Powiadomienie

Dostęp tylko w usłudze Google Ad Manager 360.

Raportowanie w usłudze Ad Manager – podstawy

Połącz z narzędziem Google Looker Studio

Wizualizacja raportów Ad Managera w narzędziu Looker Studio
Po dodaniu Ad Managera do narzędzia Looker Studio możesz tworzyć raporty wizualizacji danych. #AdManagerreporting #LookerStudio
Studio danych nazywa się teraz Looker Studio.

Możesz dodać Ad Managera jako źródło danych w narzędziu Looker Studio, aby wizualizować raporty. Dostępne są najpopularniejsze wymiary i dane z raportów Ad Managera. Przygotowane w ten sposób raporty możesz bezpiecznie udostępniać innym osobom w organizacji lub publicznie.

Więcej informacji znajdziesz w Centrum pomocy narzędzia Looker Studio.

Pierwsze kroki

Włączanie raportowania w Studio danych w sieci Ad Managera

 1. Zaloguj się w usłudze Google Ad Manager
 2. Kliknij Administracja a potem Ustawienia globalne.
 3. Przewiń w dół do sekcji „Ustawienia raportów” i włącz opcję Raporty w Studio danych.
  Dostęp tylko w usłudze Google Ad Manager 360.
 4. Kliknij Zapisz.

Dodawanie nowych uprawnień do ról użytkowników w usłudze Ad Manager

 1. Zaloguj się w usłudze Google Ad Manager
 2. Kliknij Administracja a potem Dostęp i autoryzacja a potem Role.
 3. Wybierz role użytkowników, którzy muszą tworzyć raporty w Studio danych.
 4. Obok opcji „Raportowanie” dodaj uprawnienia Wyświetlanie danych raportowania w Studio danych Google i przyznawanie do nich dostępu.
 5. Kliknij Zapisz.

Wbudowane role „Administrator” i „Członek zarządu” mają już te uprawnienia.

Dodawanie Ad Managera jako źródła danych w Studio danych Google

 1. Zaloguj się w Studiu danych.
 2. On the Looker Studio home page, in the top left, click Ikona tworzenia Create and then select Data Source.
 3. Wybierz oprogramowanie sprzęgające Ad Managera.
 4. Jeśli pojawi się prośba o przyznanie Studiu danych dostępu do Twojego konta, kliknij AUTORYZUJ.
  W każdej chwili możesz unieważnić dostęp.
 5. Kliknij Dostępne sieci.
 6. Wybierz włączoną sieć Ad Managera, a potem jako typ raportu wybierz Historyczny.
 7. W prawym górnym rogu kliknij Połącz.
  1. Pojawi się panel ustawień danych i wymiarów źródła danych.
  2. Źródło danych jest teraz połączone ze zbiorem danych.
 8. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz raport, aby przygotować pierwszy raport.
Nie udało się połączyć?
Upewnij się, że Twoja sieć Ad Managera ma włączone ustawienie „Raporty Ad Managera w Studio danych Google” i że Twoja rola użytkownika w usłudze Ad Manager ma przypisane uprawnienia „Wyświetlanie danych Ad Managera w Studio danych Google i przyznawanie do nich dostępu”. Tutaj wyświetlą się wszystkie sieci Ad Managera powiązane z Twoim kontem Google, nawet jeśli te ustawienia są wyłączone.

Tworzenie, udostępnianie i wyświetlanie raportów

Twórz raporty przy użyciu Ad Managera jako nowego źródła danych, aby wizualizować dane raportowania z tej usługi.
Dostępne są najpopularniejsze wymiarydane z raportu „Historyczne” Ad Managera. Aby zobaczyć pełną listę, przejdź do wymiarów raportu Ad Managera lub danych raportu i użyj filtra „Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio”. Aby szybko rozpocząć pracę, użyj szablonu raportu Ad Managera.

