Get started with Google Publisher Tag

Doporučené postupy k minimalizaci latence stránek

Volejte značky GPT brzy

Knihovnu GPT požadujte co nejdříve, aby měl prohlížeč dostatek času k načtení a spuštění nezávislých knihoven (například pubads.js). Pokud je v době mezi odesláním žádosti o knihovnu GPT a požadavků pub odesíláno mnoho požadavků s vyšší prioritou nebo mnoho žádostí o blokující zdroje, může dřívější načítání knihovny GPT vést pouze k omezenému zlepšení.

Používejte asynchronní režim s architekturou jednoho požadavku (SRA)

Asynchronní režim umožňuje načítat obsah a reklamy nezávisle (namísto společného postupného načítání obsahu a reklam). Každá reklama se vykreslí v prvku iframe, který je na stránce rezervován, dokud reklama není připravena k zobrazení. Pokud se kreativa načítá pomalu, obsah na ni nemusí čekat. Další informace o režimech požadavků a vykreslování značek GPT

S architekturou jednoho požadavku se všechny žádosti o reklamy pro zobrazení stránky do služby Ad Manager odešlou najednou ze záhlaví obsahu, což může zrychlit načítání stránky.

Umístěte značky přímo na stránku

Pokud je to možné, umístěte značky přímo na stránku, nikoliv do jiného souboru JavaScript, který je třeba stáhnout. Druhý přístup může způsobit zpoždění v procesu reklamního serveru a narušit načítání obsahu, pokud je původní skript synchronní. 

Vyvarujte se při implementaci značek GPT častých omylů

Vyvarujte se při implementaci následujících častých omylů popsaných v dokumentaci značek GPT pro vývojáře:

 • Nespoléhejte se na posluchače událostí spojené se značkou skriptu gpt.js.
 • Nekontrolujte připravenost knihovny GPT pomocí objektu googletag.
 • Nespoléhejte se na syntaxi obfuskovaného kódu knihovny GPT.
 • Nepřepisujte žádné funkce ani proměnné knihovny GPT.
 • Neprovádějte volání značky GPT v nesprávném pořadí.
 • Vyhněte se nesprávnému používání uzávěrů a oblastí působnosti proměnných v JavaScriptu.

Použijte formát AMP a zobrazujte kreativy optimalizované pro mobily

Zpeněžte své rychle se načítající stránky tím, že implementujete službu Ad Manager na stránkách AMP (Accelerated Mobile Pages). Přečtěte si, jak generovat značky reklam AMP

Latence kreativ je jednou z nejvýznamnějších příčin špatného výkonu reklam. Nepoužívejte náročné kreativy. Řiďte se oborovými pokyny (např. stránky 5–6 dokumentu IAB Mobile Advertising Guidelines).

Zajistěte dobrý výkon stránek

Na latenci reklam může mít velký dopad celkový výkon stránky.

 • Nepoužívejte styly CSS blokující vykreslování ani skripty JavaScript blokující analyzátor – mohou pozdržet žádosti o podklady, včetně reklam. Žádosti o reklamy se začnou odesílat až po zavolání metody .display(). JavaScript blokující analyzátor toto volání může pozdržet.
  • Používejte méně samostatných zdrojů CSS a používané zdroje CSS se snažte zmenšit.
  • Nenačítejte zdroje CSS, které na stránce nejsou použity.
  • V odkazech na styly CSS použijte dotazy na média, aby se stahovaly pouze styly CSS relevantní pro cílové zařízení/režim. (Oddělte například orientaci na výšku a na šířku a zdroje pro tisk a pomocí dotazů na média zajistěte, aby se stahovaly pouze styly pro aktuální režim zařízení.)
 • Zaměřte se na obsah nad okrajem. Na mobilních zařízeních je rychlost připojení omezená. Stahování příliš velkého množství dat najednou může rychlost limitovat a způsobit, že se podklady budou stahovat pomaleji než obvykle.

Když značka GPT zjistí, že stránka není viditelná, požádá pouze o reklamy nad okrajem a vykreslí pouze je. Zajišťuje se tím toto:

 • Až stránka začne být viditelná, reklamní bloky viditelné v prvním viewportu (zobrazované oblasti) nebudou prázdné obdélníky,
 • Budou správně odeslány signály, které jsou potřeba k počítání zobrazení stránek.

Zjednodušte strukturu modelu DOM

Značka <div>, ve které se reklama musí zobrazit, je součástí modelu DOM. Doporučujeme používat jednoduchou strukturu dokumentu HTML s malým počtem prvků modelu DOM, aby volání reklamy bylo možné provést co nejdříve.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?