Programmabeleid van Ad Manager en Ad Exchange

Voldoen aan het beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie

Opties voor advertentieweergave kiezen en toestemming van gebruikers verkrijgen

Overeenkomstig het geüpdatete beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie van Google moet u bepaalde openbaarmakingen doen aan uw gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER) en indien wettelijk vereist toestemming verkrijgen voor het gebruik van cookies of andere lokale opslag, en om persoonlijke gegevens te verzamelen, delen en gebruiken om advertenties te personaliseren. Dit beleid weerspiegelt de vereisten van de ePrivacy-richtlijn van de EU en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Als ondersteuning voor uitgevers bij de uitvoering van taken om aan dit beleid te voldoen, biedt Google de hieronder beschreven opties voor advertentieweergave voor gebruikers in de EER. Als u geen wijzigingen aanbrengt, wordt de veelgebruikte set aanbieders van advertentietechnologie gebruikt.

De EER omvat de lidstaten van de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. We baseren de advertentieweergave op het IP-adres van de gebruiker.

Aan de slag

 1. Log in bij Google Ad Manager.
 2. Klik op Beheerder en dan Toestemming van gebruikers in de Europese Unie.
  De pagina 'Toestemming van gebruikers in de Europese Unie' wordt weergegeven. Update de instellingen voor de gedeelten op deze pagina zoals hieronder wordt beschreven.
  Opmerking: Uitsluitend de ingebouwde gebruikersrol 'Beheerder' beschikt standaard over bewerkingsrechten. Als u wilt dat een aangepaste gebruikersrol deze pagina kan zien, moet u de rechten updaten voor de opties AVG-bescherming voor gebruikerstoestemming in de EU bekijken of AVG-bescherming voor gebruikerstoestemming in de EU bewerken.

Kiezen welk type advertenties u wilt weergeven

U kunt ervoor kiezen aan al uw gebruikers in de EER niet-gepersonaliseerde advertenties weer te geven met de instelling 'Niet-gepersonaliseerde advertenties' hieronder. Als u uw gebruikers echter een keuze wilt geven tussen gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde advertenties, selecteert u 'Gepersonaliseerde advertenties' en volgt u de instructies om per verzoek niet-gepersonaliseerde advertenties weer te geven.

Gepersonaliseerde advertenties

Google kan gepersonaliseerde advertenties en niet-gepersonaliseerde advertenties aan uw gebruikers in de EER blijven weergeven. Deze instelling is van toepassing, tenzij u een wijziging aanbrengt op deze pagina.

Gepersonaliseerde advertenties bereiken gebruikers op basis van hun interesses, demografische gegevens en andere criteria. Omdat aanbieders van advertentietechnologie met gepersonaliseerde advertenties persoonlijke gegevens van gebruikers kunnen verzamelen, ontvangen en gebruiken, moet u al deze aanbieders van advertentietechnologie duidelijk identificeren wanneer u toestemming van de gebruiker verkrijgt voor het verzamelen, delen en gebruiken van persoonlijke gegevens om advertenties te personaliseren.

Gepersonaliseerde advertenties via programmatic transacties in Ad Manager/Ad Exchange:
 • Voor advertenties van Google-productbronnen (zoals het Google Display Netwerk (GDN) en Display & Video 360): Google beperkt de weergave (en concurrentie in de veiling) van advertentiemateriaal op basis van pixels van entiteiten waarvoor geen toestemming is gegeven.
 • Voor advertenties van niet-Google-productbronnen (zoals Ad Exchange-kopers die realtime bieden (RTB) gebruiken en exchange-/netwerkbiedingspartners): Het is de verantwoordelijkheid van de externe productbron om alleen pixels in het advertentiemateriaal op te nemen van entiteiten waarvoor toestemming is gegeven. Google stuurt bieders in de RTB-callout een lijst met de entiteiten waarvoor toestemming is gegeven.

Niet-gepersonaliseerde advertenties

Google geeft aan uw gebruikers in de EER uitsluitend niet-gepersonaliseerde advertenties weer voor deals voor open veilingen, eerste overzicht, privéveilingen, voorkeursdeals en Programmatic Guaranteed, en geeft aan gebruikers in de EER geen andere regelitems met doelgroeptargeting weer. Als u Niet-gepersonaliseerde advertenties kiest, worden ook de personalisatie-opties verwijderd wanneer u specifieke regelitems inschakelt.

Niet-gepersonaliseerde advertenties worden getarget met behulp van contextuele informatie in plaats van het eerdere gedrag van een gebruiker. Hoewel bij deze advertenties geen cookies worden gebruikt voor advertentiepersonalisatie, worden er wel cookies gebruikt voor frequentielimieten, voor verzamelrapporten, en als maatregel tegen fraude en misbruik. Er is daarom toestemming voor het gebruik van cookies voor dergelijke doeleinden vereist van gebruikers in landen waarop cookiebepalingen uit de e-privacyrichtlijn van de Europese Unie van toepassing zijn.

Als u al regels heeft ingesteld om op gebruikers gebaseerde gegevens te blokkeren, moet u hier nog steeds de optie Niet-gepersonaliseerde advertenties selecteren om ervoor te zorgen dat er alleen niet-gepersonaliseerde advertenties worden weergegeven. Google past de meer beperkende instellingen toe.

Aanbieders van advertentietechnologie selecteren (voor gepersonaliseerde advertenties)

Als hulp bij naleving van het geüpdatete Google-beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie heeft u de mogelijkheid de aanbieders van advertentietechnologie van uw voorkeur te selecteren uit een lijst met bedrijven die ons informatie hebben gegeven met betrekking tot hun naleving van de AVG. Al deze bedrijven moeten ook voldoen aan ons beleid ten aanzien van gegevensgebruik om ervoor te zorgen dat gegevens van uitgevers zijn beschermd.

Als u deze aanbieders van advertentietechnologie (waaronder Google en andere bieders en leveranciers) selecteert, kunnen zij gegevens over uw gebruikers inzetten voor personalisatie en meting van advertenties.

Let op het volgende:
 • Deze selectie is alleen van toepassing op de open veiling, eerste overzicht, privéveilingen, voorkeursdeals en Programmatic Guaranteed-deals.
 • Aanbieders van advertentietechnologie zijn geen bemiddelingsnetwerken. Deze selectie heeft geen invloed op bemiddeling.
 • Meer informatie over het gebruik van bedieningselementen voor advertentietechnologie wanneer een Ad Manager-account is gekoppeld aan meerdere Ad Exchange-/AdSense-accounts.
 1. Klik op Een csv met opbrengstgegevens downloaden om te bepalen welke aanbieders van advertentietechnologie u moet selecteren.
  Opmerking: De maandelijkse opbrengstgegevens voor aanbieders van advertentietechnologie zijn schattingen en overlappen. Er kunnen meerdere aanbieders van advertentietechnologie zijn betrokken bij één vertoning. In die gevallen wordt de impact op de opbrengst dubbel geteld over meerdere rijen.
 2. Kies een veelgebruikte set aanbieders van advertentietechnologie of maak een aangepaste set:
  • Veelgebruikte set aanbieders van advertentietechnologie: Deze instelling wordt gebruikt, tenzij u een wijziging aanbrengt op deze pagina.
  • Aangepaste set aanbieders van advertentietechnologie: Selecteer de aanbieders van advertentietechnologie van uw voorkeur.
 3. Zorg ervoor dat het de gebruikers duidelijk is welke aanbieders u heeft geselecteerd en verkrijg toestemming van de gebruikers in overeenstemming met het Google-beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie.
  U kunt dit doen door de door u gekozen aanbieders van advertentietechnologie aan te geven in een toestemmingsproces of door de door u gekozen aanbieders te vermelden op een afzonderlijke pagina van uw site waarnaar u uw gebruikers doorverwijst vanuit een toestemmingsproces. In beide gevallen moet u een link bieden naar de door elke aanbieder geleverde informatie waarin de activiteiten van de aanbieder worden beschreven om zo te voldoen aan het Google-beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie. U vindt de relevante URL's in de beschikbare csv-bestanden (voor uw aangepaste lijst of voor de lijst met veelgebruikte aanbieders).