Jak oddzielić dane serwera reklam, AdSense i Ad Exchange
W raportach narzędzia Looker Studio uwzględniane są tylko dane łączne. W polu wymiaru Kanał popytu możesz wyświetlać sumy częściowe dla serwera reklam, AdSense i Ad Exchange.

Udostępniaj raporty innym osobom (podobne jak robisz to na Dysku Google) w trybie tylko do wyświetlania lub do edycji. Uprawnienia do źródła danych wybrane podczas udostępniania raportu określają, co użytkownicy mogą zobaczyć w raporcie.

Zachowaj ostrożność podczas udostępniania
Aby zapewnić optymalny poziom bezpieczeństwa danych, udostępniaj raporty w trybie tylko do wyświetlania i używaj uprawnień do źródła danych osoby wyświetlającej raport. Osoba wyświetlająca raport musi mieć dostęp do Ad Managera.

Użytkownicy, którym zezwolisz na edytowanie raportów, będą mogli uzyskać dostęp do danych, które niekoniecznie chcesz udostępniać. Jeśli na przykład udostępnisz raport przefiltrowany według określonego reklamodawcy, ale przyznasz użytkownikom uprawnienia do edycji, będą mogli usunąć ten filtr i zobaczyć wszystkie Twoje dane.

Używanie szablonów narzędzia Looker Studio w usłudze Ad Manager (Beta) 

Dostęp tylko w usłudze Google Ad Manager 360.

Szablony narzędzia Looker Studio są teraz dostępne bezpośrednio w usłudze Ad Manager.

 1. Zaloguj się w usłudze Google Ad Manager
 2. Kliknij Raportowanie a potem Szablony a potem Looker Studio.
 3. Kliknij szablon, aby otworzyć go w narzędziu Looker Studio.
 4. (Opcjonalnie) Jeśli pojawi się komunikat, wykonaj odpowiednie instrukcje.
 5. (Opcjonalnie) Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, może być konieczne wykonanie tych czynności:
  1. Wybierz oprogramowanie sprzęgające Google Ad Managera 360.
  2. Wybierz sieć i typ raportu a potem kliknij Połącz.

Teraz możesz używać szablonów narzędzia Looker Studio w usłudze Ad Manager.

Uzyskiwanie pomocy i przesyłanie opinii

Odpowiedzi na pytania znajdziesz w Centrum pomocy narzędzia Looker Studio i na forum poświęconym narzędziu Looker Studio. Możesz również przesłać do Google opinię z sugestiami związanymi z usługą, pomysłami na nowe wymiary lub dane, a także z informacjami o problemach z działaniem usługi.

Zespoły pomocy Google nie mogą zapewnić wsparcia w zakresie raportów narzędzia Looker Studio.

Częste pytania

Dlaczego mój raport Studia danych ładuje się powoli?

Aby korzystanie z raportów Ad Managera było wygodniejsze, każda sieć Ad Managera ma przydzieloną określoną ilość zasobów na potrzeby żądań danych. Żądania pochodzące z raportów Ad Managera mają priorytet względem żądań danych ze Studia danych i interfejsu API Ad Managera w Twojej sieci. Jeśli wielu użytkowników w Twojej sieci generuje raporty Ad Managera, raporty Studia danych mogą ładować się wolniej.

Jak przyspieszyć generowanie raportów Studia danych?

 • Dodaj do wykresów mniej wymiarów i danych.
 • Zmniejsz zakres dat wykresów.
 • Zmniejsz liczbę wykresów na poszczególnych stronach raportu lub rozmieść duże grupy wykresów na wielu stronach. Każdy wykres stanowi żądanie raportu kierowane do Ad Managera – gdy jest ich wiele, konkurują ze sobą o zasoby raportowe Ad Managera przydzielone Twojej sieci.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Informacje o wersji

Poznaj najnowsze funkcje Ad Managera i poczytaj zaktualizowane artykuły w Centrum pomocy.

Zobacz, co nowego

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne