Satır öğesinin durumunu inceleme

Ad Manager'da, sizin oluşturduğunuz veya birincil ya da ikincil trafiker veya birincil ya da ikincil satış görevlisi olarak atandığınız siparişler gösterilir ve listelenir. Görüntüleme iznine sahip olduğunuz tüm siparişleri görmek için "Tüm siparişler"'i tıklayın. Ad Manager'da her oturum açtığınızda tüm siparişlerin listesini görmeyi tercih ediyorsanız tarayıcınızda "Tüm siparişler" sayfası için bir yer işareti oluşturabilir ve bunu oturum açma sayfanız olarak kullanabilirsiniz.

Yayınlama ile ilgili sorun mu yaşıyorsunuz?
Bir bakışta sorun giderme araçlarına göz atabilirsiniz. Bu makalede, sorunları tespit etmenize yardımcı olabilecek, Ad Manager'daki ve Ad Manager'ın dışındaki çeşitli araçlar açıklanmaktadır. Üçüncü taraf reklam öğeleri kullanıyorsanız Üçüncü taraf reklam öğeleriyle ilgili sorunları giderme kılavuzuna göz atın.

Yayınlanma sorunlarını gidermeme yardımcı ol

 

Ad Manager, yaşam döngülerinin hangi aşamasında olduklarına göre satır öğelerinin durumunu otomatik olarak günceller. Siparişler bölümündeki satır öğelerinin yanında aşağıdaki durumların biri veya birkaçı görünür.

   Ön yayınlama durumları (1-6) Yayınlama başladıktan sonraki durumlar (6-10)

Ön yayınlama durumları

Bu durumlar henüz yayınlanmamış satır öğeleri içindir.

 1 Taslak Satır öğesi henüz onaylanmamış bir siparişin parçasıdır.
 2 Onay bekleniyor Yayınlanma için hesap yöneticisinin onayı gerekiyordur.
 3 Onaylanmadı Satır öğesi bir hesap yöneticisi tarafından reddedilmiştir.
 4 Etkin değil Satır öğesi henüz yayınlanmıyordur. Satır öğeleri hâla reklam öğelerine (aşağıda belirtilmiştir) ihtiyaç duydukları ve manuel olarak etkinleştirilmedikleri sürece devre dışı kalır. Ağınız satır öğesinin otomatik etkinleştirilmesini önleyecek şekilde ayarlanmışsa tüm satır öğeleri, manuel olarak etkinleştirilinceye kadar devre dışı kalır.
 5 Hazır "Hazır" olarak işaretlenen satır öğeleri etkinleştirilmiştir ancak yayınlanmaya başlamamıştır. Etkinleştirmeden sonra "Hazır" durumunun "Yayınlanıyor" olarak değişmesi bir saati bulabilir. Bunun nedeni:
 • Siz bir satır öğesini etkinleştirdikten sonra ilk gösterim yaklaşık 30 dakika içinde yayınlanır.
 • İlk gösterim yayınlandıktan sonraki 30 dakika içinde de raporlar güncellenir (ve satır öğesi durumu "Hazır" iken "Yayınlanıyor" şeklinde değişir).
Bu zaman aralığı, yaptığınız tüm sipariş değişiklikleri için geçerlidir.
 6 Reklam öğeleri gerekiyor Satır öğesinde, kendisi için belirtilen reklam öğelerinin en az biri eksiktir. Bu, satır öğesi yayınlanmaya başlamadan önce veya yayınlanırken görülebilir. Daha fazla bilgi
 

Yayınlama başladıktan sonraki durumlar

Bu durumlar yayınlanmaya başlamış satır öğeleri içindir.

 6 Reklam öğeleri gerekiyor Satır öğesinde, kendisi için belirtilen reklam öğelerinin en az biri eksiktir. Bu, satır öğesi yayınlanmaya başlamadan önce veya yayınlanırken görülebilir. Daha fazla bilgi
 7 Yayınlanıyor Satır öğesi, reklam gösterimleri yayınlıyordur.
 8 Yayınlanma uzatıldı Satır öğesinin bitiş tarihi geçmiştir ve hedeflerin karşılanması için belirtilen uzatma zaman aralığı dahilinde satır öğesinin yayını mümkün olan en hızlı şekilde devam ediyordur. Öngörme sistemi, durumu böyle olan satır öğelerini dikkate alır. Bu nedenle bunlar için tahmin çalıştıramazsınız.
 9 Duraklatıldı Yayınlama duraklatılmıştır. Reklam yayınını sürdürmek için satır öğesini devam ettirin. Devam ettirilmesi için satır öğesine en az bir reklam öğesinin atanması gerekir.
10 Tamamlandı Satır öğesi bitiş tarihine ulaşılmıştır ve satır öğesinin yayınlanması durmuştur.
 

"Reklam öğeleri gerekiyor" durumu

Kendisi için belirtilen reklam öğelerinin en az biri eksik olduğunda satır öğesi, "Reklam öğeleri gerekiyor" olarak kategorize edilir. Örneğin, satır öğesinde hiç reklam öğesi olmayabilir, belirli bir boyuttaki reklam öğesi eksik olabilir veya belirli bir boyutta belirtilenden daha az reklam öğesi olabilir. Bu durum ayrıca şu koşullarda gösterilir:

 • Satır öğesi envanter boyutları; reklam birimi boyutları veya yerleşim boyutları ile eşleşmediğinde.
 • Satır öğesi içindeki reklam öğesi boyutları için sıklık sınırı etiketleri ayarladıysanız Ad Manager, eşleşen etiketlere ve boyutlara sahip reklam öğelerini kontrol edecektir. Böyle reklam öğeleri yoksa "Reklam öğeleri gerekiyor" durumu gösterilecektir.
 • Benzer şekilde, sıklık sınırı etiketlerini reklam öğesi ayarlarında tanımlayıp satır öğesinde tanımlamadıysanız "Reklam öğeleri gerekiyor" durumu gösterilecektir.
 • "Reklam öğeleri gerekiyor" durumu, satır öğesi yayın tarihleri ile reklam öğesi yayın tarihleri arasında boşluk olduğunda gösterilir.

Bu durum yukarıda listelenen diğer durumlardan biriyle birlikte gösterilebilir. Ancak bu durum hiçbir zaman "Onay bekleniyor", "Tamamlandı", "Onaylanmadı" veya "Arşivlendi" durumundaki satır öğeleri için gösterilmez. Bu satır öğeleri yayınlanmadığından ve kısa süre içinde bunların yayınlanması da beklenmediğinden bu satır öğelerine reklam öğesi eklemeye gerek yoktur.

Satır öğeleri, en az bir reklam öğesine sahip oldukları ve manuel olarak etkinleştirildikleri sürece reklam öğelerine ihtiyaç duyuyor olsalar bile yayınlanabilir.

Yayınlanmayan satır öğeleri durumları

Bu durumlar, hiç yayınlanmamış veya yayınlanması durmuş satır öğeleri içindir.

 • Envanter serbest bırakıldı: Satır öğesi duraklatılmış veya iptal edilmiştir ve envanter artık diğer satır öğeleri için de ayrılabilir. Bazen bu durum, daha önce ayrılmamış satır öğeleri için görünebilir. Ancak bu durumda, satır öğesinin herhangi bir envanter ayırmadığına ilişkin bir gösterge olur.
 • Arşivlendi: Satır öğesi yayınlanmıyordur ve etkin listelerden kaldırılmıştır.

Ek liste seçenekleri

Sol taraftaki gezinme bölmesinde, "Siparişler" altında bu durumları tıklayarak koşulları karşılayan satır öğelerini içeren siparişleri listeleyebilirsiniz. Ayrıca, "Satır öğeleri" altında durumu tıklayarak son görüntülenen satır öğelerini de listeleyebilirsiniz.

 • Son görüntülenenler: Görüntülenen son 200 sipariş (gün eşiği yoktur).

 • Yakında başlayacaklar: 5 gün içinde başlayacak olan siparişler.

 • Yakında sona erecekler: 3 gün içinde sona erecek siparişler.

Bir satır öğesi durumu olmasa bile "Gereğinden az yayınlanması bekleniyor" filtresi sayesinde, gereğinden az yayınlanacağı tahmin edilen satır öğelerini görebilirsiniz. Bir satır öğesinin gereğinden az yayınlanmasının başlıca nedeni envanterin veya mevcut gösterimlerin yetersiz olmasıdır.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?