Geautoriseerde verkopers specificeren via ads.txt

Geautoriseerde verkopers vermelden in een tekstbestand op uw hoofddomein

Authorized Digital Sellers, of ads.txt, is een IAB-initiatief om de transparantie van programmatic advertising te verbeteren. Uitgevers kunnen hun eigen ads.txt-bestanden maken om te specificeren wie geautoriseerd is om hun voorraad te verkopen. De bestanden zijn openbaar beschikbaar en kunnen worden gecrawld door kopers, onafhankelijke leveranciers en exchanges.

Het gebruik van ads.txt is niet verplicht, maar wordt wel ten zeerste aanbevolen. Met het ads.txt-bestand kunt u uw merk beschermen tegen nagemaakte voorraad die met opzet verkeerd is gelabeld zodat het lijkt alsof deze afkomstig is van specifieke domeinen, apps of video's. Als u specificeert wie geautoriseerde verkopers zijn, kunt u meer adverteerdersuitgaven ontvangen die anders mogelijk bij nagemaakte voorraad waren terechtgekomen.

U kunt nu content voor ads.txt genereren in de Ad Manager-gebruikersinterface.

Gerelateerde Publisher University-training bekijken

Een ads.txt-bestand maken

In uw ads.txt-bestand moeten de accounts voor alle exchanges of SSP's (Supply-Side Platform) die zijn geautoriseerd om uw voorraad te verkopen, openbaar worden gespecificeerd. Maak het bestand als tekstbestand (.txt) en host dit op het hoofdniveau van uw domein (bijvoorbeeld https://example.com/ads.txt).

Hier wordt 'hoofddomein' gedefinieerd als één niveau lager dan de lijst van openbare achtervoegsels (zo wordt dit ook gedefinieerd in de ads.txt-specificatie van IAB). 'google.co.uk' wordt bijvoorbeeld gezien als hoofddomein omdat 'co.uk' op de lijst met openbare achtervoegsels staat, maar 'maps.google.co.uk' wordt bijvoorbeeld niet gezien als hoofddomein.

In dit artikel wordt beschreven hoe een ads.txt-bestand kan worden gemaakt voor Google-uitgevers. Voor andere SSP's/exchanges gaat u naar de respectieve documentatie over het maken van een ads.txt-bestand of neemt u contact met ze op.

Welke informatie moet worden opgenomen in een ads.txt-bestand?

Neem een afzonderlijke regel voor elke geautoriseerde verkoper op in het bestand. Voor elke regel in de ads.txt-lijst van de uitgever zijn drie gegevensvelden vereist (er is ook een optioneel vierde veld):

<Field #1>, <Field #2>, <Field #3>, <Field #4>

 • <Field #1>: De domeinnaam van het advertentiesysteem (vereist).

  De canonieke domeinnaam van het SSP-, exchange- of header-wrapper-systeem waarmee bieders verbinding maken. Dit kan het operationele domein van het systeem zijn als dat afwijkt van het bovenliggende zakelijke domein. Hiermee worden WHOIS- en omgekeerde IP-lookups mogelijk gemaakt om het eigendom van het delegatiesysteem duidelijk te maken. Idealiter publiceert het SSP of de exchange een document waarin wordt aangegeven welke domeinnaam moet worden gebruikt. 

  Voor Google-verkopersaccounts is de domeinnaam altijd google.com.

 • <Field #2>: De account-ID van de uitgever (vereist).

  De ID die is gekoppeld aan het verkopers- of reselleraccount in het advertentiesysteem uit veld 1. Dit moet dezelfde waarde zijn als wordt gebruikt in transacties (zoals OpenRTB-biedingsverzoeken) in het veld dat is gespecificeerd door het SSP/de exchange. In OpenRTB is dit gewoonlijk het veld publisher.id. Voor OpenDirect is dit meestal de organisatie-ID van de uitgever. 

  Voor Google-verkopersaccounts gebruikt u de uitgever-ID die in elk account wordt weergegeven (bijvoorbeeld pub-0000000000000000). U vindt deze ID als volgt:

  Neem alleen het voorvoegsel pub- en de numerieke code van zestien cijfers op in uw declaratie. Verwijder het productspecifieke voorvoegsel (bijvoorbeeld ca- of ca-video-). Als u inkomsten genereert via meerdere Ad Manager- en/of AdSense-accounts, moet u een afzonderlijke rij opnemen voor elk account, met de bijbehorende pub--code.
  Met domeinen waar een ads.txt-bestand is gepost maar de uitgever-ID van de verkoper niet wordt geautoriseerd in het bestand, kunnen geen inkomsten meer worden gegenereerd via Ad Manager. Google koopt geen advertenties meer op dergelijke sites. We raden u aan uw ads.txt-bestanden te updaten met de uitgever-ID's van elke site waarmee u inkomsten wilt genereren om te voorkomen dat dit van invloed is op uw inkomsten (meer informatie over het updaten van ads.txt in Ad Manager). Als u Scaled Partner Management gebruikt, raden we u aan samen te werken met uw partners voor Scaled Partner Management om uw uitgever-ID op te nemen in hun ads.txt-bestanden.
 • <Field #3>: Type account/relatie (vereist).

  Een opsomming van het type account.

  • De waarde 'DIRECT' geeft aan dat de uitgever (contenteigenaar) het account uit veld 2 voor het systeem uit veld 1 rechtstreeks beheert. Dit duidt meestal op een direct zakelijk contract tussen de uitgever en het advertentiesysteem.

