeye başladıktan sonra sayılan gösterim sayısı. Bunun için reklam içeriğinin tam olarak yüklenmiş olması gerekmez. Bu toplam sayı, Ad Exchange ve AdSense'ten alınan gösterimleri içermez. Yeni gösterimlerin kaydedilip burada gösterilen toplam sayıya eklenmesi genellikle yaklaşık 30 dakikayı bulur.

Etiket  Reklam sunucusu
AdSense gösterim sayısı
AdSense tarafından gerçekleştirilen toplam gösterim sayısı.
Etiket  AdSense
Ad Exchange gösterim sayısı
Ad Exchange'in yayınladığı gösterimlerin toplam sayısı.
Etiket  Ad Exchange
Reklam sunucusu gösterimleri (%)
Google Marketing Platform reklam sunucusu tarafından yayınlanan gösterimlerin, yayınlanan toplam gösterim sayısına oranı.
Etiket  Reklam sunucusu
AdSense gösterimleri (%)
AdSense'in, satır öğesi dinamik ayırma ile yayınladığı gösterimlerin, yayınlanan toplam gösterim sayısına oranı.
Etiket  AdSense
Ad Exchange gösterimleri (%)
AdExchange'in satır öğesi dinamik ayırma ile yayınladığı gösterimlerin, yayınlanan toplam gösterim sayısına oranı.
Etiket  Ad Exchange
Toplam tıklama sayısı
Google Ad Manager sunucusu, AdSense ve Ad Exchange'in sunduğu tıklamaların toplam sayısı.
Etiket  Toplam
Reklam sunucusu tıklamaları
Google Marketing Platform reklam sunucusu tarafından sunulan tıklamaların toplam sayısı. Yeni tıklamaların kaydedilip raporda görüntülenen toplam sayıya eklenmesi, genellikle yaklaşık 30 dakikayı bulur.
Etiket  Reklam sunucusu
AdSense tıklama sayısı
AdSense tarafından gerçekleştirilen toplam tıklama sayısı.
Etiket  AdSense
Ad Exchange tıklama sayısı
Ad Exchange'in yayınladığı tıklamaların toplam sayısı.
Etiket  Ad Exchange
Reklam sunucusu tıklamaları (%)
Google Marketing Platform reklam sunucusu tarafından yayınlanan tıklamaların, yayınlanan toplam tıklama sayısına oranı. 
Etiket  Reklam sunucusu
AdSense tıklamaları (%)
AdSense'in satır öğesi dinamik ayırma ile yayınladığı tıklamaların, yayınlanan toplam tıklama sayısına oranı.
Etiket  AdSense
Ad Exchange tıklamaları (%)
Ad Exhange'in satır öğesi dinamik ayırma ile yayınladığı tıklamaların, yayınlanan toplam tıklama sayısına oranı.
Etiket  Ad Exchange
Toplam BGBM ve TBM geliri
Google Ad Manager sunucusu, AdSense, Ad Exchange ve üçüncü taraf Uyumlulaştırma ağları tarafından yayınlanan birimlerin sayısına göre toplam BGBM ve TBM geliri toplam miktarı.
Etiket  Toplam

Reklam sunucusu BGBM ve TBM geliri
Google Marketing Platform reklam sunucusunun yayınladığı reklamlar için ağınızın para biriminde kazanılan ve hesaplanan BGBM ve TBM geliri. Ayrılmış tüm gelirlerin toplamı.

Etiket  Reklam sunucusu
AdSense geliri
Satır öğesi dinamik ayırma ile AdSense'den oluşturulan ve ağınızın para biriminde ve saat diliminde hesaplanan gelir.
Etiket  AdSense
Ad Exchange geliri
Satır öğesi dinamik ayırma aracılığıyla Ad Exchange'den oluşturulan ve ağınızın para birimi ve saat dilimine göre hesaplanan gelir.
Etiket  Ad Exchange
Reklam sunucusu geliri (%)
Google Marketing Platform reklam sunucusu tarafından oluşturulan gelirin, toplam gelire oranı.
Etiket  Reklam sunucusu
AdSense geliri (%)
AdSense'in satır öğesi dinamik ayırma ile oluşturduğu gelirin, toplam gelire oranı.
Etiket  AdSense
Ad Exchange geliri (%)
Ad Exchange'in satır öğesi dinamik ayırma ile oluşturduğu gelirin, toplam gelire oranı.
Etiket  Ad Exchange
Toplam ortalama eBGBM
Google Ad Manager sunucusu, AdSense, Ad Exchange ve üçüncü taraf Uyumlulaştırma ağları genelinde ortalaması alınan eBGBM.
Etiket  Toplam

Reklam sunucusu ortalama eBGBM'si
Google Marketing Platform reklam sunucusunun yayınladığı reklamlardan elde edilen bin gösterim başına ortalama geçerli maliyet. Reklam sunucusu ortalama eBGBM'si şu şekilde hesaplanır: [(Reklam sunucusu BGBM'si + TBM + GBM + gBGBM geliri)/Reklam sunucusu gösterim sayısı] x 1.000

"Reklam sunucusu" metrik ailesi altında "Reklam sunucusu GBM geliri" devre dışı bırakılırsa GBM değeri, ortalama eBGBM hesaplamasından hariç tutulur. Örneğin, anahtar/değerler çiftleri boyutunun kullanılması, "Reklam sunucusu GBM geliri"ni kullanılamaz hâle getirerek raporunuzdan GBM değerini kaldırır.

Etiket  Reklam sunucusu
AdSense ortalama eBGBM değeri
AdSense'in satır öğesi dinamik ayırma ile yayınladığı reklamlardan kazanılan ortalama efektif bin gösterim başına maliyet.
Etiket  AdSense
Ad Exchange ortalama eBGBM değeri
Ad Exchange'in satır öğesi dinamik ayırma ile yayınladığı reklamlardan elde edilen bin gösterim başına ortalama efektif maliyet.
Etiket  Ad Exchange

Toplam TO
Reklamı gören kullanıcıların reklamı ne sıklıkta tıkladığını gösteren yüzdedir. Tıklama oranı (TO), toplam tıklama sayısının toplam gösterim sayısına bölünmesi ve çıkan sonucun 100 ile çarpılmasıyla elde edilir. Toplam TO her gece güncellenir ve Ad Manager, AdSense ve Ad Exchange'deki tüm gösterimlerle tıklamaları hesaba katar:

(toplam tıklama sayısı / toplam gösterim sayısı) x 100

Etiket  Toplam
Reklam sunucusu TO'su
Kullanıcıların bir reklamı tıklamasını sağlayan, Ad Manager reklam sunucusu tarafından sunulan gösterimlerin yüzdesi. Tıklama oranı (TO) her gece güncellenir. Reklam sunucusu TO'su şöyle hesaplanır: (Reklam sunucusu tıklama sayısı / Reklam sunucusu gösterim sayısı) x 100
Etiket  Reklam sunucusu
AdSense TO'su
AdSense'in sunduğu ve kullanıcıların bir reklamı tıklamasıyla sonuçlanmış gösterimlerin yüzdesi. Tıklama oranı (TO) her gece güncellenir. AdSense TO'su şöyle hesaplanır: (AdSense tıklama sayısı / AdSense gösterim sayısı) x 100
Etiket  AdSense
Ad Exchange TO'su
Kullanıcıların bir reklamı tıklamasını sağlayan, Ad Exchange tarafından sunulan gösterimlerin yüzdesi. Tıklama oranı (TO) her gece güncellenir. Ad Exchange TO'su şu şekilde hesaplanır: (Ad Exchange tıklama sayısı / Ad Exchange gösterim sayısı) x 100
Etiket  Ad Exchange

İstisnalar

Uyumluluk kurallarıyla ilgili bazı istisnalar vardır.

Temel boyutların alt kümesiyle uyumlu olanlar

Bazı boyutlar ve metrikler, temel boyutların tümüyle olmasa da belirli bir alt kümesiyle uyumludur.

