Odstranění porušení zásad z kreativ

Společnost Google kreativy ve službě Ad Manager kontroluje, aby předešla porušování zásad a šíření malwaru v obsahu reklam. Pokud Google zjistí porušení zásad, buď kreativu dočasně pozastaví, nebo trvale deaktivuje její zobrazování. Pokud kreativu chcete nakonfigurovat znovu nebo pokud chcete nakonfigurovat novou kreativu, porušení zásad odstraňte.

Tento článek popisuje proces identifikace a řešení porušení zásad v reklamních kreativách, u kterých se kontroluje přítomnost malwaru a dodržování zásad platformy Google.

Obsah této stránky

Poznámka: Vzhledem k citlivé povaze porušování zásad nemůže Google poskytnout žádné další informace nad rámec toho, co je k dispozici v uživatelském rozhraní služby Google Ad Manager.

Kreativy, které jsou označeny jako porušující zásady, Google pravidelně kontroluje. Frekvence kontrol závisí na několika různých faktorech a nemůžeme je urychlit. Pokud potřebujete kampaň spustit co nejdříve, po vyřešení porušení zásad nakonfigurujte novou kreativu.

Objasnění stavů kreativ souvisejících s porušením zásad

Kreativy, u kterých bylo zjištěno porušení zásad, mají jeden z následujících stavů Neaktivní:

Stav Popis Co je třeba udělat
Deaktivováno kvůli porušení zásad Google kreativu kvůli porušení zásad zakázal. V budoucnu nebude znovu aktivována. Opravte porušení zásad a nakonfigurujte novou kreativu.
Pozastaveno kvůli porušení zásad, probíhá kontrola Kreativa se momentálně kvůli porušení zásad nezobrazuje. Kreativa bude znovu zkontrolována, a pokud Google zjistí, že již zásady neporušuje, bude povolena. Počkejte, než Google kreativu znovu zkontroluje.
Opraveno, povoleno k zobrazování Google zjistil, že kreativa již zásady neporušuje. Chcete-li obnovit zobrazování, přidejte kreativu zpět do řádkových položek.

1. Vyhledání kreativ, které porušují zásady

Když přidáte oba filtry, uvidíte všechny řádkové položky s kreativami, které byly nahlášeny z důvodu porušení zásad, ale byly aktualizovány.

 1. Přihlaste se ke službě Google Ad Manager
 2. Klikněte na Zobrazování, poté na Řádkové položky a poté na Všechny řádkové položky.
 3. Přidejte jeden nebo oba níže uvedené filtry. Použijte popsaná kritéria. Pokud přidáte oba filtry, uvidíte všechny kreativy, které byly nahlášeny z důvodu porušení zásad, ale byly aktualizovány.
 4. Kliknutím otevřete kteroukoli z dotčených řádkových položek a poté kliknutím na Kreativy zobrazte konkrétní porušení zásad.

 

Filtrování Popis
Porušení zásad Podívejte se na řádkové položky s kreativami, které mají buď aktivní porušení zásad, nebo byly Googlem znovu zkontrolovány a označeny za opravené.
 • Začněte tím, že použijete filtr Porušení zásad, poté je a poté Zjištěno. Klikněte na řádkovou položku a vyhledejte kreativy se stavem Neaktivní (deaktivováno kvůli porušení zásad) nebo Neaktivní (pozastaveno kvůli porušení zásad, probíhá kontrola).
 • Po odstranění porušení zásad použijte filtr Porušení zásad, poté je a poté Opraveno. Klikněte na řádkovou položku a vyhledejte kreativy se stavem Neaktivní (opraveno, povoleno k zobrazování).
Porušení zásad aktualizováno Zvolte možnost Porušení zásad aktualizováno, poté během posledních, vyberte období a poté filtr použijte. Zobrazí se řádkové položky s kreativami, jejichž stav porušení zásad se během daného období změnil.

2. Oprava porušení zásad

Jakmile najdete kreativu, která porušuje zásady, můžete kliknutím otevřít stránku s podrobnostmi o ní.

Postupujte podle níže uvedených pokynů pro příslušné porušení.

Rozbalit vše  Sbalit vše

Škodlivá reklama v kreativě

Kreativa obsahuje požadavky na domény, které jsou spojeny se škodlivou reklamou. Škodlivá reklama porušuje zásady společnosti Google pro platformu.

Oprava porušení

 • Zajistěte, aby kreativy neobsahovaly požadavky na domény uvedené v seznamu.
 • Pokud se jedná o kreativu z reklamní sítě nebo prodejní platformy, upozorněte dodavatele na toto porušení zásad. Tipy k řešení problému s dodavatelem:
  • Kontaktujte oddělení příslušné reklamní sítě nebo prodejní platformy pro boj proti škodlivé reklamě.
  • Nestačí, aby reklamní síť nebo prodejní platforma zablokovala jednu kreativu. Musí průběžně odstraňovat všechny zobrazované kreativy, které tuto doménu načítají.
 • U kreativ, které vlastníte, odstraňte všechny odkazy na doménu, která porušuje zásady.
Škodlivá reklama na vstupní stránce

Kreativa směřuje na vstupní stránku, která hostuje nebo distribuuje škodlivou reklamu. Škodlivá reklama porušuje zásady společnosti Google pro platformu.

Oprava porušení

Zkontrolujte cílovou vstupní stránku a odstraňte z ní všechny odkazy na podezřelou doménu. Pokud je podezřelá doména cílovou vstupní stránkou, nemůže služba Google Ad Manager kreativu zobrazit.

Může k tomu dojít v případě, že vstupní stránka obsahuje reklamy z reklamních sítí nebo prodejních platforem. Doporučujeme vám kontaktovat reklamní sítě nebo poptávkové platformy a zajistit, aby nenačítaly kreativy, které odesílají požadavky do těchto domén. Tipy k řešení problému:

 • Kontaktujte oddělení příslušné reklamní sítě nebo prodejní platformy pro boj proti škodlivé reklamě.
 • Nestačí, aby reklamní síť nebo prodejní platforma zablokovala jednu kreativu. Musí průběžně odstraňovat všechny zobrazované kreativy, které tuto doménu načítají.
Právně nepřijatelný obsah

Kreativa přesměrovává na adresu URL, která vede do služby s právně nepřijatelným obsahem. Na danou adresu URL proto nelze přesměrovávat z žádné domény ani sítě Google.

Oprava porušení

Zajistěte, aby kreativa ani vstupní stránka neodkazovaly ani neodesílaly požadavky na doménu, která porušuje zásady. Upozorňujeme, že doména porušující zásady se může načítat dynamicky pomocí skriptů v kreativě nebo vstupní stránce.

Zavádějící prezentace produktu

V reklamě nebo na webu nejspíš chybí důležité informace související s finančními službami, stahováním softwaru nebo dobročinnými či politickými dary. Kromě toho je možné, že na webu nejsou jasně a zřetelně uvedeny informace o cenách.

Oprava porušení

 • Odstraňte z kreativy veškerá nechtěná stahování.
 • Zkontrolujte, zda kreativa neodesílá požadavek do domény spojené s nechtěným softwarem.
Kreativa s automatickým klikáním

V kreativách nepovolujeme propagaci umělého klikání na reklamy a nepovolujeme ani reklamy se vstupními stránkami, které obsahují automatické klikání na reklamy. Tato reklama obsahuje alespoň jednu formu automatického kliknutí.

Oprava porušení

K tomuto porušení obvykle dochází, když je v kreativě nesprávně vloženo makro kliknutí. Zajistěte, aby se makro kliknutí nespouštělo dříve, než uživatel na reklamu klikne.

Dynamické DNS v kreativách nebo vstupní stránce

Kreativa používá dynamické DNS nebo mapování IP adres. Jedná se o doménu, kterou lze často aktualizovat a měnit tak IP adresy. Takové chování může vést k poskytování různého obsahu, a naše zásady jej proto zakazují.

Oprava porušení

Zajistěte, aby kreativa neodkazovala ani neodesílala požadavky na doménu, která porušuje zásady. Upozorňujeme, že doména porušující zásady se může načítat dynamicky pomocí skriptů v kreativě nebo vstupní stránce.

Phishing

Kreativa získává údaje uživatelů pomocí phishingu nebo podporuje jiné typy podvodů.

Oprava porušení

Zajistěte, aby kreativa neodkazovala ani neodesílala požadavky na doménu, která porušuje zásady. Upozorňujeme, že doména porušující zásady se může načítat dynamicky pomocí skriptů v kreativě nebo vstupní stránce.

Výzva ke stažení v kreativě

Nepovolujeme, aby kreativy uživatele vyzývaly ke stažení souboru. Mezi běžné příčiny těchto výzev patří:

 • nesprávné použití měřicích adres URL třetích stran v kreativách nebo v šablonách kreativ,
 • nastavení atributu src značky HTML <iframe> na kód JavaScript.

Oprava porušení

Zkuste z kreativy výzvu ke stažení odstranit provedením těchto kroků:

 • Odstraňte z pole „Adresy URL třetí strany k měření zobrazení“ veškerý kód JavaScript. (Toto pole je k dispozici u kreativ typu Třetí strana, HTML5, Obrázek, VlastníZnačka služby Campaign Manager 360). Kód JavaScript je v poli měřicí adresy URL obvykle zahrnut v důsledku omylu při konfiguraci reklam.
 • Pokud ve službě Ad Manager používáte standardní šablonu kreativy „Obrázkový banner s možností měření pomocí třetí strany“, je v ní k dispozici pole „Měřicí kód třetí strany“. Toto pole pravděpodobně obsahuje odkazy na soubory JavaScriptu, které nejsou podporovány. Namísto těchto polí tyto odkazy přidejte do pole „Adresa URL průzkumu Safecount“.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka