Programmabeleid van Ad Manager en Ad Exchange

Voldoen aan het beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie

Kies opties voor advertentieweergave en zorg voor toestemming van gebruikers

Overeenkomstig het geüpdatete Google-beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie moet u bepaalde openbaarmakingen doen aan uw gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk en, indien wettelijk vereist, toestemming verkrijgen voor het gebruik van cookies of andere lokale opslag, en om persoonsgegevens te verzamelen, te delen en te gebruiken om advertenties te personaliseren. Dit beleid weerspiegelt de vereisten van de ePrivacy-richtlijn van de EU en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Als ondersteuning voor uitgevers bij de uitvoering van taken om aan dit beleid te voldoen, biedt Google de hieronder beschreven opties voor advertentieweergave voor gebruikers in de EER en het Verenigd Koninkrijk. Als u geen wijzigingen aanbrengt, wordt de veelgebruikte set aanbieders van advertentietechnologie gebruikt.

De EER omvat de lidstaten van de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Aan de slag

 1. Log in bij Google Ad Manager.
 2. Klik op Beheerder en dan Toestemming van gebruikers in de Europese Unie.
  De pagina 'Toestemming van gebruikers in de Europese Unie' wordt weergegeven. Update de instellingen voor de gedeelten op deze pagina zoals hieronder wordt beschreven.
  Opmerking: Uitsluitend de ingebouwde gebruikersrol 'Beheerder' beschikt standaard over bewerkingsrechten. Als u wilt dat een aangepaste gebruikersrol deze pagina kan zien, moet u de rechten updaten voor de opties AVG-bescherming voor gebruikerstoestemming in de EU bekijken of AVG-bescherming voor gebruikerstoestemming in de EU bewerken.

Kiezen welk type advertenties u wilt weergeven

U kunt ervoor kiezen aan al uw gebruikers in de EER en het Verenigd Koninkrijk niet-gepersonaliseerde advertenties weer te geven met de instelling 'Niet-gepersonaliseerde advertenties' hieronder. Als u uw gebruikers echter een keuze wilt geven tussen gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde advertenties, selecteert u 'Gepersonaliseerde advertenties' en volgt u de instructies om per verzoek niet-gepersonaliseerde advertenties weer te geven.

Gepersonaliseerde advertenties

Google kan gepersonaliseerde advertenties en niet-gepersonaliseerde advertenties aan uw gebruikers in de EER en het Verenigd Koninkrijk blijven weergeven. Deze instelling wordt gebruikt, tenzij u een wijziging aanbrengt op deze pagina.

Gepersonaliseerde advertenties bereiken gebruikers op basis van hun interesses, demografische gegevens en andere criteria. Omdat aanbieders van advertentietechnologie met gepersonaliseerde advertenties persoonsgegevens van gebruikers kunnen verzamelen, ontvangen en gebruiken, moet u al deze aanbieders van advertentietechnologie duidelijk identificeren als u toestemming van de gebruiker vraagt voor het verzamelen, delen en gebruiken van persoonsgegevens om advertenties te personaliseren.

Gepersonaliseerde advertenties via programmatic transacties in Google Ad Manager/Ad Exchange:
 • Voor advertenties van Google-productbronnen (zoals het Google Display Netwerk (GDN) en Display & Video 360): Google beperkt de weergave (en concurrentie in de veiling) van advertentiemateriaal op basis van pixels van entiteiten waarvoor geen toestemming is gegeven.
 • Voor advertenties van niet-Google-productbronnen (zoals Ad Exchange-kopers die realtime bieden (RTB) gebruiken en exchange-/netwerkbiedingspartners): Het is de verantwoordelijkheid van de externe productbron om alleen pixels in het advertentiemateriaal op te nemen van entiteiten waarvoor toestemming is gegeven. Google stuurt bieders in de RTB-callout een lijst met de entiteiten waarvoor toestemming is gegeven.

Niet-gepersonaliseerde advertenties

Google geeft aan uw gebruikers in de EER en het Verenigd Koninkrijk uitsluitend niet-gepersonaliseerde advertenties weer voor deals voor open veilingen, eerste overzicht, privéveilingen, voorkeursdeals en Programmatic Guaranteed, en geeft aan gebruikers in de EER en het Verenigd Koninkrijk geen andere regelitems met doelgroeptargeting weer. Als u Niet-gepersonaliseerde advertenties kiest, worden ook de personalisatie-opties verwijderd als u specifieke regelitems inschakelt.

Niet-gepersonaliseerde advertenties worden getarget met behulp van contextuele informatie in plaats van het eerdere gedrag van een gebruiker. Hoewel voor deze advertenties geen cookies worden gebruikt voor personalisatie van advertenties, worden wel cookies gebruikt om een frequentielimiet in te stellen, voor verzamelde advertentierapportage en om fraude en misbruik te bestrijden. Er is daarom toestemming voor het gebruik van cookies voor dergelijke doeleinden vereist van gebruikers in landen waarop cookiebepalingen uit de ePrivacy-richtlijn van de Europese Unie van toepassing zijn.

Als een ingelogde Google-gebruiker in de EER of het Verenigd Koninkrijk rechtstreeks leeftijdsinformatie aan Google heeft verstrekt en jonger is dan de minimum leeftijd voor toestemming volgens de AVG, laat Google alleen niet-gepersonaliseerde advertenties aan die gebruiker zien, ongeacht de door de uitgever opgegeven instellingen voor toestemming van gebruikers in de Europese Unie in Google Ad Manager en of de uitgever een signaal voor niet-gepersonaliseerde advertenties doorgeeft in de advertentietag.

Let op het volgende:
 • Als u al regels heeft ingesteld om op gebruikers gebaseerde gegevens te blokkeren, moet u hier nog steeds de optie Niet-gepersonaliseerde advertenties selecteren om ervoor te zorgen dat er alleen niet-gepersonaliseerde advertenties worden weergegeven. Google past de meer beperkende instellingen toe.
 • De optie Niet-gepersonaliseerde advertenties wordt momenteel niet ondersteund voor kopers die gebruikmaken van realtime bieden (RTB), waaronder externe Ad Exchange-kopers en partners voor exchange-/netwerkbiedingen.

Aanbieders van advertentietechnologie selecteren (voor gepersonaliseerde advertenties)

Als hulp bij naleving van het geüpdatete Google-beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie heeft u de mogelijkheid de aanbieders van advertentietechnologie van uw voorkeur te selecteren uit een lijst met bedrijven die ons informatie hebben gegeven met betrekking tot hun naleving van de AVG. Al deze bedrijven moeten ook voldoen aan ons beleid ten aanzien van gegevensgebruik om ervoor te zorgen dat gegevens van uitgevers zijn beschermd.

Als u deze aanbieders van advertentietechnologie (waaronder Google en andere bieders en leveranciers) selecteert, kunnen zij gegevens over uw gebruikers inzetten voor personalisatie en meting van advertenties.

Let op het volgende:
 • Deze selectie is alleen van toepassing op de open veiling, eerste overzicht, privéveilingen, voorkeursdeals en Programmatic Guaranteed-deals.
 • Aanbieders van advertentietechnologie zijn geen bemiddelingsnetwerken. Deze selectie heeft geen invloed op bemiddeling.
 • Meer informatie over het gebruik van bedieningselementen voor advertentietechnologie als een Google Ad Manager-account is gekoppeld aan meerdere Ad Exchange-/AdSense-accounts.
 1. Kies een veelgebruikte set aanbieders van advertentietechnologie of maak een aangepaste set:
  • Veelgebruikte set aanbieders van advertentietechnologie: deze instelling wordt gebruikt, tenzij u een wijziging aanbrengt op deze pagina.
  • Aangepaste set aanbieders van advertentietechnologie: selecteer de aanbieders van advertentietechnologie van uw voorkeur.
 2. Zorg ervoor dat het voor de gebruikers duidelijk is welke aanbieders u heeft geselecteerd en vraag toestemming van de gebruikers in overeenstemming met het Google-beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie.
  U kunt dit doen door de door u gekozen aanbieders van advertentietechnologie aan te geven in een toestemmingsproces of door de door u gekozen aanbieders te vermelden op een afzonderlijke pagina van uw site waarnaar u uw gebruikers doorverwijst vanuit een toestemmingsproces. In beide gevallen moet u een link bieden naar de door elke aanbieder geleverde informatie waarin de activiteiten van de aanbieder worden beschreven om zo te voldoen aan het Google-beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie. 

