Zasady programów Menedżer reklam i Ad Exchange

Dostosowanie do polityki w zakresie zgody użytkownika z UE

Wybieranie opcji wyświetlania reklam i uzyskiwanie zgody użytkowników

Zgodnie ze zaktualizowaną polityką Google w zakresie zgody użytkownika z UE musisz udzielać odpowiednich informacji użytkownikom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz uzyskać ich zgodę na stosowanie plików cookie lub innych środków do lokalnego przechowywania danych, jeśli jest to wymagane prawnie. Musisz też uzyskać ich zgodę na gromadzenie, udostępnianie i wykorzystywanie danych osobowych do personalizowania reklam. Polityka ta odzwierciedla wymagania UE zawarte w dyrektywie o prywatności i łączności elektronicznej oraz w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

Aby pomóc wydawcom w wypełnieniu obowiązków, jakie nakłada na nich ta polityka, Google oferuje opisane poniżej opcje wyświetlania reklam użytkownikom z EOG. Jeśli nie wprowadzisz żadnych zmian, nadal będziemy używać grupy najczęściej wybieranych dostawców technologii reklamowych.

W skład EOG wchodzą kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia. Sposób wyświetlania reklam uzależniamy od adresu IP użytkownika.

Rozpocznij

 1. Zaloguj się w usłudze Google Ad Manager.
 2. Kliknij Administracja a następnie Zgoda użytkowników z UE.
  Pojawi się strona „Zgoda użytkowników z UE”. Zaktualizuj na niej ustawienia w sposób opisany poniżej.
  Uwaga: domyślnie uprawnienia do edycji ma tylko administrator. Aby użytkownik o niestandardowej roli mógł wyświetlić tę stronę, ustaw uprawnienia na Wyświetl zabezpieczenia związane z wymaganą przez UE zgodą użytkownika lub Edytuj zabezpieczenia związane z wymaganą przez UE zgodą użytkownika.

Wybierz rodzaj reklam, które chcesz wyświetlać

Jeśli wybierzesz omówione poniżej ustawienie „Reklamy niespersonalizowane”, będziesz wyświetlać wszystkim użytkownikom z EOG tylko reklamy niespersonalizowane. Jeśli wolisz dać użytkownikom wybór między reklamami spersonalizowanymi a niespersonalizowanymi, wybierz ustawienie „Reklamy spersonalizowane” i postępuj zgodnie z instrukcjami, by na życzenie użytkownika wyświetlać reklamy niespersonalizowane.

Reklamy spersonalizowane

Google może nadal wyświetlać Twoim użytkownikom z EOG reklamy spersonalizowane, jak i niespersonalizowane. Będziemy używać tego ustawienia, o ile nie wprowadzisz zmian na tej stronie.

Reklamy spersonalizowane są wyświetlane użytkownikom na podstawie ich zainteresowań, danych demograficznych i innych kryteriów. W przypadku reklam spersonalizowanych dostawcy technologii reklamowych mogą gromadzić, otrzymywać od użytkowników i wykorzystywać dane osobowe. Dlatego przy uzyskiwaniu zgody użytkownika na gromadzenie, udostępnianie i wykorzystywanie danych osobowych na potrzeby wyświetlania reklam spersonalizowanych musisz wyraźnie wskazać wszystkich takich dostawców technologii reklamowych.

Reklamy spersonalizowane wyświetlane w ramach zautomatyzowanych transakcji w usługach Ad Manager i Ad Exchange:
 • W przypadku reklam pochodzących ze źródeł ofert reklamowych Google (takich jak np. sieć reklamowa Google i Display & Video 360): Google ograniczy wyświetlanie kreacji (i ich konkurowanie na aukcji) na podstawie pikseli dostarczonych przez podmioty, których nie obejmuje zgoda użytkownika.
 • W przypadku reklam pochodzących ze źródeł ofert reklamowych spoza Google (takich jak np. Ad Exchange dla kupujących określających stawki w czasie rzeczywistym i partnerzy ustalający stawki na giełdzie / w sieci): zewnętrzne źródło ofert reklamowych jest odpowiedzialne za uwzględnianie w kreacjach pikseli pochodzących tylko od tych podmiotów, które są objęte zgodą użytkownika. Google wyśle systemom licytującym listę podmiotów objętych zgodą użytkownika w wywołaniu RTB.

Reklamy niespersonalizowane

W przypadku aukcji otwartych, pierwszeństwa, aukcji prywatnych, umów preferencyjnych i umów gwarantowanej automatyzacji Google będzie wyświetlać wszystkim Twoim użytkownikom z EOG tylko reklamy niespersonalizowane. Użytkownikom z EOG Google nie będzie wyświetlać elementów zamówienia kierowanych na odbiorców. Jeśli wybierzesz Reklamy niespersonalizowane, opcje personalizacji przestaną być dostępne przy włączaniu poszczególnych elementów zamówienia.

Reklamy niespersonalizowane są kierowane na podstawie informacji kontekstowych, a nie wcześniejszych zachowań danego użytkownika. Choć reklamy te nie wykorzystują plików cookie na potrzeby personalizacji reklam, to wykorzystują je, by umożliwiać ograniczenie liczby wyświetleń, generowanie zbiorczych raportów dotyczących reklam oraz walkę z oszustwami i nadużyciami. W związku z tym uzyskanie zgody na użycie plików cookie w tych celach jest wymagane w przypadku użytkowników z krajów, do których mają zastosowanie przepisy europejskiej dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej dotyczące plików cookie.

Aby mieć pewność, że będą wyświetlane tylko reklamy niespersonalizowane, musisz wybrać opcję Reklamy niespersonalizowane, nawet jeśli masz już skonfigurowane reguły blokowania danych opartych na użytkownikach. Google zastosuje bardziej restrykcyjne ustawienia.

Wybierz dostawców technologii reklamowych (w przypadku reklam spersonalizowanych)

Aby lepiej dostosować się do zaktualizowanej polityki Google w zakresie zgody użytkownika z UE, możesz wybrać preferowanych dostawców technologii reklamowych z listy firm, które poinformowały nas o swojej zgodności z RODO. Wszystkie te firmy muszą też przestrzegać zasad użytkowania danych, by zapewnić ochronę danych wydawcy.

Jeśli wybierzesz tych dostawców technologii reklamowych (w tym Google oraz inne systemy licytujące i dostawców), będą oni mogli wykorzystywać informacje o Twoich użytkownikach na potrzeby personalizacji i pomiaru skuteczności reklam.

Uwaga:
 • Ta opcja dotyczy tylko aukcji otwartych, pierwszeństwa, aukcji prywatnych, umów preferencyjnych i gwarantowanej automatyzacji.
 • Dostawcy technologii reklamowych to nie to samo co sieci zapośredniczenia. Wybór dostawcy nie ma wpływu na zapośredniczenie.
 • Dowiedz się, w jaki sposób obsługiwane są ustawienia technologii reklamowych, gdy konto usługi Ad Manager jest połączone z wieloma kontami Ad Exchange/AdSense.
 1. Kliknij Pobierz plik CSV z danymi o przychodach – pomoże Ci to wybrać odpowiednich dostawców technologii reklamowych.
  Uwaga: dane o miesięcznych przychodach dotyczące dostawców technologii reklamowych są podawane w przybliżeniu i mogą się pokrywać – w jednym wyświetleniu może mieć udział wielu dostawców technologii reklamowych. W takich przypadkach wpływ na przychody jest zliczany wielokrotnie w kilku wierszach.
 2. Zaznacz często wybieraną grupę dostawców technologii reklamowych lub utwórz grupę niestandardową:
  • Grupa najczęściej wybieranych dostawców technologii reklamowych: użyjemy tego ustawienia, jeśli nie wprowadzisz zmian na tej stronie.
  • Niestandardowa grupa dostawców technologii reklamowych: wybierz preferowanych dostawców technologii reklamowych.
 3. Wyraźnie wskaż użytkownikom wybranych przez Ciebie dostawców i uzyskaj zgodę użytkowników na wykorzystanie danych zgodnie z polityką Google w zakresie zgody użytkownika z UE.
  Możesz wyszczególnić wybranych dostawców technologii reklamowych w ramach procesu uzyskiwania zgody na wykorzystanie danych albo zamieścić ich listę na osobnej stronie w Twojej witrynie, na którą użytkownicy zostaną przekierowani podczas udzielania zgody na wykorzystanie danych. Aby zachować zgodność z polityką Google w zakresie zgody użytkownika z UE, w obu tych przypadkach musisz podać link ze szczegółowym opisem działań realizowanych przez każdego dostawcę. Odpowiednie adresy URL znajdziesz w plikach CSV (zarówno na potrzeby niestandardowej, jak i powszechnie używanej listy dostawców).

Wybierz opcję wyświetlania elementu zamówienia

Jeśli nie wprowadzisz zmian na tej stronie, Google może wyświetlać reklamy ze wszystkich odpowiednich elementów zamówienia wszystkim użytkownikom z EOG. Jednak niektóre elementy zamówienia mogą obejmować spersonalizowane kierowanie albo kreacje z objaśnieniami dostawców, na użycie których potrzebna jest zgoda użytkownika na podstawie zaktualizowanej polityki Google w zakresie zgody użytkownika z UE. W takim przypadku możesz wybrać, które elementy zamówienia chcesz wyświetlać użytkownikom z EOG w trybie spersonalizowanym lub niespersonalizowanym, a następnie poprosić użytkownika o odpowiednią zgodę.

Uwaga:
 • Elementy zamówienia, na które to ustawienie ma wpływ:
  • Elementy zamówienia standardowe i typu sponsorowanie, które nie są objęte gwarantowaną automatyzacją ani umowami automatycznymi w usłudze Ad Manager.
  • Elementy zamówienia typu sieć, zbiorcze, priorytet ceny, autoreklamy i „tylko monitorowanie kliknięć”.
 • To ustawienie nie ma wpływu na grupy zysku zapośredniczenia.
 • Ustawienia umów gwarantowanej automatyzacji i umów preferencyjnych w usłudze Ad Manager są zależne od opcji skonfigurowanych w opisanej powyżej sekcji „Wybierz rodzaj reklam, które chcesz wyświetlać”. Aby mieć pewność, że te elementy zamówienia będą nadal wyświetlane, w ustawieniach ich kreacji w opcjach z opisanej wyżej sekcji „Wybierz dostawców technologii reklamowych” wskaż dostawców technologii reklamowych.
 1. Kliknij Pobierz plik CSV z kreacjami i dostawcami, by zobaczyć zestawienie objaśnień dostawców, które Google może wykryć w kreacjach objętych elementami zamówienia. Dzięki temu łatwiej zdecydujesz, które elementy zamówienia wyświetlać użytkownikom z EOG.
  Uwaga: Google nie ma możliwości wykrycia wszystkich objaśnień dostawców, więc lista może być niekompletna. Zalecamy skontaktowanie się z dostawcą kreacji, by uzyskać pełną listę dostawców technologii reklamowych.
 2. Wybierz opcję wyświetlania elementu zamówienia:
  • Nie ograniczaj elementów zamówienia: Google może nadal wyświetlać Twoim użytkownikom z EOG reklamy ze wszystkich odpowiednich elementów zamówienia. Użyjemy tego ustawienia, jeśli nie wprowadzisz zmian na tej stronie.
  • Ograniczaj elementy zamówienia: Google nie będzie wyświetlać elementów zamówienia użytkownikom z EOG, chyba że włączysz je w ustawieniach elementu zamówienia:
   1. Otwórz stronę ustawień elementu zamówienia, który chcesz wyświetlać.
   2. Zmień ustawienie „Ograniczaj wyświetlanie reklam w EOG”, by określić, jak dany element zamówienia ma się wyświetlać użytkownikom z EOG.

Skonfiguruj narzędzie do uzyskiwania zgody użytkowników na wykorzystanie danych

Możesz utworzyć własne okno dialogowe, które będzie wyświetlać w Twoich witrynach i aplikacjach prośbę o udzielenie zgody na wykorzystanie danych skierowaną do użytkowników z EOG.

Wyświetlanie prośby o zgodę na wykorzystanie danych w aplikacjach

Aby dowiedzieć się, jak używać okna dialogowego Google lub jak utworzyć własne okno dialogowe z prośbą o zgodę na wykorzystanie danych, przeczytaj przewodnik w Google Developers (Android, iOS).

Po zaktualizowaniu kodu aplikacji ponownie prześlij aplikację do Google Play lub App Store. Potrzebny może być identyfikator sieci reklamowej.

Wyświetlanie prośby o zgodę na wykorzystanie danych w witrynach

Dowiedz się więcej o przekazywaniu sygnałów zgody do Google Ad Managera.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?