Een weergaveoptie voor regelitems selecteren

Als u geen wijzigingen aanbrengt op deze pagina, kan Google standaard advertenties van alle geschikte regelitems weergeven aan al uw gebruikers in de EER. Er kunnen echter enkele regelitems zijn die gepersonaliseerde targeting bevatten of waarvan het advertentiemateriaal leverancier-callouts bevat waarvoor toestemming van gebruikers is vereist volgens het geüpdatete beleid van Google ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie. In dat geval kunt u aangeven welke regelitems u wilt weergeven aan gebruikers in de EER in de gepersonaliseerde en/of niet-gepersonaliseerde modus en vervolgens werken aan het verkrijgen van de benodigde toestemming van gebruikers.

Let op het volgende:
 • De regelitems waarop dit besturingselement invloed heeft, zijn:
  • Regelitems van het type Standaard en Sponsoring die geen deel uitmaken van Programmatic Guaranteed-deals of programmatic deals in Ad Manager.
  • Regelitems van het type Netwerk, Bulk, Prijsprioriteit, Eigen en Alleen klikken bijhouden.
 • Dit element heeft geen invloed op rendementsgroepen voor bemiddeling.
 • Programmatic Guaranteed en voorkeursdeals in Ad Manager worden beheerd door uw selecties bij de opties bij Kiezen welk type advertenties u wilt weergeven hierboven. Wanneer u Aanbieders van advertentietechnologie selecteren hierboven selecteert, neemt u de aanbieders van advertentietechnologie voor het advertentiemateriaal van deze regelitems op om ervoor te zorgen dat we deze regelitems blijven weergeven.
 1. Klik op Een csv van advertentiemateriaal en leveranciers downloaden voor een overzicht van de leverancier-callouts die Google kan detecteren in het advertentiemateriaal in regelitems. Hiermee krijgt u beter inzicht in de regelitems die u kunt weergeven aan uw gebruikers in de EER.
  Opmerking: Google kan niet alle leverancier-callouts voor regelitems detecteren, dus dit is mogelijk geen volledige lijst. We raden u aan samen te werken met de advertentieprovider voor een volledige lijst met aanbieders van advertentietechnologie.
 2. Selecteer een weergaveoptie voor regelitems:
  • Regelitems niet beperken: Google kan advertenties van alle geschikte regelitems blijven weergeven aan uw gebruikers in de EER. Deze instelling is van toepassing, tenzij u een wijziging aanbrengt op deze pagina.
  • Regelitems beperken: Google geeft geen regelitems weer aan uw gebruikers in de EER, tenzij u de gebruikers specifiek inschakelt in de regeliteminstellingen:
   1. Ga naar de instellingen van het regelitem dat u wilt weergeven.
   2. Update de instelling De EER-weergave beperken om aan te geven hoe het regelitem moet worden weergegeven voor verkeer naar uw gebruikers in de EER.

Een optie instellen om toestemming te verkrijgen

U kunt een eigen dialoogvenster maken om toestemming te verkrijgen. Geef met het dialoogvenster op uw sites een bericht weer waarin gebruikers in de EER om toestemming wordt gevraagd.

Toestemming voor apps

Raadpleeg de Google Developers-handleiding (Android, iOS) voor informatie over het gebruik van het dialoogvenster van Google voor toestemming of maak uw eigen dialoogvenster.

Nadat u de app-code heeft geüpdatet, moet u de app opnieuw uploaden naar Google Play of de App Store. U heeft mogelijk uw netwerk-ID nodig.

Toestemming voor internet

Meer informatie over het doorgeven van toestemmingssignalen aan Ad Manager.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?