Programmabeleid van Ad Manager en Ad Exchange

Instellingen voor advertentiepersonalisatie in de advertentietags van Google-uitgevers

Overeenkomstig het geüpdatete Google-beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie moet u bepaalde openbaarmakingen doen aan uw gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk en indien wettelijk vereist toestemming verkrijgen voor het gebruik van cookies of andere lokale opslag, en om persoonsgegevens te verzamelen, te delen en te gebruiken om advertenties te personaliseren. Dit beleid weerspiegelt de vereisten van de ePrivacy-richtlijn van de EU en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Instellingen voor advertentiepersonalisatie per verzoek die u configureert, worden wereldwijd toegepast, niet alleen op gebruikers in de EER en het Verenigd Koninkrijk. Als u parameters per verzoek toevoegt aan een verzoek voor een niet-EER- of niet-VK-gebruiker, wordt een niet-gepersonaliseerde advertentie geretourneerd.

Instellingen voor advertentiepersonalisatie voor pagina's waarop GPT- en AdSense-tags worden gebruikt

Advertentieverzoeken

Bij advertentieverzoeken aan Google worden standaard gepersonaliseerde advertenties weergegeven, waarbij de advertentieselectie wordt gebaseerd op zowel de content van de webpagina als de geschiedenis van de individuele gebruiker die de pagina bezoekt. Google ondersteunt ook de weergave van niet-gepersonaliseerde advertenties. Meer informatie over gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde advertenties

Als u voldoet aan de vereisten van ons beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers en u niet-gepersonaliseerde advertenties wilt weergeven aan alle gebruikers in de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk die uw site bezoeken, zijn er geen wijzigingen in uw advertentietag nodig. U kunt de weergave van niet-gepersonaliseerde advertenties inschakelen in de gebruikersinterface van Google Ad Manager of AdSense.

Als u gepersonaliseerde advertenties aan sommige gebruikers en niet-gepersonaliseerde advertenties aan andere gebruikers wilt weergeven, bieden GPT en de asynchrone AdSense/Exchange-advertentietags uitgevers een manier om de weergave van niet-gepersonaliseerde advertenties per pagina te activeren. Dit kan nuttig zijn als u alle of sommige van uw gebruikers een keuze wilt bieden tussen gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde advertenties.

Hoewel bij deze advertenties geen cookies worden gebruikt voor advertentiepersonalisatie, worden er wel cookies gebruikt voor frequentielimieten, voor verzamelrapporten en als maatregel tegen fraude en misbruik. Toestemming om cookies voor die doeleinden te gebruiken, is daarom vereist van gebruikers in landen waarop de bepalingen uit de ePrivacy-richtlijn ten aanzien van cookies van toepassing zijn. Meer informatie over niet-gepersonaliseerde advertenties

Voor de GPT-tag:

Gebruik deze methode: googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(1)

De aanroep setCookieOptions() is niet van toepassing op de AVG.

Voor de asynchrone advertentietag van AdSense en Ad Exchange:

Stel deze waarde in: (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).requestNonPersonalizedAds=1

Bij deze methoden worden verzoeken voor niet-gepersonaliseerde advertenties geactiveerd voor daaropvolgende Google-advertentieverzoeken van de pagina die worden verzonden door de volgende ondersteunde advertentietags: GPT, asynchrone AdSense- of Ad Exchange-advertentietags (adsbygoogle.js), en de IMA-SDK. Controleer of een advertentietag niet-gepersonaliseerde advertenties activeert door het advertentieverzoek op te zoeken via de ontwikkelaarstools van uw browser en te zoeken naar de parameter &npa=1.

U kunt personalisatie heractiveren door setRequestNonPersonalizedAds(0) aan te roepen of requestNonPersonalizedAds=0 in te stellen. Als een pagina meerdere typen Google-advertentietags bevat (bijvoorbeeld een GPT-tag en een asynchrone AdSense/Ad Exchange-tag), is wellicht niet te voorspellen welke als eerste wordt uitgevoerd. Gebruik daarom voor alle zekerheid de beheeroptie voor niet-gepersonaliseerde advertenties voor elk type tag.

Advertentieverzoeken onderbreken

GPT-tags en asynchrone AdSense/Ad Exchange-tags ondersteunen technieken waarmee uw pagina wordt geladen, maar waarbij er op een expliciet signaal wordt gewacht voordat de tags beginnen met het verzenden van advertentieverzoeken. Dit kan nuttig zijn als u moet wachten tot de gebruiker interactie heeft met een toestemmingsverzoek in de gebruikersinterface voordat advertentieverzoeken mogen worden verzonden.

