Zasady programów Menedżer reklam i Ad Exchange

Narzędzia ułatwiające wydawcom przestrzeganie zasad RODO

Dla Google najważniejszy jest użytkownik. Nigdy nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników, a nasze narzędzia, np. Moje konto, Dlaczego ta reklama?Wyłącz tę reklamę zapewniają przejrzyste zasady dotyczące ochrony prywatności i kontrolę nad wyświetlaniem reklam. Inwestujemy też w inicjatywy takie jak Coalition for Better Ads, Digital News Initiative, Google News Initiativeads.txt, by zapewnić naszym wydawcom wydajny i zrównoważony ekosystem reklam oraz umożliwić im rozwój.

W sierpniu zeszłego roku ogłosiliśmy, że dostosujemy nasze usługi, by były zgodne z przepisami nowego europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), które dotyczy użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Wielkiej Brytanii. RODO już obowiązuje i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by wprowadzenie zmian przebiegło płynnie oraz bez problemów. Z tego artykułu Centrum pomocy dowiesz się, na jaką pomoc związaną ze zmianami dotyczącymi RODO możesz liczyć.Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z tego linku do najczęstszych pytań.

Obowiązki administratora

W przypadku usług dla wydawców (Google Ad Manager, Ad Exchange, AdMob i AdSense) firma Google i jej klienci działają jako niezależni administratorzy danych osobowych. Mamy uprawnienia administratora, ponieważ regularnie podejmujemy decyzje dotyczące danych, by dostarczać i ulepszać nasze usługi, np. testujemy algorytmy wyświetlania reklam, monitorujemy czas oczekiwania użytkowników i zapewniamy dokładne działanie systemu prognozowania. Wykorzystujemy też dane, by wyświetlać trafne i skuteczne reklamy w różnych funkcjach, np. Zoptymalizowane ceny w aukcjach otwartych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych w usługach Google Ad Manager i Ad Exchange znajdziesz tutaj.

Uprawnienia administratora usług dla wydawców nie dają firmie Google żadnych dodatkowych praw związanych z danymi uzyskanymi w wyniku korzystania przez wydawców z tych usług.Korzystanie z tych danych przez firmę Google nadal podlega warunkom umów z wydawcami oraz wszelkim ustawieniom wybranym przez wydawców w interfejsie naszych usług.

Nie musisz prosić użytkowników o zgodę na wykorzystywanie danych o ich aktywności na stronach Google (uzyskujemy ją sami, gdy użytkownik odwiedza nasze strony). Użytkownicy muszą jednak wyrazić zgodę na to, że korzystasz z usług reklamowych Google w swoich usługach. Już teraz w niektórych przypadkach wymagamy uzyskania zgody użytkowników z EOG i Wielkiej Brytanii. Aktualizujemy te wymagania, by były zgodne z RODO. Możesz dodać na swojej stronie link do naszej strony dla użytkowników, na której wyjaśniamy, jak Google zarządza danymi w usługach reklamowych. W ten sposób spełnisz wymóg naszej polityki w zakresie zgody użytkownika z UE, która zobowiązuje Cię do informowania użytkowników o tym, jak Google wykorzystuje ich dane osobowe.

Pomoc związana z uzyskiwaniem zgody użytkowników na wykorzystanie danych

RODO nakłada na nasz ekosystem nowe ważne zobowiązania (zobacz „Wytyczne dotyczące zgodności z przepisami RODO” poniżej). Zmiany, które wprowadziliśmy w naszej polityce w zakresie zgody użytkownika z UE, odzwierciedlają te wymagania. Zaktualizowaliśmy naszą stronę pomocy dotyczącą polityki w zakresie zgody użytkownika z UE, by zawierała odpowiedzi na pytania, które otrzymaliśmy od klientów.

Opracowaliśmy szereg opcjonalnych narzędzi, które ułatwią Ci uzyskanie zgody użytkowników Twoich stron i aplikacji:

Zamierzamy nadal pracować wspólnie z organizacją IAB Europe nad zasadami dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych. Postaramy się też, by rozwiązania branżowe działały z usługami reklamowymi Google dla wydawców (Google Ad ManagerAdSense).

Kontrola nad personalizacją reklam

Przygotowaliśmy też dla wydawców nowe mechanizmy personalizacji reklam:

  • Ustawienia dostawców technologii reklamowych (Centrum pomocy Google Ad Managera, Centrum pomocy AdMobCentrum pomocy AdSense), które pozwalają wybrać partnerów na potrzeby pomiaru skuteczności reklam oraz wyświetlania ich użytkownikom z EOG i Wielkiej Brytanii, jak też na Twoich stronach i w Twoich aplikacjach, gdy sprzedajesz zasoby reklamowe w zautomatyzowanych kanałach, np. w ramach gwarantowanej automatyzacji. Możesz wybrać preferowanych partnerów z listy firm, które poinformowały nas o zgodności z RODO. Wszystkie te firmy muszą też przestrzegać zasad użytkowania danych, by zapewnić ochronę danych użytkowników. Pełną listę dostawców technologii reklamowych dostępnych w tym narzędziu znajdziesz w Centrum pomocy Google Ad Managera, Centrum pomocy AdSenseCentrum pomocy AdMob (partnerzy zajmujący się pomiarami skuteczności reklam i technologiami reklamowymi, którzy nie przekazali nam jeszcze tych informacji, powinni skontaktować się z nami za pomocą tego formularza).
  • Narzędzia do obsługi elementów zamówienia w usłudze Google Ad Manager (Centrum pomocy Google Ad Managera) pozwalające wskazać oparte na tagach elementy zamówienia, które chcesz wyświetlać użytkownikom z EOG i Wielkiej Brytanii w trybie spersonalizowanym lub niespersonalizowanym.
  • Rozwiązanie do obsługi reklam niespersonalizowanych (Centrum pomocy Google Ad ManageraCentrum pomocy AdSense), dzięki któremu możesz dać użytkownikom z EOG i Wielkiej Brytanii wybór reklam spersonalizowanych lub niespersonalizowanych (albo wyświetlać wszystkim użytkownikom z EOG i Wielkiej Brytanii tylko reklamy niespersonalizowane). Reklamy niespersonalizowane wykorzystują tylko informacje kontekstowe, w tym informacje o przybliżonej ogólnej lokalizacji (na poziomie miasta).
    • Chociaż reklamy te nie wykorzystują plików cookie na potrzeby personalizacji reklam, to używają ich, by umożliwiać ograniczenie liczby wyświetleń, generowanie zbiorczych raportów dotyczących reklam oraz walkę z oszustwami i nadużyciami. Dlatego uzyskanie zgody na użycie plików cookie w tych celach jest wymagane w przypadku użytkowników z krajów, do których mają zastosowanie przepisy unijnej dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej dotyczące plików cookie.

Wytyczne dotyczące zgodności z przepisami RODO

Więcej informacji o rozporządzeniu RODO i jego skutkach dla internetowych wydawców i reklamodawców znajdziesz w tych dokumentach:

Wytyczne dotyczące regulacji związanych z uzyskiwaniem zgody na pliki cookie w reklamach znajdziesz w tych dokumentach:

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem