Zasady programów Menedżer reklam i Ad Exchange

Najczęstsze pytania o RODO

Dlaczego według RODO firma Google jest „administratorem” danych, a nie „podmiotem przetwarzającym” dane?

Przeanalizowaliśmy wszystkie nasze usługi, aby ocenić, czy w ich zakresie działamy jako administrator, czy jako podmiot przetwarzający. W przypadku usług skierowanych do wydawców jesteśmy administratorem danych, ponieważ regularnie podejmujemy decyzje dotyczące danych w celu dostarczania i ulepszania naszych usług.

Jeśli jesteś wydawcą AdSense, wyświetlamy reklamy użytkownikom odwiedzającym Twoje strony. Załóżmy, że masz stronę o ogrodach – możemy wnioskować, że przyciąga ona entuzjastów ogrodnictwa. Dane tego typu wykorzystujemy dla dobra reklamodawców: producent kosiarek może chcieć, aby jego reklamy były wyświetlane entuzjastom ogrodnictwa, nawet jeśli odwiedzają strony niezwiązane z ogrodami. Tego rodzaju wykorzystanie danych z korzyścią dla różnych stron oznacza, że pełnimy rolę administratora, a nie podmiotu przetwarzającego. Wydawcy korzystający z naszych usług Google Ad Manager lub Ad Exchange mają większą kontrolę nad wykorzystywaniem danych. Mogą wybrać takie same zasady przetwarzania danych jak w przypadku AdSense i AdMob. Mogą też ograniczyć zakres wykorzystywania danych przez Google, co oznacza, że ich strony – na przykład o narciarstwie – nie będą wpływać na reklamy, które wyświetlają się użytkownikom na stronach innych wydawców. Są z tym związane pewne ograniczenia: dane przekazywane wydawcom korzystającym z Google Ad Managera i Ad Exchange służą do ulepszania usług, w tym testowania algorytmów wyświetlania reklam, sprawdzania czasu oczekiwania użytkowników i zapewniania dokładnego działania systemu prognozowania. Właśnie ze względu na te sposoby wykorzystania danych w usługach Google Ad Manager i Ad Exchange jesteśmy administratorem danych, a nie podmiotem, który je przetwarza.

Uprawnienia administratora danych w zakresie usług dla wydawców nie dają firmie Google żadnych dodatkowych praw związanych z danymi uzyskanymi w wyniku korzystania przez wydawców z Google Ad Managera i Ad Exchange. Używanie tych danych przez firmę Google nadal podlega warunkom umów z wydawcami oraz ustawieniom wybranym przez wydawców w interfejsach naszych usług.

Które usługi wymagają zgody użytkownika na przetwarzanie danych?

Informacje o wymaganych zgodach znajdują się w naszej polityce w zakresie zgody użytkownika z UE. Zaktualizowaliśmy także naszą stronę pomocy dotyczącą polityki w zakresie zgody użytkownika z UE, by zawierała odpowiedzi na pytania, które otrzymaliśmy od naszych klientów.

Zgodnie z naszą polityką w zakresie zgody użytkownika z UE wydawcy muszą przekazywać użytkownikom informacje o sposobie wykorzystania ich danych. Zachęcamy wydawców do dodania na swojej stronie linku do naszej strony dla użytkowników, na której wyjaśniamy, jak usługi Google wykorzystują dane. Pozwoli to spełnić wymagania naszej polityki.

W jaki sposób firma Google zamierza egzekwować uzyskiwanie zgody na wykorzystanie danych?

Naszym priorytetem w egzekwowaniu zasad zawsze będzie współpraca z klientami. Zdajemy sobie sprawę, że istnieją różne sposoby na uzyskiwanie zgody na wykorzystywanie danych. Pozostawiamy dowolność ich wyboru, o ile warunki naszej polityki będą spełniane. Wiemy na przykład, że wydawcy chcą oferować różne możliwości użytkownikom odwiedzającym ich strony. Nasze sugestie co do wyglądu próśb o zgodę znajdują się pod adresem cookiechoices.org. Właśnie takie rozwiązanie zastosowaliśmy w przypadku naszego narzędzia Funding Choices, ale wydawcy mogą wybrać inny sposób. Nie przewidujemy uniwersalnego podejścia. Nasze zasady obowiązują wydawców i reklamodawców, którzy korzystają z naszych usług i obsługują użytkowników z EOG. Podobnie jednak jak w przypadku egzekwowania obecnej polityki, najpierw kontaktujemy się z klientem, aby wskazać problem, podjąć współpracę i razem osiągnąć zgodność z zasadami. Jeśli trafisz na stronę, która nie spełnia zasad naszej polityki w zakresie zgody użytkownika z UE, możesz nas o tym poinformować za pomocą formularza zgłaszania naruszenia zasad.

Czy wydawca może korzystać z usług bez uzyskania zgody użytkownika na wykorzystanie danych? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Stworzyliśmy tryb reklam niespersonalizowanych, aby zaoferować wydawcom dwie opcje. Pierwsza to zapewnienie użytkownikom z EOG możliwości wyboru reklam spersonalizowanych lub niespersonalizowanych. Druga to wyświetlanie wszystkim użytkownikom z EOG tylko reklam niespersonalizowanych.

Choć reklamy niespersonalizowane nie wykorzystują plików cookie na potrzeby personalizacji reklam, to wykorzystują je, by umożliwiać ograniczenie liczby wyświetleń, generowanie zbiorczych raportów dotyczących reklam oraz walkę z oszustwami i nadużyciami. W związku z tym uzyskanie zgody na użycie plików cookie w tych celach jest wymagane w przypadku użytkowników z krajów, do których mają zastosowanie przepisy unijnej dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej dotyczące plików cookie.

Czym są niespersonalizowane reklamy od Google?

Niespersonalizowane reklamy pozwalają wydawcom na zapewnienie użytkownikom z EOG możliwości wyboru reklam spersonalizowanych lub niespersonalizowanych albo wyświetlanie wszystkim użytkownikom z EOG tylko reklam niespersonalizowanych. Reklamy niespersonalizowane wykorzystują tylko informacje kontekstowe, w tym informacje o przybliżonej ogólnej lokalizacji (na poziomie miasta).

Czy w przypadku reklam niespersonalizowanych firma Google jest podmiotem przetwarzającym dane?

W tym przypadku firma Google również jest administratorem danych, ponieważ nadal podejmuje opisane powyżej decyzje dotyczące danych w celu optymalizacji wyświetlania reklam wśród wydawców i ulepszania usługi.

Podczas korzystania z danych osobowych firma Google opiera się na uzasadnionych interesach jako podstawie prawnej dla działań takich jak wyświetlanie reklam kontekstowych, tworzenie raportów oraz walka z oszustwami i nadużyciami.

Choć reklamy niespersonalizowane nie wykorzystują plików cookie na potrzeby personalizacji reklam, to wykorzystują je, by umożliwiać ograniczenie liczby wyświetleń, generowanie zbiorczych raportów dotyczących reklam oraz walkę z oszustwami i nadużyciami. Przy przetwarzaniu danych w ramach RODO opieramy się na uzasadnionych interesach, jednak uzyskanie zgody na użycie plików cookie w tych celach jest wciąż wymagane w przypadku użytkowników z krajów, do których mają zastosowanie przepisy unijnej dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej dotyczące plików cookie.

Jakie usługi skierowane do wydawców Google będą dostępne dla wydawców korzystających ze standardów IAB do momentu pełnej integracji?

Jeszcze nie zakończyliśmy integracji z Zasadami dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych (TCF). Od kilku miesięcy współpracujemy z organizacją IAB Europe, by dostosować nasze usługi i zasady do wymogów TCF, jednak techniczna integracja jeszcze trwa. 

Dopóki nie zostanie zakończona, będziemy zwracać reklamy spersonalizowane dostawców technologii reklamowych wybranych przez wydawcę w Ustawieniach dostawców technologii reklamowych. Wydawcy nadal będą mogli wybrać w interfejsie Google Ad Managera, czy chcą uwzględniać sygnał reklamy niespersonalizowanej w żądaniu reklamy, czy wyświetlać wszystkim użytkownikom z EOG tylko reklamy niespersonalizowane. Przypominamy również, że specyfikacja techniczna TCF IAB dla treści internetowych została już opublikowana, a prace nad specyfikacją dla aplikacji mobilnych nadal trwają. 

Jak Google będzie informować wydawców o ewentualnych zmianach zasad?

Jesteśmy świadomi wpływu wszelkich zmian w naszej polityce w zakresie zgody użytkownika z UE. Jeśli jednak znaczącej zmianie ulegną wytyczne dotyczące zgodności z przepisami (np. gdy wskażą, że wyświetlanie spersonalizowanych reklam może się opierać na uzasadnionych interesach), będzie należało odzwierciedlić to w naszej polityce. Chociaż nie informujemy z wyprzedzeniem o wszystkich zmianach w naszych zasadach, zrobiliśmy wyjątek dla tych wprowadzanych w polityce w zakresie zgody użytkownika z UE. Zamierzamy przekazywać takie informacje również w przypadku kolejnych znaczących zmian.

Będziemy dalej prowadzić dialog ze współpracującymi z nami wydawcami, by uwzględniać ich opinie i informować o najnowszych zmianach, tak jak robimy to od kilku miesięcy.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

true
Informacje o wersji

Poznaj najnowsze funkcje Ad Managera i poczytaj zaktualizowane artykuły w Centrum pomocy.

Zobacz, co nowego

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
148