Öngörmenin işleyiş şekli

Kullanılabilir envanteri kontrol ettiğinizde Ad Manager, öngörme çalıştırdığınız satır öğesini rekabet eden ayrılmış satır öğeleriyle karşılaştırarak analiz eder. Ad Manager, gelecekteki trafik hacimlerini tahmin etmek için temel olarak son 24 aydaki veya daha uzun bir süredeki örneklenmemiş geçmiş trafik hacmi verilerine bakar. Sıklık sınırı gibi ayarları yansıtmak için, daha yakın geçmişteki reklam özelliklerini de inceleriz. Hesaplamalarımızda sezonluk eğilimleri de dikkate alırız.

Ad Manager bu tahminleri kullanarak öngörülecek satır öğesi için bir simülasyon çalıştırır. Simülasyonun sonucu, kaç gösterimin ayrılmaya uygun olduğunu ve kaçının satır öğesi hedeflemesiyle eşleştiğini gösterir.

Yakın geçmişe yönelik analizimiz doğru bir öngörme elde etmek için önem taşır. Bu nedenle, öngörme rakamlarına bakmadan önce reklam birimleri, reklam boyutları, anahtar/değer çiftleri ve benzeri öğeleri ekledikten sonra 28 gün beklemenizi öneririz.

Düşürülmüş satır öğesi önceliği

Ad Manager:

  1. Ağın mevcut durumuna bakar.
  2. Öngörülecek satır öğesi için simülasyon çalıştırır:
    • Ad Manager, simülasyonun parçası olarak önce satır öğesini ağdaki diğer satır öğelerinden daha düşük bir önceliğe ayarlar. Bu yapay olarak düşürülen öncelik, öngörülen satır öğesinin diğer satır öğelerinden gösterim "çalamayacak" olması anlamına gelir.
    • Daha sonra Ad Manager, öngörülen satır öğesiyle belirtilen önceliğinde işlem yapar.
  3. Yaklaşık öngörülen gösterim sayısını elde etmek için simülasyon sonuçlarını analiz eder.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?