Programmabeleid van Ad Manager en Ad Exchange

De perioden updaten voor wijzigingen doorgevoerd in Ad Manager

Wanneer wordt uw update van kracht?

Algemene richtlijnen

  • Het duurt ongeveer tien minuten voordat de wijzigingen die in een regelitem worden aangebracht, waaronder targeting, advertentiemateriaal, voorraadselectie, start- en einddatum, weergaveperiode, vertoningsdoelen en het onderbreken en hervatten van campagnes, van invloed zijn op de advertentieweergave.

  • Advertenties in regelitems worden binnen 30 minuten na activering van het regelitem weergegeven.

  • Binnen 30 minuten na de eerste weergave kunt u rapporten over regelitemweergave bekijken en is de regelitemstatus gewijzigd van klaar in weergave.

  • Wijzigingen die zijn gebaseerd op de netwerkconfiguratie, zoals nieuwe of bewerkte advertentieblokken, plaatsingen, native stijlen en labels, worden doorgaans binnen 60 minuten van kracht. Dit kan echter ook tot 180 minuten in beslag nemen.

Wanneer wordt een order of regelitem uitgevoerd?

De advertenties in een regelitem worden weergegeven als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De datum van vandaag valt binnen de weergaveperiode van de order.

  • Het regelitem concurreert om een advertentieoproep en wint.

Zodra een regelitem is begonnen met de weergave van geldige, rapporteerbare vertoningen, verandert de status van dat regelitem van Klaar in Weergave. Het is belangrijk te weten dat de status van het regelitem niet wordt gewijzigd wanneer het regelitem vertoningen weergeeft die zijn gefilterd vanwege een ongeldige activiteit.

Als de status van uw order nog niet is gewijzigd van Goedgekeurd in Weergave, wacht u gewoon even en controleert u dit opnieuw wanneer u er zekerder van bent dat het regelitem een geldige, rapporteerbare vertoning heeft weergegeven.

Updateperioden voor wijzigingen die zijn aangebracht in Ad Exchange

Wijzigingen in Ad Exchange-regels en -deals

Het kan tot vier uur duren voordat nieuw gemaakte Ad Exchange-regels/-deals of wijzigingen in bestaande regels/deals actief zijn.

Adverteerder-URL's in Ad Exchange blokkeren

Nadat u de URL's van sites van adverteerders in de lijst met sites van adverteerders heeft geplakt, kan het vier uur duren voordat deze URL's op uw pagina's worden geblokkeerd. Advertenties met deze URL's kunnen nog 24 uur verschijnen in Beoordeling van advertentiemateriaal. Als gefilterde advertenties na 48 uur nog steeds worden weergegeven, neemt u contact met ons op.

Beoordeling van advertentiemateriaal

  • 'Beoordeling van advertentiemateriaal' wordt elke twintig minuten geüpdatet met nieuwe advertenties.
  • Voor advertenties die u eerder heeft goedgekeurd in 'Beoordeling van advertentiemateriaal', kan het tot 24 uur duren vanaf het moment dat u een eerder goedgekeurde advertentie heeft geblokkeerd voordat deze niet meer op uw pagina's wordt weergegeven.
  • Advertentie-updates worden binnen enkele uren van kracht op uw pagina's.
  • Wijzigingen in de instellingen voor advertenties of Google Ads-accounts waarop u eerder actie heeft ondernomen, worden na maximaal een dag van kracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?