Als u GPT gebruikt: uitstel van advertentieverzoeken is mogelijk als u de asynchrone modus gebruikt.

 • Gebruik de functie disableInitialLoad() om te voorkomen dat de tag advertentieverzoeken stuurt als de pagina voor het eerst wordt geladen. U moet dit doen voordat u met display() advertentieverzoeken activeert.
 • Stel uw advertentieruimten zoals gewoonlijk in door aanroepen te verzenden naar googletag.cmd.push(...).
 • Nadat de gebruiker een toestemmingskeuze heeft gemaakt, roept u setRequestNonPersonalizedAds(1) aan, indien nodig.
 • Gebruik de functie refresh() om het sturen van advertentieverzoeken te hervatten.
 • Als u refresh() niet aanroept, worden er geen advertenties weergegeven. Uitstel van verzoeken is niet mogelijk als u enableSyncRendering() gebruikt.

Als u asynchrone AdSense- of Ad Exchange-advertentiecode gebruikt:

 • Gebruik (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=1 om te voorkomen dat de tag advertentieverzoeken verzendt. U moet dit doen voordat u met adsbygoogle.push(...) advertentieverzoeken activeert.
 • Stel uw advertentieruimten zoals gewoonlijk in door aanroepen te verzenden naar adsbygoogle.push(...).
 • Nadat de gebruiker een toestemmingskeuze heeft gemaakt, roept u requestNonPersonalizedAds=1 aan, indien nodig.
 • Gebruik (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=0 om de verzending van advertentieverzoeken te hervatten.
 • Als u pauseAdRequests=0 niet instelt, worden er geen advertenties weergegeven.

Met deze techniek wordt de verzending van advertentieverzoeken geblokkeerd, maar worden er nog wel steeds verschillende scripts geladen. Hoewel bestaande cookies op de domeinen van Google kunnen worden gelezen, worden er geen nieuwe cookies ingesteld. Gegevens die aan bestaande cookies zijn gekoppeld, worden niet gebruikt voor advertentieweergave of -meting.

Als uw oplossing voor toestemmingsbeheer een manier biedt om het laden van scripts uit te stellen totdat de gebruiker een keuze heeft gemaakt, kunt u ook het laden van gpt.js en adsbygoogle.js uitstellen. Andere typen Google-advertentietags ondersteunen het onderbreken van advertentieverzoeken niet. U moet voorkomen dat deze worden geladen voordat u gereed bent om gepersonaliseerde of niet-gepersonaliseerde advertenties aan te vragen.

Instellingen voor advertentiepersonalisatie voor AMP-pagina's

Advertentieverzoeken van AMP-pagina's bieden dezelfde instellingen voor advertentiepersonalisatie als de niet-AMP-pagina's die eerder zijn beschreven. Uitgevers kunnen ervoor kiezen niet-gepersonaliseerde advertenties weer te geven aan alle gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk of ze kunnen ervoor kiezen om op basis van toestemming selectief gepersonaliseerde/niet-gepersonaliseerde advertenties weer te geven. Hieronder volgen instructies voor het configureren van elk scenario voor AMP-pagina's die advertenties aanvragen met <amp-ad type=”doubleclick”> of <amp-ad type=”adsense”>.

Niet-gepersonaliseerde advertenties weergeven aan alle gebruikers in de EER en het Verenigd Koninkrijk

Als uw AMP-advertentietags Real Time Config (RTC) niet gebruiken, kunt u de weergave van niet-gepersonaliseerde advertenties gewoon inschakelen in de gebruikersinterface van Google Ad Manager of AdSense. U hoeft verder geen wijzigingen aan te brengen op uw AMP-pagina's.

Als uw AMP-advertentietags Real Time Config (RTC) wel gebruiken, kan uw pagina worden ingesteld om te voorkomen dat er RTC-verzoeken worden gestuurd voor gebruikers die niet-gepersonaliseerde advertenties moeten ontvangen (oftewel gebruikers in de EER en het Verenigd Koninkrijk). Hieronder volgen de benodigde componenten en instellingen (amp-geo en amp-consent) om dat te doen. 


