Vyjednávání a správa programatických nabídek

Spuštění programatických nabídek

Nabídky obsahují informace o transakci mezi vámi a kupujícím.

Programatické nabídky se ve službě Ad Manager podobají objednávkám, ale obsahují další informace pro účely vyjednávání s kupujícím. Po vytvoření do nabídky přidáte řádkové položky nabídky. Řádkové položky nabídky se podobají běžným řádkovým položkám a obsahují podrobnosti o kampani.  Další informace o řádkových položkách nabídek.

Odkud nabídky pocházejí?

Nabídky pocházejí od vás a prostřednictvím služby Ad Manager se odesílají kupujícím k vyjednávání. Nabídka také může pocházet od kupujícího jako žádost o nabídku. Žádosti o nabídky se odesílají do sítě Ad Manager, kde je můžete zobrazit a odpovědět kupujícímu.

Vyjednávání je v obou případech stejné a probíhá přímo ve službě Ad Manager. Podrobnosti o vyjednávání jsou popsány v článku Vyjednávání o nabídkách. Podrobnosti o žádostech o nabídky (nabídkách iniciovaných kupujícím) naleznete v článku Nabídky iniciované kupujícím.

Odpovídající objednávky a řádkové položky

Po dokončení nabídky služba Ad Manager přenese nastavení a podrobnosti z nabídky a jejích řádkových položek nabídky do odpovídající objednávky a řádkových položek. Objednávky a řádkové položky slouží k zobrazování kampaně.

Nabídky a řádkové položky nabídek se používají k vyjednávání podmínek kampaní a provádění dalších změn. Pokud potřebujete aktualizovat objednávky nebo řádkové položky, klikněte na Znovu otevřít v nabídce. Další informace 

Programatické nabídky

Programatické nabídky se podobají objednávkám – mají podobná pole a nastavení. Programatické nabídky podobně jako objednávky obsahují podrobnosti, jako jsou inzerent, prodejce, konfigurátor reklam, týmy a štítky. Na rozdíl od objednávek obsahují programatické nabídky další pole a nastavení, která pomáhají při vyjednávání:

 • Fakturační podmínky: U programatických nabídek je fakturace nastavena vždy na možnost Aktuální hodnoty. Fakturační podmínky platí pro všechny řádkové položky nabídky v nabídce. Přečtěte si, jak se liší fakturační podmínky u jednotlivých typů řádkových položek.
 • Kupující: Strana, se kterou vyjednáváte o podmínkách, obvykle se jedná o poptávkovou platformu zastupující inzerenta.
 • Kontakty kupujícího: Lidé přidružení ke kampani, které může volitelně přidat kupující.
 • Kontakty prodejce: Lidé ve vaší síti přidružení ke kampani, které můžete volitelně přidat. Když nabídku odešlete kupujícímu, uživatelé na straně kupujícího tyto kontakty uvidí.
 • Plánovači prodeje: Lidé ve vaší síti, kteří na této nabídce potřebují pracovat.
 • Interní poznámky: Tyto poznámky uvidí pouze lidé ve vaší síti. Kupující je nikdy neuvidí.

Zahajte nabídku a uveďte, se kterým kupujícím budete vyjednávat. Později bude potřeba přidat řádkové položky nabídky. Teprve poté bude možné zahájit vyjednávání.

Fakturační podmínky a řádkové položky nabídky

Nastavení fakturačních podmínek se automaticky vztahuje na všechny programatické nabídky a na každou řádkovou položku nabídky v nabídce. Při nastavení na možnost Skutečná se podmínky liší podle typu řádkové položky vybraného pro řádkovou položku nabídky.

 • Standardní a preferované dohody: Inzerentovi je fakturován objem, který se při fakturačním cyklu opravdu realizuje. Inzerent v každém fakturačním cyklu po celou dobu trvání kampaně platí za veškerá realizovaná zobrazení bez ohledu na to, zda kampaň překročí, nebo nevyčerpá rozpočet.
 • Sponzorství: Musí být zadán denní fakturační limit. Limit udává minimální počet zobrazení, která se musí denně realizovat, aby daný den byl inzerentovi fakturován a abyste za něj za řádkovou položku získali tržby. Další informace

Co kupující v nabídce vidí

Většina informací, které do nabídky ve službě Ad Manager přidáte, není viditelná kupujícímu. Pole nebo nastavení ve službě Ad Manager s touto ikonou kupující nikdy neuvidí:

 • Not visible to buyerNeviditelné pro kupujícího

Na úrovni nabídky může kupující zobrazit pouze tyto informace:

 • Název (nabídky)
 • Kontakty prodejce
 • Prodejce

Podobná omezení se vztahují i na řádkové položky nabídky. Viz další informace o viditelných a vyjednávatelných polích v řádkových položkách nabídek.

Vyjednávání vs. zobrazování

Podmínky nabídky se v odpovídající objednávce a řádkových položkách projeví až poté, co je vy i kupující přijmete.

 • Pokud vyjednáváte novou nabídku (která dosud nebyla prodána a dokončena), služba Ad Manager vytvoří odpovídající objednávku a řádkové položky až poté, co požádáte o přijetí a kupující nabídku přijme.
 • Pokud opětovně vyjednáváte dříve prodanou a dokončenou nabídku, provedli jste změny ve vyjednávatelných polích. Budete kupujícího znovu muset požádat o přijetí a kupující bude muset přijmout nové podmínky. Dokud je kupující nepřijme, nebudou objednávky a řádkové položky dotčeny a budou se zobrazovat podle dříve dohodnutých podmínek.

Vytvoření programatických nabídek

DFP sales management
         
správy prodeje je postup stejný pouze s několika výjimkami. Další podrobnosti naleznete v sekci níže.

Abyste mohli přidat řádkové položky nabídky, musíte nejdříve vytvořit a uložit koncept nabídky.

Vytvoření programatické nabídky:

 1. Přejděte na Prodej a pak Nabídky.
 2. Klikněte na Nová nabídka.
 3. V horní části nabídky můžete zadat zprávu pro kupujícího. Zpráva a podrobnosti nabídky viditelné pro kupujícího se odešlou kupujícímu.
 4. Zadejte název nabídky. Tento název kupující uvidí během vyjednávání. Má být popisný a vyhovovat konvencím vaší organizace pro názvy.
 5. Přidejte inzerenta.

  V seznamu inzerentů jsou společnosti, které byly vytvořeny ve vaší síti Ad Manager. Zde vybraný inzerent je strana, pro kterou se reklamní kampaň spouští, zatímco kupující (nastavený níže) je strana, s níž budete vyjednávat o podmínkách. Jakmile nabídku poprvé odešlete kupujícímu, bude inzerent pevně dán a nebude jej možné změnit.

 6. Vyberte kupujícího, se kterým budete jednat. Seznam kupujících se generuje mimo službu Ad Manager a představuje poptávkové platformy (DSP).
  Informace o programatických kupujících
  • Kupující lze filtrovat podle názvu. Jestliže obchodujete s kupujícím ze služby Display & Video 360, můžete filtrovat také podle ID partnera ve službě Display & Video 360. Pokud nevíte, jaké ID partnera máte použít, zeptejte se ho.
  • Kupujícího můžete před odesláním nabídky kdykoliv změnit. Jakmile nabídku poprvé odešlete kupujícímu, bude kupující pevně dán a nebude jej možné změnit.
  • Demografické cílení lze použít pouze s kupujícími, kteří mají propojený účet služby Display & Video 360.

  Druhy kampaní, které kupující mohou vyjednat

  Vyjednávání můžete zahájit s kterýmkoliv kupujícím uvedeným v seznamu. Když kupujícího vyberete, zobrazí se, které druhy kampaní může vyjednat.

  • Někteří kupující mohou vyjednat kampaně preferovaných dohod nebo programatického prodeje zaručeného inventáře.
  • Jiní kupující mohou vyjednat pouze preferované dohody.

  Kupující také mohou iniciovat žádost o nabídku od vás. Existuje malá skupina kupujících, kteří mohou iniciovat žádost o nabídku, ale nejsou uvedeni v seznamu k výběru.

 7. Přidejte kontakty prodejce.

  Seznam obsahuje uživatele ve vaší síti. Vyberte lidi ve své síti, které bude moci kupující kontaktovat. Kupující v nabídce uvidí jména a kontaktní údaje. Obecně by měl být mezi kontakty pro kupujícího uveden prodejce, který je přiřazený k nabídce (není to však nutné).

 8. V sekci Nabyvatelé zadejte lidi nebo týmy ve své organizaci odpovědné za tuto nabídku, včetně prodejce, konfigurátora reklam a volitelně také plánovače prodeje.

  Nabídku lze uložit i bez zadání prodejce a konfigurátora reklam. Před odesláním nabídky kupujícímu je však budete muset zadat.

 9. V sekci Další nastavení v dolní části nabídky volitelně můžete:
 10. Klikněte na Uložit koncept.

Nyní jste připraveni k přidání řádkových položek nabídky. Před odesláním nabídky kupujícímu budete muset alespoň jednu přidat.

Odstraňování problémů se zobrazováním

Pokud dochází k problémům se zobrazováním u partnerů mimo službu Display & Video 360, vyhledejte podrobnosti pod možností Odstraňování problémů v odpovídající řádkové položce. Běžnou příčinou nezobrazení u těchto kupujících je „Externí kupující neodpověděl“. V případě této příčiny nezobrazení kontaktujte kupujícího, abyste zjistili, proč má nízkou míru odezvy. Další informace o některých důvodech, proč se mohlo stát, že externí kupující neodpověděl

DFP sales management Správa prodeje

Programatické nabídky ve správě prodeje

Obsah tohoto článku platí i pro správu prodeje. Některé postupy se však liší. Pro majitelé stránek, kteří využívají správu prodeje, je k dispozici krátké výukové video doplňující informace z tohoto článku.

Spustit související školení v Univerzitě pro majitele stránek

Vytváření programatické nabídky se podobá vytváření jiných nabídek ve správě prodeje.

Začněte na stránce Moje nabídky:

 • Klikněte na Nová nabídka a poté vyberte možnost Programatické. Vytvoří se nová prázdná programatická nabídka. Nyní do existující programatické nabídky můžete přidat řádkové položky nabídky.

Další:

Nyní jste připraveni k přidání řádkových položek nabídky. Před odesláním nabídky kupujícímu budete muset alespoň jednu přidat.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?