Een weergaveoptie voor regelitems selecteren

Als u geen wijziging aanbrengt op deze pagina, kan Google advertenties weergeven van alle geschikte regelitems voor al uw gebruikers in de EER en het Verenigd Koninkrijk. Er kunnen echter regelitems zijn die gepersonaliseerde targeting bevatten of waarvan het advertentiemateriaal leverancier-callouts bevat, waardoor toestemming van de gebruiker nodig is volgens het geüpdatete Google-beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie. In dat geval kunt u aangeven welke regelitems u wilt weergeven aan gebruikers in de EER en het Verenigd Koninkrijk in de gepersonaliseerde en/of niet-gepersonaliseerde modus en vervolgens werken aan het verkrijgen van de benodigde toestemming van gebruikers.

Let op het volgende:
 • De regelitems waarop dit besturingselement invloed heeft, zijn:
  • Regelitems van het type 'Standaard' en 'Sponsoring' die geen deel uitmaken van Programmatic Guaranteed-deals of programmatic deals in Google Ad Manager.
  • Regelitems van het type 'Netwerk', 'Bulk', 'Prijsprioriteit', 'Eigen' en 'Alleen klikken bijhouden'.
 • Dit element heeft geen invloed op rendementsgroepen voor bemiddeling.
 • Programmatic Guaranteed en voorkeursdeals in Google Ad Manager worden beheerd door uw selecties bij de opties bij Kiezen welk type advertenties u wilt weergeven hierboven. Als u Aanbieders van advertentietechnologie selecteren hierboven selecteert, neemt u de aanbieders van advertentietechnologie voor het advertentiemateriaal van deze regelitems op om ervoor te zorgen dat we deze regelitems blijven weergeven.

Selecteer een weergaveoptie voor regelitems:

 • Regelitems niet beperken: Google kan advertenties van alle geschikte regelitems blijven weergeven aan uw gebruikers in de EER en het Verenigd Koninkrijk. Deze instelling is van toepassing, tenzij u een wijziging aanbrengt op deze pagina.
 • Regelitems beperken: Google geeft geen regelitems weer aan uw gebruikers in de EER en het Verenigd Koninkrijk, tenzij u de gebruikers specifiek inschakelt in de regeliteminstellingen:
  1. Ga naar de instellingen van het regelitem dat u wilt weergeven.
  2. Update de instelling De EER-weergave beperken om aan te geven hoe het regelitem wordt weergegeven voor verkeer naar uw gebruikers in de EER en het Verenigd Koninkrijk.

Een optie instellen om toestemming te verkrijgen

U kunt een eigen dialoogvenster maken om toestemming te verkrijgen. Geef met het dialoogvenster op uw sites een bericht weer waarin gebruikers in de EER en het Verenigd Koninkrijk om toestemming wordt gevraagd.

Toestemming voor apps

Raadpleeg de Google Developers-handleiding (Android, iOS) voor informatie over het gebruik van het dialoogvenster van Google voor toestemming of maak uw eigen dialoogvenster.

Nadat u de app-code heeft geüpdatet, moet u de app opnieuw uploaden naar Google Play of de App Store. U heeft mogelijk uw netwerk-ID nodig.

Toestemming voor internet

Meer informatie over het doorgeven van toestemmingssignalen aan Google Ad Manager.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?