   Google-uitgevers die het account uit veld 2 rechtstreeks beheren, moeten 'DIRECT' opgeven.

  • De waarde 'RESELLER' geeft aan dat de uitgever een andere entiteit heeft geautoriseerd om het account uit veld 2 te beheren en zijn advertentieruimte te verkopen via het systeem uit veld 1. In de toekomst kunnen andere typen worden toegevoegd. Houd er rekening mee dat dit veld niet hoofdlettergevoelig is bij het interpreteren van de gegevens.

   Google-uitgevers die het account uit veld 2 niet rechtstreeks beheren, moeten 'RESELLER' opgeven. Voor een Ad Manager-account waarvoor Netwerkpartnerbeheer wordt gebruikt, moet bijvoorbeeld 'RESELLER' worden opgegeven voor voorraad die niet rechtstreeks wordt beheerd door het account.

 • <Field #4>: ID van certificeringsinstantie (optioneel).

  Een unieke ID waarmee het advertentiesysteem wordt geïdentificeerd binnen een certificeringsinstantie (deze ID verwijst naar de entiteit die wordt vermeld in veld 1). De Trustworthy Accountability Group (TAG) is een actuele certificeringsinstantie. Hiervoor zou hier de TAG-ID worden opgenomen.

  Voor Google-verkopersaccounts is de TAG-ID f08c47fec0942fa0.

Voorbeelden van ads.txt-bestanden

Voorbeeld voor uitgevers die werken met Google-producten

Ads.txt-bestanden van uitgevers die werken met Google-producten, moeten regels met de volgende indeling bevatten, waarbij google.com altijd wordt gebruikt als domeinnaam. Hier volgen voorbeeldregels, op basis van de bovenstaande indeling (bekijk de video hierboven voor meer informatie over de waarden in het bestand):

google.com, pub-0000000000000000, DIRECT, f08c47fec0942fa0
google.com, pub-0000000000000000, RESELLER, f08c47fec0942fa0

Voorbeeld voor uitgevers die samenwerken met andere SSP's/exchanges

Example.com publiceert een ads.txt-bestand op zijn webserver waarin drie exchanges worden geautoriseerd om de voorraad te verkopen. In het ads.text-bestand zijn de verkopersaccount-ID's van Example.com binnen elk van die exchanges opgenomen.

Het voorbeeldbestand op https://example.com/ads.txt kan de volgende rijen bevatten:

greenadexchange.com, 12345, DIRECT, AEC242
blueadexchange.com, 4536, DIRECT
silverssp.com, 9675, RESELLER

Veelgestelde vragen

Ik kan geen bestand op mijn hoofddomein plaatsen. Wat moet ik doen?

U hoeft ads.txt niet te gebruiken. Als er echter een ads.txt-bestand is toegevoegd aan uw hoofddomein, neemt u contact op met de webmaster en vraagt u of deze uw uitgevers-ID toevoegt aan het bestand.

Hoe wordt ads.txt gehandhaafd door Google?

Wanneer een ads.txt-bestand op een hoofddomein is gepost, gebruikt Google de content van dat bestand om te bepalen welke Google-verkopersaccounts advertenties mogen weergeven op dat hoofddomein.

Wanneer u een advertentie aanvraagt voor een bepaalde site, controleren we of het hoofddomein van die site een ads.txt-bestand bevat. Als er geen ads.txt-bestand wordt gevonden, vindt er geen aanvullende handhaving plaats. Als er wel een ads.txt-bestand wordt gevonden en uw uitgevers-ID correct is vermeld, voeren we een veiling uit en retourneren we de winnende advertentie. Als er een ads.txt-bestand wordt gevonden en uw uitgevers-ID niet correct is vermeld, voeren we geen veiling uit voor dat verzoek.

Ons systeem controleert automatisch op nieuwe en geüpdatete ads.txt-bestanden. Houd er rekening mee dat als u een ads.txt-bestand updatet of verwijdert, het 24 uur kan duren voordat ons systeem uw wijzigingen registreert.

Biedt Google alleen ondersteuning voor ads.txt-bestanden op hoofddomeinen of ook op subdomeinen?

Google crawlt en dwingt op subdomeinen geplaatste ads.txt-bestanden af wanneer een dergelijk bestand aanwezig is en als hiernaar wordt verwezen via het ads.txt-bestand op het hoofddomein. De ads.txt-beheertool toont nog geen lijst van gecrawlde subdomeinen. We verstrekken meer informatie wanneer deze functie beschikbaar is.

Biedt Google ondersteuning voor omleidingen?

In overeenstemming met de update van de ads.txt-specificatie (versie 1.0.1) biedt Google ondersteuning voor één HTTP-omleiding naar een bestemming buiten het oorspronkelijke hoofddomein (voorbeeld: example1.com/ads.txt leidt om naar example2.com/ads.txt).

Meerdere omleidingen worden ook ondersteund, op voorwaarde dat elke omleidingslocatie zich binnen het oorspronkelijke hoofddomein bevindt. Voorbeeld:

 • example.com/ads.txt leidt om naar www.example.com/ads.txt
 • example.com/ads.txt leidt om naar subdomain.example.com/ads.txt
 • example.com/ads.txt leidt om naar example.com/page/ads.txt

Hoe stel ik een ads.txt-bestand in voor Blogger?

Raadpleeg het Helpcentrum van Blogger voor instructies.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?