Programové zásady služeb Ad Manager a Ad Exchange

Splnění zásad pro souhlas uživatele z EU

Výběr možností zobrazování reklam a získání souhlasu uživatele

Podle aktualizovaných zásad společnosti Google pro souhlas uživatele z EU musíte vůči uživatelům v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Velké Británii splnit určité informační povinnosti a získat jejich souhlas s používáním souborů cookie nebo jiného místního úložiště (kde to vyžadují právní předpisy) a se shromažďováním, sdílením a používáním osobních údajů za účelem personalizace reklam. Tyto zásady odrážejí požadavky směrnice EU o soukromí a elektronických komunikacích a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Google se snaží majitelům stránek při plnění povinností daných těmito zásadami pomáhat, proto nabízí níže popsané možnosti zobrazování reklam uživatelům v EHP a ve Velké Británii. Pokud neprovedete žádné změny, bude se nadále používat obvyklá sada poskytovatelů reklamních technologií.

EHP zahrnuje členské státy Evropské unie a Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Začínáme

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Klikněte na Správce a pak Souhlas uživatele z EU.
  Zobrazí se stránka Souhlas uživatele z EU. Níže popsaným způsobem aktualizujte nastavení v jednotlivých oddílech na této stránce.
  Poznámka: Ve výchozím nastavení má oprávnění k úpravám pouze předpřipravená uživatelská role Administrátor. Aby tuto stránku mohli zobrazit uživatelé v jiných uživatelských rolích, musíte aktualizovat oprávnění a přidat do nich možnost Zobrazení ochrany souhlasu uživatele z EU nebo Úprava ochrany souhlasu uživatele z EU.

Vyberte typy reklam, které chcete zobrazovat

Můžete se rozhodnout, že pomocí níže popsaného nastavení „Nepersonalizované reklamy“ budete všem uživatelům v EHP a ve Velké Británii zobrazovat nepersonalizované reklamy. Chcete-li však všem uživatelům nabídnout volbu mezi personalizovanými a nepersonalizovanými reklamami, vyberte možnost Personalizované reklamy a postupujte podle pokynů k zobrazování nepersonalizovaných reklam na vyžádání.

Personalizované reklamy

Google může vašim uživatelům v EHP a Velké Británii dál zobrazovat personalizované i nepersonalizované reklamy. Toto nastavení se použije v případě, že na této stránce neprovedete žádnou změnu.

Personalizované reklamy se uživatelům zobrazují na základě jejich zájmů, demografických údajů a dalších kritérií. Poskytovatelé reklamních technologií mohou v personalizovaných reklamách shromažďovat, přijímat a používat osobní údaje uživatelů. Ve své žádosti o souhlas uživatele se shromažďováním, sdílením a používáním osobních údajů k personalizaci reklam proto musíte všechny takové poskytovatele reklamních technologií jasně určit.

Personalizované reklamy realizované prostřednictvím programatických transakcí Google Ad Manager / Ad Exchange:
 • Reklamy ze zdrojů poptávky Google (jako jsou Obsahová síť Google a služba Display & Video 360): Google bude omezovat zobrazování kreativ (a účast v aukci) na základě pixelů od subjektů bez souhlasu.
 • Reklamy ze zdrojů poptávky mimo Google (jako jsou kupující v Ad Exchange s nabízením cen v reálném čase (RTB) a partneři využívající podávání cenových nabídek na burzách nebo v síti): Externí zdroj poptávky má povinnost zajistit, aby v kreativách byly zahrnuty pouze pixely od subjektů se souhlasem. Společnost Google v žádosti o cenovou nabídku RTB odešle subjektům podávajícím nabídky seznam subjektů, které mají souhlas.

Nepersonalizované reklamy

Prostřednictvím otevřených aukcí, prvního pohledu, soukromých aukcí, preferovaných dohod a dohod o programatickém prodeji zaručeného inventáře bude Google všem vašim uživatelům v EHP a ve Velké Británii zobrazovat pouze nepersonalizované reklamy a nebude jim zobrazovat jiné řádkové položky s cílením na publikum. Pokud vyberete možnost Nepersonalizované reklamy, nebudou možnosti personalizace k dispozici ani při povolování konkrétních řádkových položek.

Cílení nepersonalizovaných reklam nevychází z chování uživatelů v minulosti, nýbrž z kontextových informací. U těchto reklam se sice nepoužívají soubory cookie k personalizaci reklam, ale používají se k omezení frekvence, vytváření souhrnných přehledů o reklamách a k odhalování podvodů a zneužívání. V zemích, kde platí ustanovení směrnice EU o soukromí a elektronických komunikacích týkající se souborů cookie, je proto potřeba souhlas uživatelů s použitím souborů cookie pro tyto účely.

Pokud uživatel v EHP nebo ve Velké Británii přihlášený k účtu Google poskytl přímo společnosti Google informace o věku a nesplňuje minimální věk pro udělení souhlasu vyžadovaný nařízením GDPR, bude mu Google zobrazovat pouze nepersonalizované reklamy. Nebude tedy brát ohled na to, jaké nastavení má majitel stránek vybrané pro souhlas uživatele z EU ve službě Google Ad Manager a zda ve značce reklamy předává signál pro nepersonalizované reklamy.

Poznámky:
 • I když jste již nastavili pravidla blokování uživatelských dat, měli byste zde ještě vybrat možnost Nepersonalizované reklamy, aby se zobrazovaly pouze nepersonalizované reklamy. Google použije nastavení, která představují větší omezení.
 • Možnost Nepersonalizované reklamy v současné době není podporována u kupujících s nabídkami v reálném čase (RTB), včetně externích kupujících v Ad Exchange a partnerů, kteří využívají podávání cenových nabídek na burzách nebo v síti:

Vyberte poskytovatele reklamních technologií (pro personalizované reklamy)

Abychom vám pomohli dodržovat aktualizované zásady společnosti Google pro souhlas uživatele z EU, nabízíme možnost vybrat si preferované poskytovatele reklamních technologií ze seznamu společností, které nám poskytly informace o tom, že postupují v souladu s nařízením GDPR. V zájmu ochrany údajů majitelů obsahu musí navíc všichni tito poskytovatelé dodržovat naše zásady používání údajů.

Pokud vyberete tyto poskytovatele reklamních technologií (včetně Googlu a dalších dodavatelů a systémů generujících nabídky), budou moci údaje o vašich uživatelích využívat k personalizaci reklam a měření.

Poznámky:
 • Tento výběr se týká pouze otevřené aukce, prvního pohledu, soukromých aukcí, preferovaných dohod a dohod o programatickém prodeji zaručeného inventáře.
 • Poskytovatelé reklamních technologií nejsou totéž co sítě zprostředkování. Na zprostředkování tento výběr nebude mít vliv.
 • Přečtěte si, jak se ovládací prvky poskytovatelů reklamních technologií používají, když je účet služby Google Ad Manager propojen s několika účty Ad Exchange / AdSense.
 1. Zvolte běžně používanou skupinu poskytovatelů reklamních technologií nebo vytvořte vlastní skupinu:
  • Běžně používaná skupina poskytovatelů reklamních technologií: Pokud na této stránce neprovedete žádnou změnu, použije se toto nastavení.
  • Vlastní poskytovatelé reklamních technologií: Vyberte poskytovatele, kterým dáváte přednost.
 2. Jasně identifikujte poskytovatele, které pro své uživatele vyberete, a získejte souhlas uživatelů tak, jak to vyžadují zásady společnosti Google pro souhlas uživatele z EU.
  Můžete to udělat tak, že vybrané poskytovatele reklamních technologií uvedete v informacích zobrazovaných při získávání souhlasu uživatele, nebo je uvedete na samostatné stránce, na kterou budete uživatele v procesu získání souhlasu odkazovat. Mají-li být dodrženy zásady společnosti Google pro souhlas uživatele z EU, je třeba v obou případech uvést odkaz na podrobné informace od jednotlivých poskytovatelů, v nichž popisují své aktivity. 

Vyberte možnost zobrazování řádkových položek

Pokud na této stránce nic nezměníte, bude Google všem vašim uživatelům v EHP i ve Velké Británii moci zobrazovat reklamy ze všech vhodných řádkových položek. Může se ale stát, že některé řádkové položky, které obsahují personalizované cílení nebo jejichž kreativy mají žádosti o cenovou nabídku, budou vyžadovat souhlas uživatele na základě aktualizovaných zásad společnosti Google pro souhlas uživatele z EU. V takovém případě můžete zvolit, které řádkové položky chcete uživatelům v EHP a ve Velké Británii zobrazovat v personalizovaném a které v nepersonalizovaném režimu, a poté uživatele požádat o potřebný souhlas.

Poznámky:
 • Tento ovládací prvek má dopad na tyto řádkové položky:
  • Řádkové položky typu Standardní a Sponzorství, které ve službě Google Ad Manager nejsou zahrnuty do programatického prodeje zaručeného inventáře ani do programatických dohod.
  • Řádkové položky typu Síť, Hromadné, Priorita ceny, Vlastní a Pouze měření prokliků.
 • Tento ovládací prvek nemá vliv na skupiny výtěžků zprostředkování.
 • Programatický prodej zaručeného inventáře a preferované dohody ve službě Google Ad Manager se řídí podle výběru možností popsaného výše v sekci Vyberte typy reklam, které chcete zobrazovat. Aby se tyto řádkové položky zobrazovaly i nadále, při výběru poskytovatelů reklamních technologií podle pokynů výše zahrňte poskytovatele reklamních technologií používané v kreativách těchto řádkových položek.

Vyberte možnost zobrazování řádkových položek:

 • Neomezovat řádkové položky: Google uživatelům v EHP a ve Velké Británii může i nadále zobrazovat reklamy ze všech vhodných řádkových položek. Jedná se o výchozí nastavení, které se použije, pokud na této stránce neprovedete žádnou změnu.
 • Omezit řádkové položky: Google bude řádkové položky uživatelům v EHP a ve Velké Británii zobrazovat pouze v případě, že to v nastavení řádkové položky výslovně povolíte:
  1. Přejděte na nastavení řádkové položky, kterou chcete zobrazovat.
  2. Aktualizací nastavení Omezit zobrazování v EHP zadejte, jak se řádková položka bude zobrazovat v provozu od uživatelů z EHP a z Velké Británie.

Nastavte shromažďování souhlasů

Můžete si vytvořit vlastní dialogové okno se zprávou, prostřednictvím níž na svých webech nebo ve svých aplikacích budete žádat uživatele z EHP a z Velké Británie o poskytnutí souhlasu.

Souhlas pro aplikace

Podrobnosti o tom, jak používat dialogové okno se žádostí o souhlas od Googlu nebo jak vytvořit vlastní dialogové okno se žádostí o souhlas, najdete v průvodci na webu Google Developers (Android, iOS).

Až aktualizujete kód aplikace, znovu ji nahrajte do obchodu Google Play nebo App Store. Je možné, že budete potřebovat ID své sítě.

Souhlas pro web

Další informace o předávání signálů o souhlasu do služby Google Ad Manager.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?