Boyutlar Uyumlu temel boyutlar
Şehir, Bölge Reklam birimi, Ülke, Tarih, Haftanın günü, Talep kanalı, Cihaz kategorisi, Envanter türleri Ay ve yıl, Yerleşim, İstek türü, Hafta
Bant Genişliği, Tarayıcı, Operatör, Metropol, İşletim sistemi, Posta kodu, Hedefleme Reklam birimi, Tarih, Haftanın günü, Talep kanalı, Cihaz kategorisi, Envanter türleri, Ay ve yıl, Yerleşim, İstek türü, Hafta
İstenen reklam boyutları Reklam birimi, Reklam boyutu (yayınlanan) Tarih, Haftanın günü, Talep kanalı, Cihaz kategorisi Envanter türleri, Ay ve yıl, Yerleşim, İstek türü, Hafta
Alan Reklamveren, Ülke, Tarih, Haftanın günü, Talep kanalı, Cihaz kategorisi, Envanter türleri, Satır öğesi, Satır öğesi türü, Ay ve yıl, Sipariş, Programlı kanal, İstek türü, Hafta
Toplam reklam isteği sayısı, Toplam doluluk oranı, Sunulan toplam yanıt sayısı, Toplam eşleşmeyen reklam isteği sayısı Reklam birimi, Ülke, Tarih, Haftanın günü, Cihaz kategorisi, Ay ve yıl, Yerleşim, İstek türü, Hafta
 

Tüm temel boyutlarla uyumsuz olanlar

Bazı boyutlar ve metrikler, temel boyutların tümüyle uyumsuzdur.

Boyutlar ve metrikler Uyumsuzluk nedeni
Doldurulmayan gösterimler, Faturalandırılmış doldurulmayan gösterimler, Doldurulmayan rekabet eden gösterimler, Kazanç sağlanabilir içerik görüntülemeleri Yayınlama boyutu olmayan doldurulmamış etkinlik verilerini içerir. Örnekler: Satır öğesi, Sipariş, Reklamveren, Reklam boyutu
Sunulan Ad Exchange yanıtlarının sayısı, Sunulan AdSense yanıtlarının sayısı, Sunulan reklam sunucusu yanıtlarının sayısı, Toplam reklam isteği sayısı, Sunulan toplam yanıt sayısı, Toplam eşleşmeyen reklam isteği sayısı, Toplam doluluk oranı Yayınlama boyutlarıyla uyumlu değildir. Örnekler: Satır öğesi, Sipariş, Reklamveren, Reklam boyutu
Toplam kod sunma sayısı Reklam boyutu (yayınlanan) ile kullanılamaz.
Getiri grubu açıklama metinleri, Getiri grubu başarılı yanıtları Reklam boyutu (yayınlanan) ile kullanılamaz.
Getiri grubu metrikleri, Uyumlulaştırma metrikleri Bazı yayınlama boyutlarıyla kullanılamaz.
Hedeflenen metrikler Çok fazla benzersiz değer nedeniyle uyumluluğu sınırlayan Anahtar/değer çifti boyutlarını gerekli kılar.
Optimizasyon metrikleri Envanter birimi ve reklam öğesi boyutlarıyla uyumlu değildir (temel boyutların geri kalanıyla birlikte kullanıldığında).

 

Tüm temel boyutlar ve metriklerle uyumsuz olanlar

Bazı boyutlar, temel boyutlar ve metriklerin tümüyle uyumsuzdur.

Boyutlar Uyumsuzluk nedeni
Saat Çok fazla benzersiz değer var.
Satış (XSM) boyutları Temel metriklerin hiçbiri için geçerli değildir.
Kapsüldeki konum, Kapsülün konumu, Yedek konum, İçerik, İçerik grubu Çok fazla benzersiz değer var.
İş ortağı yönetimi boyutları Temel metriklerin hiçbiri için geçerli değildir.
Doğrulanan kategoriler Katı uyumluluk kuralları.
Etkinlik, Etkinlik grubu Yalnızca dönüşüm metrikleriyle uyumludur.
Reklam ağı adı Yalnızca Ad Exchange metrikleriyle uyumludur.
Kitle segmenti (faturalandırılabilir) Yalnızca rezervasyon metrikleriyle uyumludur.
Özel etkinlik Yalnızca Rich Media metrikleriyle uyumludur.
Anahtar/değer çiftleri Çok fazla benzersiz değer var.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?