<!-- First we need to set up the amp-geo extension. We define a group: `eea` which includes all European Economic Area countries. You will need to keep this list up-to-date as membership in the EEA may change over time. -->
<amp-geo layout="nodisplay">
 <script type="application/json"
  {
   "ISOCountryGroups": {
    "eea": [ "at", "be", "bg", "cy", "cz", "de", "dk", "ee", "es", "fi", "fr",
     "gb", "gr", "hr", "hu", "ie", "is", "it", "li", "lt", "lu", "lv", "mt", "nl",
     "no", "pl", "pt", "ro", "se", "si", "sk"]
   }
  }
 </script>
</amp-geo>

<!-- Next we need to set up a consent component for end users in EEA countries. We'll later configure it to be auto-rejected, so it doesn't actually prompt for consent. This halts RTC callouts and signals Ad Manager/AdSense to serve non-personalized ads. -->
<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
 <script type="application/json">
  {
   "consents": {
    "my_consent": {
     "promptIfUnknownForGeoGroup": "eea"
    }
   }
  }
 </script>
</amp-consent>

U moet het kenmerk data-block-on-consent aan bestaande amp-ad-componenten op de pagina toevoegen, zoals hieronder aangegeven:

<!-- Finally we set up the ad tag, directing it to automatically reject consent -->
<amp-ad data-block-on-consent="_auto_reject"
  width=320 height=50
  type="doubleclick"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner">
</amp-ad>

Gepersonaliseerde/niet-gepersonaliseerde advertenties weergeven op basis van toestemming

Aangezien AMP geen aangepast JavaScript toestaat, worden gepersonaliseerde of niet-gepersonaliseerde advertenties aangevraagd op basis van de instelling van een amp-consent-component en de kenmerken data-block-on-consent en data-npa-on-unknown-consent. Ervan uitgaande dat u een amp-consent-component heeft geconfigureerd en dit heeft gekoppeld aan alle <amp-ad>-tags op de pagina met data-block-on-consent, is het volgende van toepassing:

 • Als de gebruiker bevestigend heeft gereageerd op de amp-consent-component (de gebruiker accepteert de toestemmingsprompt), worden advertenties op de normale wijze aangevraagd.
 • Als de gebruiker negatief heeft gereageerd op de amp-consent-component (de gebruiker heeft de toestemmingsprompt afgewezen), worden niet-gepersonaliseerde advertenties aangevraagd.
 • Als de reactie van de gebruiker op de amp-consent-component onbekend is (de gebruiker heeft de toestemmingsprompt gesloten), geldt het volgende:
  • Standaard worden er helemaal geen advertentieverzoeken gestuurd.
  • Als data-npa-on-unknown-consent is ingesteld op true, worden niet-gepersonaliseerde advertenties aangevraagd.
 • Als u een amp-geo-component configureert zodat toestemming niet van toepassing is op basis van de geografische locatie van de gebruiker, worden verzoeken op de normale wijze verzonden.

Als uw <amp-ad>-tags data-block-on-consent niet gebruiken of als de amp-consent-component niet correct is ingesteld, worden verzoeken op de normale wijze verzonden.

Hieronder volgt een voorbeeld van een configuratie die alle gebruikers in de EER om toestemming vraagt. Het resulterende gedrag is zoals hierboven beschreven:

<!-- First we need to set up the amp-geo extension. We define a group: `eea` which includes all European Economic Area countries. You will need to keep this list up-to-date as membership in the EEA may change over time. -->
<amp-geo layout="nodisplay">
 <script type="application/json">
  {
   "ISOCountryGroups": {
    "eea": [ "at", "be", "bg", "cy", "cz", "de", "dk", "ee", "es", "fi", "fr",
     "gb", "gr", "hr", "hu", "ie", "is", "it", "li", "lt", "lu", "lv", "mt", "nl",
     "no", "pl", "pt", "ro", "se", "si", "sk"]
   }
  }
 </script>
</amp-geo>
 
<!-- Next we need to setup the consent for users in the “eea” country group -->
<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
 <script type="application/json">
  {
   "consents": {
    "my_consent": {
     "promptIfUnknownForGeoGroup": "eea",
     "promptUI": "myConsentFlow"
    }
   }
  }
 </script> 
</amp-consent>
 

<!-- Finally we set up the ad tag, directing it to wait for consent when necessary -->
<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="doubleclick"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner">
</amp-ad>
 

Houd er rekening mee dat er andere manieren zijn om gebruikers selectief om toestemming te vragen, waaronder door de pagina te configureren om een CORS POST-verzoek te sturen naar een eindpunt dat u configureert via checkConsentHref. Meer informatie hierover vindt u in de amp-consent-documentatie.

Instellingen voor advertentiepersonalisatie voor andere tags

GPT-passbacktags

Als u GPT-passbacktags gebruikt, kunt u de volgende API-aanroep gebruiken om een advertentieverzoek als niet-gepersonaliseerd te markeren:

googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(int options);

Stel de options-parameter in op het gehele getal 1 om het advertentieverzoek te markeren als NPA (niet-gepersonaliseerd) en op 0 voor advertentieverzoeken die in aanmerking komen voor gepersonaliseerde advertenties.

Als deze instelling wordt weggelaten, worden gepersonaliseerde advertenties standaard toegestaan.

Voorbeeld:

<script src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js">
googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(1);
googletag.pubads().definePassback("123456/ad/unit", [100,200])
  .display();
</script>

Tagless Request

Als u Tagless Requests gebruikt, kunt u een advertentieverzoek markeren als 'Niet-gepersonaliseerd' door de parameter npa=[int] rechtstreeks toe te voegen aan de tagverzoek-URL. Het is raadzaam de parameter vroeg in de tag op te geven om te voorkomen dat deze wordt afgekapt. Geef npa=1 op om het advertentieverzoek als niet-gepersonaliseerd te markeren. Als u de parameter weglaat, worden standaard gepersonaliseerde advertenties ingesteld. Voorbeeld:

https://securepubads.g.doubleclick.net/gampad/ad?iu=/12345/adunit&sz=728x90&npa=1&c=12345

AdSense voor zoeken

Bij advertentieverzoeken aan Google worden standaard gepersonaliseerde advertenties weergegeven, waarbij de advertentieselectie wordt gebaseerd op zowel de zoekopdracht van de gebruiker als de geschiedenis van de individuele gebruiker die de zoekopdracht uitvoert. Google ondersteunt ook de weergave van niet-gepersonaliseerde advertenties. Meer informatie over gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde advertenties

Als u aan sommige gebruikers gepersonaliseerde advertenties en aan andere gebruikers niet-gepersonaliseerde advertenties wilt weergeven, bieden de tags van AdSense voor zoeken uitgevers een manier om de weergave van niet-gepersonaliseerde advertenties per pagina te activeren. Dit kan nuttig zijn als u alle of sommige van uw gebruikers een keuze wilt bieden tussen gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde advertenties. 

Voor de webadvertentietag voor aangepaste zoekadvertenties: voeg het volgende toe aan pageOptions in de tag voor aangepaste zoekadvertenties:
personalizedAds: false,


Voor de AdMob-tag: 
builder.setAdvancedOptionValue("personalizedAds", "false");


Voor de iOS-tag: 
[request setAdvancedOptionValue:@"false" forKey:@"personalizedAds"];

Met deze methoden worden verzoeken voor niet-gepersonaliseerde advertenties geactiveerd voor dat specifieke verzoek. Dit is een stateless parameter. Als de parameter niet wordt ingesteld in daaropvolgende verzoeken voor die gebruiker, wordt het standaardgedrag hersteld, oftewel er wordt om gepersonaliseerde advertenties verzocht.

SDK voor mobiele advertenties van Google

Raadpleeg de website voor app-ontwikkelaars (iOS-SDK voor mobiele advertenties van Google, Android-SDK voor mobiele advertenties van Google) voor meer informatie over de SDK voor mobiele advertenties van Google.

Google-SDK voor interactieve media-advertenties (voor video)

Voor videoverzoeken kunt u aangeven dat u wilt dat Google uw videocontent als niet-gepersonaliseerd behandelt als u de parameter npa=1 aan uw advertentietag toevoegt. U kunt dit doen met een handmatig samengestelde hoofdvideotag of met een van de platformspecifieke IMA-SDK's (HTML 5 IMA SDK, iOS IMA SDK, Android IMA SDK, Google Cast IMA SDK).

Als uw videospeler de Ad Manager-functie 'Dynamische advertentie-invoeging' gebruikt, kunt u hiervoor ook de parameter npa=1 opnemen in een VOD-verzoek (video on demand) of livestreamverzoek zodat de parameter wordt doorgegeven aan opgenomen advertentieverzoeken (DAI HTML5 SDK, DAI Cast SDK, DAI iOS SDK, DAI Android SDK, DAI Roku SDK of DAI tvOS SDK).

Verouderde advertentietags voor Google-uitgevers

Andere typen Google-advertentietags (zoals de verouderde GAM- en GUT-tags en de synchrone AdSense- en Ad Exchange-tags (show_ads.js)) bieden geen ondersteuning voor het sturen van verzoeken voor niet-gepersonaliseerde advertenties. U moet voorkomen dat deze worden geladen totdat u gereed bent om gepersonaliseerde advertenties aan te vragen. Mogelijk vindt u het gemakkelijker het beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie na te leven door te migreren naar een van de tags met volledige functieondersteuning voor gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde advertenties en voor het onderbreken van advertentieverzoeken om eventuele vereiste toestemming te verzamelen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?